1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Na podwórku naszego przedszkola pojawili się niecodzienni goście, a mianowicie policjanci z posterunku policji w Brusach. Przybyli do nas na nasze zaproszenie, aby ostrzec nas przed (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy SP w Kosobudach dnia 10 czerwca br. zaprosiły swoich rodziców na piknik. Przedszkolaki korzystały z przygotowanych atrakcji: dmuchanego zamku, mini-ślizgu, (...) więcej

Dnia 16 czerwca br. dzieci z Mikroprzedszkola w Kosobudach pojechały na wycieczkę do ZOO do Canpolu. Maluchy miały okazję wykazać się wiedzą na temat znajomości zwierząt. Po obejrzeniu (...) więcej

28  czerwca br. w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, dzięki inicjatywie pani Eweliny Styp Rekowskiej odbyło się szkolenie (...) więcej

25 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Zalesiu jak we wszystkich szkołach w kraju zakończyliśmy rok szkolny. Najpierw wszyscy spotkali się na uroczystym apelu, któremu przewodniczyła p. dyrektor (...) więcej

W czwartek 24 czerwca br. nadszedł czas zakończenia Szkoły Podstawowej przez uczniów klasy szóstej. Absolwenci szkoły obchodzili ten wyjątkowy w swoim życiu dzień wraz ze swymi rodzicami, (...) więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Kosobudach rozpoczęło się o godzinie 8.00 Mszą Świętą w Kościele z kazaniem wygłoszonym do uczniów przez ks. Proboszcza Mirosława Romanowskiego. Następnie (...) więcej

W przedostatnim tygodniu nauki uczniowie klas IV i V oraz szóstej wybrali się wraz ze swymi wychowawcami na rajd rowerowy. Klasy IV i V pojechały z panią Małgorzatą Sznajdrowską i panem (...) więcej

„Żegnamy Cię szóstoklasisto – idź śmiało i odważnie w przyszłość!”- takim hasłem pożegnano tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej w Kosobudach. Uroczystość uświetnili (...) więcej

W roku szkolnym 2009/2010 w Przedszkolu nr 1 w Brusach 17 – cioro dzieci 4 – letnich uczęszczało do grupy o nazwie „Misiaki”.  W grupie tej towarzyszyło im 5 – (...) więcej

 25 czerwca br. na sali gimnastycznej Gimnazjum w Lubni odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010 oraz pożegnanie klas III. Absolwenci wraz z wychowawcami przygotowali (...) więcej

Zakończenie roku szkolnego było okazją do podsumowania osiągnięć uczniów naszej szkoły. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się laureaci konkursów wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Kl. (...) więcej

W II semestrze roku szkolnego przeprowadzono akcję „Mistrz dobrych manier”. Działania miały na celu uwrażliwienie uczniów na kulturalne zachowanie zgodne z zasadami (...) więcej

W Pacanowie kozy kują, a przedszkolaki mądre głowy, wyruszyli w nową podróż po Czyczkowach, aby dojść do gospodarstwa Państwa Półczyńskich - dziadków naszego kolegi Sebastiana. Co przeżyli i co (...) więcej

„Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” - Jan Paweł II Uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy VI Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa (...) więcej

23 czerwca br.  odbyła się uroczysta akademia zakończenia nauki klas III w Gimnazjum w Lubni. Młodzież przedstawiła montaż słowno - muzyczny, w oparciu o poezję Wisławy Szymborskiej (...) więcej

"Ile razem dróg przebytych?Ile ścieżek przedeptanych? (...)Ile w trudzie nieustannymWspólnych zmartwień, wspólnych dążeń? (...) Chcielibyśmy wszystkie takie chwile Ocalić od (...) więcej

10 czerwca br. odbył się w Szkole Podstawowej w Czapiewicach apel z okazji ogłoszenia roku 2010 Rokiem Jana Karnowskiego. Uczniowie z klas V i VI wraz z opiekunem – panią Magdaleną Rudnik (...) więcej

Dnia 23 czerwca br. uczniowie  Szkoły  Podstawowej w Kosobudach spotkali się na apelu, by uhonorować laureatów ostatnio rozstrzygniętych konkursów. Jako pierwszych poznaliśmy uczniów, (...) więcej

Rok 2010 – Rokiem Jana Karnowskiego.Z tej okazji w czwartek 17 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbył się apel. Uczniowie uczący się języka (...) więcej

Dnia 18 czerwca br. uczniowie uczący się języka kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie uczestniczyli w wycieczce do (...) więcej

