1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2018-03-30 • Żłobek w Brusach

Burmistrz Witold Ossowski podpisał umowę na wykonanie projektu żłobka w Brusach. Zadaniem tym zajmie się architekt Paulina Ziółkowska z firmy Ziółkowska Studio z Sławna. (...) więcej
2018-03-29 • Uwaga oblodzenie!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

„Przebudowa drogi gminnej na trasie Żabno - Kosobudy wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Brusy” – to kolejna inwestycja (...) więcej

W środę, 28 marca br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej, podczas której Radni podjęli uchwały w sprawie: - planów pracy (...) więcej

6 kwietnia br. w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach odbędzie się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega (...) więcej

Gmina Brusy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Brusy przy udziale funduszy uzyskanych z (...) więcej

Jeśli jeszcze nie zdecydowałaś/eś na jaki cel przeznaczysz swój 1% podatku, podajemy Ci kilka możliwości. Są to osoby, stowarzyszenia, organizacje, mieszkające i działające w gminie (...) więcej
2018-03-28 • Uwaga opady śniegu!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Bruski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego jest już po zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wydarzenie odbyło się w miniony poniedziałek, 26 marca, w sali lustrzanej Centrum Kultury i (...) więcej

Właścicieli posesji nierolniczych zapraszamy do udziału w gminnym etapie 25. edycji Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018! Konkurs co roku rozstrzygany jest w kilku kategoriach. Nagradzane (...) więcej

W niedzielę, 18 marca br., w świetlicy wiejskiej w Kosobudach odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w Tenisa Stołowego Mężczyzn.  Wyniki rozgrywek przedstawiają się w następujący (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 3 kwietnia 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:30 – ul. Kalwaryjna działki nr 387/9, 398, oraz 401, (...) więcej

Informujemy, że w dniu 27 marca br. w godz. 13:00 – 18:00 na terenie miasta i gminy zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego znajdującego się w zarządzie ENEA (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy                         Działając na podstawie  art. 35  (...) więcej

Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy 24 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybrana na dzień obchodów data (...) więcej

Z soboty na niedzielę, a zatem z 24 na 25 marca br. nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy o godzinę do przodu, a dokładnie z godziny 2.00 na 3.00. W przypadku (...) więcej

21 marca br. przy pomniku upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" odbył się Apel Poległych z okazji 74. rocznicy bitwy pod Męcikałem. (...) więcej

W najbliższą niedzielę, 25 marca br., przed głównym wejściem kościoła parafialnego w Brusach w godzinach 8:30 - 13:00 odbędzie się kiermasz wielkanocny Warsztatu Terapii Zajęciowej (...) więcej

Kaszubi z najróżniejszych zakątków Pomorza przybyli w niedzielę 18 marca br. do nadmorskiego Kosakowa, by wspólnie świętować Dzień Jedności Kaszubów. Jest to (...) więcej

Informujemy, że 28 marca 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Brusach odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji (...) więcej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się, 20 marca br. w Brusach, z wolontariuszami i przedstawicielami organizacji, zaangażowanych w akcję likwidacji skutków (...) więcej

Minęło 25 lat od powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, działającego przy Parafii Wszystkich Świętych w Brusach. Na kartach historii, jako jego założyciele, zapisali się ks. Prałat (...) więcej

SL Salos Brusy i Gmina Brusy zorganizowali turniej piłki nożnej młodzików roczników 2010 i 2011 oraz młodszych. Wydarzenie odbyło się w sobotę, 17 marca br. w sali (...) więcej

Graf. CIS więcej

70-lecie Szkolnictwa Zawodowego, 20. rocznicę nadania imienia Kazimierza Sikorskiego Zasadniczej Szkole Zawodowej i Dzień Rzemiosła Powiatu Chojnickiego świętowano w miniony piątek 16 marca (...) więcej

Burmistrz Brus informuje, że we wtorek, 20 marca br., o godzinie 16.30 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się  spotkanie Prezydenta RP Andrzeja (...) więcej

20 marca 2018 roku (wtorek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w województwie pomorskim na obszarach dotkniętych nawałnicą w sierpniu ubiegłego roku. (...) więcej
2018-03-16 • Dzień Kobiet w Lubni

W sobotę, 10 marca br., w świetlicy wiejskiej mieszkanki sołectwa Lubnia świętowały Dzień Kobiet. Organizatorami wydarzenia byli: sołtys Anna Pestka wraz z Radą Sołecką, Koło Gospodyń (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 20 marca 2018 r. w godzinach od 7:30 do 15:00 – ul. Polna od numeru 1 do 12, i przyległe. W (...) więcej
2018-03-16 • Rekrutacja do przedszkoli

Inf. GZO więcej

więcej
2018-03-14 • Uwaga oblodzenie!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

  Inf. GOK w więcej

Sołtys Marian Janikowski oraz członkowie Rady Sołeckiej w Czapiewicach zaprosili panie do wspólnego świętowania Dnia Kobiet. Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w miniony (...) więcej

Mieszkanki sołectwa Czyczkowy świętowały Dzień Kobiet w miniony piątek 9 marca br. w świetlicy wiejskiej. Organizatorem spotkania była Sołtys Bernadeta Niebrzydowska i Rada Sołecka.  (...) więcej
2018-03-13 • Dzień Kobiet w Hucie

