1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  13 października w Szkole Podstawowej w Czapiewicach miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Do szkolnego grona dołączyło ośmioro uczniów. Pierwszoklasiści recytowali wiersze (...) więcej
2008-10-29 • „W imię miłości”.

  Dnia 24.10.2008r. w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyła się podniosła uroczystość – V rocznica nadania patronatu bł. ks. Józefa (...) więcej

  Dnia 17 października 2008r uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcikale wybrali się do Zamartego. Zwiedzali tam klasztor Karmelitów Bosych. W intencji uczniów odbyła się msza święta, po (...) więcej

  Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu zostali uroczyście włączeni do grona uczniów. Ceremonia ślubowania oraz pasowania miała miejsce 23 października 2008 roku.W obecności  (...) więcej

         W dniach 21-23 października 2008 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się warsztaty „Edukacja ekonomiczna w mojej szkole”. W warsztatach (...) więcej

  W październiku w szkole przeprowadzono programy profilaktyczne dotyczące przemocy i agresji. W klasach pierwszych  zrealizowano program „Wolni od przemocy”. Celem (...) więcej

  W czwartek 23 października uczniowie z Męcikała w nagrodę za uczęszczanie na język kaszubski i do zespołu "Męcikalaki" udali się na wycieczkę po Kaszubach. Celem wyjazdu była (...) więcej
2008-10-24 • Konkurs muzyczny w Rytlu.

  Jak co roku w październiku odbył się powiatowy, już IX Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej w Rytlu. Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w tym roku (...) więcej

  W poniedziałek 13 października odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Spotkanie rozpoczęło się (...) więcej

  ,,Patrzę na Was i nigdy o Was nie zapomnę,w ten sposób nic nie ulegnie zapomnieniu!” Słowa te były mottem uroczystego apelu szkolnego W SP Kosobudy dnia 16 października 2008 roku. (...) więcej

  21 października 2008 r. ośmiu uczniów SP Kosobudy przystąpiło do zmagań w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym MULTITEST organizowanym przez CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ w Warszawie. To (...) więcej

  Niecodzienne spotkanie z architekturą gotyku i historią Krzyżaków mieli uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Dnia 18 października 2008 r. sprzed (...) więcej

  W dniu 9 października 2008 uczniowie klas IV- VI Szkoły Podstawowej w Kosobudach wzięli udział w zajęciach przyrodniczych na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie (...) więcej

  W środę 15 października w szkole w Męcikale od rana panowała gorączkowa atmosfera, a to za sprawą ważnych wydarzeń mających miejsce tego dnia. Po pierwsze zaplanowane było uroczyste (...) więcej

  Dnia 10 października 2008 w Konarzynach odbyła się  XXXVII Powiatowa Gimnazjada  Sztafetowych Biegów Przełajowych. W gimnazjadzie wzięły udział zwycięskie reprezentacje szkół (...) więcej

  19 października 2008 r. rozpoczął się Tydzień Misyjny, którego hasłem jest „Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”. Z tej okazji dzieci z Kółka Misyjnego Szkoły Podstawowej im. (...) więcej

  Obchody VIII rocznicy nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Brusach miały miejsce w 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła (...) więcej

     By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa, by prawdziwa była zawsze tych słów wymowa. To fragment recytowanej poezji w dniu 15 października, kiedy to uczniowie bruskiego (...) więcej

Z okazji zbliżającej się V rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Czyczkowach imienia Bł. Ks. Józefa Jankowskiego dnia 15 października odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs o bł. ks. Józefie (...) więcej

 "Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku jest wykształcenie". W podzięce za trud włożony w edukację Samorząd Uczniowski naszej szkoły przygotował (...) więcej

  W Szkole Podstawowej W Wielkich Chełmach Dzień Eduacji Narodowej obchodzono dnia 13.10.2008.Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali inscenizację słowno-muzyczną. Niespodzianką (...) więcej

Dzisiaj tj. 16 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci Jana Pawła II. Uczniowie klasy VI przedstawili program słowno-muzyczny, w którym nawiązali do początków (...) więcej

  Wiele pięknych kwiatów mamy tulipanów, róż i bzów... Tymi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie złożyli serdeczne życzenia swoim nauczycielom w dniu ich święta. Następnie cała (...) więcej

  Dnia 13.10.2008 r. w Gimnazjum w Lubni w związku z Dniem Papieskim, odbył się montaż słowno - muzyczny pt. "Jan Paweł Wielki", przygotowany przez katechetkę p.Teresę (...) więcej

Dnia 13.10.2008 r. w Gimnazjum w Lubni odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademia została połączona ze ślubowaniem klas I, które także wykonały program (...) więcej

VII Dzień Papieski przebiegał pod hasłem "Jan Paweł II - wychowawca młodych". Z tej okazji odbył się w Szkole Podstawowej w Zalesiu uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas (...) więcej

  Nr IRG więcej

Dnia 2 października uczniowie klasy IV wraz z wychowawcą p. Krystyną Teca wybrali się na wycieczkę rowerową do Czapiewic. Celem wycieczki była integracja grupy. Uczniowie  odwiedzili (...) więcej

więcej

  Dziś obchodzimy Dzień Drzewa - w związku z tym świętem uczennice klasy I Gimnazjum w Lubni z ramienia LOP (opiekunowie:J.Górska, A.Warnke), przygotowały gazetkę na temat (...) więcej

  Młodzież Gimnazjum w Lubni z klas I-III uczęszczająca na język kaszubski, odkrywała uroki Ziemi Zaborskiej, fotografując okolicę. Zebrane materiały posłużą do wykonania prezentacji (...) więcej

  10 października minął termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny dla szkół, promujący Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień Bez Samochodu. W konkursie, (...) więcej

Dnia 2 października 2008 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Czapiewicach pojechali na całodniową wycieczkę do Malborka i Pelplina.Olbrzymi zamek krzyżacki zrobił na wszystkich ogromne (...) więcej

W piątek 26 września w Gimnazjum w Brusach odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Szachach. Do rywalizacji przestąpiło 30 uczestników. Zawody zostały rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 (...) więcej

CELE KONKURSU:- popularyzowanie twórczości kaszubskich pisarzy- rozwijanie zdolności recytatorskich i piśmienniczych- zainteresowanie uczniów poezją,- zachęcanie do występów na scenie,- (...) więcej

W środę 24 września uczniowie ze szkoły w Męcikale wspólnie z panem leśniczym Leśnictwa Turowiec i przy współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowy w ramach akcji „Sprzątanie (...) więcej

       Dnia 2. 10. 2008r. uczniowie kl. III a i kl. III d ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach pod opieką wychowawców i rodziców wybrali się na (...) więcej

1 października 2008 roku na zaproszenie Dyrektora Szkoły pana Jana Szulc oraz opiekunów Szkolnego Koła Caritas p. Gabrieli Lepak i p. Aleksandry Turowskiej uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana (...) więcej

W ostatni dzień września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczęszczający na język kaszubski pojechali na wycieczkę do Łeby. Celem wycieczki było: (...) więcej

19 września 2008r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyło się „Sprzątanie świata”. W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz pracownicy Nadleśnictwa (...) więcej

Uczniowie Szkoły im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie i Szkoły Filialnej w Przymuszewie, uczący się języka kaszubskiego, wybrali się 24 września do Teatru Muzycznego im. Danuty (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!