1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

23 listopada w szkole w Męcikale odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Na imprezie nie zabrakło oczywiście wróżb. Było ustawienie butów, wróżenie z serca oraz rozwiązała się zagadka kto, kim będzie (...) więcej

Dnia 26 listopada br. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez teatr "Kurtyna" z Krakowa. Uczniowie dowiedzieli (...) więcej

Dzień 26 listopada br. był dniem szczególnym w naszym przedszkolu, ponieważ odbyła się impreza andrzejkowa. W tym dniu dzieci poznały zwyczaje i obrzędy ludowe związane ze świętem andrzejkowym. (...) więcej

Dnia 29 listopada nauczycielki z Przedszkola Nr 1 Wiesława Gierszewska, Magdalena Osowska, Brygida Gierszewska i Małgorzata Gerigk zaprosiły swoich wychowanków na przedstawienie pt. (...) więcej

Dnia 23 listopada br. w Gimnazjum w Lubni odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Uczniowie w doskonałych humorach bawili się w rytmie muzyki. W tym roku dj imprezy byli Dawid Różek z klasy IIIa oraz (...) więcej

Ostatnie dni listopada są zawsze uroczyście  obchodzone w naszym przedszkolu. Wiąże się to z  tradycją i zwyczajem tzw.  „Andrzejek”, wieczoru wróżb obchodzonych w (...) więcej

 W sobotę (20.11.) odbyła się VI runda rozgrywek I MALPS – Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Swój drugi spośród trzech turniejów rozegrały dziewczęta szkół gimnazjalnych (...) więcej

Listopad był dla wychowanków Przedszkola nr 1 w Brusach obfitującym w konkursy miesiącem. Okazało się, że  dzieci są uzdolnione nie tylko pod względem muzycznym, ale również plastycznym. (...) więcej

W listopadzie, w Przedszkolu nr 1 w Brusach, nauczycielka Wiesława Gierszewska zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Zabawka”. Został on skierowany zarówno do rodziców jak i dzieci (...) więcej

Dnia 24 i 25 listopada br. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyły się zabawy andrzejkowe. W środę bawili się uczniowie kl. IV - VI, a w czwartek kl. (...) więcej

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz (...) więcej

W dniu 19 listopada br. uczniowie Gimnazjum w Brusach spotkali się z Posłem Parlamentu Europejskiego  Janem Kozłowskim. Na początku spotkania uczniowie przybliżyli działalność szkoły. (...) więcej

W dniu  24 listopada br. w  Szkole Podstawowej w Kosobudach, już po raz trzeci przeprowadzono Gminny Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Bliżej lasu” dla uczniów klas V-VI (...) więcej

24 listopada br. "Misiaki" z Przedszkola Nr 1 uroczyście świętowały "Urodziny Misia". W tym wyjątkowym dniu na zajęciach obecni byli również rodzice, którzy mogli przekonać (...) więcej

Grupa młodzieży z Gimnazjum w Brusach, należąca do Klubu Przedsiębiorczości w dniach 05-07 listopada br.,  wzięła udział w wyjazdowych warsztatach szkoleniowych we Wielu. Pod okiem p. Beaty (...) więcej

10 listopada br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie  odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów naszej szkoły wychowanków klasy I  oraz przedstawienie z okazji 92. rocznicy (...) więcej

We wtorek, 16 listopada br. grupa z 5 - latków „Zuchy” z Przedszkola nr 1 w Brusach wybrała się na wycieczkę do zakładu przetwórstwa runa leśnego „Fungopol”. Wyjście (...) więcej

W związku z obchodami Roku Jana Karnowskiego, w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Lubni, dnia 22 listopada br. w sali regionalnej, odbyła się „Wieczornica” poświęcona pamięci tego (...) więcej

Smutny los Kopciuszka zawsze wszystkich wzruszał. Tym razem jednak było inaczej. 16 listopada uczniowie szkoły z Męcikała pojechali na spektakl pt. "Kopciuszek" do teatru „Baj (...) więcej

„Historia i tradycje wypieku chleba” to temat warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie kl. Va Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z rodzicami i wychowawcą.. (...) więcej

