1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2018-09-28 • Burmistrz Brus zaprasza!

więcej
2018-09-28 • Stypendia Burmistrza Brus

W piątek, 5 października br. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach zostaną wręczone stypendia Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych za (...) więcej

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań z zakresu dofinansowania (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski spotkał się w środę, 26 września, w Urzędzie Miejskim w Brusach z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem oraz prezesem Fundacji Energa Leszkiem Urbą. (...) więcej

W związku z raportem nr 13 Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, informuję, że od dnia 24 września 2018r. zaistniała podstawa do szacowania szkód w uprawie ziemniaków. (...) więcej
2018-09-26 • Uwaga silny wiatr!

więcej

więcej

więcej
2018-09-26 • Biblioteka dzieciom!

więcej

więcej
2018-09-26 • Pożegnanie Lata w Lubni

więcej

Graf. CKiB więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 2 października 2018 r. w godzinach od 8:30 do 12:00 – Czyczkowy ulice: Ogrodowa, Wiśniowa, Łabędzia, (...) więcej

Gmina Brusy w ramach realizacji tegorocznej edycji Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu” zaprasza mieszkańców do udziału w szczepieniach (...) więcej

Już po raz czwarty, z inicjatywy Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brusach Mieczysława Spierewki oraz Zarządu Oddziału, odbyło się spotkanie czynnych zawodowo nauczycieli, (...) więcej

W weekend, 15-16 września, członkowie Klubu Sportowego Psich Zaprzęgów „Szara Wilczyca” w składzie: Krzysztof Orzech, Zuzanna Sztonder i Agata Wawrzynkowska zmagali (...) więcej

Ostrzeżenie nr 18 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2018-09-24, godz. 09:12, obszar 2202, ważne od 2018-09-24, godz. 09:30 do 2018-09-24, godz. 21:00. (...) więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (...) więcej

Pan Franciszek Wielewski urodził się 4 listopada 1933 r. w Zalesiu, w domu Leokadii i Bernarda Wielewskich. Naukę szkolną zakończył w 1951 roku w Państwowym Liceum Administracyjno – (...) więcej
2018-09-21 • Uwaga silny wiatr!

więcej
2018-09-21 • Przerwa w dostawie wody

więcej

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach zorganizował piknik z okazji powitania jesieni. Wydarzenie odbyło się w sobotę, 15 września, w (...) więcej

Zakończono rozgrywki Deblowego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus. Sportowe zmagania trwały na przełomie sierpnia i września br. O pierwsze miejsce walczyło z sobą 8 par. Oto (...) więcej

W niedzielę, 16 września w Brusach, odbył się turniej sportowy o Zabory CUP. Rozgrywki odbyły się pod honorowym patronatem Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego i Prezesa ZKP w Brusach (...) więcej

Ponad 250 zawodników z 23 zaprzyjaźnionych placówek wzięło udział w VIII Zaborskiej Olimpiadzie sportowej Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie odbyło się 11 września przy (...) więcej

więcej

Wszyscy rolnicy z gminy Brusy, którzy mieli oszacowane szkody powstałe w uprawach rolnych spowodowane suszą w 2018 r. mogą ubiegać się o pomoc, składając wnioski do kierownika biura (...) więcej

Szkoła Podstawowa w Męcikale już po raz ósmy zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym. Uczniowie, biorący udział w konkursie mają szansę rozwinąć umiejętności (...) więcej
2018-09-20 • Kolejni dawcy oddali krew

We wtorek, 18 września br., odbyła się kolejna akcja poboru krwi w Brusach w 2018 roku, organizowana cyklicznie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w (...) więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach informuje o zmianie adresu szkolenia z zakresu: Szkolenie teoretyczne dla osób związanych z uśmiercaniem i działaniami zwiazanymi z (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 24 września 2018 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 – Przymuszewo 14, oraz działki 6/2, 9/1, i (...) więcej
2018-09-20 • BytOFFsky Festiwal 2018

Czwartek 27.09.2018 Warsztaty 13.00 „Pretekst” warsztat Marcina Januszkiewicza, cz. I (ZSO) Wydarzenia 18.00 „Na Lightcie” Teatr Kana; spektakl, (...) więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku ODDZIAŁ LEŚNO zaprasza seniorów z gminy Brusy na spotkanie z geriatrą w ramach projektu pt.: „RAZEM MOŻEMY WIECEJ” (...) więcej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i (...) więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od września 2018 rozpoczął wdrażanie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste (...) więcej

