1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dnia 29 grudnia br. mieliśmy przyjemność gościć panią psycholog pracującą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach. Pani Hanna Rudnik – Tarka poprowadziła zajęcia dla (...) więcej

"Gofr wieczorem, gofr i ranemNa kolacje, na śniadanieGofr jest twoim przyjacielemGofr ci zawsze dopomożeChociaż tniesz go ostro nożemGofr z dżemikiem i śmietankąZawsze będzie (...) więcej

NARTYAch pojeździć na nartachzrodziła się chęć nieodparta.Pojechałam na stok,to był pierwszy krok.Sprzęt wypożyczyłam,narty założyłam.Wzięłam kijki do ręki,zaczął się dramat wielki.Nie umiałam (...) więcej

We wtorek, 28 grudnia br. mimo mroźnego dnia i fatalnych warunków drogowych do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach zawitał niecodzienny (...) więcej

Okres Świąt Bożego Narodzenia, to czas szczególny, to czas w którym wszyscy spotykamy się przy wigilijnym stole i składamy sobie wzajemnie najlepsze życzenia, łamiąc się opłatkiem. Dlatego (...) więcej

Dnia 21 grudnia br. dzieci wzięły udział w przedstawieniu jasełkowym pt: „W stajence”. Przedszkolaki pokazały, że doskonale rozumieją ideę Świąt Bożego Narodzenia, a  pięknie (...) więcej

"Zmartwienie ziemniaka", Dariusz ChmielewskiPewien ziemniak wpadł do worka i nie wiedział jak ma wyjść.Głośno krzyczał, głośno wołał, ale pomóc nie chciał nikt.Ciemno wokół, duszno (...) więcej

Uczniowie bruskiego gimnazjum podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się 21 grudnia postanowili odszukać w swym życiu znaczenie wielkiej tajemnicy Wcielenia Jezusa. Współczesny młody (...) więcej

Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia, w dniu 21 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowano Wigilijny Krąg Pojednania pod hasłem „Pójdźmy wszyscy do (...) więcej

Dnia 15 grudnia br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem rodziców i zaproszonych gości, Księdzem Kanonikiem Stanisławem Prondzinskim i panem Dyrektorem (...) więcej

Dzień Wigilii w naszym przedszkolu ma niecodzienną oprawę. Jest to dzień wyjątkowy, na który czekamy z niecierpliwością. I mimo, że wcześniej wszyscy mamy bardzo dużo pracy, to dla tego jednego, (...) więcej

21 grudnia br. był dniem szczególnym i wyjątkowym w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie. Wszystkie klasy zorganizowały wigilie, na których  dzielono się opłatkiem (...) więcej

14 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach odbyło się spotkanie wigilijne. Program artystyczny przygotowały dzieci z klasy IIc. Na spotkanie przybyli rodzice, ciocie, (...) więcej

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia młodzież uczęszczająca na język kaszubski z Gimnazjum w Lubni przedstawiła Jasełka Kaszubskie pt. „Betlejemskô (...) więcej

Kolejny już raz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z harcerzami 5 Drużyny Emilii Plater działającej przy Gimnazjum w Brusach odwiedzili mieszkańców Domu Dziecka w (...) więcej

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach zorganizowało zbiórkę zabawek dla dzieci potrzebujących z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zebrano bardzo dużą ilość (...) więcej

Dnia 14 grudnia br. na sali gimnastycznej Gimnazjum w Lubni odbył się apel poświęcony rocznicy śmierci wybitnego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. Młodzież przedstawiła montaż  słowno (...) więcej

Dnia 14 grudnia br. uczniowie klas: czwartej i piątej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczestniczyli w zajęciach terenowych z edukacji ekologicznej zajęciach (...) więcej

Czas Bożego Narodzenia wiąże się z piękną tradycją śpiewania kolęd w domach, kościele czy szkole. Pan Marcin Stoltmann – nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa (...) więcej

W trosce o poprawę bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w dniu 10 grudnia br. przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy. Wszyscy (...) więcej

W środę 15 grudnia br. w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” dziewcząt. W turnieju wzięły (...) więcej

Dnia 11 grudnia br. w Gimnazjum w Lubni odbyło się przedstawienie profilaktyczne pt. „Nie jesteś sam”. Podczas inscenizacji uczniowie z klasy IIa, IIb, IIIb odgrywali role agresorów (...) więcej

13 grudnia szkołę w Męcikale odwiedził teatr "Kurtyna" z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali uczniom spektakl pod tytułem "W szkolnej ławce" . Przedstawienie mówiło o codziennych (...) więcej

"Hu hu ha, nasza zima zła" mówią słowa wiersza. O ile nie jest ona aż tak uciążliwa dla ludzi, to bardzo daje się we znaki leśnym zwierzętom. Aby w tym trudnym dla nich czasie, pomóc (...) więcej

Uczniowie Gimnazjum w Brusach 10 grudnia 2010 roku w Powiatowym  Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach  brali udział w V Konkursie Ornitologicznym o Kulika Wielkiego.   (...) więcej

