1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Aż 27 osób oddało krew podczas wczorajszej akcji poboru krwi w Brusach. Łącznie uzyskano 12150 ml życiodajnego płynu. Organizatorem akcji był Honorowy Klub Dawców Krwi przy (...) więcej
2019-03-28 • Brusy pamiętają...

Zmarł śp. Gerard Nowak – założyciel i wieloletni wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polskiej Sekcji CIOFF® i zarazem jego Członek Honorowy, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF® w (...) więcej

Trwa ostatni tydzień sołeckich i osiedlowych zebrań wyborczych w gminie Brusy. W miniony poniedziałek 25 marca w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach mieszkańcy sołectwa wybierali nowego (...) więcej

Trwają prace związane z rewitalizacją parku w Wielkich Chełmach, mieszczącego się przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego. Dzięki inwestycji park pięknieje, a miejsce zyskuje (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę z Firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski z Kalisza, która jest wykonawcą naprawy (...) więcej

Urządzenia siłowni zewnętrznych i elementy małej architektury, w tym ławki, stoliki do gry w szachy czy stoły do gry w ping-ponga powstaną w czterech miejscowościach gminy Brusy. Mowa tu (...) więcej

więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Konkursie Czytelniczym w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa”. Tegoroczna edycja odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Szkole (...) więcej
2019-03-25 • Wybory w sołectwach

Minął kolejny tydzień sołeckich zebrań wyborczych w gminie Brusy. W minionym tygodniu sołtysa i rady sołeckie wybierali mieszkańcy: Przymuszewa, Główczewic, Orlika, Czyczków, (...) więcej

Kaszubi ze wszystkich zakątków Pomorza integrowali się i świętowali wspólnie Dzień Jedności Kaszubów. Wydarzenie odbyło się w minioną sobotę, 23 marca. Tym razem (...) więcej

więcej

W czwartek 21 marca 2019 roku odbył się XIX Przegląd Piosenki „Na powitanie wiosny”. W przeglądzie piosenki wzięło udział około 150 uzdolnionych muzycznie uczestników, (...) więcej

Informujemy, iż 29 marca 2019r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

75 lat temu, 9-osobowa grupa partyzantów pod dowództwem Henryka Grabosza stoczyła bój z wojskiem niemieckim, broniąc bunkra „Zielony Pałac”. Uroczystości (...) więcej

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnicach oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chojnicach zapraszają do udziału w szkoleniu. Wykładowcy: (...) więcej

Dokładnie 75 lat temu partyzanci oddziału Henryka Grabosza walczyli z wojskiem niemieckim, broniąc bunkra „Zielony Pałac” pod Męcikałem. Przypominamy, obchody 75. rocznicy (...) więcej

Do udziału w Wojewódzkim Konkursie Form Modelarskich „LATARNIE MORSKIE BAŁTYCKIEGO WYBRZEŻA” zaprasza dzieci, młodzież i ich rodziny Organizator Konkursu - Szkoła (...) więcej

Zbliża się największa impreza promująca czytelnictwo.  10 miast, 10 miesięcy, 3 generacje! Tego jeszcze nie było... A może powinno! Marzec jest miesiącem, kiedy nie tylko przyroda (...) więcej

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim zaprasza do udziału w ,,Bitwie Regionów’’! Inf. i graf. KOWR OT w Pruszczu więcej

Wspólnie poszukamy rozwiązań, aby spełnić Twoje Marzenia i Ambicje! Specjalna formuła Programu „GraduatON” przewiduje uwolnienie Twojej odwagi zawodowej, wyeliminowanie (...) więcej

CapsLock – kurs obsługi komputera dla osób 50+ SZCZEGÓŁY: Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej, (...) więcej

18 placówek medycznych z całej Polski, niemal 200 tys. oddanych głosów i sześć nowych wyjątkowych przestrzeni zabaw dla najmłodszych - tak w liczbach prezentuje się tegoroczna (...) więcej

19 marca w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". (...) więcej

Świętowanie Dnia Kobiet w Kosobudach odbyło się 11 marca w miejscowej świetlicy wiejskiej. Organizatorami wydarzenia była sołtys Elżbieta Narloch i Rada Sołecka. W tym wyjątkowym dniu nie (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 25 marca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 13:30 – Warszyn i przyległe, W dniu 27 marca 2019 r. w (...) więcej

Takie motto przyświecało pierwszej edycji gminnego konkursu recytatorskiego dla klas I-III „Słowami Juliana Tuwima”, organizowanego przez nauczycieli nauczania zintegrowanego (...) więcej