W piątek, 7 września br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach.  Radni podjęli trzy uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian w (...) więcej

Artyzm Józefa Chełmowskiego wymykał się wszelkim kanonom. Czerpiąc w swojej twórczości z bogactwa spuścizny kulturowej Pomorza i Kaszub, głęboko zakorzenionej w chrześcijańskim (...) więcej

W poniedziałek, 10 września br., w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się przekazanie nowego, specjalistycznego sprzętu przedstawicielom 9 jednostek OSP z terenu gminy Brusy. Doposażenie (...) więcej

Zaborskie Dożynki Gminne zwieńczają całoroczny trud pracy rolników. Tegoroczne dożynki w Brusach były także okazją do tego, by podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc (...) więcej
2018-09-17 • Dzień Ryby w Brusach

Inf. Gmina więcej
2018-09-14 • Przerwa w dostawie wody

więcej

W sobotę, 8 września  br., na stadionie „Kolejarz” w Chojnicach odbyła się w V Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna dla Honorowych Dawców Krwi, ich rodzin i (...) więcej

Uprzejmie informujemy, że w piątek, 14 września br., kasa Urzędu Miejskiego w Brusach będzie czynna do godz. 13.00 więcej
2018-09-12 • Susza – pomoc klęskowa

Rolnicy, u których w gospodarstwach rolnych szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt (...) więcej
2018-09-12 • OGŁOSZENIE

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych „TAXUS” z Poznania rozpoczęło wykonywanie na zlecenie Starosty Chojnickiego Uproszczonych Planów Urządzenia (...) więcej

W minioną sobotę, 8 września, odbył się IV Rajd Kaszubskiej Marszruty pod hasłem "Pomorskie Kołem się toczy do Chojnic". Rowerzyści docierali do Parku Tysiąclecia w Chojnicach (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:   W dniu 12 września 2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:30 – Zalesie ulice: Okrężna numery parzyste (...) więcej

W środę, 5 września br. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyło się spotkanie autorskie z Michałem Książkiem. Wzięli w nim udział członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego (...) więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późń. zm.) BURMISTRZ  BRUS  o g ł a (...) więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późń. zm.) BURMISTRZ  BRUS  o g ł a (...) więcej

W niedzielę, 16 września br. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, odbędzie się turniej sportowy o Zabory CUP. Turniej zostanie rozegrany pod honorowym patronatem burmistrza Brus Witolda (...) więcej
2018-09-07 • IV Zlot ZNP

Graf. ZNP więcej

więcej

LP. Sołectwo Termin/godz. Miejsce 1 (...) więcej
2018-09-05 • Biblioteka dzieciom

Graf. CKiB więcej

W poniedziałek, 3 września br., oficjalnie zakończyły się wakacje i rozpoczął nowy rok szkolny. Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” (...) więcej

OGŁOSZENIE   Na podstawie § 3, w związku z § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXVIII/265/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania (...) więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach informuje o planowanym w dniu 22 września br. szkoleniu teoretycznym dla osób związanych z uśmiercaniem i działaniami związanymi z (...) więcej

Zakończono rozgrywki V Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus, który odbywał się na przełomie czerwca, lipca i sierpnia na bruskim orliku.  W rywalizacji udział wzięły (...) więcej

W sobotę, 8 września br., odbędzie się IV Rajd Rowerowy Kaszubskiej Marszruty „Pomorskie kołem się toczy do Chojnic”. Tym razem meta przewidziana jest w Chojnicach. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 5 września 2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:30 – Brusy ul. Jaśminowa, i przyległe, W dniu 5 (...) więcej

W niedzielę, 2 września br. odbyło się zakończenie Wakacyjnej Ligii Piłki Nożnej organizowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Tego dnia na kompleksie boisk (...) więcej

Zwieńczeniem żniw i prac polowych są dożynki. To dziękczynne święto plonów, 26 sierpnia br. obchodzili mieszkańcy sołectwa Kosobudy. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. (...) więcej

W poniedziałek, 3 września br., w Urzędzie Miejskim w Brusach nauczycielki pracujące w szkołach podstawowych w gminie Brusy otrzymały awanse zawodowe. Z rąk burmistrza Brus Witolda (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!