1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  We wtorek dnia 26 maja 2009 roku w Szkole Filialnej w Przymuszewie uroczyście obchodziliśmy Dzień Matki. Było przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, wiersze i piosenki dla (...) więcej

   Dzień Matki to jedno z piękniejszych świąt, jakie obchodzimy w ciągu roku. W wiosennej aurze, wśród najpiękniej kwitnących majowych kwiatów z miłością wypowiadamy to (...) więcej

  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach, pod opieką pani Joanny Cupa przygotowali w dniu 26 maja 2006r. uroczystą akademię z okazji Dnia Matki. Uroczystość rozpoczęła się o (...) więcej

  26 maja 2009 roku uczniowie wraz z opiekunami ze szkoły z Męcikała przygotowali specjalną uroczystość z okazji ważnego wydarzenia, jakim jest Dzień Matki. Na spotkanie zaproszono Mamy (...) więcej

26 maja 2009 roku uczniów klas O-I w Szkoły Podstawowej w Czapiewicach odwiedził Prezes Zaborskiego Towarzystwa Naukowego pan Zbigniew Gierszewski, który przeprowadził zajęcia (...) więcej

  Uczeń Gimnazjum w Brusach Daniel Gierszewski wywalczył srebrny medal Gimnazjady Wojewódzkiej w Lekkiej Atletyce, która odbyła się 26 maja w Słupsku. Sztafeta powiatowa (...) więcej

  Dnia 19.05.2009r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się konkurs „Najlepszy matematyk w klasie”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV, V i VI. Zwycięzcami (...) więcej

  25.05.09r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach "MAŁY MISTRZ OBSERWACJI PRZYRODY" przygotowanych przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Podczas zajęć (...) więcej

  II miejsce gimnazjalistów z Brus w Półfinałach Wojewódzkich w Piłce Siatkowej   Dnia 20 maja 2009 roku reprezentacja chłopców Gimnazjum w Brusach (...) więcej

  W ramach realizacji programu profilaktycznego w szkole zorganizowano profilaktykę teatralną. Klasy pierwsze obejrzały spektakl pt. ,,Cyberprzemoc” w wykonaniu aktorów teatru (...) więcej

           W czwartek, 21 maja br. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II gościła księdza biskupa diecezjalnego prof. dra hab. Jana Bernarda Szlagę. (...) więcej

           Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II odbył się 16 maja 2009 roku w Mysłowicach, na Śląsku. Szkołę (...) więcej

25.05.09 została otwarta w Szkole Podstawowej w Męcikale wystawa zdjęć lotniczych "Zaborskie Krajobrazy". Zdjęcia można oglądać w godzinach pracy szkoły. Wystawa pozostanie w szkole (...) więcej

  Po wygranych eliminacjach gminnych w czwórboju lekkoatletycznym reprezentacja dziewczyn z Czyczków i reprezentacja chłopców z Męcikału uczestniczyły 19.05.09r na (...) więcej

     Dobra passa rozpoczęła się 28.03.2009 na Powiatowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym  „Czar Par", gdzie uczniowie rywalizowali z 21 parami w 13 (...) więcej
2009-05-25 • Wycieczka do Lichenia

   12 maja, w I rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, uczniowie kl. III SP w Kosobudach, z rodzicami, nauczycielką religii Reginą Rudnik oraz  dyrektor Małgorzatą (...) więcej

                                &n (...) więcej

  Dania 18.05.2009r. w S.P. w Czapiewicach odbyło się uroczyste wręczenie kart rowerowych uczniom klasy IV. Na twarzach obdarowanych pojawiła się wielka radość, gdyż od dzisiaj mogą już (...) więcej

Uczennica naszej szkoły, Joanna Warnke z klasy IVa została wyróżniona w konkursie plastycznym "Klęska - powódź czy huragan, straż pożarna ci pomaga". Wręczenie dyplomu (...) więcej

  14 maja uczniowie ze szkoły w Męcikale zostali zasypani nagrodami. Po pierwsze i najważniejsze, złote medale otrzymała nasza "złota szóstka" chłopców, (...) więcej

  15 maja w leśnictwie Spierwia odbyło się spotkanie kilku grup najmłodszych uczniów z leśnikiem z nadleśnictwa Czersk, panem Leszkiem Pultynem. W spotkaniu brały udział dzieci z (...) więcej

  Bardzo udany start w Mistrzostwach Powiatu odnotowali lekkoatleci z Gimnazjum w Brusach. Nasi uczniowie, wraz z uczniami Gimnazjum w Lubni, pod opieką nauczycieli Jolanty Peplińskiej, (...) więcej

  Uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej im . Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w dniu 14 maja 2009 r. gościli w gospodarstwie rolnym państwa Hamernik w Leśnie. Wychowankowie mieli (...) więcej