W poniedziałek 21 czerwca br. uczniowie z Męcikała wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Czołpina i Smołdzina, żeby powitać astronomiczne lato. Idąc za stwierdzeniem, że podróże kształcą i (...) więcej

Dnia 15 czerwca br. uczniowie klas „0” – III ze Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta. Zwiedzili Oceanarium, Molo w (...) więcej

O tym, jakie znaczenie ma książka w rozwoju dziecka, nie trzeba przekonywać już zbyt wielu, gdyż jest to sprawa oczywista.  Od wielu lat tradycją w naszym przedszkolu stał się zwyczaj (...) więcej

16 czerwca br. grupa 3-5-latków z Punktu Przedszkolnego Przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod opieką nauczycielek Eweliny Styp Rekowskiej, Ireny Daniels, Anny (...) więcej

15 czerwca br. w Domu Kultury w Czyczkowach zgromadziły się mamy i ojcowie, dla których uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pod kierunkiem nauczycielek p. (...) więcej

Dnia 10 czerwca br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie oraz  Szkoły Filialnej w Przymuszewie obchodziła „Dzień Leśnika”. Dyrektor p. Piotr (...) więcej

5 czerwca br. na świecie obchodzony jest Dzień Ochrony Środowiska. Z tej okazji klasa szósta przedstawiła społeczności Szkoły Podstawowej w Leśnie program artystyczny, w którym zwróciła uwagę na (...) więcej

12 i 13 czerwca br. na zawsze zapisze się w pamięci uczniów kl. II, ich rodziców, krewnych i nauczycieli, którzy towarzyszyli im w pielgrzymce na Jasną Górę. Wszyscy wyruszyli w sobotę, 12 (...) więcej

W sobotę, 12 czerwca br. uczniowie ze szkoły w Męcikale już o 7.00 rano zebrali się przed szkołą. Powodem tego zamieszania był wyjazd dzieci uczęszczających na język kaszubski i należących do (...) więcej

 9 czerwca br. w Kwidzynie  odbył się finał wojewódzki Coca-Cola Cup, największego w Polsce turnieju piłkarskiego dla młodzieży szkolnej. W Kwidzynie o awans do półfinału krajowego (...) więcej

11 czerwca br. uczniowie SP im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach miały okazję dowiedzieć się ciekawych rzeczy o sowach. Pracownica Zaborskiego Parku Krajobrazowego w ciekawy sposób (...) więcej

Samorząd uczniowski i klub wolontariatu z Gimnazjum w Brusach, przy wsparciu drużyny wojów Gautar z Brus, przygotowali z okazji Dnia Dziecka „Średniowieczne zmagania”. Na samym (...) więcej

Dnia 5 czerwca br. dzieci klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wraz  z opiekunami i rodzicami pielgrzymowali do Licheńskiego Sanktuarium. Ofiarowali to spotkanie z Matką Bolesną (...) więcej

Uczniowie szkoły w Męcikale mieli okazję uczestnictwa w pokazie "pierwsza pomoc", który przeprowadził ratownik Paweł Leszczyński. Dowiedzieli się co robić, kiedy ktoś zasłabnie, (...) więcej

Dnia 8 czerwca br. grupa młodzieży z klas III ucząca się języka kaszubskiego wybrała się na wycieczkę do Tucholi i Wymysłowa. Uczniowie wraz z opiekunami p. J.Górską oraz p. K. Mucha z Rady (...) więcej

7 czerwca br. uczniowie kl. „0” – III ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach wraz ze swymi nauczycielkami pojechali do Trójmiasta, by tam zwiedzić (...) więcej

Uczniowie z Gimnazjum w Brusach - Paulina Zimorska z kl. IIc, Katarzyna Leszczyńska z kl. I f zajęły finałowe miejsca ( II i VI)  w etapie powiatowym Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego (...) więcej

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się 9 czerwca br. uroczysty apel, podczas którego uczniowie zapoznali się z życiem i twórczością Jana Karnowskiego. W (...) więcej

Bliżej Boga pragnę być, Jego naukę znać, przy Nim trwać. To słowa przyświecające uczniom należącym do koła biblijnego przy Gimnazjum w Brusach. Reprezentanci: Magdalena Piotrowska kl. IIa, Agata (...) więcej

W dniu 25 maja br. w Słupsku odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce dziewcząt i chłopców. Nasz powiat reprezentowało sześcioro uczniów z Gimnazjum Brusy:Monika (...) więcej

