1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Obchody Dnia Matki w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie odbyły się 26 maja br. Opracowanie: SP więcej

Dnia 20 maja br. w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach odbyło się podsumowanie III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w (...) więcej

Dnia 25 maja br. w Szkole Filialnej w Przymuszewie obchodziliśmy Dzień Matki. Na spotkanie z okazji tego święta zaprosiliśmy mamy wszystkich uczniów, które z zadowoleniem i uśmiechem na twarzy (...) więcej

Dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczestniczyły w spektaklu pt. „Wybierz numer 112” zorganizowanym przez Miejską (...) więcej

Dnia 27 maja br. uczniowie uczący się języka kaszubskiego w Gimnazjum w Lubni wzięli udział w wycieczce po Kaszubach. W kroplach deszczu zwiedzili najciekawsze miejsca położone na terenie (...) więcej

Samorząd uczniowski i klub wolontariatu, przy wsparciu drużyny wojów Gautar, przygotowali liczne konkurencje nawiązujące do średniowiecza. Na początek odbędzie się pokaz musztry, sposobu walk (...) więcej

 W dniach od 16 do 21 maja br. uczniowie Gimnazjum w Lubni uczestniczyli w autokarowej wycieczce krajoznawczej. Zwiedzali m.in. Sanktuarium w Łagiewnikach, Sanktuarium na Krzeptówkach, (...) więcej

W sobotę 22 maja br. odbył się I KASZUBSKI FESTIWAL POLSKICH I ŚWIATOWYCH PRZEBOJÓW LIPNICA 2010. Wzięła w nim udział uczennica z Gimnazjum w Brusach Angelika Gierszewska, która (...) więcej

"A kto to? To moja Mamusia!I choć cały świat,Dałby mi tysiąc innych Mam,To nie oddam mojej dlatego,Że my bardzo kochamy się!"Takimi słowami 25 maja br. uczniowie szkoły w Męcikale (...) więcej

We wtorek 11 maja br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na wycieczkę, która była dopełnieniem ich nauki na zajęciach z języka kaszubskiego. Trasa wycieczki (...) więcej

Serdecznie zapraszam dyrektorów szkół, opiekunów drużyn reprezentujących szkoły w rozgrywkach piłki nożnej naUroczyste podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy w (...) więcej

Uczniowie Gimnazjum w Brusach uczący się języka kaszubskiego 20 maja br. pojechali na wycieczkę do sąsiedniego województwa – kujawsko - pomorskiego. Pierwszym przystankiem była Bydgoszcz, (...) więcej

Ogromnym przeżyciem dla dwóch uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach i czterech z Gimnazjum w Brusach był udział casting w KASZUBSKIM IDOLU 2010. Eliminacje wstępne odbyły (...) więcej

Dnia  8 maja br. o godz. 6.00 pod opieką wychowawców Gimnazjum w Brusach wyruszyliśmy na tygodniową wycieczkę trasą Brusy - Wrocław – Kotlina Kłodzka – Praga - Karkonosze (...) więcej

"Muzyka i ja" tak brzmiał temat IV Gminnego Konkursu Poetyckiego o nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosobudach, w którym największą ilość nagród otrzymali uczniowie szkoły w (...) więcej

„BOHATER TYGODNIA” – taka nazwę nosił projekt, który  w Przedszkolu nr 1 w Brusach realizowały Małgorzata Gerigk i Marzena Siuda - Kopeć (nauczycielki w grupie dzieci 3, (...) więcej

W czwartek 20 maja br. w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach  ogłoszone zostały wyniki oraz wręczone nagrody III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno - Plastycznego.Uczniowie Gimnazjum w Brusach (...) więcej

Gimnazjum nr 2 w Chojnicach zorganizowało Powiatowy Konkurs Historyczno- Plastyczny. W konkursie uczestniczyło osiem szkół gimnazjalnych z powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Nadesłano 85 (...) więcej

19 maja br. w SP im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbył się Konkurs Recytatorski dla uczniów kl. I – III pod hasłem „Piękno otaczającej nas przyrody w poezji”. (...) więcej

Dnia 19 maja br. odbyły się gminne zawody sportowe dla dzieci z oddziałów ,,0”   pt :,,Sport  to Zdrowie”   Celem zawodów było  propagowanie kultury (...) więcej

26 kwietnia br. w Gimnazjum Brusach odbyła się runda eliminacyjna – I etap Turnieju Piłkarskiego  COCA-COLA CUP 2010 organizowanego dla uczniów gimnazjum z rocznika 94 i młodsi. W I (...) więcej

15 maja br., zespoły z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach uczestniczyły w Młodzieżowym Święcie Kultury w Sopocie. W koncercie wziął udział między innymi Kaszubski Zespół (...) więcej

Dnia 13 maja br. w naszej szkole gościli przedstawiciele radia RCH+ z Chojnic. Celem ich wizyty było zachęcenie dzieci do czytania bajek. Dzieci otrzymały też zaproszenie na Dzień Dziecka, który (...) więcej

16 maja przypada rocznica urodzin Jana Karnowskiego. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, nauczyciele uczący języka kaszubskiego oraz wychowawcy klas, przybliżyli uczniom (...) więcej

Dnia 10 maja br. uczniowie  klas IV - VI  naszej szkoły wybrali się na 3 dniową wycieczkę krajoznawczą do Świnoujścia i Szczecina. Po drodze zatrzymaliśmy się w Kołobrzegu  by (...) więcej

W związku z ogłoszeniem roku 2010 na Kaszubach - Rokiem Jana Karnowskiego, dnia 14 maja br.  w Gimnazjum w Lubni odbył się uroczysty apel poświęcony życiu i twórczości wybitnego Kaszuby (...) więcej