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich zainaugurował 18 marca w Gdańsku akcję informacyjną na temat rządowego programu Nowa Piątka. Szczegółowe informacje dotyczące projektu w kolejnych (...) więcej

Uprzejmie informujemy, że zakończono rejestrację uczestników wycieczki śladami bł. ks. Józefa Jankowskiego z okazji XV rocznicy nadania patronatu Miastu i Gminie (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Konkursie Czytelniczym w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa”. Tegoroczna edycja odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Szkole (...) więcej

więcej

19 marca 1238 roku papież Grzegorz IX, w bulli papieskiej, zatytułował księcia szczecińskiego „księciem Kaszub”. Potwierdził tym samym dobra podarowane przez  Bogusława (...) więcej
2019-03-18 • Uwaga silny wiatr!

więcej

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej akcji poboru krwi, która odbędzie się w czwartek, 28 marca, w mobilnym (...) więcej

Trwają zapisy uczestników kolejnej edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Siostry Franciszkanki z Orlika zapraszają do podjęcia wyzwania i wyboru jednej z trzech tras proponowanych w (...) więcej

  Dziękujemy za tak szybki i liczny odbiór! Zapisy do udziału w wycieczce zostały zakończone.    W 2019 roku Miasto i Gmina Brusy obchodzi XV rocznicę (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach 75. rocznicy walki pod "Zielonym Pałacem", które odbędą się w czwartek 21 marca br. o godz. 17.00 przy pomniku upamiętniającym (...) więcej

Konkurs ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i efektów wspólnych działań społeczności lokalnych. Zgłoszenia można składać do 29 marca 2019 r. (...) więcej
2019-03-15 • Dzień Kobiet w Czarnowie

W sobotę, 9 marca, Dzień Kobiet obchodziły mieszkanki sołectwa Czarnowo. Spotkanie i wspólny poczęstunek zorganizowane zostały przez Sołtysa i Radę Sołecką. Wśród słonych dań i (...) więcej
2019-03-15 • Uwaga silny wiatr!

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 19 marca 2019 r. w godzinach od 12:00 do 14:30 – Brusy ul. Szkolna 20, 22, 24, 24A, 26, 28, i (...) więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza nabór do projektu pn.: „Akademia Aktywnego Seniora”. Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów, (...) więcej

Trwają sołeckie i osiedlowe zebrania wyborcze w gminie Brusy. W minionym tygodniu sołtysa i rady sołeckie wybierali mieszkańcy: Kosobud, Kinic, Huty, Rolbika, Leśna, Czapiewic (...) więcej

9 marca br. W Szkole Podstawowej w Przymuszewie Dzień Kobiet świętowały panie z sołectwa Przymuszewo. Organizatorem uroczystości były panie z Koła Gospodyń Wiejskich Kaszubianki z Przymuszewa (...) więcej
2019-03-13 • Uwaga silny wiatr!

więcej

więcej

W Czarniżu zakończono budowę 5 słupów oświetleniowych oraz linii kablowej oświetleniowej o długości 408 m. To nie jedyne działania w zakresie budowy oświetlenia w gminie Brusy. Jeszcze (...) więcej
2019-03-12 • Dzień Kobiet w Leśnie

W sobotę 9 marca br. w świetlicy wiejskiej Dzień Kobiet świętowały mieszkanki sołectwa Leśno. Tego wieczoru jedną z atrakcji był "Kaszubski Konkurs Kulinarny", do którego (...) więcej

W sobotę 9 marca, w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Pań. Okazją do jego organizacji był obchodzony w minionym tygodniu (...) więcej

W sobotę, 9 marca, w świetlicy wiejskiej w Główczewicach świętowano Dzień Kobiet. Panie jak zwykle nie zawiodły i licznie spotkały się z organizatorami wydarzenia - sołtysem Czesławem (...) więcej
2019-03-12 • Dzień Kobiet w Hucie

W niedzielne popołudnie, 10 marca, panie z sołectwa Huta świętowały Dzień Kobiet. Organizatorem była sołtys Regina Gierszewska i rada sołecka. Świętowano w towarzystwie członkiń kabaretu (...) więcej

10 marca br. w strzelnicy gminnej w Brusach odbył się turniej strzelecki z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem był przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Zbigniew Łącki oraz Miejskie Koło Ligi (...) więcej

