1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Informacje ze szkół z terenu Miasta i Gminy Brusy Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W czwartek 27 marca 2008r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu obchodzono Dzień Wiosny. Jak nakazuje tradycja szkoły barwny i rozśpiewany pochód wiosennych przebierańców ruszył ulicami naszej wsi (...) więcej

W dniach 28 i 29 marca w Pelplinie odbyły się Wielkanocne Dni Skupienia dla Wolontariuszy Caritas Diecezji Pelplińskiej.  W Dniach Skupienia uczestniczyli pod opieką p. Aleksandry (...) więcej

         Uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach znudziła się już zima, w dniu 26 marca powitali wiosnę. Jak co roku, zabawa była (...) więcej

W dniu 27marca 2008r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach po raz kolejny odbył się  Międzynarodowy   Konkurs Matematyczny KANGUR,  którego głównym organizatorem (...) więcej

Jak co roku w marcu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur”.       W (...) więcej

W piątek 4 kwietnia 2008 r. o godz. 9.15 w SP w Lubni odbędzie się Turniej Coca-Coli Cup 2008 dla SP nr 1 w Karsinie, SP  im.Jana Pawła II w Brusach i SP w Lubni.Szkoła Podstawowa w Lubni (...) więcej

27 marca 2008 roku uczniowie, którzy interesują się matematyką, wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Matematyczne potyczki miały miejsce w Szkole (...) więcej

I znowu wiosna Uczniowie klasy czwartej SP Leśno, ze swoim wychowawcą Dionizym Ostrowskim wybrali się na spacer nad rzekę Mlusinę aby pożegnać uporczywie wracającą zimę, a tym samym radośnie (...) więcej

19 marca 2008 roku w szkole Podstawowej w Czapiewicach odbyły się obchody z okazji „Dnia Wiosny”. O godzinie 11.00 wszyscy uczniowie rozpoczęli wykonywanie prac plastycznych, (...) więcej

    Uczniowie Gimnazjum w Brusach po raz kolejny wzięli udział w konkursie ornitologicznym „Ptaki drapieżne – nasi sprzymierzeńcy” organizowanym przez Zespół (...) więcej

W ostatni dzień nauki przed świętami uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach uczący się języka kaszubskiego przygotowali przedstawienie (...) więcej

W ten wyjątkowym dniu uczniowie wyglądali elegancko a w szkole unosił sie zapach babek. O godzinie 11 rozpoczęło sie tradycyjne wielkanocne śniadanie, wspólnie dla uczniów i nauczycieli. (...) więcej

Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach jak co roku przystąpiła do konkursu organizowanego przez gazetę  SUPER EXPRESS- SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM. Tegoroczna  ósma edycja okazała się (...) więcej

18 marca na apelu w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach dyrektor szkoły pani Ewa Rokita dokonała podsumowania programu pt. „Uczeń miesiąca”. W (...) więcej

            Już od 18 lat uczniowie szkół w Lubni biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pn „Bory Tucholskie w oczach (...) więcej

     Dzień ósmego marca tradycyjnie obchodzony jest jako dzień kobiet. Z tej okazji wszystkim kobietom, dziewczynom i dziewczynkom najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, (...) więcej

Dnia 14 marca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się koncert charytatywny na rzecz 14-letniej Alicji, uczennicy Gimnazjum we Wielu. Jej koledzy i przyjaciele (...) więcej

15 marca 2008 roku 14 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, uczęszczających na zajęcia z języka kaszubskiego, wzięło udział w Dniu Jedności Kaszubów w (...) więcej

W dniach 5-7 marca 2008 r. w parafii Leśno odbyły się rekolekcje wielkopostne. Uczestniczyli w nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie, Szkoły (...) więcej

W dniu 12 marca 2008r. w SP nr 5 w Chojnicach odbył się Pomorski Konkurs Ortograficzny dla uczniów kl. III – etap powiatowy, w którym uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana (...) więcej

Dnia 11 marca 2008 roku w Szkole Podstawowej w Leśnie odbyło się spotkanie z okazji Święta Kobiet.  W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście. (...) więcej

Dnia 11 marca w Szkole Podstawowej w Leśnie ogłoszono wyniki gminnych konkursów: ortograficznego i ruchu drogowego.Mistrzynią ortografii w konkursie „Z Ortografią za Pan Brat” (...) więcej

7 marca w SP w Leśnie spotkali się przedstawiciele władz gminy Brusy Zastępca Burmistrza pan Krzysztof Gierszewski, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty pan Jacek Bruski, Prezes Fundacji (...) więcej

Dnia 6 marca 2008 roku w Gimnazjum w Brusach odbyły się gminne eliminacje Turnieju „Bezpieczeństwo w  Ruchu Drogowym”.W turnieju wzięło udział 9  trzy- osobowych drużyn (...) więcej

W poniedziałek 10 marca b.r. w Szkole Podstawowej w Zalesiu odbyły się zajęcia ekologiczne o ochronie raków rodzimych. Ciekawy wykład urozmaicony m in. prezentacją multimedialną przeprowadził (...) więcej

Górka Klasztorna to niewielka miejscowość leżąca koło Łobżenicy, do której 8 marca 2008 roku udali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach oraz ich koleżanki i koledzy z (...) więcej

Zmagania ortograficzne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach to już tradycja. W związku z tym w środę 5 marca zjechali do naszej szkoły znawcy ortografii, czyli uczniowie szkół (...) więcej

4 marca 2008 roku w Szkole Podstawowej w Męcikale odbył się pierwszy Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "Ortek" 2008, w którym udział wzięli uczniowie dwóch szkół. Ze Szkoły (...) więcej

W dniu 4 marca 2008 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” chłopców. (...) więcej

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubni rozstrzygnięto  I-wszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn  "112 w ważnej sprawie nie używaj przy zabawie." W etapie (...) więcej

W dniu 3 marca 2008 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” (...) więcej

W dniach 20.02.08 i 27.02.08 w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Brusach odbyły się gminne etapy Pomorskiego Konkursu Ortograficznego i Matematycznego klas III. W konkursach wzięli udział (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!