1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą dorobkowi II Rzeczypospolitej. Można ją pobrać ze strony niepodlegla.gov.pl. Ekspozycja składa się z 11 (...) więcej

Gmina Brusy sukcesywnie niweluje szkody wyrządzone przez ubiegłoroczną, sierpniową nawałnicę. Naprawy wymagało wiele odcinków dróg, ścieżki rowerowe, wiaty rekreacyjne, a także (...) więcej

Gmina Brusy pozyskała ok. 150 tys. zł na modernizację boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju (...) więcej

Gmina Brusy zagospodarowała przestrzeń przy stawie i placu zabaw w Kinicach. Mieszkańcy zyskali nowe miejsce do integracji i odpoczynku. W Kinicach powstała altanka rekreacyjna, (...) więcej

KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania jest projektem partnerskim Fundacji Pro Cultura (lider), Uniwersytetu Gdańskiego i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 6 listopada 2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:30 – Ceynowy, Witosa 19, Wojska Polskiego 31, i (...) więcej

Informujemy, że w terminie 12-13 grudnia br. na Placu Jana Pawła II w Brusach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie, wystawiać będzie stoisko w ramach kampanii promocyjno - (...) więcej

Agenda 2030 to dokument przyjęty przez Polskę i 192 inne państwa ONZ w 2015 na rzecz poprawy jakości życia wszystkich ludzi na świecie poprzez zapewnienie trwałego i zrównoważonego (...) więcej

„Odpowiedzialny Kierowca” to kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej celem jest propagowanie wśród wszystkich uczestników (...) więcej
2018-10-31 • Biegi z gryfem w tle

Bieg Gryfa w Brusach to już tradycja. W tym roku odbyła się jego 22. edycja. Zawody odbyły się na nowym stadionie w Brusach. Wystartowało łącznie 595 zawodników i zawodniczek. (...) więcej

więcej

    Regulamin konkursu ortograficznego pt. I Zaborskie Dyktando o Pióro Burmistrza Brus   §1 ORGANIZATOR   (...) więcej

więcej

1 listopada br. będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu w części ulic, przylegających do cmentarza parafialnego w Brusach. Ulica ks. Czarnowskiego zostanie objęta ruchem (...) więcej

Gmina Brusy rozbudowuje sieć wodociągową i kanalizacyjną w kierunku Żabna. Zakończono I etap inwestycji. Dwuetapowe przedsięwzięcie obejmuje: I etap: budowę sieci wodno-kanalizacyjnej (...) więcej

Informujemy, że w dniach 30 – 31 października br. w godz. 9:00 – 16:00 na terenie miasta i gminy planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego (...) więcej

Informujemy, że termin składania wniosków do kierownika biura powiatowego ARiMR w Chojnicach o udzielenie pomocy finansowej z tytułu szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą (...) więcej

W październiku 2018 r. Gmina Brusy zakupiła czujnik monitorujący stan jakości powietrza, który został zamontowany na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach. Urządzenie (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem umowę na dotację rządową z przeznaczeniem na odbudowę i naprawę infrastruktury drogowej i mienia komunalnego, (...) więcej
2018-10-26 • Rozbudowa Osiedla Ogrody

Burmistrz podpisał umowę z wykonawcami robót, którzy będą realizować budowę czterech ulic w Brusach i drogi w Brusach-Wybudowaniu. Zadanie dotyczy ulic: Tęczowej, Spokojnej, (...) więcej

więcej

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO „Polska Niepodległa wierszem pisana”   Gminny konkurs poetycki „Polska Niepodległa wierszem pisana”, zwany (...) więcej
2018-10-25 • Pomóż małej Lence

Rodzice małej Lenki dziękują za okazane dotąd zrozumienie i wsparcie. Zwracają się z prośbą o dalszą pomoc. więcej

