1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2019-12-31 • Noc z piłką

Z 30 na 31 grudnia br. na małych piłkarzy z gminy Brusy czekała nie lada niespodzianka. Z inicjatywy Pana Stanisława Kobierowskiego, członków zarządu i rodziców bruskiego (...) więcej

więcej

Towarzystwo "Nasze Szwederowo" jest organizatorem wypoczynku przy współpracy KRUS oraz FSUSR i zaprasza dzieci z terenu gminy Brusy do udziału w kolejnym zimowisku z (...) więcej

OGŁOSZENIE   w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań w zakresie (...) więcej

Mieszkańcy sołectwa Czapiewice spotkali się na wigilijnym spotkaniu, śpiewali wspólnie kolędy i składali życzenia, łamiąc się opłatkiem. Była to też okazja dla przedstawicieli (...) więcej

Za nami Koncert Wigilijny, na który zapraszali burmistrz Brus Witold Ossowski, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Anna Orlikowska oraz proboszcz Parafii Wszystkich Świętych Jan (...) więcej

Seniorzy z Małych Chełmów już po raz piąty odpowiedzieli na zaproszenie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i uczestniczyli w corocznym przedświątecznym spotkaniu opłatkowym. Wigilia (...) więcej
2019-12-23 • Mikołaj zawita do Kinic!

więcej

Z żalem informujemy, że 21 grudnia 2019 roku, w wieku 69 lat, zmarł śp. Michał Ostrowski. Msza św. pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 24 grudnia, o godz. 11.00 w kościele Podwyższenia Krzyża (...) więcej

więcej

Budynek bruskiego centrum kultury przechodzi totalną rewolucję. Dzięki kompleksowej modernizacji miejsce zyska nowy wizerunek oraz nowe funkcje. Inwestycja została podzielona na trzy (...) więcej
2019-12-20 • Rewitalizacja Brus

W ramach programu rewitalizacji zostanie odnowiony budynek tzw. „starej szkoły” położony między ulicami: Kościelną i Szkolną w Brusach. Docelowo mieścić się tam będzie Centrum (...) więcej

TRANSMISJA XII SESJI ONLINE - KLIKNIJ TUTAJ   WCZEŚNIEJSZE SESJE RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH - KLIKNIJ więcej

Informujemy, że Urząd Miejski w dzień Wigilii, 24 grudnia, czynny będzie do godz. 12.00. Kasa Urzędu Miejskiego w Brusach,  24 i 31 grudnia będzie czynna do godziny więcej

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach jak co roku licznie spotkali się na przedświątecznym zebraniu, by złożyć sobie (...) więcej

   Święta Bożego Narodzenia w roku kalendarzowym są szczególnym momentem wzajemnej życzliwości, jedności i spotkań z bliskimi. Co roku burmistrz Brus Witold Ossowski (...) więcej

więcej

Przed Świętami Bożego Narodzenia spotkały się wszystkie wspólnoty działające przy Parafii Wszystkich Świętych w Brusach. To łącznie kilkaset osób. Dorośli świętowali i składali (...) więcej

18 grudnia br. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Brusach odbyło się spotkanie opłatkowe emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy (...) więcej

więcej

Już od 10 lat w Brusach działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Placówka powstała z myślą o osobach niepełnosprawnych z inicjatywy Gminy Brusy, która zarządzała Warsztatem do (...) więcej

Jak co roku, w okresie przedświątecznym, w świetlicy wiejskiej spotkali się mieszkańcy Zalesia wraz z zaproszonymi gośćmi, aby podzielić się opłatkiem i wspólnie poczuć atmosferę (...) więcej

więcej

Harcerki z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Chojnicach 13 Próbnej Drużyny Wędrowniczej wraz z komendantem Hufca hm. Wojciechem Zygmańskim przekazali dziś burmistrzowi (...) więcej

więcej

We wtorek, 17 grudnia, w wieku 49 lat zmarł Mirosław Ugowski - Kaszuba, baśkarz, wieloletni prezes Stowarzyszenia Federacji Kaszebe Baszka i Les, autor książki "Baśka. Kaszubska (...) więcej

15 grudnia świetlica wiejska w Czyczkowach przepełniona była świąteczną atmosferą. Wszystko to za sprawą zorganizowanego tam przez sołtys i radną Bernadetę Niebrzydowską, Radę Sołecką i (...) więcej

W niedzielę, 15 grudnia, w Kosobudach odbyło się wyjątkowe spotkanie dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Organizatorami przedświątecznego wspólnego kolędowania była sołtys (...) więcej

Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu już po raz trzeci zaprosiło seniorów na wspólne spotkanie przed Świętami Bożego Narodzenia. Wydarzenie odbyło się w piątek, 13 grudnia, w (...) więcej

Sołtys Anna Pestka, Rada Sołecka, Radny Michał Szczepański, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Klub Sportowy Bala zaprosili mieszkańców sołectwa Lubnia na przedświąteczne spotkanie. (...) więcej

Emerytowani nauczyciele oraz pracownicy oświaty należący do Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brusach zebrali się na przedświątecznym wspólnym kolędowaniu. Spotkanie odbyło się w (...) więcej

Informujemy, że 20 grudnia 2019r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XII sesję Rady Miejskiej w Brusach Proponowany porządek obrad: (...) więcej

Drogie organizacje, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych z obszaru miasta i gminy Brusy. (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 17 grudnia 2019 r. w godzinach od 9:00 do 12:30 – Brusy ul. Karnowskiego numery parzyste od 2 do 18, (...) więcej
2019-12-11 • Gala Wolontariatu 2019

Kluby wolontariusza, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, których wolontariusze wykazali się całoroczną aktywnością na rzecz środowiska lokalnego, zostały docenione podczas (...) więcej

4 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie VII edycji konkursu „Mój Jan Karnowski z Czarnowa". Swoje siły sprawdzić w nim mogli młodzi literaci, plastycy, prozaicy, a nawet (...) więcej

W niedzielę, 8 grudnia,  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach odbył się już po raz ósmy Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar (...) więcej

Młodzi piłkarze roczników  zmierzyli się z sobą w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzików zorganizowanym przez SL Salos Brusy we współpracy z Gminą Brusy.  (...) więcej
2019-12-10 • Mikołaj zawitał do Brus

W sobotnie przedpołudnie, 7 grudnia, Mikołaj odwiedził Brusy. Na placu targowym zorganizowano Mikołajki dla dzieci z całej gminy. Dziesiątki maluchów tuliło się, opowiadało o (...) więcej

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Małych Chełmach zaprosiły dzieci do wspólnego pieczenia i ozdabiania choinek oraz ciasteczek piernikowych. Była to wspaniała integracja (...) więcej

więcej

Święty Mikołaj zawitał do Wielkich Chełmów. 6 grudnia, wraz z wyjątkowym pomocnikiem - elfem, odwiedził wszystkie dzieci z sołectwa. Mikołaj rozdał upominki małym milusińskim w (...) więcej

W minioną sobotę, 7 grudnia, odbyło się podsumowanie akcji "Szlachetna Paczka". Od kilku lat przedsięwzięcie to realizowane jest także na terenie gminy Brusy. Na czele bruskiej (...) więcej

więcej

Sołtys Anna Pestka, Rada Sołecka, Radny Michał Szczepański, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Klub Sportowy Bala zapraszają mieszkańców sołectwa Lubnia na spotkanie opłatkowe (...) więcej

W czwartek, 5 grudnia br., odbyło się spotkanie sprawozdawcze Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach. Całoroczne działania na rzecz krwiodawstwa w Brusach (...) więcej

więcej

więcej

więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w II turnieju Gminnej Ligi Tenisa Stołowego 2019/2020, który odbędzie się w niedzielę 15 grudnia w sali sportowej przy Szkole (...) więcej

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu (...) więcej

"Zachowaj Trzeżwy Umysł" to kampania profilaktyczna prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą z ramienia Gminy Brusy. Kampania jest (...) więcej

Stanisław Ringwelski urodził się 5 maja 1951 roku. Od dzieciństwa, przez całe swe życie, związany był z miejscowością Gacnik. Prowadził gospodarstwo rolne. W latach 2002 – (...) więcej

Sołtys Anna Pestka wraz z Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Lubni zaprosili dzieci z sołectwa do wspólnej zabawy andrzejkowej. Wydarzenie odbyło się w 26 listopada w (...) więcej
2019-12-03 • Opady marznące! Uwaga!

Ostrzeżenie nr 78 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2019-12-03, godz. 11:49 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2019-12-03, godz. 20:00 do (...) więcej

W piątek 29 listopada 2019 roku w Chacie Kaszubskiej im. Józefa Chełmowskiego w Brusach – Jagliach odbył się wernisaż XXIV Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Jesień na (...) więcej

Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” serdecznie zaprasza na VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się w sali gimnastycznej (...) więcej

Dwadzieścia par z terenu miasta i gminy Brusy dostąpiło zaszczytu odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Prezydenta RP, a podczas (...) więcej

więcej
2019-12-02 • Uwaga oblodzenie!

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!