1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Wszyscy pamiętamy, że dziś Święto Mamy Pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach spotkali się z mamusiami na uroczystej akademii z okazji (...) więcej

„Słonko ma bardzo dobre zwyczaje, dzień dobry mówi, gdy rano wstaje!Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry WamSto jasnych promyków każdemu dam!Słowami wiersza Czesława Janczarskiego pt. (...) więcej

Dzień 26 maja to specjale okazja, aby podziękować naszym Mamom. Pamiętali o tym uczniowie szkoły w Mecikale, którzy wspólnie z nauczycielami przygotowali wyjątkowe niespodzianki. Uroczystość (...) więcej

W dniach 19-21 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się lekcje pokazowe na temat „Ochrona raka rodzimego”. Lekcje dla uczniów klas I-III przeprowadzili (...) więcej

„26 maja to napięknieszy dzień w roku” – takimi słowami powitali swoje ukochane mamusie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach. W tym roku akademia ta składała się z (...) więcej

Dzień  26 maja 2008 roku w życiu klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Lubni zapisze się w pamięci uczniów, rodziców oraz dyrekcji szkoły jako dzień wyjątkowy. Szczególność tego dnia, to (...) więcej

W dniach od 10.05.2008r do 16.05.2008r. grupa uczniów z Gimnazjum w Brusach wraz z opiekunami podziwiali południowo – zachodnią część Polski.Była to wycieczka na trasie Kotlina Kłodzka (...) więcej

W dniu 13 maja my, uczniowie klas IV-VI oraz grupka uczniów klasy III z SP Kosobudy wraz z opiekunami wyruszyliśmy na czterodniową wycieczkę w Kotlinę Kłodzką i do Wrocławia. (...) więcej

W dniu 16 maja br. w Gimnazjum w Człuchowie odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Fizyczny dla klas drugich. W konkursie wzięło udział 39 uczniów klas II z gimnazjów z Człuchowa, Chojnic, (...) więcej

Szkołę Podstawową w Leśnie  odwiedził "Brutus". Brutus -to pies policyjny, którym opiekuje się pan Adam Cysewski.Policjanci (pan Wojciech Brzeziński oraz pan Adam Cysewski) (...) więcej

Już od 8 lat , w miesiącu maju , uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. S. Wyszyńskiego w Leśnie uczestniczą w powiatowym przeglądzie piosenki patriotycznej w Rytlu.       więcej

                                „Ojczyznę moją kocham więcej (...) więcej

W dniu 14.05.2008r. o godz. 900 odbył się koncert profilaktyczny pt. „Dobre Wybory”.Projekt profilaktyki uzależnień „Dobre Wybory”  to nie tylko prelekcja z (...) więcej

    Dnia 14 maja 2008 roku uczniowie koła ornitologicznego uczestniczyli w rowerowej wycieczce szlakami Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Słoneczna pogoda umożliwiła obserwację (...) więcej

    Dnia 13 maja 2008 r. uczniowie klasy I e oraz koła ornitologicznego Gimnazjum w Brusach uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej o tematyce ornitologicznej.Wycieczka (...) więcej

Dnia 14 maja uczniowie kl.IV Szkoły Podstawowej w Leśnie ze swoim wychowawcą panem Dionizym Ostrowskim oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią Elżbietą Łonską, wybrali się na wycieczkę rowerową (...) więcej

13 maja uczniowie ze szkoły w Męcikale udali się zwiedzić starą wyłuszczarnię nasion w Klosnowie koło Chojnic. Była to nie lada atrakcja, gdyż mozna było prześłedzić procesz wzrostu drzewa od (...) więcej

9 maja pod szkołę w Mecikale podjechał wóz policyjny a z niego wysiadł policjant...cel jego wizyty, oczywisty dla uczniów klasy IV "Egzamin na kartę rowerową". Uczniowie po zdaniu (...) więcej

„49 643 wypadki drogowe, 386 934 zgłoszone kolizje, 5 563 zabitych, 63 222 rannych – to jedynie liczby, statystyka za 2007 rok, ale niestety kryją się za nimi ludzie. Matki, (...) więcej

W dniu 08.05.2008 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubni wzięli udział w XIII Pucharze TP w Piłce Nożnej Dla Dzieci im. Marka Wielgusa. Półfinał wojewódzki odbył się w Człuchowie. Młodzi (...) więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubni z klas IV, V i VI w dniu 6 maja 2008 roku wyruszyli na wycieczkę Szlakiem Piastowskim. W Gnieżnie zwiedzili prastarą katedrę i Muzeum Początków Państwa (...) więcej

W ramach programu „ Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawojazdy” uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie zdawali (...) więcej

Akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się w Szkole Podstawowej w Lubni dn. 8 maja 2008 r. Tym razem wystąpili uczniowie klasy piątej pod kierownictwem (...) więcej

Dnia 07.05.08 r. odbyła się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach uroczysta akademia poświęcona kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Została ona (...) więcej

W dniu 07.05.2008r naszą szkołę odwiedziła grupa cyrkowa. Okazało się, że artyści przygotowali wiele ciekawych przedstawień i sztuczek dla uczniów. W części przedstawienia brali udział sami (...) więcej

W dniu 05.05.2008r w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbył się uroczysty apel upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Apel przygotowali uczniowie wraz ze swoją opiekunką p. (...) więcej

W kwietniu uczniów SP Kosobudy odwiedziła grupa cyrkowa z Sopotu. Spotkanie pełne śmiechu odbyło się w świetlicy wiejskiej i bardzo się podobało, a niektórzy uczniowie poznali już tajniki (...) więcej

Nagrody rozdane! Dzisiaj w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ogłoszono wyniki rywalizacji w konkursach, które odbywały się w czasie obchodów Dnia Ziemi. Oto rezultaty:W (...) więcej

W  dniu 05 maja 2008 roku w stołówce szkolnej odbyła  się dyskoteka dla  uczniów Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Dzieci w miłej (...) więcej

Uczniowie klasy IIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach przez miniony rok zbierali surowce wtórne. Wspaniałymi  i niezawodnymi pomocnikami jak zawsze okazali się rodzice. (...) więcej

 18 kwietnia 2008 roku biblioteka szkolna Gimnazjum w Brusach zorganizowała   konkurs czytelniczy dotyczący książek o Harrym Potterze, adresowany do uczniów klas pierwszych. (...) więcej

29 kwietnia 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego odbył się II Gminny Konkurs Ekologiczny "Jestem Przyjacielem Przyrody" , w którym wzięli udział uczniowie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!