  Regulamin konkursu Mój Jan Karnowski z Czarnowa 2018 rok Organizator:             (...) więcej
2018-10-25 • Wieczór ze Świętymi

więcej

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYJĘ W NIEPODLEGŁYCH BRUSACH realizowany w ramach projektu „Niepodległość – nasza wolność”  Dofinansowano (...) więcej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach serdecznie zaprasza wszystkie chętne pełnoletnie osoby do zarejestrowania się jako potencjalny dawca komórek macierzystych w (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 28 października 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 – Lubnia ulice: Polna, Ogrodowa, Dworcowa numery (...) więcej

więcej

Ruszyła kolejna edycja rozgrywek w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego 2018/2019. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w II turnieju, który odbędzie się w weekend (...) więcej

Aż 57% wyborców uprawnionych do głosowania w mieście i gminie Brusy udało się we wczorajszych wyborach do urn. Głosowanie dotyczyło wyboru Burmistrza, Rady Miejskiej w Brusach, (...) więcej

Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie Zadanie obejmuje przebudowę 0,95 km (...) więcej

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z przebudową domu kultury. Zadanie dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku. 16 października ogłoszony został przetarg na (...) więcej

9 października br. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (...) więcej

Zadanie otrzymało dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 80% kosztów. Wartość wszystkich umów: 11.853.917,62 zł, z czego dofinansowanie 80%: 9.483.134,10 zł. (...) więcej

Realizacja zadania obejmuje przebudowę ul. Dworcowej w Lubni na długości 1km o szerokości jezdni 6,0 m, z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym szer. 2,5m oraz chodnikiem o zmiennej (...) więcej

We wrześniu zakończyła się realizacja zadania, w październiku dokonano formalnego odbioru obiektu. Można już z niego korzystać! Już w najbliższą sobotę, 20 października br. o godz. (...) więcej

Zadanie związane jest z zagospodarowaniem terenów na szlaku rzeki Brdy oraz Zbrzycy wraz z Młosiną w 9 lokalizacjach (Skoszewo, Parzyn-Młyn, Leśno, Kaszuba, Rolbik-Młyn, Rolbik, (...) więcej

Trwają roboty związane z realizacją zadania – dotychczas wybudowano ścieżkę rowerową w pasie p.poż. wzdłuż DW 235 w Żabnie i kolektor deszczowy. Wykonano również podbudowę pod (...) więcej

Trwają prace związane z docieplaniem dwóch przedszkoli w gminie Brusy. Inwestycja obejmuje budynek przedszkola publicznego w Brusach i przedszkola w Czyczkowach. Gmina Brusy (...) więcej

XXXII sesja Rady Miejskiej  w Brusach, która odbyła się wczoraj, 18 października, była ostatnią sesją w kadencji 2014-2018.  Radni podczas sesji jednogłośnie podjęli (...) więcej

We wtorek, 16 października, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się spotkanie podsumowujące programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na zaproszenie Wojewody (...) więcej

W dniu 12 października br. na boisku sportowym w Czyczkowach odbył się Jesienny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Organizatorem rozgrywek (...) więcej

W dniach 6-7 października br., w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odbył się I turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2018/2019. (...) więcej

GMINNY KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŻYWE OBRAZY KRËBANÓW” realizowany w ramach projektu „Niepodległość = nasza wolność” dofinansowanego z (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 22 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:30 – Gacnik od 3 do 4C, Zalesie Wybudowanie od 6 (...) więcej

XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach odbyła się 5 października br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Radni podczas obrad podjęli uchwały w sprawach: - zmiany Wieloletniej (...) więcej

W czwartek, 11 października, odbyło się podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Wśród laureatów znaleźli się reprezentanci (...) więcej

  Inf. Przychodnia Rodzinna Thielemann i więcej

IX  REGIONALNY   KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH” CELE KONKURSU: Celem konkursu (...) więcej

W poniedziałek, 15 października br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyła się uroczystość związana z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Zgodnie z (...) więcej

Dziś mija 40. rocznica wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Papieża. 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski został wybrany Papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Papież Polak zasiadał (...) więcej

Dziś, 16 października, mija XIV rocznica nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy. Z tej okazji w minioną niedzielę, 14 października, w kościele (...) więcej
2018-10-12 • Brusy pamiętają...