"Morowe Babki" - kabaret, który tworzą mieszkanki gminy Czersk należące do miejscowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, umiliły spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Hucie. Obchody (...) więcej

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chojnicach organizuje 22 marca br. bezpłatne szkolenie dla płatników składek, poświęcone obsłudze elektronicznych zwolnień lekarskich (...) więcej

Rozpoczyna się 25. jubileuszowa  edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Zgodnie z tradycją konkurs ten zostanie przeprowadzony w trzech etapach – gminnym, powiatowym (...) więcej

W piątek, 9 marca br., odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach, podczas której radni podjęli uchwały w sprawach: - uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji (...) więcej

Zarząd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziału w Brusach zaprasza członków i sympatyków stowarzyszenia na zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 26 marca br. o godz. 19.00 do (...) więcej

Z okazji Dnia Kobiet, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska oraz członkowie Miejskiego Koła Ligi Obrony Kraju w Brusach, na czele z prezesem Ireneuszem Rejkowskim, zaprosili (...) więcej

W związku z odbywającym się w najbliższą niedzielę 18 marca br. Dniem Jedności Kaszubów w Kosakowie informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego przejazdu, przygotowanym na tę (...) więcej

W minioną niedzielę, 11 marca br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się turniej piłki nożnej z okazji Dnia Kobiet. Głównym organizatorem rozgrywek (...) więcej
2018-03-12 • Partyzanckie urodziny

Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego "Cis" w Męcikale obchodzi 10. rocznicę istnienia. Swój jubileusz organizacja świętowała w minioną sobotę, 10 marca (...) więcej
2018-03-12 • Dzień Kobiet w Zalesiu

Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu zaprosiło mieszkanki sołectwa do wspólnego świętowania Dnia Kobiet. Panie spotkały się 10 marca br. w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w (...) więcej

więcej

Jak co roku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach organizuje Pomorski Konkurs Plastyczny "Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta". Będzie to już szesnasta edycja (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zachęca do uczestnictwa w XVII Przeglądzie Piosenki „NA POWITANIE WIOSNY” o zasięgu powiatowym. Konkurs odbędzie się (...) więcej

8 marca br. Dzień Kobiet świętowały również mieszkanki sołectwa Kosobudy. Organizatorem spotkania była sołtys Elżbieta Narloch i Rada Sołecka oraz radny Rady Miejskiej Michał Kin. (...) więcej

Sołtys Czesław Plata wraz z Radą Sołecką zaprosili mieszkanki sołectwa Główczewice do wspólnego świętowania Dnia Kobiet. Wydarzenie odbyło się w świetlicy wiejskiej 8 marca br., (...) więcej

Głównym organizatorem obchodów Dnia Kobiet w Małych Chełmach było miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Panie spotkały się przy wspólnym poczęstunku, przeplatanym zabawnymi (...) więcej

Członkinie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Brusach świętowały Dzień Kobiet. Panie spotkały się 8 marca br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Nie (...) więcej

Informujemy, że w dniu 9 marca br. w godz. 8:30 – 15:00 na terenie miasta i gminy zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego znajdującego się w zarządzie ENEA (...) więcej

Gminę Brusy odwiedziła delegacja Rady Dzielnicy Praga – Północ z Warszawy oraz reprezentanci Stowarzyszenia „Brygada Inki” z Czarnego i Powiatu Człuchowskiego, (...) więcej

Ponad 350 gmin, w tym 16 miast wojewódzkich – od kilku miesięcy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie włączają się w jeden z największych europejskich (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: W dniu 16 marca 2018 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 – Chłopowy 9, Bielawy 6, 7, i więcej

W związku z występującym obecnie na terenie kraju zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF poniżej przestawiamy link do filmu edukacyjnego (...) więcej

Zapraszamy do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach w Tenisa Stołowego Mężczyzn, które odbędą się w niedzielę 18 marca br. od godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Kosobudach.   (...) więcej
2018-03-07 • Z okazji Dnia Kobiet!

więcej

Inf. PODR w więcej

W niedzielę, 4 marca br., w Gołubiu odbyły się uroczystości związane z 74. rocznicą śmierci kpt. Józefa Dambka – dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf (...) więcej

Już po raz XV będziemy świętować Dzień Jedności Kaszubów. Uroczystość upamiętnia pierwszą wzmiankę o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX z dnia 19 marca 1238 r., w której (...) więcej

Informujemy, że 9 marca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach XXV sesję Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

  Graf. Gmina więcej

Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkie osoby zainteresowane i wspierające akcje poboru krwi, informujemy o tegorocznych terminach przeprowadzania akcji. Najbliższy termin to 22 maja, (...) więcej
2018-03-05 • Uwaga marznące opady!

więcej

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Orliku - więcej

Biuro Powiatowe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Chojnicach organizuje szkolenie nt. wypełniania "eWniosku". Wykładowcy: Przedstawiciele ARiMR w Gdyni (...) więcej

Zakończono realizację dwóch inwestycji prowadzonych przez Gminę Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (...) więcej

Inf. więcej

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej
2018-03-01 • Uwaga silny mróz!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalony przez Sejm RP 3 lutego 2011 roku. Instytut Pamięci Narodowej od chwili powstania za jedno z najważniejszych (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!