1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniu dzisiejszym, 30 maja, odbyły się uroczystości związane z obchodami 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach. Wydarzenie rozpoczęła msza św. pod (...) więcej

Sołectwo Termin Miejsce Organizator Brusy-Jaglie (...) więcej

W sobotę, 26 maja, w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się XVII Otwarty Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus. Zawody, które zgromadziły na starcie 57 (...) więcej
2018-05-28 • KaszebeRunda 2018

KaszebeRunda to maraton rowerowy skierowany do wszystkich kolarzy zawodowców i amatorów, chcących zmierzyć się z głównym dystansem 225 km lub krótszymi: 125 km i (...) więcej
2018-05-27 • Uwaga! Burze z gradem

Ostrzeżenie nr 33 wydane przez IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2018-05-27, godz. 10:34 dla województwa pomorskiego, obszar województwo (...) więcej

Ostrzeżenie nr 1 wydane przez Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach w dniu 2018-05-27, godz. 1:00 dla województwa go, obszar Kosobudy, ważne (...) więcej

więcej
2018-05-25 • Uwaga burze z gradem!

Grupa przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego w Czyczkowach wraz z opiekunkami, odwiedziła burmistrza Brus Witolda Ossowskiego i zwiedziła Urząd Miejski w Brusach. Przedszkolaki (...) więcej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie przekazała jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosobudach specjalistyczną torbę medyczną, która posłuży jednostce do (...) więcej

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (...) więcej

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie (...) więcej
2018-05-24 • Darmowe porady prawne

Zaborskie Towarzystwo Naukowe serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Brusy do korzystania z darmowych porad prawnych i obywatelskich. Porady są świadczone w Urzędzie Miejskim (sala (...) więcej

Wczoraj, 23 maja, przy Domu Strażaka odbyła się kolejna akcja poboru krwi w Brusach. Personel medyczny przyjął w krwiobusie krew od łącznie 18 osób z 26 zgłoszonych. W sumie od (...) więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku zaprosiło grupę 12 seniorów z gminy Brusy na szkolenie z zakresu organizacji i zarządzania wolontariatem senioralnym – senior jako (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 28 maja 2018 r. w godzinach od 9:00 do 13:30 – Dąbrówka numery nieparzyste od 1 do 11, oraz nr (...) więcej
2018-05-22 • Uwaga burze z gradem!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokrycia dachowe typu eternit) w (...) więcej

W związku z informacją zamieszczoną na stronie CEIDG uspokajamy Państwa, że w Gminie Brusy wszystkie wpisy przedsiębiorców niewykreślonych,  które figurowały  w (...) więcej

Miasto Brusy obchodzi 30. urodziny. Z tej okazji wczoraj, 17 maja br., Samorząd Miasta i Gminy Brusy zaprosił mieszkańców i gości naszej gminy na koncert operetkowo-musicalowy (...) więcej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Chojnic oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej z Czerska z okazji Dnia Godności Osób (...) więcej

Komisja Europejska opublikowała 14 maja, rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do (...) więcej

Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oddała w posiadanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (...) więcej

16 maja br. minęła 132. rocznica urodzin Jana Karnowskiego. Z tej okazji Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprosiło na wspólne obchody tej rocznicy przy grobie poety. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:   W dniu 23 maja 2018 r. w godzinach od 8:00 do 10:30 oraz od 15:00 do 17:30 – Czyczkowy, Czyczkowy (...) więcej

Fundusz TISE udziela preferencyjnych mikropożyczek ze środków UE dla przedsiębiorców z woj. pomorskiego.   Kwota mikropożyczki: do 100.000 (...) więcej

Inf. Human Power sp. z więcej

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Inf. więcej

Kulminacją tegorocznych rozgrywek w piłce nożnej dziewcząt był półfinał wojewódzki, który odbył się 14.05.2018 r. w miejscowości Kaliska (powiat starogardzki). Drużyna ze (...) więcej

UWAGA KOLARZE! MAMY BEZPŁATNE KARNETY NA MARATON KASZEBERUNDA! Chcesz się sprawdzić? Weź udział w Maratonie Rowerowym KaszebeRunda, który odbędzie się 27 maja br. Dla kolarzy (...) więcej
2018-05-14 • Pielgrzymka do Wiela