W dniu 8 listopada br. w Szkole Podstawowej w Kosobudach przeprowadzono szkolne eliminacje Wojewódzkiego Konkursu “Matematyka z przyrodą” dla uczniów województwa pomorskiego. Celem (...) więcej

Zbliża się czas zabaw andrzejkowych.  W związku z tym uczniowie klas IIa, IIc oraz IIIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach spotkali się 18 listopada 2010 roku na swej kolejnej (...) więcej

W dniu 10 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uroczyście obchodzono 92 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w sali gimnastycznej uczniowie (...) więcej

W dniu 10 listopada br. uczennice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kosobudach reprezentowali nasza gminę w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży (...) więcej

„Prawie jak agenci … tylko cali w sierści” tak najkrócej można streścić  film pt. „Psy i koty”, na który to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w (...) więcej

Dnia 9 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel poświęcony 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Montaż słowno-muzyczny w (...) więcej

„Gdzie są Twoje groby Polsko” (Jan Paweł II) 10 listopada w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się uroczysty apel z okazji 92 rocznicy Odzyskania (...) więcej

Nowy rok w przedszkolu już się zaczął, czas więc zakasać rękawy i wziąć się do pracy. Pierwsze kulinarne zajęcia dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa (...) więcej

Dnia 10 listopada br. w sali gimnastycznej Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Montaż słowno- muzyczny został przygotowany przez polonistkę p. (...) więcej

W dniu 5 listopada br. w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięło udział 5 (...) więcej

W Przedszkolu Nr 1 w Brusach każde dziecko doskonale zna bajkę o małej dziewczynce, która spotkała na swej drodze groźnego wilka. Nauczycielki Wiesława Gierszewska i Aleksandra Sielska wspólnie (...) więcej

Dnia 6 listopada br. odbyło się szkolenie rady pedagogicznej Przedszkola Nr 1 nt. ,,Pedagogiki zabawy", które przeprowadziło Stowarzyszenie Animacji Zabawy ,,Klanza". Gościnnie (...) więcej

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w Półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach. Zawody odbyły się 26 października (...) więcej

Jakie sekrety ma Pan Kleks? Zagadkę tę odkryć mogli uczniowie SP w Męcikale podczas oglądania przedstawienia, które dała grupa TE z Torunia. Występ był bardzo udany i ekspresyjny. Aktorzy do gry (...) więcej

3 listopada br. w Chojnickim Domu Kultury odbył się „Powiatowy Konkurs Recytatorski EKO – ART 2010”. Do ChDK z terenu powiatu chojnickiego przybyło 29 finalistów ze szkół (...) więcej

13 października br. w naszej szkole odbyła się uroczystość szkolna, na której uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyście ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Najmłodsi (...) więcej

13 października br. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Dzień ten w szkole wyglądał nieco inaczej niż pozostałe. Wszyscy uczniowie razem z (...) więcej

8 października br. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się Gminne Igrzyska w Halowej  Piłce Nożnej Szkół Wiejskich . Zawody otworzyła pani Dyrektor Małgorzata Ostrowska . W (...) więcej

3 listopada br. z samego rana do uczniów Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach przybył niecodzienny Gość – PAN KLEKS z Zespołem Teatralnym Grupy T. Przybył on, (...) więcej

Dzień 21 października 2010 roku to ważna data w życiu naszej szkoły. Tego dnia, 7 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach zdało swój pierwszy egzamin i zostało pasowanych na uczniów (...) więcej

Dnia 29 października br. w naszej szkole odbył się apel z okazji Halloween. Apel miał na celu zapoznanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych. Uczniowie przebrani za wiedźmy i inne potwory (...) więcej

13 października br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu pod kierunkiem p. Ireny Śledź przygotowali uroczystą akademię dla swych nauczycieli. W kabaretowych epizodach i przy dźwiękach (...) więcej

30 października br. w PMDK w Brusach odbyło się podsumowanie gminnego konkursu „Rok Fryderyka Chopina”. Konkurs przebiegał w kilku etapach: szkolnym i gminnym. Etap gminny obejmował (...) więcej

"Przyrzekam, że: będę zawsze dbać o dobre imię swej szkoły, wykorzystam w pełni czas poświęcony na naukę, będę szanować wszystkich ludzi, rośliny, zwierzęta, postaram się być dobrym (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!