1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W piątek, 6 lipca, odbędzie się podsumowanie I Konkursu Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego. W ramach tego wydarzenia zostanie otwarta wystawa pokonkursowa, odbędzie się (...) więcej
2018-06-29 • Wianki puszczone...

Sołtysi, Rady Sołeckie oraz lokalnie działające stowarzyszenia dbają o integrację i rozrywkę mieszkańców poszczególnych sołectw. Dzieje się sporo, między innymi w tym roku, w (...) więcej
2018-06-29 • Powrót do historii

W weekend 23-24 czerwca br. Czernica zamieniła się w dawną osadę i miejsce walk wojowników, a wszystko to za sprawaą zorganizowanego tam Festwialu Archeologicznego. Odbył się tam m.in. (...) więcej

Informujemy, że Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę w okresie od 01.04.2018r. na terenie Gminy Brusy (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego (...) więcej

Czerwona Nitka, a wraz z nią Krwiodawcy z całej Polski byli już w Warszawie, Szczecinie i Kielcach. Gdzie zatrzyma się w roku 2019. Wspólnie postarajmy się o to, żeby kolejnym (...) więcej

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. (...) więcej

W dniu dzisiejszym, 27 czerwca, 60 dzieci z terenu miasta i gminy Brusy udało się na letni wypoczynek do Wisły. Organizatorem kolonii jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji (...) więcej

W sobotni wieczór, 23 czerwca br., w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyło się spotkanie z Danielem Kasprowiczem, misjonarzem świeckim, który opowiadał o realiach życia (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 2 lipca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:30 – Brusy Wybudowanie numery: 62, 65, 66, 67, 73, działka (...) więcej

We wtorek, 26 czerwca br. wystartował plener rzeźbiarsko-malarski pod hasłem „Inspiracje Józefem Chełmowskim”. Przedsięwzięcie poświęcone jest pamięci Józefa (...) więcej

Informujemy, że Wojewoda Pomorski decyzją Nr 52/2018 z dnia 22 czerwca 2018r. powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (...) więcej

W niedzielę, 17 czerwca, Adrian Remus, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, wygrał skok w dal podczas 24. edycji Ogólnopolskich Czwartków (...) więcej

To największa plenerowa impreza na Kaszubach – święto muzyki kaszubskiej, promocja kultury naszego regionu, a przede wszystkim spotkanie Kaszubów z całego świata. W tym roku (...) więcej

Bruskie Koło Wędkarskie oraz Sołectwo Kinice zorganizowały młodzieżowe zawody wędkarskie w Kinicach. Było nie tylko łowienie ryb, ale też wspólne grillowanie, a co najważniejsze (...) więcej

Wiele radości na początku czerwca sprawiły najmłodszym mieszkańcom sołectwa Kinice obchody Dnia Dziecka. Było pływanie łódką, gry i zabawy, upominki i słodkości umilające czas.  (...) więcej
2018-06-25 • Dzień Dziecka w Orliku

Co roku wiele sołectw gminy Brusy świętuje Dzień Dziecka. W tym roku jednym z nich było Sołectwo Orlik. Uczestników zabawy było ponad 30, śmiechu i radości co niemiara. Prócz (...) więcej
2018-06-22 • Rajd Anny Łajming

Już po raz jedenasty odbył się w Leśnie Rajd Anny Łajming. Ponad czterdziestu uczestników zebrało się przy leśnieńskiej świetlicy, w sobotę 16 czerwca, by wspólnie odbyć w (...) więcej

W sobotę, 23 czerwca, o godz. 19.00 w Centrum Kultury i Biblioteki odbędzie się spotkanie z misjonarzem świeckim na Madagaskarze, Danielem Kasprowiczem. Daniel opowie o problemie głodu, (...) więcej

Pierwszy pies w typie owczarka niemieckiego został znaleziony w sobotę 16 czerwca br. w miejscowości Rudziny. Drugi pies od kilku dni wałęsał się w Brusach na ul. Łanowej. Oba psy są (...) więcej

"Trzy Kolory" - pod taką nazwą od trzech lat odbywa się Festiwal Osób Niepełnosprawnych, organizowany przez trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej z Chojnic, Czerska i (...) więcej

Burmistrz Brus informuje, że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, rolnicy mają podstawę do (...) więcej

W minioną niedzielę, 17 czerwca, odbył się Dzień Dziecka w Główczewicach. Sołtys i Rada Sołecka, z pomocą sponsorów, zorganizowali dla dzieci mnóstwo atrakcji. Były (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 25 czerwca 2018 r. w godzinach od 10:15 do 14:30 – Leśno ul. Zaborska numery parzyste od 6 do 20, i więcej

Burmistrz Brus informuje o rozpoczęciu działań kontrolnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”. Kontrolą zostaną objęci właściciele (...) więcej

Już po raz drugi Gminne Obchody Dnia Dziecka pod hasłem „Nasz kolorowy trzeźwy świat” rozpoczął happening czytelniczy Bruscrossing. Dziesiątki dzieci z przedszkoli i szkół (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 19 czerwca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 – Brusy ulice: Dworcowa numery nieparzyste od 1 do (...) więcej

Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu świętowało 55. urodziny! Obchody Jubileuszu odbyły się w minioną sobotę, 16 czerwca, w wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Była to też okazja do jej (...) więcej

Inf. CKiB więcej
2018-06-18 • Dzień Pola

Inf. PODR w więcej

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje, iż w  dniu 18.06.2018 r. (poniedziałek) ze względu na konieczność przeprowadzenia prac remontowych sieci wodociągowej nastąpi przerwa w (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku               (...) więcej

