1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 3 grudnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:30 – Małe Chełmy od 14 do 37, i przyległe, W (...) więcej

Piętnaście par z terenu miasta i gminy Brusy dostąpiło zaszczytu odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienie to co roku przyznawane jest przez Prezydenta (...) więcej

Informujemy, że w terminie 12-13 grudnia br., w godzinach od 12.00 do 15.00, w Urzędzie Miejskim w Brusach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie, wystawi stoisko w ramach kampanii (...) więcej

Miłośnicy strzelectwa spotkali się w minioną niedzielę, 25 listopada, na drużynowych mistrzostwach miejsko - gminnych w strzelaniu z karabinka pneumatycznego z okazji 100. rocznicy (...) więcej

Informujemy, że w związku z powtarzającymi się awariami oświetlenia drogowego w Brusach przy ul. Dworcowej, ul. Kalwaryjnej, ul. Słonecznej oraz ulicach przyległych, ENEA Oświetlenie Sp. z (...) więcej

Ubiegłoroczna nawałnica wyrządziła wiele zniszczeń w gminie Brusy. Nie oszczędziła m.in. miejsc kultu religijnego takich jak przydrożna kapliczka w Wysokiej Zaborskiej. Miejscowość (...) więcej

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy to jedno z zadań realizowanych przez Gminę Brusy. Nowa infrastruktura turystyczna powstanie w aż 8 zakątkach gminy. W Męcikale, w (...) więcej

Informujemy, że w czwartek, 29 listopada, o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Brusach. (...) więcej

Kościół parafialny w Brusach przechodzi kompleksowy remont. Na ukończeniu są prace malarskie, prowadzone wewnątrz świątyni. Odmalowane zostały ściany we wszystkich nawach, (...) więcej

Hasło to od wielu lat towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża, a w dniach 22-26 listopada, już od 1972 roku w całym kraju odbywają się tradycyjne Dni Honorowego Krwiodawstwa. Z (...) więcej

W miniony poniedziałek, 19 listopada, Rada Miejska w Brusach obradowała po raz pierwszy w nowym składzie.  Zgodnie z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Brusach (...) więcej

Szesnaście par z terenu miasta i gminy Brusy dostąpi zaszczytu odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienie to co roku przyznawane jest przez Prezydenta RP, (...) więcej

17 listopada została otwarta baza rodzin SZLACHETNEJ PACZKI - programu, który od osiemnastu lat łączy ludzi potrzebujących z tymi, którzy chcą pomagać. Zapraszamy do (...) więcej

Gmina Brusy buduje kolejne 4 km dróg. Inwestycja dotyczy kompleksowej przebudowy drogi gminnej na trasie Żabno – Brusy-Wybudowanie – Kosobudy. Docelowo zadanie zakłada (...) więcej

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości członkowie i sympatycy Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Brusach wzięli udział w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 26 listopada 2018 r. w godzinach od 8:00 do 14:30 – Lubnia ul. Dworcowa od 1 do 20 (bez nr 1A), i (...) więcej

Informujemy, że w dniu 21 listopada br. w godz. 9:00 – 16:00 na terenie miasta i gminy planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego znajdującego się w (...) więcej

W weekend 27-28 października br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach odbył się II turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy (...) więcej

więcej

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji „100 kartek na 100 – lecie Niepodległości”. Akcja (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 22 listopada 2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:30 – Brusy ulice: Mickiewicza, Słowackiego, Reymonta, (...) więcej

Komisarz Wyborczy w Słupsku III zwołuje I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Brusach na poniedziałek, 19 listopada br. Sesja odbędzie się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu (...) więcej

Trwają prace budowlane w mieszkalnym budynku komunalnym w Czapiewicach, uszkodzonym w ubiegłorocznej nawałnicy. Wymagany jest remont dachu, polegający na wymianie pokrycia dachowego (...) więcej

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach zaprasza na Jesienny Wieczorek Seniora, który odbędzie się 15 listopada br. o godzinie 17.00. (...) więcej
2018-11-14 • Uwaga! Znaleziono psa!

W Brusach w okolicy ulicy Tęczowej znaleziono młodego psa. Pies obecnie znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach. Właściciela bądź osobę, która zdecyduje się (...) więcej

Informujemy, że w dniach 14 listopada br. w godz. 9:00 – 16:00 na terenie miasta i gminy planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego znajdującego się w (...) więcej

Trwa kolejna edycja rozgrywek w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego 2018/2019. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w III turnieju, który odbędzie się w weekend (...) więcej

W niedzielę, 11 listopada, mieszkańcy miasta i gminy, licznie świętowali 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tegoroczne Gminne Obchody Święta Niepodległości w (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, z ramienia Gminy Brusy, pozyskało dofinansowanie na realizację Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Brusach, 11 (...) więcej

Gmina Brusy zorganizowała I Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus. Znajomość ortografii sprawdzało łącznie 62 uczestników. Konkurs odbył się 8 listopada. Zgodnie z (...) więcej

Wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych oraz wspaniałe wrażenia muzyczne oferuje dzisiejszego wieczoru Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w (...) więcej

Grupa przedszkolaków - "Żabki" z Przedszkola nr 1 w Brusach wraz z opiekunkami, odwiedziła burmistrza Brus Witolda Ossowskiego i zwiedziła Urząd Miejski w (...) więcej

więcej

Burmistrz Brus zaprasza na Gminne Obchody Święta Niepodległości, w najbliższą niedzielę 11 listopada! Tego dnia Bruszanie w wyjątkowy sposób uczczą 100. rocznicę Odzyskania (...) więcej

Informujemy, że w dniach 7 – 9 listopada br. w godz. 9:00 – 16:00 na terenie miasta i gminy planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego znajdującego (...) więcej

Parafialny Zespół Caritas w Brus przypomina o odbieraniu skierowań na żywność z Caritasuw w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach. Do MGOPS-u można (...) więcej

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!