1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2019-04-30 • Akcja „sadziMY”

W miniony piątek, 26 kwietnia, para prezydencka Agata Kornhauser – Duda i Andrzej Duda zainaugurowali akcję „sadziMY”. Wydarzenie miało miejsce w leśnictwie Jakubowo (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza do udziału w Gminnych Obchodach Uchwalenia Konstytucji i Święta Straży w najbliższy piątek 3 maja. Uroczystość rozpocznie msza św. w bruskim kościele parafialnym (...) więcej

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP. Dzień biało – czerwonej flagi przypada pomiędzy Świętem Pracy oraz (...) więcej

Zaborski Rajd Rowerowy na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń w gminie Brusy. Tegoroczna edycja będzie już jego siedemnastą odsłoną. Rajd odbędzie się 1 maja, którego w tym roku (...) więcej

więcej

Gmina Brusy, działając we współpracy z przedstawicielami Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, w 2019 r. dołączyła do Programu patriotyczno – edukacyjnego (...) więcej
2019-04-29 • Na majowe z KSM

Młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Brusach zaprasza do wzięcia udziało w "Majowym do Maryi", czyli przejażdżkę rowermi do różnych kapliczek w wioskach w parafii (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Zbigniew Łącki, uczestnicy Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego z Brus Gabriela i Andrzej Wantowie oraz (...) więcej
2019-04-25 • Brusy pamiętają...

25 kwietnia br., mija VII rocznica śmierci Ks. Biskupa Pelplińskiego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi. Kapłan był bliski Gminie Brusy i jej mieszkańcom. Za jego przyczyną, bł. ks. (...) więcej

Samorząd Województwa Pomorskiego, Nadleśnictwo Przymuszewo, Nadleśnictwo Czersk, Nadleśnictwo Rytel, Powiat Chojnicki, Gmina Brusy oraz Gmina Czersk serdecznie zapraszają do udziału w (...) więcej
2019-04-21 • Radosnego Alleluja!

więcej

Wczoraj, w godzinach wieczornych Wielkiego Piątku, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Brus. Organizatorem wydarzenia była Parafia Wszystkich Świętych w Brusach, na czele z kapłanami - ks. (...) więcej
2019-04-19 • Uwaga przymrozki!

więcej

Gmina Brusy buduje kolejne miejsca rekreacji i aktywności sportowej. Mowa tu o czterech Otwartych Strefach Aktywności powstających w: Męcikale, Czyczkowach, Leśnie i Kosobudach. W (...) więcej

Park przy dworku Sikorskich w Wielkich Chełmach, za sprawą przeprowadzonej rewitalizacji, zmienił się nie do poznania. Teraz to miejsce uporządkowane i zachęcające do wypoczynku na łonie (...) więcej

Czy trzeba usuwać stare CV z akt pracowniczych? Jak wysyłać oferty zgodnie z RODO, aby uniknąć kary? Czy dłużnik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych? Jak (...) więcej

Trwają roboty związane z budową trasy z Żabna, przez Brusy-Wybudowanie w kierunku Kosobud. Prace są na ukończeniu. W ramach inwestycji budowana jest asfaltowa droga długości 4 km wraz z (...) więcej

więcej
2019-04-18 • Dobra passa Tęczy Brusy

Pięć zwycięstw, jeden remis i zero porażek odnotowała Tęcza Brusy w rozegranych do tej pory sześciu meczach rundy wiosennej. Wczoraj drużyna z Brus zagrała z ekipą Żuławy Nowy Dwór (...) więcej

Forma opieki nad dzieckiem to jedna z ważniejszych decyzji dla rodziców, którzy chcą podjąć nową pracę lub wrócić do zawodu po urlopie macierzyńskim. Często w opiece nad (...) więcej

Przebudowa stadionu miejskiego w Brusach zakończyła się w październiku ubiegłego roku. W ramach inwestycji powstało m.in. nowe boisko do gry w piłkę nożną. Przedsięwzięcie polegało na (...) więcej
2019-04-18 • Przekaż 1% podatku!

1% podatku to tak niewiele, a może oznaczać istotne wsparcie dla wielu osób i organizacji. Jeżeli jeszcze nie zdecydowałaś/eś na jaki cel przeznaczysz swój 1% podatku, podajemy (...) więcej

Radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali dziś po raz szósty w VIII kadencji. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach. Radni podjęli cztery uchwały. (...) więcej

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji 12. edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Inicjatorem akcji (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w użyczenie                     Na (...) więcej

Pod patronatem honorowym burmistrza Brus Witolda Ossowskiego rozegrano turniej sportowy o Puchar Polski gry w baśkę kaszubską. Karciane zawody odbyły się 14 kwietnia w Szkole Podstawowej im. (...) więcej