Od 2 marca do 6 maja br. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczestniczyli w zajęciach w Centrum Nauki Experyment  w Gdyni. Pomysłodawcą i sponsorem tego (...) więcej

Jesteśmy patriotami - wspominamy uchwalenie Konstytucji 3 Maja Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach uczciła  apelem kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (...) więcej

W poniedziałek 10 maja br.  klasy I-III pojechały na jednodniową wycieczkę do Bydgoszczy. Głównym celem wycieczki było poznanie nowych zabaw w największym parku rozrywki Family Park. (...) więcej

Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie klas 0 - III Szkoły Podstawowej w Męcikale udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brusach. Tam uczestniczyli w lekcji bibliotecznej (...) więcej

Od 7 maja uczniowie dojeżdżający do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach mogą się cieszyć z nowego pomieszczenia świetlicy szkolnej. Klasa wyposażona została w (...) więcej

W dniu 11 maja uczniowie klas I-VI w Zalesiu oraz oddziału przedszkolnego wzięli udział w przedstawieniu profilaktycznym, podczas którego mogli dowiedzieć się jak zachować bezpieczeństwo w (...) więcej

W dniu 5 maja br.  uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Wzięły w niej udział dzieci klas I-VI. Po dotarciu do Torunia i spacerze po Toruńskiej (...) więcej

Z okazji odbywającego się 23 kwietnia Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyły się konkursy promujące czytelnictwo. Konkurs literacki przebiegał pod nazwą (...) więcej

W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyło się  spotkanie czytelnicze, którego tematem były „Kolory”. Spotkanie zostało przygotowane przez uczennice klasy (...) więcej

8 maja w sobotę do Szkoły Podstawowej w Męcikale przyjechał kolorowy samochód "Deutsch Wagen Tour", którym przybył pan Dariusz Kur, lektor języka niemieckiego. I mimo, iż to był (...) więcej

Święto Konstytucji 3 Maja jest zawsze wyraźnie zaznaczone w życiu szkoły. Tak było również w tym roku szkolnym. Klasy pierwsze pod kierunkiem p. Anny Miszewskiej przygotowały uroczysty apel z (...) więcej

Dnia 6 maja br. grupa młodzieży z Gimnazjum w Lubni wybrała się na wycieczkę do "Multikina" w Gdańsku na film pt. "Starcie tytanów". Uczniowie doskonale bawili się oglądając (...) więcej

Uczennica klasy II b z Gimnazjum w Lubni - Zofia Dorawa zajęła finałowe miejsce w etapie powiatowym XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Wiatr, wypadek, ogień, woda (...) więcej

Jak wybawić ze snu Śpiącą Królewnę? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczniowie szkoły w Męcikale wspólnie z aktorami teatru ART - RE. Bajka bardzo wszystkich zainteresowała, uczniom spodobały (...) więcej

6 maja dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach: Elżbieta Bławat z kl. III i Alicja Czarnowska z kl. IV wraz ze swoją nauczycielką j. kaszubskiego p. (...) więcej

Dnia 30 kwietnia br. odbył się w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy trzeciej  i piątej (...) więcej

Dnia 5 maja br. w SP Czyczkowy odbyła się akademia poświęcona historycznemu wydarzeniu z 3 maja, jakim było uchwalenie Konstytucji. Akademię przygotowała p. Krystyna Stoltmann wraz z uczniami (...) więcej

22 kwietnia br. odbył się konkurs czytelniczy dla klas pierwszych pt. „Dalsze losy Ani z Zielonego Wzgórza”. Uczniowie mieli zapoznać się z treścią książki Lucy Maud Montgomery pt. (...) więcej

20 kwietnia uczennice Gimnazjum w Brusach w składzie Magdalena Piotrowska, Agata Piepiora i Paulina Kierszk wzięły udział w Powiatowym Konkursie  Ekologicznym „Świadomy Konsument (...) więcej

Dnia 20 kwietnia  br. w Gimnazjum nr 2 w Chojnicach  odbyły się Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego w Piłce Siatkowej Chłopców w kategorii gimnazjum  zorganizowane przez Powiatowy (...) więcej

Dnia 22 kwietnia  br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Nasza gminę w kategorii gimnazjum (...) więcej

19 kwietnia br. dziewczęta  Gimnazjum w Brusach reprezentowały szkołę w XI Powiatowej Gimnazjadzie w Piłce Siatkowej Dziewcząt w Konarzynach. Uczennice rozegrały trzy spotkania, wygrywając (...) więcej

Dnia 28.04.2010 w Przedszkolu nr 1 w Brusach odbył się Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej pod przewodnim hasłem "Piosenka jest dobra na wszystko". Organizatorem konkursu była Pani (...) więcej

30 kwietnia br. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyły się na szczeblu powiatowym eliminacje do Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Kaszubskiej "Rodnô (...) więcej

28 kwietnia br. w Przedszkolu nr 1 w Brusach odbył się Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej pod nazwą „PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO…”. Zorganizowała go i przeprowadziła (...) więcej

Czasami tak niewiele potrzeba, by pomóc innym ludziom. Jednak nie każdego stać na okazanie bezinteresownej pomocy pod adresem obcych ludzi. Nauczycielki z Przedszkola nr 1 w Brusach chętnie (...) więcej

W Szkole Podstawowej w Leśnie odbyły się obchody Dnia Ziemi. Uczniowie klasy czwartej wystąpili przed publicznością ze spektaklem , w którym przestrzegali przed skutkami zaśmiecania lasów. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!