1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej
2018-07-31 • Jarmark Zaborski

W niedzielę, 29 lipca, na ulicy Józefa Chełmowskiego w Brusach odbył się kolejny Jarmark Zaborski. Tradycyjnie można było podziwiać występy artystyczne najmłodszych grup (...) więcej

Dobiegł końca Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Była to już jego 6. edycja. W organizację imprezy co roku zaangażowanych jest kilka (...) więcej

W niedzielę, 29 lipca, wyruszyła XXVIII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę Grupy Kaszubskiej Diecezji Pelplińskiej. Do grupy tej dołączyło dzisiaj, 31 lipca, około 30 pielgrzymów (...) więcej
2018-07-30 • Uwaga burze!

więcej
2018-07-27 • Upały!!!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Trwa Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata". Każdy z organizatorów festiwalu gości na terenie swojego miasta lub gminy wybrany (...) więcej
2018-07-27 • Nowa atrakcja w Kinicach

Mieszkańcy Kinic zyskają nowe miejsce rekreacji i integracji. Gmina Brusy zagospodaruje przestrzeń przy znajdującym się w wiosce stawie.   Miejsce to zostanie wyposażone w (...) więcej

24 lipca to dzień, w którym obchodzone jest ogólnopolskie Święto Policji. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się uroczystości związane z tym świętem, podczas których (...) więcej

Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata" tradycyjnie rozpoczął koncert inauguracyjny w Wielu. Poprzedził go przemarsz wszystkich polskich i (...) więcej

Audycja Radia Weekend dzisiaj prosto z Brus. Będzie można usłyszeć o koncertach z okazji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i nie tylko. Zachęcamy do słuchania! więcej
2018-07-26 • Radość z nowego domu

Państwo Kłosińscy z Czyczków, w skutek ubiegłorocznej nawałnicy, znaleźli się w gronie najbardziej poszkodowanych rodzin w gminie Brusy. Dom, który dotąd zamieszkiwali był (...) więcej

24 lipca br. odbyła się kolejna akcja poboru krwi, zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i (...) więcej

Joanna i Sławomir Mankiewicz zapraszają na XIV OGÓLNOPOLSKI PLENER PLASTYCZNY malarsko-rzeźbiarsko-fotograficzny, który odbędzie się w Galerii Oczko w Męcikale od (...) więcej

Już dziś - 25 lipca, o godz. 19.00 w Wielu odbędzie się koncert inauguracyjny Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata", poprzedzony przemarszem (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 30 lipca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Brusy Wybudowanie nr 7, 11, 18, 22, 23, 59A, 59C, i (...) więcej

W dniach 15-21 lipca br. gimnazjaliści z Brus i Lubni uczestniczyli w polsko – niemieckiej wymianie młodzieży goszcząc w mieście partnerskim Gross Laasch. Było to wyróżnienie dla (...) więcej

Informujemy, że 27 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach.   Proponowany porządek obrad: (...) więcej

Dzięki zaanagażowaniu bruskich parafian oraz ówczesnego proboszcza Parafii Wszystkich Świętych w Brusach ks. Zdzisława Wirwickiego w 1993 roku został powołany do życia Parafialny (...) więcej

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się spotkanie dla Wnioskodawców konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” edycja (...) więcej

Informujemy, że Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w okresie od 01.04.2018r. na terenie Gminy Brusy (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 23 lipca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 – Parzyn od numeru 1 do 4, i przyległe, W dniu (...) więcej

Zapraszamy na wystawę prac XIII Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego Męcikał 2017, który odbył się w gospodarstwie artystyczno-ekologicznym Galeria Oczko w Męcikale.  (...) więcej

więcej

W dniach od 27 czerwca do 4 lipca 2018 roku bruski oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej po raz 22 był organizatorem kolonii letnich pod nazwą: „Wyjazd po (...) więcej
2018-07-18 • Uwaga! Burze z gradem!

więcej

Na wniosek Burmistrza Brus Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli (...) więcej

Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkie osoby zainteresowane i wspierające akcje poboru krwi, informujemy o kolejnych tegorocznych terminach przeprowadzania akcji. Najbliższy to 24 (...) więcej

        Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników o zgłaszanie strat spowodowanych suszą do końca przyszłego tygodnia. W związku z warunkami klimatycznymi, przyspieszonym w tym (...) więcej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 121) i w związku z zarządzeniem Burmistrza Brus Nr 763/18 z dnia (...) więcej

                                  (...) więcej

W niedzielę, 15 lipca br. grupa gminazjalistów z gminy Brusy wyjechała do Gross Laasch, aby spotkać się z młodzieżą naszego miasta partnerskiego w Niemczech. Spotkanie to jest (...) więcej

                            Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Klub Sportowy Brda Wielkie Chełmy obchodzi w tym roku 10. urodziny. Obecnie 30-osobową grupą zawodników kieruje prezes Mateusz Kobus. Piłkarze wraz z rodzinami i przyjaciółmi (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach Anna Orlikowska zapraszają do uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru (...) więcej

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest organizacją pożytku publicznego. Działa na terenie całej Polski poprzez jednostki wojewódzkie i jako jedyna organizacja w kraju zajmuje się (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 18 lipca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:30 – Brusy, działki numery 387/13 i 398/7, w pobliżu (...) więcej
2018-07-13 • Uwaga burze z gradem!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

W minioną niedzielą, 8 lipca, czernicka plaża zamieniła się w miejsce rekreacji i świetnej zabawy w klimacie kowbojskim. Wszystko to za sprawą zorganizowanych tam już po raz 16. Igrzysk (...) więcej

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyczkowach ma już 100 lat! Jubileuszowe uroczystości odbyły się w sobotę 7 lipca przy domu strażaka w Czyczkowach. Rozpoczęła je msza św. pod (...) więcej

Tegorocznym miejscem spotkania Kaszubów z całego świata podczas XX Zjazdu Kaszubów było Luzino. Impreza ta jest największą imprezą w regionie Kaszub, świętem kultury kaszubskiej (...) więcej

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej
2018-07-10 • Uwaga burze!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej
2018-07-06 • Brusy pamiętają...

Dziś mija piąta rocznica śmierci artysty ludowego Józefa Chełmowskiego.     Brusy - Jaglie. Tam, 26 lutego 1934 roku (...) więcej

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawiesił konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa (...) więcej

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku unieważnił konkurs pn. „Czyste powietrze Pomorza” dotyczący dofinansowania zadań z (...) więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku Oddział Leśno zaprasza seniorów z terenu miasta i gminy Brusy na spotkanie z lekarzem geriatrą, które odbędzie się w dniu 7 lipca 2018 (...) więcej

Z dniem 1 lipca ruszył elektroniczny nabór wniosków do nowego programu polskiego rządu pn. „Dobry start”. W ramach programu 4,6 mln uczniów, bez względu na (...) więcej

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań z zakresu ochrony i (...) więcej

Każdego roku najlepsi absolwenci Gimnazjum w Brusach otrzymują stypendium Burmistrza Brus. Jest to jednorazowe stypendium finansowe i aby je otrzymać należy spełnić jednocześnie trzy (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!