1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w (...) więcej

Inf. Starostwo Powitowe w więcej

W związku z pojawiającymi się zapytaniami, przypominamy jak należy postępować, będąc właścicielem lasu zniszczonego w wyniku sierpniowej nawałnicy. Podstawę pomocy z funduszu leśnego stanowi (...) więcej

Uczniom trzeciej klasy Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach pozostało zaledwie kilka miesięcy do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu - matury. Tradycyjna (...) więcej

Delegacja z gminy Brusy na czele z burmistrzem Witoldem Ossowskim, w dniach 19-21 stycznia br., wizytowała partnerską Gminę Groß Laasch w Niemczech. Celem spotkania było zacieśnienie (...) więcej

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:3 Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody Stopień zagrożenia: 1   Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.01.2018 do godz. 12:00 (...) więcej

Wzdłuż drogi powiatowej z Brus w kierunku Kosobud wybudowano oświetlenie uliczne. Latarnie oświetleniowe stanęły przy terenach zabudowanych w miejscowościach Brusy i Kosobudy oraz przy (...) więcej

Gmina Brusy bierze udział w konkursie organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach kampanii edukacyjnej „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci”, (...) więcej

Helski pomnik przyrody topola „Helena” startuje w konkursie na Europejskie Drzewo Roku 2018. Burmistrz Helu Klemens Kohnke zachęca do głosowania na „Helenę”, (...) więcej
2018-01-23 • Uwaga marznące opady!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej
2018-01-23 • Ferie w gminie Brusy

Ferie zimowe tuż tuż. W tym roku województwo pomorskie wraz z województwami: lubelskim, łódzkim, podkarpackim oraz śląskim będą przeżywać je w terminie od 29 stycznia do (...) więcej
2018-01-22 • WOŚP 2018

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 26. W tym roku zbiórka pieniędzy odbywała się dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Deklarowana łączna suma (...) więcej

Projekt skierowany do osób wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie uczestniczą (...) więcej

Tak brzmi nazwa kolejnego zadania inwestycyjnego, prowadzonego przez Gminę Brusy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku bieżącym we współpracy z Gminą Konarzyny. Przedmiotem (...) więcej

Informujemy, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

  Alert Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.409  Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.409 województwo pomorskie  Ostrzeżenie (...) więcej
2018-01-19 • Uwaga! Ślisko...

Alert Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.405  Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.405 województwo pomorskie | OBLODZENIE/1 pomorskie od 19:00/19.01 (...) więcej

Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.400 województwo pomorskie W związku z zapowiedziami przez IMGW silnego wiatru oraz intensywnych opadów śniegu na obszarze (...) więcej

Dowody osobiste – sprawdź datę ważności mDokumenty – nowa dostępna więcej
2018-01-18 • Uwaga! Silny wiatr

  Inf. Starostwo Powiatowe w więcej
2018-01-18 • Pobór krwi

We wtorek, 16 stycznia br., odbyła się pierwsza akcja poboru krwi w Brusach w 2018 roku, organizowana cyklicznie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w (...) więcej
2018-01-16 • Karnawał w CKiB

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 22 stycznia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 13:30 – Brusy Wybudowanie nr 7, 11, 18, (...) więcej

Od 1 stycznia br. nie musimy iść do urzędu, aby się zameldować. E-meldunek jest kolejną e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez (...) więcej

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą „Polacy ratujący Żydów”. Ekspozycję, składającą się z 29 plansz, można zobaczyć w Urzędzie Miejskim w Brusach w terminie od 12 do 26 (...) więcej
2018-01-16 • Bal karnawałowy w Hucie

Najmłodsi mieszkańcy sołectwa Huta wzięli udział w balu karnawałowym zorganizowanym przez sołtys Reginę Gierszewską oraz Radę Sołecką. Wydarzenie odbyło się w minioną sobotę, 13 stycznia w (...) więcej

Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju w Brusach zorganizowało wewnętrzne zawody strzeleckie. O pierwsze miejsce walczono w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn i w kategorii młodzieżowej. (...) więcej

mDokumenty to nowa usługa cyfrowa dostępna od 1 stycznia 2018r., która pozwala na użycie telefonu komórkowego zamiast zwykłych dokumentów. Usługa jest dobrowolna. To (...) więcej