W dniu 13 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się inscenizacja teatralna poświęcona profilaktyce uzależnień i przemocy. Po spektaklu odbyła się (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się szkolne turnieje w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Dziewczęta rywalizowały ze sobą w piątek 19 listopada a chłopcy w (...) więcej

10 grudnia br. w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach  odbyło się spotkanie z panią Anną Kuc. Pani Ania opowiedziała dzieciom, jak (...) więcej

W dniu 6 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się spotkanie mikołajkowe. Uczniowie klasy Va przygotowali przedstawienie teatralne zatytułowane „Jak to jest z (...) więcej

Uczniowie klasy IIa i IId ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach  wybrali się do Szymbarka na spotkanie z Mikołajami, które odbyło się oczywiście 6 grudnia. Wyjazd zorganizowały (...) więcej

Tegoroczny absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, Wiktor Januszewski, otrzymał w Gdańsku 6 grudnia 2010 r. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny (...) więcej

Okres Bożego Narodzenia jest czasem wędrowania grupy kolędników kaszubskich zwanych Gwiżdżami. W Czyczkowach kultywuje się tę tradycję, co roku uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im Bł. Ks. (...) więcej

   1 grudnia 2010 r. wybraliśmy się do Torunia na spektakl pt. „Opowieść wigilijna” wystawiany na deskach teatru „Baj Pomorski”.    Po przybyciu na (...) więcej

Od 6 grudnia uczniów w Męcikale odwiedzał Mikołaj, który w różnych klasach pojawiał się w różnym czasie, ale każdy z uczniów i nauczycieli swój podarek otrzymał. więcej

6 grudnia, tradycyjnie, do Szkoły w Kosobudach przyjechał Mikołaj. Było bardzo gwarno i wesoło, a szczęśliwe dzieci zostały obdarowane prezentami. W niesieniu słodyczy pomagały mu Śnieżynki, (...) więcej

7 grudnia br.  dzieci  wybrały się na wycieczkę do Chojnic do kina na film animowany pt: "Przygody żółwika Sammy" . Dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na ten dzień i (...) więcej

Na tego gościa, w ten wyjątkowy grudniowy dzień, czekaliśmy wszyscy. Już od porannych godzin dzieci nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku srebrnego dzwonka. Dokładnie o godz. 10.45 wszystkie (...) więcej

 Wszyscy wiemy, jak ważne jest dobre i zdrowe jedzenie. Pani Kazimiera Skiba  zapoznała dzieci z zasadami zdrowego odżywiania. Celem tego spotkania było rozbudzanie zainteresowania (...) więcej

7 grudnia br. do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach dotarł Mikołaj. Mimo, że trochę spóźniony, bo miał bardzo dużo pracy, to jednak był bardzo hojny. Miał też (...) więcej

6 grudnia – dzień św. Mikołaja, to dzień chyba najbardziej oczekiwany przez dzieci. W tym dniu 10 uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, najbardziej (...) więcej
2010-12-09 • Mikołajki w SP w Leśnie

Jak co roku naszą szkołę odwiedził Mikołaj z wielkimi worami prezentów. Społeczność szkolna dziękuje Radzie Rodziców a zwłaszcza Przewodniczącej Pani Elżbiecie Łonskiej za zaangażowanie w (...) więcej

Tegoroczna aura  za oknem, biały śnieg, sprzyjała przybyciu św. Mikołaja. We wczesnych godzinach popołudniowych przybył do Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach (...) więcej

Dnia 6 grudnia zgodnie z naszą tradycją odwiedził przedszkole Mikołaj oraz jego pomocnicy - rodzina Elfów. Spotkanie dało wiele radości i wrażeń szczególnie dla dzieci przebywających pierwszy (...) więcej

6 grudnia br. uczniowie ze Szkoły Filialnej w Przymuszewie otrzymali mikołajkowe paczki z Nadleśnictwa Przymuszewo. Składamy serdeczne podziękowania panu Nadleśniczemu Arturowi Kowalskiemu oraz (...) więcej
2010-12-08 • Lodowisko w Męcikale

Wielką radość dzieciom i mieszkańcom Męcikała sprawiło lodowisko, które powstało na miejscowym boisku. Inicjatorem projektu jest pan Stanisław Weltrowski, który dał folię pod lodowisko i (...) więcej

Ważnym elementem dbania o zdrowie dziecka w przedszkolu jest jego właściwe odżywianie. Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach (...) więcej

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. błog. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach  odbyło się spotkanie andrzejkowe. Jak każdego roku było ono okazją do kultywowania znanego (...) więcej

Do Punktu Przedszkolnego w Czyczkowach  przybył pan Leszek Moczyński – emerytowany górnik.  Celem spotkania było przybliżenie dzieciom trudnej i niebezpiecznej pracy w kopalni. (...) więcej

29 listopada br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie odbyły się Andrzejki. Podczas zabawy  uczniowie wróżyli sobie jak na imię będą mieli ich przyszli mężowie i żony, dowiedzieli się jaki (...) więcej
2010-12-01 • Andrzejki w Leśnie

Dnia 25 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Leśnie odbyły się Andrzejki. Uczniowie brali udział w przygotowanych wróżbach i konkursach. Całość zabawy (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zostali laureatami Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Jesień na Kaszubach” organizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!