1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Do końca czerwca gotowa będzie ścieżka rowerowa z Zalesia do Brus. Powstaje ona wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 235. Buduje ją samorząd Gminy Brusy. Dotychczas ścieżki łączącej Brusy (...) więcej

Rząd podjął dziś (31.03) kolejne kroki w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia (...) więcej

Gmina Brusy pomaga starszym, samotnym, niepełnosprawnym mieszkańcom przejść przez sytuację związaną z koronawirusem. Osoby te są znacznie narażone, a pozostawione samym sobie często (...) więcej

więcej

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy włączyły się w akcję informacyjną dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Strażacy z Brus, Czyczków, Czarniża, (...) więcej

Trwają prace związane z wiosennym równaniem dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Brusy. Przedsięwzięcie ma na celu likwidację zniszczeń powstałych w eksploatacji (...) więcej

Prawie 8 milinów złotych ma kosztować przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. To najdroższa realizowana obecnie inwestycja na terenie Gminy Brusy. Wszystko ma być gotowe (...) więcej

Szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla osób objętych kwarantanną – to główny cel aplikacji Kwarantanna domowa. więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 1 kwietnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do 11:30 – Lubnia ul. Brzozowa 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, (...) więcej

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP stanu epidemii, nowych zasad bezpieczeństwa informujemy, iż zawiesza się do dnia 11 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki (...) więcej

Prawie 600 tysięcy złotych będzie kosztował remont ulicy Słonecznej w Zalesiu w Gminie Brusy. Jest to jedna z dwóch obecnie realizowanych tam inwestycji współfinansowanych z (...) więcej

24 marca br. Rząd RP wprowadził ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, (...) więcej

Najpóźniej do końca lipca potrwają prace budowlane na drodze z Zalesia do Lubni. Obecnie gruntowa jeszcze droga, będzie utwardzona asfaltem. Powstanie tam także trakt pieszo – (...) więcej

Informujemy, że w związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii odwołane zostały najbliższe mobilne akcje poboru krwi. Jednocześnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i (...) więcej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) rozpatrując (...) więcej

UWAGA!!! Zmiana w działalności punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chojnickiego W terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania (...) więcej

Dziś, 21 marca 2020 r. minęło 76 lat od bitwy pod Męcikałem, w której 9-osobowa grupa partyzantów pod dowództwem Henryka Grabosza stoczyła bój z wojskiem (...) więcej

9 marca 1238 roku papież Grzegorz IX, w bulli papieskiej, zatytułował szczecińskiego księcia „księciem Kaszub”. Potwierdził tym samym dobra podarowane przez  Bogusława I (...) więcej

Gmina Brusy informuje, że w sprawach zamówień publicznych istnieje możliwość fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert przetargowych, zgodnie z zapisami (...) więcej

Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddział w Brusach informuje o zmianach godzin pracy. Zgodnie z zaleceniami m.in. Światowej Organizacji Zdrowia i w trosce o swoich (...) więcej

Z myślą o ochronie mieszkańców gminy Brusy, ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem, funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Brusach uległo zmianie (klik>>>>>). Wraz z (...) więcej

Od niedzieli, 15 marca, wszystkie osoby, które przyjechały do Polski z zagranicy są objęte obowiązkową kwarantanną. Nie bagatelizujmy tej decyzji i dbajmy o zdrowie własne oraz naszych (...) więcej

Uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Ministerstwa Zdrowia dotyczące profilaktyki przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2, wywołującemu chorobę COVID-19, Miejsko (...) więcej

Osobiste przyjmowanie interesantów Urzędu Miejskiego w Brusach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Brusy zostało ograniczone do 31 marca br. Prosimy o załatwianie spraw (...) więcej
2020-03-14 • Apel Burmistrza Brus

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, w związku z realnym zagrożeniem pojawienia się koronawirusa w naszej gminie, apeluję o pozostanie w domach i unikanie wszelkich zgromadzeń, nawet (...) więcej

Zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (klik), komunikatem Biskupa Pelplińskiego (klik) oraz decyzjami Rady Ministrów (klik), kapłani oraz siostry zakonne (...) więcej

Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna zaleca pełne stosowanie się do rozporządzeń władz państwowych w związku z koronawirusem. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce (...) więcej

Rząd podjął dziś (13.03) nowe decyzje w sprawie minimalizacji rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2. Od niedzieli, 15 marca, zamknięte na 10 dni zostaną granice (...) więcej

W celu wdrożenia zaleceń służb sanitarnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 targowisko w Brusach (ul. Dworcowa) zostaje zamknięte od 16 do 31 marca br. (...) więcej

W terminie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. zawiesza się działalność na terenie powiatu chojnickiego: dwóch punktów nieodpłatnych porad prawnych w (...) więcej

Służby ratownicze, a szczególnie straż pożarna, w wyniku wczorajszej (12.03) wichury miała pełne ręce roboty. W gminie Brusy doszło do uszkodzenia kilku budynków: dwóch (...) więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, działając zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego oraz w trosce zwłaszcza o seniorów, osoby samotne (...) więcej

W trosce o bezpieczeństwo i aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19, w Przychodni Rodzinnej w Brusach, wprowadzono nadzwyczajne (...) więcej

Ostrzeżenie nr 15 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2020-03-13, godz. 14:04 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2020-03-14, godz. 02:00 do (...) więcej

Rada Stała Episkopatu Polski wprowadziła w kościołach środki ostrożności dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2. Biskupi polscy, zgromadzeni w KEP, udzielają dyspensy od obowiązku (...) więcej

