1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Wspaniałe krajobrazy, duża przestrzeń i przepiękna pogoda. Wszystko to towarzyszyło "Misiakom" z Przedszkola Nr 1 podczas niecodziennej wycieczki do Leśna. Celem wyprawy była wizyta w (...) więcej

 Międzynarodowy Dzień Poezji obchodzony jest 21 marca, a jego celem jest promocja pisania, czytania, publikowania i nauczania poezji.         (...) więcej

13 maja br., w piątek, o godz. 18.00, w  Szkole Podstawowej w Kosobudach odbędzie się spotkanie z  Panem Piotrem Piekarskim pochodzącym z Kosobud – polskim lekkoatletą – (...) więcej
2011-04-28 • Zajączek w Przymuszewie

20 kwietnia br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie wybrali się na spacer do lasu aby poszukać prezentów od wielkanocnego zajączka. Wszystkie dzieci znalazły słodkie upominki, które (...) więcej

19  kwietnia  2011 roku reprezentacja z Gimnazjum Brusach wzięła udział w   rundzie eliminacyjnej  – I etap Turnieju Piłkarskiego  COCA-COLA CUP 2011 (...) więcej

Przedszkolaki z SP we Leśnie udały się na spacer w okolicy szkoły. Szukały tam „ wielkanocnego koszyczka”, który pozostawił tam dla nich zajączek. Dzieci bardzo zadowolone powróciły (...) więcej
2011-04-22 • Poszukiwanie zajączka

           Dnia 20 kwietnia 2011r. dzieci z klasy „0” Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie  wybrały (...) więcej

Dnia 20.04.2011r. w Gimnazjum w Lubni w godz. 8.00- 14.00. odbył się Kiermasz Wielkanocny - owoc realizowanego przez uczniów klasy IIa projektu edukacyjnego pt. "Święta Wielkanocne w (...) więcej

Dnia 16.04.2011r. uczniowie Gimnazjum w Lubni wraz z opiekunami A. Turowską i M. Trawicką uczestniczyli w wyjątkowym Misterium Męki Pańskiej, które odbywało się w Górce Klasztornej. Młodzież (...) więcej

  Dnia 18.04.2011r. w PMDK w Brusach odbyły się gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów: (...) więcej

Na przełomie marca i kwietnia 2011r. uczniowie klas czwartych i szóstych wraz z wychowawcami: A. Meyer, I. Ryżek, A. Goebel-Kutelą, K. Gierszewską, M. Daniłko i D. Kryst udali się do kina 5D (...) więcej
2011-04-21 • Podaj przyjazną dłoń

     W ramach współpracy ze środowiskiem i instytucjami współpracującymi ze szkołamiw okresie od stycznia do kwietnia 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w (...) więcej
2011-04-21 • Bądźmy czujni

W dniach 06 – 07 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach realizowano kolejny etap przedsięwzięcia „Zagrożenia współczesności – dopalacze, cyberprzemoc (...) więcej

Dnia 15 kwietnia 2011 roku uczennice z Gimnazjum  w Brusach w składzie Justyna Karnowska, Dominika Knitter i Marta Wielinska wzięły udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym (...) więcej

18 kwietnia br. Szkołę Podstawową im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odwiedził niecodzienny gość - pani z Zaborskiego Parku Krajobrazowego, która w bardzo ciekawy sposób opowiedziała (...) więcej

18 kwietnia br.  3 uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach brało udział w Gminnych Zawodach Pożarniczych, w których odnieśli niesamowity sukces:I miejsce - (...) więcej

 Jak co roku, 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swoją nauczycielką Anną Pestka przybyło już na V Czytanie Remusa, które odbyło się w (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach  13 kwietnia br. odbył się konkurs recytatorski w języku kaszubskim. Wzięło w nim udział  35 uczniów z klas I (...) więcej
2011-04-14 • Rekolekcje wielkopostne

              W dniach 6 - 8 kwietnia 2011r. w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie odbyły się rekolekcje (...) więcej

Burscy gimnazjaliści przystąpili do trzydniowych zmagań egzaminu gimnazjalnego. We wtorek 152 uczniów zmierzyło się z testem humanistycznym, kolejny dzień to egzamin matematyczno- przyrodniczy, (...) więcej

Uczczono  pierwszą rocznicę tragedii, która wydarzyła się pod Smoleńskiem.          Rok temu, 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:56 prezydencki (...) więcej

  Zaborskie Towarzystwo Naukowe i Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach realizują projekt "Mały mistrz obserwacji przyrody" sfinansowany przez Samorząd Województwa (...) więcej