Z okazji Dnia Kobiet członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, na czele z przewodniczącym Mieczysławem Spierewką oraz przewodniczącym sekcji emerytów Józefem Słomińskim (...) więcej
2019-03-11 • Z okazji Dnia Sołtysa

więcej

Przed nami kolejna edycja Dnia Jedności Kaszubów. Tym razem Kaszubi spotkają się w Żukowie. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godz. 10:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w (...) więcej
2019-03-11 • Uwaga silny wiatr!

więcej

OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA BRUS           o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania (...) więcej

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania (...) więcej

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania (...) więcej
2019-03-08 • OSTRZEŻENIE POGODOWE
2019-03-08 • Dzień Kobiet w Lubni

Mieszkanki sołectwa Lubnia jak co roku spotkały się na wspólnym świętowaniu z okazji Dnia Kobiet. Organizatorzy zadbali o to, by tego wieczoru nie zabrakło atrakcji. Głównym (...) więcej

„Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” to zadanie inwestycyjne, które Gmina Brusy realizuje w partnerstwie z Gminą Konarzyny. Prace (...) więcej

Zapraszamy do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach w Tenisa Stołowego Mężczyzn, które odbędą się w niedzielę 17 marca br. od godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Kosobudach.   (...) więcej

więcej

1§ Organizator: Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” przy współpracy ze Szkołą Podstawową  im. bł. ks. Józefa (...) więcej
2019-03-08 • Z okazji Dnia Kobiet...

więcej
2019-03-07 • Uwaga silny wiatr!

więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Pomorskim Konkursie Plastycznym „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta”. Wernisaż tegorocznej edycji konkursu odbędzie się 24 maja 2019 r. o (...) więcej

Gmina Brusy kontynuuje budowę wodociągu i kanalizacji z Brus w kierunku Żabna. I etap inwestycji zakończono pod koniec ubiegłego roku, natomiast 26 lutego roku bieżącego została podpisana (...) więcej

Trwa realizacja inwestycji obejmującej przebudowę ul. Dworcowej w Lubni. Prace są prowadzone na długości 1km. Przebudowywana trasa docelowo będzie mieć 6 m szerokości. Z jej jednej strony (...) więcej

W czwartek, 28 lutego br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się IV sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:   (...) więcej

Liczne grono pań spotkało się na wspólnym świętowaniu Dnia Kobiet w Czyczkowach. Organizatorem uroczystości była sołtys Bernadeta Niebrzydowska oraz Rada Sołecka. Panie święto (...) więcej

Sołtys Marian Janikowski oraz członkowie Rady Sołeckiej w Czapiewicach zaprosili panie z sołectwa do wspólnego świętowania Dnia Kobiet. Spotkanie odbyło się w miejscowej świetlicy (...) więcej
2019-03-06 • Uwaga silny wiatr!

więcej
2019-03-06 • Żłobek w Brusach

We wtorek, 5 marca w Urzędzie Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wręczył promesy (...) więcej

Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych ks. Jan Flaczyński kontynuuje remonty wewnątrz i na zewnątrz kościoła w Brusach. Jeszcze w grudniu rozpoczęły się prace związane z malowaniem (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 11 marca 2019 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Brusy ul. Brzozowa 7, 9B, Kasztanowa 3, 3A i (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Konkursie Czytelniczym w Języku Kaszubskim „Czytanie Remusa”. Tegoroczna edycja odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Szkole (...) więcej

więcej

więcej

W gminie Brusy trwają sołeckie i osiedlowe zebrania wyborcze. Jak dotąd w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej spotkali się mieszkańcy: Skoszewa, Wielkich (...) więcej
2019-03-04 • Uwaga silny wiatr!

więcej

więcej

Zapraszamy do skorzystania z oferty kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012". W bieżącym tygodniu kompleks otwarty jest w nastepujących godzinach: 1 marca (piątek) - 19.00 - (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 8 marca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 11:30 – Leśno ul. Klonowa numery nieparzyste od 1 do 21, (...) więcej
2019-03-01 • Rekrutacja do przedszkoli

więcej

W sobotę 23 lutego w Szkole Podstawowej w Leśnie odbył się Zimowy Turniej Tenisa Stołowego "Sołectwa Leśno". W zawodach wzięło udział 22 zawodników w poszczególnych (...) więcej

Zajęcia artystyczne, sport, taniec, rozrywka, seanse filmowe, warsztaty muzyczne. Podczas tegorocznych ferii zimowych wszystkie chętne dzieci mogły skorzystać z różnych form spędzania (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!