1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalony przez Sejm RP 3 lutego 2011 roku. Instytut Pamięci Narodowej od chwili powstania za jedno z najważniejszych (...) więcej

Kolejna edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska rozpoczyna się już 3 marca 2020 r. Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski zachęca do licznego udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących „Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Chojnice”. (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski wziął wczoraj (26.02) udział w gali konkursu Innowacyjny samorząd. Gmina Brusy z projektem "Urzędy na miarę XXI wieku" weszła do ścisłego finału. (...) więcej

Sale Samorządowego żłobka w Brusach nie są już puste, a wypełnia je radosny śmiech małych podopiecznych placówki. Właśnie trwa tydzień adaptacyjny dzieci, które będą uczęszczać (...) więcej

Inf. GZO więcej
2020-02-26 • Uwaga silny wiatr!

więcej

więcej

REGULAMIN XX POMORSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”   JUBILEUSZOWA EDYCJA POD HASŁEM  „100 –LECIA (...) więcej

REGULAMIN XX PRZEGLĄDU PIOSENKI „NA POWITANIE WIOSNY” o zasięgu powiatowym 1. Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki  im. Jana Karnowskiego w Brusach 2. Cel (...) więcej

REGULAMIN  GMINNEGO  PRZEGLĄDU  PIOSENKI  PATRIOTYCZNEJ  DLA  DZIECI  MŁODZIEŻY  I  DOROSŁYCH   BRUSY  2020   (...) więcej

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie   Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania (...) więcej
2020-02-25 • Bal dobroczynny w Leśnie

W sobotni wieczór, 22 lutego, w Leśnie odbył się charytatywny bal karnawałowy. Zbierano fundusze na leczenie chorych dzieci z okolic Orlika i Leśna, działalność Towarzystwa (...) więcej

I Uwagi ogólne:   1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także dla dorosłych. (...) więcej

więcej

We wtorek, 11 lutego, w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w Minipiłce Siatkowej Chłopców. W (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał 19 lutego w Urzędzie Miejskim w Brusach umowę z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku. Porozumienie dotyczy projektu (...) więcej

TRANSMISJA XII SESJI ONLINE - KLIKNIJ TUTAJ   WCZEŚNIEJSZE SESJE RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - KLIKNIJ więcej

OBWIESZCZENIE             Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (teks jednolity: (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 24 lutego 2020 r. w godzinach od 8:30 do 13:00 – Czarnowo od 37 do 39A, oraz 41, Małe Chełmy (...) więcej

16 stycznia br. kolegium redakcyjne i redakcja miesięcznika „Pomerania” przyznały Skry Ormuzdowe za 2019 r. To prestiżowe wyróżnienie wręczono 17 lutego w Sali (...) więcej

Delegacja z gminy Brusy, na czele z burmistrzem Witoldem Ossowskim, wizytowała partnerską Gminę Gross Laasch w Niemczech. Spotkanie odbyło się w dniach 14-16 lutego. Wizyta miała na celu (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski objął honorowym patronatem zbliżający się Charytatywny Bal Karnawałowy w Leśnie. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 22 lutego. Zebrane fundusze (...) więcej

II Gminny Przegląd Inscenizacji dla przedszkoli i klas I – III na powitanie wiosny pt. „Przyszła Wiosna” 1 § Organizator: Organizatorem konkursu jest (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 17 lutego 2020 r. w godzinach od 8:00 do 11:30 – Zalesie ul. Ogrodowa 36, i przyległe, W (...) więcej

więcej

20 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XIV sesję Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: Otwarcie (...) więcej

Rusza okres rozliczeń podatkowych. Możemy przy tej okazji ofiarować komuś swoją pomoc. Wydaje się, że 1% podatku to niewiele, a jednak stanowi istotne wsparcie dla wielu osób i (...) więcej

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 91/116/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa pomorskiego w roku 2020 w (...) więcej

Grono Pedagogiczne oraz Sołtys Alicja Borzyszkowska i Rada Sołecka Sołectwa Przymuszewo zaprosili dzieci przedszkolne z sołectwa na bal przebierańców. Było to radosne wydarzenie nie (...) więcej

Inspektorat ZUS w Chojnicach organizuje 18 lutego 2020 r. bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone małej działalności gospodarczej. Od 1 lutego „Małego ZUS (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski wziął udział w obchodach 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku. Wydarzenie odbyło się 10 lutego. Gościem honorowym był Prezydent RP Andrzej Duda. (...) więcej

100 lat temu, 10 lutego 1920 roku w Pucku dokonał się uroczysty akt zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Wśród strug padającego deszczu, w obecności dygnitarzy i wojskowych gen. (...) więcej
2020-02-09 • Uwaga silny wiatr!

Ostrzeżenie nr 7 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2020-02-09, godz. 11:39 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2020-02-09, godz. 19:00 do (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał dziś (05.02) umowę z wykonawcą budowy ulicy Czernickiej w Czyczkowach. Realizatorem inwestycji, w drodze przetargu, została firma Usługi Transportowe, (...) więcej

więcej

We wtorek, 28 stycznia, przy Domu Strażaka odbyła się kolejna akcja poboru krwi w Brusach. Krew oddało łącznie 31 krwiodawców. W sumie od zgłoszonych pobrano 13.560 ml krwi. Akcje (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 10 lutego 2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Męcikał ul. Mylofska 4, 6, 7, 8, 9, i przyległe, (...) więcej

Sezon ferii zimowych w pełni! Z czasu wolnego korzystają obecnie mieszkańcy województwa wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. (...) więcej

We wtorek, 28 stycznia br., w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach odbył się XVI Konkurs Jasełek w Języku Kaszubskim. Zaprezentowało się 5 grup jasełkowych z gminy Brusy. 138 dzieci (...) więcej

Sobotnie popołudnie 25 stycznia w Orliku upłynęło w świątecznej atmosferze obchodów Dnia Babci i Dziadka. Organizatorem była sołtys Magdalena Rogalla wraz z Radą Sołecką oraz Kołem (...) więcej

Sołtys Elżbieta Narloch i Rada Sołecka Sołectwa Kosobudy zaprosili najmłodszych mieszkańców do wspólnego spędzenia kilku dni podczas tegorocznych ferii zimowych. Od poniedziałku (...) więcej

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, we współpracy z firmami projektowymi i lokalnymi samorządami, tworzy koncepcję kilku linii gazociągowych z (...) więcej

więcej

Rok 2020 to szczególny czas dla całego Pomorza i Kujaw, które obchodzą 100 - lecie powrotu do niepodległej Polski. 2 lutego to wyjątkowy dzień dla Gminy Brusy. Tego dnia, (...) więcej

Burmistrz Brus i Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie zapraszają do uczestnictwa w całorocznych obchodach 100-lecia powrotu Brus do Macierzy. więcej

W związku z zaplanowanymi uroczystościami w niedzielę, 2 lutego, prosimy o nieparkowanie samochodów na ulicy 2-go Lutego w Brusach, w godzinach od 10.30 do 13.30. Apelujemy o (...) więcej
2020-02-01 • Nowa sołtys w Lubni

Od czwartku, 30 stycznia, Sołectwem Lubnia kieruje nowa sołtys Katarzyna Mucha. Tego dnia w świetlicy odbyło się wiejskie zebranie wyborcze w związku z rezygnacją jej poprzedniczki Anny (...) więcej

Nowo wybrana kadra jest już w pełni gotowa do przyjęcia podopiecznych Samorządowego Żłobka w Brusach. Trwają ostatnie procedury. Żłobek powita dzieci 24 lutego! Gmina Brusy zakończyła (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!