Burmistrz Brus przypomina,  że plastikowe dowody osobiste mają datę ważności (w prawym dolnym rogu). Dlatego sprawdźmy nasze dokumenty! Osoby starsze, którym wydano (...) więcej
2018-01-15 • Uwaga silny wiatr!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Mieszkanki Zalesia po raz kolejny wzięły udział w konkursie kulinarnym na tradycyjną potrawę wigilijną. Organizatorami wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich oraz Sołtys i Rada Sołecka w (...) więcej

Komenda Wojewódzka Policji oraz Gmina Brusy doposażyły posterunek policji w Brusach w kolejny samochód. Osobowo – terenowe auto posiada napęd na dwie osie, dzięki czemu (...) więcej
2018-01-12 • Karnawałowy Bal Seniora

Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach bawili się na Karnawałowym Balu Seniora. Wydarzenie miało miejsce 11 stycznia w (...) więcej
2018-01-12 • Stypendia Marszałka

W grudniu 2017 r., w gmachu Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, odbyła się Gala Stypendialna, podczas której zostały wręczone stypendia Marszałka Województwa (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 19 stycznia 2018 r. w godzinach od 9:30 do 14:30 – Skoszewo ulice: Przygraniczna, (...) więcej
2018-01-12 • Świętowanie w Orliku

W minioną sobotę, 6 stycznia, w świetlicy wiejskiej w Orliku we wspólnym świętowaniu uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy sołectwa Orlik oraz seniorzy. Pierwsi z okazji minionego okresu (...) więcej

W środę, 10 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się VII Gminny Konkurs Muzyczny „Hej kolęda... – jak to leciało?”, kierowany do (...) więcej
2018-01-10 • Uwaga marznące opady!

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski  zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Brusy oraz gości do wzięcia udziału w X Charytatywnym Balu Burmistrza Brus. Dochód (...) więcej

Już w tę niedzielę - 14 stycznia odbędzie się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brusy jak co roku przyłączają się do akcji i zapraszają do pomocy i wzięcia udziału w szeregu (...) więcej
2018-01-09 • Konkurs w Zalesiu

Sołtys Piotr Szulc i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców sołectwa Zalesie do uczestnictwa w konkursie kulinarnym. Inf. Sołectwo Zalesie.  Grafika. Gmina więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 16 stycznia 2018 r. w godzinach od 7:30 do 15:00 – Brusy ulice: Kasztanowa, (...) więcej

W minioną sobotę, 6 stycznia br., w świetlicy wiejskiej w Leśnie odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa Leśno. Organizatorzy: Sołtys Stanisław Miszewski wraz z Radą (...) więcej
2018-01-09 • Uwaga! Marznące opady

Inf. Starostwo Powiatowe w więcej
2018-01-09 • Karnawałowy Bal Seniora

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach zaprasza członków stowarzyszenia do udziału w Karnawałowym Balu Seniora w najbliższy czwartek (...) więcej

Piłkarze, będący członkami SL Salos Brusy wraz z rodzinami rozegrali rodzinny turniej w piłkę nożną. Rozgrywki podzielono na siedem etapów, a ostatni z nich odbył się 30 grudnia w sali (...) więcej
2018-01-09 • „Wieczór z kolędą”

W piątek, 5 stycznia br., w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, można było pośpiewać kolędy przy akompaniamencie keyboardu i akordeonu,  a także dowiedzieć się wielu ciekawostek o (...) więcej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. K. Sikorskiego w Brusach pierwszą w powiecie szkołą, która wzięła  udział w europejskim projekcie Erasmus+. "Przecieramy szlaki, szukamy jak (...) więcej
2018-01-05 • Ostatnie Takie Trio

  Tekst i fot. CKiB więcej
2018-01-04 • Spotkanie w Orliku

W sobotę, 6 stycznia r. o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Orliku odbędzie się spotkanie wnuków z dziadkami z okazji zbliżającego się ich święta - Dnia Babci i Dnia (...) więcej

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach przygotowali paczki świąteczne dla ok. 100 osób. Niespodzianka świąteczna wraz z życzeniami została przekazana przez miejscowych (...) więcej
2018-01-03 • Mecz charytatywny

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach, został zorganizowany charytatywny mecz piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie. Celem akcji była zbiórka (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 4 stycznia 2018 r. w godzinach od 7:00 do 8:30 – Targowa numery nieparzyste od 19A (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do udziału w XIV Konkursie Jasełek w Języku Kaszubskim, który odbędzie się w czwartek 26 stycznia 2018 roku w sali (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!