Co roku tysiące wiernych gromadzi się w Wielu na dorocznym odpuście Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Wśród licznych parafii diecezji pelplińskiej, Kalwarię Wielewską jak co roku odwiedzili (...) więcej

1 stycznia 1948 r. powołano do życia Bibliotekę Publiczną w Brusach.  Zatem w tym roku, bruska biblioteka, obchodzi 70. urodziny. Za nami tydzień uroczystości (...) więcej

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej
2018-05-11 • Uwaga burze z gradem!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

W imieniu Poltransplantu, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach informujemy, że w dniu 15 maja 2018 roku (...) więcej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z dnia 07.02.2018r. -  Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn (...) więcej
2018-05-11 • Powodzenia na maturach

Trwają matury, dlatego życzymy powodzenia wszystkim maturzystom z Brus, uczącym się w Brusach i poza naszą gminą!  Jednocześnie wspominamy zakończenie roku szkolnego klasy III (...) więcej

Weekend majowy w Brusach zakończył się 6 maja br. śpiewająco i rodzinnie. Wszystko to za sprawą koncertu i pikniku rodzinnego, zorganizowanych przez Parafię Wszystkich Świętych (...) więcej
2018-05-10 • Uwaga burze!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

  Zapisy więcej
2018-05-09 • Rentgen w Brusach

Od wczoraj w ośrodku zdrowia w Brusach działa pracownia teleradiologiczna. Jej oficjalne otwarcie odbyło się w poniedziałek, 7 maja. Dzięki nowemu udogodnieniu, pacjenci korzystający z (...) więcej

          Graf. Gmina więcej

Samorząd Miasta i Gminy Brusy zaprasza na koncert operetkowo-musicalowy Bydgoskich Solistów Arte Con Brio, z okazji jubileuszu 30-lecia Nadania Praw Miejskich, który odbędzie (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach informuje, że Gminny  Konkurs Plastyczny "Biblioteka marzeń", został rozstrzygnięty. Komisja w składzie: Joanna (...) więcej

Inf. Gmina więcej
2018-05-08 • RODNÔ MÒWA

W piątek, 28 kwietnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się 47. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”  (...) więcej

W minioną niedzielę, 6 maja br., odbył się turniej strzelecki z broni pneumatycznej. Strzelano z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i walczono o Puchar Burmistrza Brus. (...) więcej
2018-05-08 • FISHMOB 2018

Graf. Gmina więcej

Graf. CKiB więcej

więcej

190 rowerzystów wzięło udział w XVI Zaborskim Rajdzie Rowerowym, organizowanym przez Gminę Brusy. W tym roku uczestnicy rajdu przejechali trasą Brusy - Żabno - Czyczkowy - Czernica - (...) więcej

Minęła 227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w dniu wczorajszym, w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach, została odprawiona uroczysta msza św. w intencji (...) więcej

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Orliku silnie ucierpiał w wyniku ubiegłorocznej, sierpniowej nawałnicy. Żywioł spustoszył między innymi znajdujący się przy nim (...) więcej

1 maja br. na Kompleksie Boisk Moje Boisko Orlik w Brusach rozegrano rodzinny turniej gry w piłkę nożną, zorganizowany przez SL Salos Brusy.  Impreza rozpoczęła się meczami małych (...) więcej

Graf. Parafia pw. Wszystkich Świętych w więcej
2018-05-02 • Uwaga burze z gradem!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP. Dzień biało – czerwonej flagi przypada pomiędzy Świętem Pracy oraz (...) więcej

Informujemy, że wszystkie ścieżki rowerowe na terenie gminy Brusy są udostępnione do użytkowania. Jednocześnie zwracamy uwagę na nierówną nawierzchnię ścieżek szutrowych usytuowanych w (...) więcej
2018-05-01 • Zapraszamy!

Burmistrz Brus zaprasza na obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z Gminą Brusy. Uroczystości odbędą się 3 maja 2018 roku. Rozpocznie je msza św. w intencji Ojczyzny i (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!