1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniach 24 i 25 września 2010r. odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności pod nazwą „Podziel się posiłkiem”, którego koordynatorem na powiat chojnicki było Stowarzyszenie Chojnicki (...) więcej

Dnia 23 września br. do naszego gimnazjum przyjechało "Mobilne Planetarium". Pokaz odbył się w specjalnej kopule, w której system projektorów i rzutników dawał możliwość prezentacji (...) więcej

Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w akcji "Sprzątanie świata- Polska 2010". W tym roku szkolnym akcja ta odbywała się pod hasłem "Chrońmy bioróżnorodność- (...) więcej

Dnia 23 września br. w Przedszkolu nr 1 w Brusach odbyło się spotkanie integracyjne rodziców, dzieci i wychowawców grupy "Misiaki". Nauczycielki Magdalena Osowska i Małgorzata (...) więcej

23 września br. uczniowie Szkoły Filialnej w Przymuszewie  wzięli udział  w corocznej akcji ,,Sprzątania Świata”. Uczniowie wraz z nauczycielami udali się do wsi oraz pobliskiego (...) więcej

Dzieci z grup „Motyle” i „Skrzaty” z Przedszkola nr 1 w Brusach 24 września br. wybrały się autokarem do lasu w okolice Czarniża na grzyby. Wycieczkę na (...) więcej

Dnia 23 września br. dzieci z Przedszkola nr 1 witały jesień. Wszystkie wybrały się na poszukiwanie zwiastunów tej przepięknej pory roku. "Skrzaty" wspólnie z wychowawczynią Wiesławą (...) więcej

W dniu 23 września br. Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach, tak jak i inne szkoły w naszej gminie wystawiła reprezentację, która uczestniczyła w corocznym w Biegu Gryfa. Nasze dwie uczennice (...) więcej

Agata Pestka ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach okazała się najszybszą uczennicą klas trzecich w Gminie Brusy podczas Biegu Gryfa, który odbył się 23 września (...) więcej

Na drugi piknik integracyjny z udziałem rodziców o nazwie ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA I KIEŁBASKI wybrała się w poniedziałek, 20 września br. grupa dzieci 5-letnich "Zuchy", których (...) więcej

20 września br. uczniowie kl. III b i III d ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z opiekunami p. Gabrielą Warnke i p. Marią Ostrowską wybrali się do lasu do Czarniża na (...) więcej

21 września br. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjno - informacyjne dla rodziców, których dzieci uczęszczają do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa (...) więcej

Sprzątanie Świata to akcja, w której aktywny udział biorą także uczniowie z SP w Męcikale. W tym roku, przykładem lat poprzednich, zorganizowana została w szkole akcja zbierania puszek (...) więcej

15 września uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Kosobudach uczestniczyli w ogólnopolskim badaniu umiejętności językowych i matematycznych. Dla tych uczniów badanie takie jest (...) więcej

W ramach akcji "Bezpieczna droga" nie tylko uczniowie ze szkoły, ale również nasi wychowankowie mieli okazję spotkać się z policjantem. Dzieci z grup "Skrzaty" (4 -l), (...) więcej

Od 1 września 2010 r. funkcjonuje dodatkowy oddział grupy przedszkolnej - dzięki tej decyzji Organu prowadzącego przedszkole wszystkie dzieci z kwietniowej rekrutacji zostały przyjęte do (...) więcej

Dnia 13 września 2010 r. w godzinach przedpołudniowych odbył się w Leśniczówce Czersk piknik integracyjny pod nazwą "Święto pieczonego ziemniaka i kiełbaski". Brały w nim udział dzieci (...) więcej

Wiele radości uczniom niepełnosprawnym intelektualnie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach sprawił pobyt w Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr (...) więcej

W poniedziałek 13 września 2010 r. uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do zespołów edukacyjno-terapeutycznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach udali się na wycieczkę do (...) więcej

15 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2010” zorganizowanej przez Zaborski (...) więcej

13 września 2010r. korzystając z dobrej pogody uczniowie kl. III i IV Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczęszczający na język kaszubski, wybrali się ze swoją (...) więcej

Wrzesień to czas, kiedy w lasach rośnie niezliczona ilość i rodzaje grzybów, a że szkoła nasza jest otoczona lasami postanowiliśmy to wykorzystać. Uczniowie wraz z opiekunami udali się na (...) więcej

Nowy rok szkolny 2010/2011 rozpoczęliśmy 1 września od spotkania organizacyjnego z rodzicami, ale od samego rana w przedszkolu panował gwar. Rodzice przyprowadzili swoje pociechy. Niektóre (...) więcej

Dnia 1 września br. w Gimnazjum w Lubni nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/ 2011. Pani dyrektor Wioletta Ryduchowska powitała 135 gimnazjalistów wraz z kadrą pedagogiczną i (...) więcej

Podobnie jak w innych polskich placówkach w Szkole Podstawowej w Zalesiu rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele w świetnych humorach i z wielkim zapałem do pracy (...) więcej

1 września po przerwie wakacyjnej znów zabrzmiał radosny głos dzwonka szkolnego. W tym dniu dzieci, rodzice najmłodszych pociech i nauczyciele zgromadzili się w szkole, by rozpocząć kolejny rok (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!