Dnia 1 czerwca br. w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka i Sportu. Na uroczystym apelu pani dyrektor Małgorzata Ostrowska złożyła życzenia wszystkim uczniom z okazji ich święta. Następnie pani (...) więcej

Międzynarodowy Dzień Poezji obchodzony jest 21 marca, a jego celem jest promocja pisania, czytania, publikowania i nauczania poezji. Światowy Dzień Poezji obchodzony jest głównie w Paryżu, gdzie (...) więcej

Każdy kto 7 czerwca br. po południu przybył do Męcikała na pewno się nie nudził, gdyż tego dnia przy Szkole Podstawowej odbywał się Rodzinny Piknik z okazji Dnia Dziecka. Z tej okazji na dzieci (...) więcej

Jak co roku postanowiono zapewnić dzieciom i młodzieży mnóstwo rozrywek. W tym dniu uczniowie brali udział w wielu konkursach sprawnościowych, turnieju pt. "Mam talent", a także (...) więcej

 Dnia 28 maja br. uczniowie Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli w konkursie diecezjalnym pt. „Woda jako żywioł (...) więcej

Dnia 21 maja br. delegacja uczniów z kl. VI a Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wraz z opiekunami wzięła udział w Dniu Jedności Szkół, który  obchodzony był pod hasłem: (...) więcej

W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przeprowadzono akcję pod hasłem „Mistrz dobrych manier”. Były to wspólne działania (...) więcej

Wszyscy lubimy baśnie. Cenimy je za ich mądrość, za  płynące z nich ciepło i przekonanie, że dobro zawsze zwycięża nad złem. Nie sposób wyobrazić sobie dzieciństwa bez spotkań z tym (...) więcej

1 czerwca br.  w Szkole Filialnej w Przymuszewie obchodziliśmy Dzień Dziecka pod hasłem ,,Agresja – co z tego będziesz miał’’. Celem było kształtowanie u uczniów postaw (...) więcej

"Astro Boy" tak brzmi tytuł filmu, na który 2 czerwca udali się uczniowie SP w Męcikale do kina w Chojnicach. Film był niespodzianką z okazji Dnia Dziecka. Wszyscy uczniowie byli (...) więcej

2 czerwca br. czworo uczniów ze szkoły w Męcikale: Julia Gierszewska, Kamil Hope, Michalina Szulc i Katarzyna Pultyn wraz z opiekunem udali się na VIII edycję Gminnego Konkursu "Zaczarowany (...) więcej

Dnia czerwca pierwszego, dzieckiem można nazwać każdego! Głosi jedno z wielu przysłów. Aby nie odebrać uczniom szkoły w Męcikale przyjemności bycia dzieckiem 1 czerwca zorganizowana została (...) więcej

1 czerwca br. wszystkie dzieci z wielką radością przyszły do szkoły, gdyż było to ich święto i w tym dniu czekało na nie mnóstwo atrakcji. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa (...) więcej

1 czerwca br. w Dzień Dziecka  uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu od oddziału przedszkolnego, aż po klasę VI mieli dzień pełen wrażeń  i atrakcji. W tym dniu odbywające się zajęcia (...) więcej

28 maja br. dzieci z oddziału przedszkolnego z Zalesia były obecne na przedstawieniu pt. "Wybierz numer 112", które było zorganizowane w Brusach przez Miejską Bibliotekę Publiczną w (...) więcej

Dnia 26 maja br. w Święto Matki, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu jak co roku przygotowały uroczyste i barwne przedstawienia na cześć swoich ukochanych rodziców. Uczniowie pod kierunkiem (...) więcej

Dnia 21 maja br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie uczestniczyli w wycieczce do Grudziądza i Rywałdu Królewskiego. W (...) więcej

W dniu 21 maja br. na Stadionie Chojniczanki w Chojnicach drużyny dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach reprezentowały naszą gminę w Powiatowych Igrzyskach (...) więcej

1 czerwca br. w szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego  w Wielkich Chełmach od rana rozbrzmiewał wesoły śpiew rozbawionych dzieciaków, które śpiewająco obchodziły swoje święto. Dzień (...) więcej

Dnia 28 maja br. w Leśnie, odbyły się V Gminne Zawody w Biegu na Orientację. W turnieju wzięło udział 8 drużyn z czterech szkół podstawowych : Leśna , Kosobud  , Lubni , Czyczków . (...) więcej

31 maja br. w SP im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się akademia o życiu i twórczości Jana Karnowskiego, rodaka z naszej małej ojczyzny, wielkiego i zasłużonego Kaszuby, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!