1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla (...) więcej
2018-08-30 • Dzień Ryby w Brusach

Zapraszamy na Dzień Ryby w Brusach, podczas którego m.in. rozstrzygnięty zostanie konkurs na najsmaczniejszą potrawę rybną (regulamin konkursu dostępny poniżej), zaś najmłodsi (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska zapraszają na Zaborskie Dożynki Gminne 9 września br., podczas których odbędzie (...) więcej

Data:          04.09.2018r. Godzina:    18:00 Miejsce:    Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego w Brusach (...) więcej

W minioną niedzielę, 26 sierpnia , na placu przy kompleksie szkół w Brusach odbył się już XI Zaborski Turniej Petanque. Tym razem wzięło w nim udział łącznie 43 uczestników, (...) więcej
2018-08-27 • Brusy pamietają...

W sobotę, 25 sierpnia br. zmarła p. Jadwiga Chełmowska, wdowa po artyście ludowym Józefie Chełmowskim. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 sierpnia br., o godz. (...) więcej
2018-08-27 • Dzień Ziemniaka

więcej

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018 roku Ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Brus (...) więcej
2018-08-27 • Narada sołtysów

16 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się narada sołtysów. Podczas zebrania planowano i dyskutowano na temat funduszu sołeckiego na rok 2019, (...) więcej

Młodzi piłkarze roczników 2006-2011 SL Salos Brusy wzięli udział w obozie piłkarskim, który odbył się w sierpniu br. w Wielu. Po kilku dniach odwiedzili ich stęsknieni rodzice. (...) więcej

Huragan, który 11 sierpnia 2017 r. zniszczył tysiące hektarów lasów nie oszczędził również terenów wokół klasztoru Sióstr Franciszkanek. (...) więcej

Przygotowywanie śliwkowego ciasta na konkurs kulinarny to już tradycja dla uczetników Festynu Śliwowego w Leśnie. Prócz tej konkurencji, organizatorzy: Sołectwo Leśno, Koło (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 27 sierpnia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Kosobudy ulice: Nepomucena, Boczna, Sportowa 1A, (...) więcej

Informujemy, że protokoły z szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy zostały zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego. W związku z powyższym, (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski dziękuje w imieniu Samorządu i Mieszkańców Gminy Brusy za pomoc, ofiarność i serce okazane po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. W prace ratownicze i (...) więcej
2018-08-17 • Wędkowali mimo deszczu

Organizacja Turnieju Wędkarskiego w Zalesiu to już tradycja, a chętnych do wzięcia w nim udziału co roku nie brakuje. Ryby w miejscowym stawie przy świetlicy wiejskiej łowią nie tylko dorośli (...) więcej

4 sierpnia br. w Galerii Oczko w Męcikale odbył się wernisaż XIV Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego. Organizatorami pleneru byli  Joanna i Sławomir Mankiewicz - Zaborskie (...) więcej
2018-08-17 • Pieczenie Chleba w Widnie

4 sierpnia br. na placu przy Piecu Chlebowym w Widnie odbyło się XXI Pieczenie Chleba w Widnie. Głównym organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 21 sierpnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:30 – Lubnia Wybudowanie od numeru 9 do 17, Lubnia (...) więcej

Prawie 1,5 mln zł Gmina Brusy pozyskała w ramach dofinansowania rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Realizatorem zadania, z ramienia Gminy Brusy, będzie (...) więcej

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Brusy zostaną doposażone w nowy, specjalistyczny sprzęt. Na wniosek Gminy Brusy Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało 62 tys. dotacji celowej z (...) więcej

więcej

Oratorium "Cztery Pory Życia Pro Life" zabrzmiało w Brusach, by upamiętnić rocznicę ubiegłorocznej nawałnicy. Wszystko to w ramach koncertu "Serce za serce. Brusy rok po (...) więcej

Graf. Gmina więcej

Inf. ZGK więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w Deblowym Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 16 sierpnia br. u lokalnego animatora sportu Tomasza (...) więcej

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków, które (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski i Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach ks. Jan Flaczyński zapraszają na koncert „Serce za serce. Brusy rok po nawałnicy” w środę, 15 (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 13 sierpnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 11:30 – Męcikał ul. Grabosza, i przyległe, W dniu (...) więcej

W piątek, 3 sierpnia br., odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Brusach. Radni podjęli uchwały w sprawach: a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata (...) więcej

Informujemy, że 16 sierpnia 2018 r.  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się narada sołtysów.   Proponowana tematyka narady: (...) więcej
2018-08-07 • Upał!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 (...) więcej

Miniona sobota, 4 sierpnia, była wyjątkowym dniem dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarniżu. W tym dniu odbyło się poświęcenie samochodu strażackiego, przekazanego jednostce (...) więcej

Zapraszamy na  otwarcie Wystawy XIV Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego malarsko-rzeźbiarsko-fotograficznego Męcikał 2018 4 sierpnia /sobota/ godz. 16.30 do Galerii Oczko (...) więcej

  Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku   Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o (...) więcej
2018-08-03 • Pomoc dla hospicjum

Gmina Brusy przekazała kwotę 50 tys. zł Towarzystwu Przyjaciół Hospicjum. Stosowną decyzję w tej sprawie podjął burmistrz Brus Witold Ossowski rozstrzygając otwarty konkurs ofert w (...) więcej

W piątek, 27 lipca br., w Urzędzie Miejskim w Brusach burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał z dyrektorem chojnickiego szpitala Leszkiem Bonną umowę na dofinansowanie zadania pn. (...) więcej

Na kompleksie boisk „Moje Boisko- Orlik 2012” w Brusach rozegrano spotkania w ramach V Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus. W tegorocznych rozgrywkach bierze (...) więcej
2018-08-02 • Burze z gradem!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się spotkanie dla Wnioskodawców konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” edycja (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 6 sierpnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:30 – Czarniż od numeru 1 do 30, i przyległe, W (...) więcej
2018-08-02 • Caritas znów pomaga

Caritas przekazała kolejną pomoc finansową mieszkańcom gminy Brusy, poszkodowanym w ubiegłorocznej nawałnicy. Przypomnijmy, żywioł zniszczył wielu ludziom dorobek ich życia, ponad 50 (...) więcej
2018-08-01 • Burze z gradem! Uwaga!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Informujemy, że w piątek, 3 sierpnia, o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: (...) więcej

więcej
2018-08-01 • Pieczenie chleba w Widnie

więcej

W piątek, 27 lipca br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach.   Radni podjęli uchwały w następujących sprawach: a.zasad (...) więcej

Jednym z miast partnerskich Gminy Brusy jest Ożarów Mazowiecki. Jego przedstawiciele odwiedzili gminę Brusy, by rok po nawałnicy zobaczyć tereny zniszczone przez żywioł (...) więcej

Dziś, 1 sierpnia, mija 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu łączymy się z żołnierzami - bohaterami tego wydarzenia oraz mieszkańcami stolicy, poległymi i zamordowanymi w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!