Henryk Molski - urodził się 19 lutego 1940 r. w Leśnie. Od najmłodszych lat, aż do roku 1996, mieszkał w budynku szkolnym w Zalesiu. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął 1 września (...) więcej

We wtorek, 16 października br., minie XIV rocznica nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy. Z tej okazji w najbliższą niedzielę, 14 października, o godz. (...) więcej

Informujemy, że 15 października br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się uroczystość związana z gminnymi obchodami Dnia (...) więcej

Informujemy, że 18 października br. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Brusach odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Brusach   Proponowany porządek obrad: (...) więcej

więcej

W niedzielę, 21 października po raz kolejny udamy się do lokali wyborczych, by wybrać przedstawicieli władz samorządowych. Warto wiedzieć gdzie i jak zagłosować, by oddany przez nas (...) więcej

więcej

Informujemy, że protokoły z szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy zostały zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego. W związku z powyższym, (...) więcej

Informujemy, że w dniu 9 października 2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie dotycząca operacji pn. „Organizacja imprezy plenerowej w Brusach promującej dziedzictwo obszaru (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 16 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:30 – Orlik działka 195/3, i przyległe, W (...) więcej

W piątek, 5 października br., w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach już po raz piętnasty Burmistrz Brus wręczył stypendia uczniom szkół (...) więcej

W miniony piątek, 5 października, w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się podsumowanie gminnego etapu 25. edycji Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018.  Główną ideą (...) więcej

Polski Związek Piłki Nożnej oraz Burmistrz Brus zaprosili nauczycieli wychowania fizycznego, istruktorów oraz trenerów klubów sportowych z terenu powiatu chojnickiego do (...) więcej
2018-10-05 • Różaniec w Czernicy

Jak co roku, w pierwszą niedzielę października, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Brusach zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej. Różaniec odmawiany będzie 7 (...) więcej
2018-10-05 • Brusy wspierają sport

Po dawnym stadionie w Brusach nie ma już śladu. Gmina Brusy kompleksowo przebudowała ten obiekt i teraz stanowi on sportową wizytówkę miasta. Zmodernizowany stadion dostosowano do (...) więcej
2018-10-05 • Nowa droga w Kosobudach

Gmina Brusy zakończyła przebudowę ulicy Sportowej w Kosobudach oraz jej przedłużenia w kierunku Brody. Łącznie powstało ponad 2,6 km nowej drogi.  Jest to pierwszy etap inwestycji, (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 8 października 2018 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 – Czarnowo Wybudowanie 29, 31, 35, Czyczkowy (...) więcej

Od czerwca do września w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach realizowany był projekt „Nie święci garnki lepią”. Na zadania projektowe szkoła pozyskała 4.000 zł w formie grantu z (...) więcej

Na podstawie uchwały Nr XXIV/209/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku (...) więcej
2018-10-02 • Uwaga silny wiatr!

więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Gminnej Lidze Tenisa Stołowego edycja 2018/2019. Pierwsze rozgrywki odbędą się w najbliższy weekend 6-7 października w sali (...) więcej

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. informuje, że wprowadził do sprzedaży środek poprawiający właściwości gleby o nazwie "NOWODWOREK".  (...) więcej

Arkadiusz Milik: Udział w tym turnieju to szansa na odkrycie talentu! Trwają zapisy do największych dziecięcych rozgrywek piłki nożnej w Europie Rusza XIX edycja turnieju „Z (...) więcej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse" 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór (...) więcej
2018-10-02 • Uwaga silny wiatr!

więcej

Przypominamy, iż właściciele lasów prywatnych ubiegający się o pomoc finansową z Funduszu Leśnego na uporządkowanie lasu zniszczonego podczas ubiegłorocznej nawałnicy, zgodnie z (...) więcej

Informujemy, że 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Brusach na dzień.   (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!