1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

śp. Janusz Antkowiak (20.05.1924 - 31.08.2002) -  Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Brusy. Po wybuchu II wojny światowej został wywieziony do Generalnego Gubernatorstwa. Wcielony do (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 1 września 2020 r. w godzinach od 8:00 do 11:30 – Brusy ul. Frezjowa działka 391/21, i przyległe. (...) więcej

30 sierpnia br. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach obchodziła Dożynki Parafialne. Z tej okazji została odprawiona uroczysta msza św. pod gościnnym przewodnictwem ks. (...) więcej

Już po raz drugi zawodnicy ligi buczki spotkali się na turnieju w Brusach. Mecze rozegrało sześć drużyn, po sześciu zawodników. Turniej odbył się w minioną sobotę, 29 sierpnia. (...) więcej

Mija 40 lat od podpisania porozumień sierpniowych. 31 sierpnia 1980 r. Lech Wałęsa, reprezentując strajkujących stoczniowców, podpisał w Stoczni Gdańskiej umowę z ówczesną (...) więcej

OBWIESZCZENIE         Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 6) (...) więcej

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach po raz kolejny zaprosił chętnych do udziału w mobilnej akcji poboru krwi przy Domu Strażaka w Brusach. Krew (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski spotkał się w środę, 26 sierpnia, z sołtysami Gminy Brusy. Narada odbyła się w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach. Dotyczyła zbliżających się dożynek gminnych, (...) więcej

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla (...) więcej

więcej

Czy wiesz, że Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz? Rozejrzyj się, nagraj krótki filmik i pokaż, co zmieniło się w Twojej okolicy dzięki wsparciu ze środków (...) więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach przypomina, że rodzice/opiekunowie NIE MUSZĄ składać obecnie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), (...) więcej
2020-08-26 • Uwaga burze z gradem!

więcej

Informujemy, że  w ramach akcji profilaktycznej obywającej się pod hasłem „Marsz Białymi plamami dostępu do diagnostyki raka szyjki macicy” Fundacja Onko-Rejs – (...) więcej

Niemalże 60-cioro motocyklistów Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego odwiedziło wczoraj (23.08) Brusy. Oddano cześć Ofiarom Zbrodni Katyńskiej upamiętnionym w Brusach (...) więcej
2020-08-24 • Dzień Sportu w Męcikale

Stowarzyszenie WKS Brda Męcikał po raz kolejny zaprosiło mieszkańców sołectwa do udziału w "Dniu Sportu" na boisku sportowym "pod lasem" w Męcikale. W tym roku, ze (...) więcej

więcej

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – dalej k.p.a.), (...) więcej

W środę, 19 sierpnia, radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali po raz siedemnasty w tej kadencji. Na mocy podjętych dziś uchwał do planów budżetowych Gminy Brusy na ten rok włączono (...) więcej

Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński 2020 wystartował 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Radzyminie, a zakończy się 2 września w (...) więcej

TERMIN SESJI: 19 sierpnia 2020 r., godz. 14.00 TRANSMISJA OBRAD NA ŻYWO - KLIKNIJ I OBEJRZYJ więcej
2020-08-19 • Zmiany w bruskiej Parafii

Kapłani na czele z ks. proboszczem Janem Flaczyńskim, wspólnoty parafialne oraz wierni Parafii Wszystkich Świętych w Brusach pożegnali w minioną niedzielę, 16 sierpnia, ks. wikariusza (...) więcej

18 sierpnia 1929 r. w Kartuzach, z inicjatywy Aleksandra Majkowskiego, zostało powołane do życia Zrzeszenie Regionalne Kaszubów, odradzające Kaszuby "w dziedzinie życia gospodarczego, (...) więcej

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej i zapoznania się z artykułami związanymi z Bitwą Warszawską 1920. Informujemy również, że 16 sierpnia (...) więcej

19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Busach. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego (...) więcej

ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 (...) więcej

ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 (...) więcej

ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 (...) więcej

  ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 10 § 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: (...) więcej

1000 zniszczonych lub uszkodzonych domów i drugie tyle jeżeli chodzi o zabudowania gospodarcze. Taki obraz po nawałnicy zastano w sierpniu 2017 roku w Gminie Brusy. Dzisiaj w trzy lata (...) więcej

Szanowni Państwo! Zapraszamy do współtworzenia strategii rozwoju gminy - dokumentu określającego kierunki i obszary rozwoju gminy jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez (...) więcej

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza mieszkańców miasta i gminy Brusy do udziału w ankiecie, która pomoże w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności. (...) więcej

W lipcu br. zakończyła się zbiórka folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy. Zadanie zrealizowane zostało w ramach dofinansowania (...) więcej

Trzy  lata temu, 11 sierpnia 2017 roku, Gminę Brusy nawiedziła tragiczna w skutkach nawałnica. Mieszkańcy znaleźli się wówczas w dramatycznej sytuacji. Nawałnica zniszczyła (...) więcej

  Dzisiaj (7.08.2020) o godz. 18.00 odbędzie się premiera filmu o Międzynarodowym Festiwalu Folkloru "Kaszubskie spotkania z folklorem świata". Film (...) więcej

Jaguar Gdańsk z Pucharem Polski na szczeblu wojewódzkim! 5 sierpnia o godzinie 17:00 na Stadionie Miejskim w Brusach odbył się finał wojewódzkiego Pucharu Polski. (...) więcej

Już jutro w Brusach - finał wojewódzkiego Pucharu Polski! Kaszubia Kościerzyna i Jaguar Gdańsk w walce o puchar! 5 sierpnia (...) więcej

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że  LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!