Uczniowie i studenci dwa tygodnie, do 25 marca, spędzą poza murami szkół i uczelni. Ucząc się na przykładzie państw, które koronawirus, wywołujący chorobę COVID-19, zaatakował w (...) więcej

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców: (...) więcej

więcej

więcej

Ostrzeżenie nr 14 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2020-03-13, godz. 07:34 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2020-03-13, godz. 13:00 do (...) więcej

Burmistrz Brus, uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Ministerstwa Zdrowia, w trosce o Mieszkańców gminy Brusy, prosi o przestrzeganie decyzji i zaleceń (...) więcej

W związku z licznymi pytaniami i pojawiającymi się fake newsami Ministerstwo Rozwoju informuje, iż wszystkie sklepy działają i będą działać normalnie. - Nie ma mowy o zamykaniu (...) więcej

więcej

Rada Ministrów podjęła 11 marca decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach, przedszkolach i żłobkach od 12 do 25 marca.  Pierwsze dwa dni (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski zwołał 11 marca naradę sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Spotkanie dotyczyło najważniejszych spraw bieżących. Rozmawiano o realizacji (...) więcej

Przypominamy, że na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach, ul. Gdańska 1B zamontowany jest czujnik monitorujący stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o stężeniu (...) więcej

Słodki tort i tulipany - to elementy obchodów Dnia Kobiet w Czapiewicach. Jak co roku do wspólnego świętowania mieszkanki sołectwa zaprosił sołtys Marian Janikowski i Rada (...) więcej

Informujemy, że jest już dostępna dla wszystkich obywateli aplikacja mobilna Alarm112.  Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo (...) więcej

więcej

więcej

Burmistrz Brus i Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie zapraszają do uczestnictwa w całorocznych obchodach 100-lecia powrotu Brus do Macierzy. więcej

więcej

Kapłani Parafii Wszystkich Świętych zapraszają jutro (11.03) na godz. 20.00 do kościoła parafialnego w Brusach na wspólną modlitwę do Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego (...) więcej

Mieszkańcy Przymuszewa wzięli udział w bezpłatnym kursie komputerowym. Łącznie z zajęć skorzystało 18 osób, które pracowały wraz z panią instruktor Zdzisławą Werrą z Dziemian. (...) więcej

Skecze "Morowych Babek" i piosenki w wykonaniu "Seniorinek" z Czerska umiliły czas mieszkankom sołectwa Kosobudy świętującym Dzień Kobiet. Spotkanie odbyło się 9 marca w (...) więcej

Kim jest Brusek, kto jest jego pomysłodawcą, jak jest ubrany i dlaczego ma takie imię ? PRZYGODA Z BRUSKIEM to twórcze warsztaty regionalne związane z maskotką promocyjną Miasta i (...) więcej

Sołtys Przymuszewa Alicja Borzyszkowska wraz z Radą Sołecką zaprosiła wszystkie panie z sołectwa do wspólnego świętowania Dnia Kobiet. Spotkanie odbyło się 7 marca w budynku szkoły w (...) więcej

Mieszkanki sołectwa Gacnik świętowały Dzień Kobiet w sobotę, 7 marca, w świetlicy wiejskiej w Zalesiu. Organizatorem spotkania był sołtys Henryk Zblewski wraz z członkami Rady Sołeckiej. (...) więcej

Powstanie sieć współpracy instytucji i stowarzyszeń, świadczących kompleksowe usługi pomocy społecznej. Projekt pomoże osobom i rodzinom wykluczonym ze społeczeństwa, bądź słabiej w (...) więcej

8 marca w bruskiej strzelnicy odbyły się Zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brusach z okazji Dnia Kobiet.  Organizatorem był przewodniczący Rady Miejskiej w (...) więcej

Stowarzyszenie Lokalnej Organizacji Sportowej Salos Brusy po raz kolejny zorganizowało turniej piłki nożnej dla pań z okazji Dnia Kobiet. W sobotę, 7 marca, zmierzyły się z sobą cztery (...) więcej

Z okazji Dnia Kobiet członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, na czele z przewodniczącym Mieczysławem Spierewką oraz przewodniczącym sekcji emerytów Józefem Słomińskim (...) więcej

Zakończono kolejną edycję Gminnej Ligi Tenisa Stołowego 2019/2020. Końcowe klasyfikacja po rozegraniu wszystkich 4 turniejów Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. W tegorocznej edycji, (...) więcej
2020-03-09 • Dzień Kobiet w Lubni

Mieszkanki sołectwa Lubnia jak co roku spotkały się na wspólnym świętowaniu z okazji Dnia Kobiet. Organizatorami spotkania byli: sołtys Katarzyna Mucha wraz z Radą Sołecką, radny (...) więcej
2020-03-08 • Z okazji Dnia Kobiet...

więcej

więcej

W ramach „Rewitalizacji części miasta Brusy” wyremontowany został budynek mieszkalny przy ul. Chełmowskiej, sąsiadujący z tzw. „starą szkołą”. Prace w tym obiekcie (...) więcej

Wieczorne spotkania z językiem kaszubskim dla mieszkańców, organizowane przez Szkołę Podstawową w Męcikale, to już tradycja. Tak też było w tym roku. 24 lutego odbył się XI (...) więcej

więcej

W miniony weekend odbył się XXI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. W sportowe szranki stanęło łącznie 15 drużyn. Rozgrywki toczyły się przez dwa dni, w sobotę 29 (...) więcej

Pani Kazimiera Wyszk Borzyszkowska z Kruszyna obchodziła setne urodziny. Dostojna Jubilatka jest rodowitą mieszkanką gminy Brusy. Tu się urodziła, wychowała i mieszka do dziś. Uroczystość (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!