Na boisku sportowym w Czyczkowach odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych w ramach GLPN. Organizatorem rozgrywek było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej
2019-04-15 • Remonty parafialne

Postępują prace termomodernizacyjne w budynkach parafialnych w Brusach. Inwestycja dotyczy aż czterech obiektów: kościoła, plebanii, Domu Nawiedzenia i siedziby Caritas. Jak dotąd (...) więcej

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o (...) więcej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, (...) więcej
2019-04-12 • Uwaga przymrozki!

więcej

16 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00 - 14.00 w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbędzie się spotkanie związane z obchodami Dnia Promocji Tunezyjskiej Gospodarki i Turystyki. Gośćmi spotkania (...) więcej
2019-04-11 • Uwaga przymrozki!

więcej

Branżowa Szkoła I stopnia im. Kazimierza Sikorskiego w Brusach po raz kolejny przystąpiła do udziału w programie ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i (...) więcej

W piątek, 5 kwietnia, w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach, odbył się I Gminny Przegląd Inscenizacji na Powitanie Wiosny pt. "Przyszła Wiosna". Przegląd zorganizowany został w dwóch (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 15 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Zalesie ul. Główna 41, 43, i przyległe, (...) więcej

Informujemy! 17 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się VI sesję Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

W dniu dzisiejszym rozpoczął się egzamin gimnazjalny. W Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach oraz w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” łącznie 148 (...) więcej

Przedstawiciele elity polskiego społeczeństwa, na czele z parą prezydencką Marią i Lechem Kaczyńskimi, 9 lat temu udali się na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni (...) więcej
2019-04-09 • Uwaga przymrozki!

więcej
2019-04-09 • XIII Czytanie Remusa

Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskie oddział w Brusach, na czele z prezesem Stanisławem Kobusem, już po raz 13. zaprosiło miłośników języka kaszubskiego do wzięcia udziału w Czytaniu (...) więcej

Drodzy Rodzice ! Od dnia 08.04.2019 r następujące szkoły z terenu Gminy Brusy przystąpiły do strajku: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach, Szkoła Podstawowa nr 2 w (...) więcej
2019-04-05 • Rowerem z Brus do Zalesia

Gmina Brusy zaplanowała budowę ścieżki rowerowej z Brus do miejscowości Zalesie. Trakt ma powstać do końca czerwca przyszłego roku. Zadanie obejmuje budowę dwukierunkowej ścieżki (...) więcej

Figura św. Jana Nepomucena w Kosobudach strzeże i patronuje mieszkańcom wsi już od 94 lat. To charakterystyczny element, który widoczny jest dla każdego, kto odwiedza Kosobudy. Wczoraj (...) więcej
2019-04-04 • Radość rodziny z Orlika

Nawałnica, która nawiedziła gminę Brusy w sierpniu 2017 roku, pozbawiła dachu nad głową kilkadziesiąt rodzin. Wiele z nich, dzięki pomocy z zewnątrz, udało się powrócić do (...) więcej

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? (...) więcej

Radni Rady Miejskiej w Brusach obradowali 29 marca podczas V sesji. Podjęte zostały uchwały w następujących sprawach: zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg (...) więcej

Rok 1919 to rok odbudowy i odnowy – powoływano wówczas kolejne instytucje niezbędne do funkcjonowania państwa, granice państwowe wciąż się kształtowały, prowadzono unifikację (...) więcej

Wszystkich chętnych do społecznego wsparcia odtwarzania lasów na terenie zniszczonym przez nawałnicę z 2017 roku zapraszamy w sobotę 6 kwietnia o godz. 9.00 do wzięcia udziału w akcji (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 8 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 – Lubnia ul. Szkolna 1, 2A, 3, od 5 do12, od 14 do (...) więcej

W niedzielę, 14 kwietnia 2019 roku w Brusach, odbędzie się turniej sportowy o Puchar Polski. Wydarzeniu sportowemu patronuje Burmistrz Brus Witold Ossowski. Turniej będzie rozgrywany wg (...) więcej

Zapraszamy na spotkanie autorskie, które odbędzie się 24 kwietnia o godz. 16:00 w Czytelni Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Gościem spotkania będzie Ewa (...) więcej

Informujemy o tymczasowej zmianie organizacji ruchu na wjeździe do miejscowości Kosobudy. Sytuacja spowodowana jest przebudową skrzyżowania drogi Brusy - Czersk z budowaną drogą Kosobudy - (...) więcej

W miniony czwartek i piątek miały miejsce ostatnie dwa zebrania sołeckie i osiedlowe w gminie Brusy. 28 marca, odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Małym Gliśnie. Na stanowisku (...) więcej

Stanisław Pestka urodził się 8 kwietnia 1929 r. w Rolbiku. Ukończył liceum w Kościerzynie i polonistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był nauczycielem, pracował jako (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!