   7 maja br.  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Męcikale wybrali się na wycieczkę do Torunia. Na szczęście pogoda, humory i atrakcje dopisały. Po przyjeździe na miejsce udaliśmy (...) więcej

  Dnia 5 maja uczniowie kl. IV-VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce, której celem było poznanie miejsca (...) więcej

  Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach brały udział w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini siatkówce, które odbyły (...) więcej

  8 maja br. uczennica Szkoły Podstawowej w Męcikale, Aneta Kłopotek, odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie literackim pt.: "Stwórz pełną humoru nową wersję (...) więcej

  Dnia 5 maja 2009 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego w Piłce Siatkowej Chłopców w kategorii gimnazjum  organizowane przez Powiatowy Szkolny (...) więcej

  W dniach 20-24 kwietnia 2009r. uczniowie klasy VIa i VIb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach pod opieką p. Ireny Ryżek, p. Lucyny Synak, p. Andrzeja Erdmańczyka i p. Teresy (...) więcej
2009-05-11 • Brusy na Pałukach!

  7 maja 2009 roku uczniowie kl. IIIa oraz IIId ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wybrali się na wycieczkę Szlakiem Piastowskim. Początek to powrót do dawnych (...) więcej

6 maja br. w Brusach odbyły się zawody Czwórboju Lekkoatletycznego, w którym udział brała również reprezentacja dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Bł. (...) więcej
2009-05-08 • Otwarta lekcja religii

  Kolejna otwarta lekcja z udziałem rodziców w SP Kosobudy tym razem odbyła się w klasie II, gdzie na lekcji religii prowadzonej przez Panią Reginę Rudnik  uczniowie (...) więcej

  Dnia 4 maja 2009 r. o godz 10.35, w szkole w Kosobudach odbyła się akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „Polacy nagle jakby ze snu się ocknęli i o reformach myśleć (...) więcej

  30 kwietnia 2009 roku w Gimnazjum w Brusach odbył się konkurs czytelniczy dla klas pierwszych, zorganizowany przez bibliotekę  szkolną. Przed konkursem uczniowie mieli za (...) więcej

  W dniu 07.05.2009 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorsiego w Wielkich Chełmach przypomnieli o ważnej chwili dla każdego Polaka, dniu 3 Maja -  w którym to (...) więcej
2009-05-08 • III miejsce w czwórboju

Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach zdobyła III miejsce w czwórboju - zawodach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Brusach. (...) więcej

  6 maja 2009 r. drużyny chłopców i dziewcząt Szkoły Podstawowej w Lubni pod opieką Janusz Topki startowały w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju (...) więcej

  2 maja 2009 r. drużyna SP w Lubni klasy czwartej z opiekunem, Januszem Topką, startowała w kilkugodzinnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus rocznika 1998 i młodszych z (...) więcej

  Dnia 30.04.09 r. o godz 11.45, na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Lubni odbyła się akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie wszystkich klas przedstawili montaż słowno- (...) więcej

W poniedziałek 04.05.2009r. w Szkole Podstawowej w Brusach odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego. Uczniowie (...) więcej

  We wtorek w szkole w Męcikale gościła pani z Zaborskiego Parku Krajobrazowego, która przygotowała dla uczniów wykład na temat "Jak pomagać nietoperzom?". (...) więcej

  30 kwietnia szkołę w Męcikale odwiedził zespół teatralny, który zaprezentował przedstawienie pt.: "Dwie Dorotki". Przedstawienie bardzo spodobało się uczniom, (...) więcej

  20 kwietnia 2009 w Gimnazjum w Brusach odbył się pokaz ratownictwa drogowego  w  wypadkach komunikacyjnych oraz  współdziałanie służb ratowniczych:  Straży (...) więcej

  21 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach odbyły się eliminacje powiatu chojnickiego w XXXVIII Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej (...) więcej

  W czwartek 30 kwietnia, na Stadionie Miejskim w Brusach, odbyły się Mistrzostwa Gminy Brusy Lekkoatletyce. Oprócz uczniów z Brus wystartowała liczna ekipa z Gimnazjum w (...) więcej
2009-05-04 • Apel w SP Zalesie

  W czwartek 30 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się uroczysty apel upamiętniający wydarzenia z 1791 roku. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela historii szczegółowo i (...) więcej

  Dnia 30 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Leśnie obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Akademię przygotowali uczniowie klas I-III. Pod kierunkiem swoich (...) więcej

  Dnia 30 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Leśnie odbył się uroczysty apel poświęcony 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy VI przybliżyli (...) więcej

  W dniach od 28 do 29 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zorganizowano przedsięwzięcie pod hasłem „Zagrożenia współczesności – (...) więcej

  15 kwietnia 2009 roku w gimnazjum Brusach odbył się runda eliminacyjna – I etap Turnieju Piłkarskiego  COCA-COLA CUP 2009 organizowanego dla uczniów gimnazjum z (...) więcej

  Dnia 16 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gminę Brusy (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!