Na boisku sportowym w Lubni, w minioną niedzielę 10 czerwca,  odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Seniorów. Wzięły w nich (...) więcej
2018-06-12 • Odjazdowy Bibliotekarz

W sobotę, 9 czerwca, odbył się kolejny integracyjny rajd rowerowy z cyklu „Odjazdowy Bibliotekarz”. Organizatorami rajdu były trzy instytucje kultury z Rytla, Czerska i Brus, (...) więcej
2018-06-12 • Powitanie lata w Brusach

Bruszanie powitali lato w minioną sobotę, 9 czerwca. W tym dniu organizatorzy przygotowali mieszkańcom wiele atrakcji. Rozpoczęto koncertem dzieci i młodzieży z kółka (...) więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku ODDZIAŁ LEŚNO zaprasza seniorów z gminy Brusy na spotkanie z radcą prawnym w ramach projektu pt.: „RAZEM MOŻEMY WIECEJ” (...) więcej

W terminie od 6 czerwca do 15 lipca 2018 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych (...) więcej

Gruntowny remont czeka bruskie Centrum Kultury i Biblioteki. Dzięki modernizacji, placówka zyska nowy wizerunek. Co się zmieni? Pomieszczenia biblioteczne na piętrze, po (...) więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brus, Czerska i Chojnic zapraszają serdecznie do uczestnictwa w III Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Trzy Kolory". Jak sama (...) więcej

więcej

W środę, 6 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach Podczas obrad radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie oraz (...) więcej

Zarządzenie nr 734/18 Burmistrza Brus z dnia 6 czerwca 2018 roku   w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza na Gminne Obchody Dnia Dziecka, które odbędą się 17 czerwca br. Rozpocznie je Bruscrossing – czyli happening czytelniczy o godzinie 14.00. Uczestnicy (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach V Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Brus. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 14 czerwca br. u lokalnego animatora sportu Tomasza (...) więcej

więcej

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, Ośrodek Kultury w Czersku, Ośrodek Kultury w Rytlu oraz Nadleśnictwo Czersk zapraszają 9 czerwca na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, (...) więcej

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zapraszają wszystkich zainteresowanych na (...) więcej

Inf. KPP więcej

Inf. Task Force Consulting Sp. z o. więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o odwołaniu planowanych wyłączeń prądu: W dniu 8 czerwca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 – Chłopowy nr 10A, 11, Huta 17, i przyległe. (...) więcej

Informujemy, że w dniu 9 czerwca br. w godz. 9:00 – 15:00 na terenie miasta i gminy zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego znajdującego się w zarządzie Gminy (...) więcej
2018-06-05 • Dzień Dziecka w Leśnie

W środę, 30 maja 2018 roku, Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie obchodziła Dzień Dziecka. Temu wyjątkowemu świętu patronowały hasła związane ze zdrowym trybem (...) więcej

Patronem konkursu jest Józef Chełmowski (1934–2013) - artysta o rozległych zainteresowaniach, który tworzył ręcznie pisane księgi z refleksjami filozoficznymi, (...) więcej

Gmina Brusy kończy realizację projektu „Czyste powietrze dla gminy Brusy”, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (...) więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brus, Czerska i Chojnic zapraszają serdecznie do uczestnictwa w III Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Trzy Kolory". Jak sama (...) więcej

Informujemy, że w dniu 29 maja 2018r. Burmistrz Brus wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o powołanie Komisji gminnej ds. szacowania strat w uprawach będących wynikiem (...) więcej
2018-06-04 • Powitanie lata w Brusach

więcej

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach oraz Sołtys i Rada Sołecka zaprosili najmłodszych mieszkańców sołectwa do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka. FOTOGALERIA (...) więcej

więcej

240 młodych parafian trzech parafii gminy Brusy przystąpiło do pierwszej komunii świętej i po raz pierwszy przyjęło Eucharystię. Uroczystość ta w kościele katolickim jest jedną (...) więcej

W tym roku podczas wernisażu XVIII Pomorskiego Konkursu Plastycznego „Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta” rozstrzygnięto również konkurs plastyczny o zasięgu gminnym  (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, Ośrodek Kultury w Czersku, Ośrodek Kultury w Rytlu oraz Nadleśnictwo Czersk zapraszają na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, organizowany w (...) więcej

Gmina Brusy przebudowuje drogę gminną na trasie Kosobudy - Kosobudy – Wybudowanie.  Jest to pierwszy etap inwestycji, mającej na celu budowę drogi do Dąbrowy w gminie Karsin. (...) więcej

Ks. proboszcz Jan Flaczyński, który od dwóch lat przewodniczy Parafii Wszystkich Świętych w Brusach, obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. Z tej okazji 30 maja br. w katedrze (...) więcej

  Informujemy, że 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  XXVII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek (...) więcej

Trwają roboty budowlane związane z przebudową stadionu miejskiego w Brusach. Zmodernizowany obiekt zostanie dostosowany do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dzięki czemu w (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 8 czerwca 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 – Chłopowy nr 10A, 11, Huta 17, i więcej

Dobiega końca budowa drogi gminnej z Małych Chełmów do Rolbika. Zadanie to Gmina Brusy realizuje w partnerstwie z Nadleśnictwem Przymuszewo. Przedsięwzięcie to jest (...) więcej
2018-06-01 • Burze z gradem!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej
2018-06-01 • Opieka 75+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach co roku realizuje szereg zadań własnych, wspierających lokalne społeczeństwo. Jedną z form pomocy jest wsparcie osób starszych, (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!