  Dnia 31 marca, tradycyjnie, jak co roku Przedszkole Nr 1 przyjęło młodych licealistów w ramach "Dnia przedsiębiorczości". Uczniowie mogli przyjrzeć się bliżej pracy (...) więcej

4 kwietnia w Szkole Podstawowej w Męcikale gościła grupa rycerska Kerin, która zaprezentowała obyczaje i zwyczaje rycerzy oraz ludności żyjącej w średniowieczu. Oprócz ciekawych opowieści (...) więcej

 W sobotę 09.04.2011r.odbył się Finał Wojewódzki XXXIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych. Szkołę Podstawową w Brusach reprezentowały dwie uczennice: Karolina (...) więcej

  Uroczystym wręczeniem nagród laureatom zakończyła się XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bory Tucholskie w oczach dziecka”. Nadesłano 649 prac. Wśród laureatów (...) więcej

  23 marca  2011r. w Gimnazjum w Brusach odbyła się kolejna edycja szkolnego „Mam talent”. Konkurs został zorganizowany z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. W tym roku imprezę (...) więcej

Dnia 1 kwietnia 2011 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zgromadziła się wokół ołtarza bruskiej świątyni, aby pod przewodnictwem swoich kapłanów dziękować Bogu za dar (...) więcej

Jak we wszystkich szkołach w Polsce, 5 kwietnia uczniowie kl. VI SP w Kosobudach pisali SPRAWDZIAN ze swojej wiedzy i umiejętności nabytych w szkole podstawowej. Wszyscy uczniowie, (czyli (...) więcej

  Dnia 30.03.2011r. grupa młodzieży z Gimnazjum w Lubni wybrała się do Gdańska na filmy w nowoczesnej technologii 5D. Podczas tych seansów młodzież miała możliwość obejrzenia filmów w 3D (...) więcej

  Dnia 31 marca 2011r. w Gimnazjum w Konarzynach  odbyły się Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego w Piłce Siatkowej Chłopców zorganizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. W (...) więcej

  Grupa gimnazjalistów z Lubni dnia 04.04.2011r. wybrała się na film pt. „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł.”, który odbył się w CHDK w Chojnicach. Film opowiada o (...) więcej

"Dużo rzeczy Hubert potrafi, ale nie zna ortografii" Tak brzmiał fragment testu ortograficznego, pisanego przez uczniów, który odbył się w sobotę 2 kwietnia 2011 roku w SP w Męcikale. (...) więcej
2011-04-06 • Wiosna w SP Zalesie

  22 marca w naszej szkole obchodziliśmy nadejście wiosny. "Przyszła do nas radosna..." - w takiej właśnie radosnej atmosferze uczniowie wraz ze swymi wychowawcami odbyli pochód (...) więcej

  24 marca w Chojnicach odbył się III etap Pomorskiego Konkursu Matematycznego. Uczennica Angelika Kowalikowska kolejny raz wykazała się dużą wiedzą matematyczną oraz umiejętnością (...) więcej

  W dniu 24 marca 2011 roku w Chojnickim Domu Kultury odbył się przegląd piosenek Agnieszki Osieckiej pod nazwą „Rymowane reportaże”. W przeglądzie udział wzięli również (...) więcej

  Dnia 29.03.2011r. w  Gimnazjum w Brusach odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Na bruskim parkiecie gościło 5 zespołów z powiatu chojnickiego: Gimnazjum ze (...) więcej

W środę 16 marca uczniowie klas IV -VI udali się na wycieczkę – pielgrzymkę do Pelplina. Dzieci miały okazję zwiedzić Bazylikę Katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która (...) więcej

W Dniu 28 marca 2011r. w Chojnickim Domu Kultury odbył się powiatowy etap XXVIII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, podczas którego zaprezentowali się laureaci etapów (...) więcej
2011-04-05 • Pożegnali zimę

  Dnia 24 marca br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie ze śpiewem na ustach pożegnali odchodzącą zimę i powitali nadchodzącą wiosnę. Nie zabrakło również tradycyjnego palenia (...) więcej

  23 marca 2011 gościła  uczniów z Gimnazjum w Brusach. Wyjątkowe zajęcia miała w niej klasa IIIB, która wśród 50 wyróżnionych klas z całej Polski przygotowała plakat promujący zdrowy (...) więcej

  W dniu 17.03.2011 r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach,, Żywa lekcja historii”. Przeprowadziła ją Grupa Młodych Archeologów z Brus. Tematem przewodnim (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!