1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Informujemy, iż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2017” zostało zakończone. Realizacja zadania (...) więcej

W sobotę, 2 grudnia br. o godzinie 14.00 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików. Piłkarze (rocznik (...) więcej

więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w IV turnieju w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. Terminy: - 09.12.2017r. (sobota) godz. 10.00; kategoria (...) więcej

W dniach 25-26 listopada br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia odbył się III turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy (...) więcej

Kółka Rolnicze z gminy Brusy świętowały w minionym tygodniu jubileusz 60-lecia istnienia. Życzenia i gratulacje z okazji uroczystości składali rolnikom m.in. burmistrz Brus Witold (...) więcej

Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach zaprasza na kiermasze prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne. Terminy: * 1 grudnia (piątek) (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 7 grudnia 2017 r. w godzinach od 8:30 do 14:30 – Broda, Chłopowy, Bielawy nr 6, 7, (...) więcej
2017-11-29 • Mikołajki w Brusach!

więcej

więcej
2017-11-28 • Mikołajki w Żabnie

więcej

Informujemy, że 1 grudnia br. o godzinie 10:00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale w imieniu (...) więcej

Informujemy, że 29 listopada br. o godzinie 18.00  w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach (ul. Dworcowa 18) odbędzie się zebranie Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 (...) więcej

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne nr 164 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia   Zjawisko: (...) więcej

Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” serdecznie zaprasza na VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Microsoft Office (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 28 listopada 2017 r. w godzinach od 8:30 do 12:00 – Czyczkowy, Czyczkowy – (...) więcej

Gmina Brusy realizuje projekt „Czyste powietrze dla gminy Brusy”, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w (...) więcej

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i wychowanków placówek pozaszkolnych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczna praca i zabawa w gospodarstwie (...) więcej

W sierpniu br. Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk zwróciła się do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego z apelem o pomoc (...) więcej

Na zaproszenie Zarządu Powiatowego OSP RP w Chojnicach delegacja Straży Pożarnej z Ukrainy wizytowała powiat chojnicki. W skład reprezentacji z Ukrainy weszli m.in: Zastępca Komendanta (...) więcej
2017-11-20 • Pomoc od Fundacji KGHM

Fundacja KGHM Polska Miedź włączyła się w pomoc poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy. Prezes fundacji Jakub Bednarek przekazał reprezentantom Gmin: Chojnice, Czarna Dąbrówka, Czersk, (...) więcej
2017-11-17 • Nowe ulice w Leśnie

Zakończono budowę ulic: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej w Leśnie. Inwestycja została zrealizowana dzięki dwóm programom finansowania. Pierwszym jest Program rozwoju (...) więcej

W poniedziałek, 13 listopada br., w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw, który powstał na miejscu (...) więcej

W środę, 15 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej.    Radni podjęli uchwały w sprawach: - zmian (...) więcej

W czwartek, 16 listopada br. odbyło się podsumowanie rozgrywek Turnieju Tenisa Ziemnego 2017 oraz Turnieju Deblowego Tenisa Ziemnego 2016. W pierwszym z nich udział wzięło łącznie 22 (...) więcej

Zgodnie z tradycją, członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach, spotkali się na Jesiennym Wieczorku Seniora. Wydarzenie odbyło (...) więcej

12 listopada br. reprezentacja zawodników Klubu Sportowego Gwiazda Kosobudy uczestniczyła w Ogólnopolskim Turnieju Tenisa stołowego w Czarnem.  Klub reprezentowali: (...) więcej

W sobotnie popołudnie, 11 listopada br., w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach miał miejsce koncert pod nazwą „Kawiarenka Patriotyczna”. Wydarzenie odbyło się w ramach Gminnych (...) więcej

W niedzielę, 12 listopada br., odbyły się XIV Drużynowe Mistrzostwa Miejsko – Gminne w Strzelaniu z Karabinka Pneumatycznego. Wydarzenie zorganizowano z okazji Narodowego Święta (...) więcej

Młodzi piłkarze wzięli udział w turnieju piłkarskim z okazji Narodowego Święta Niepodległości i zagrali o puchar burmistrza Brus. Rozgrywki odbyły się w niedzielę, 12 listopada br. w sali (...) więcej

Informujemy o zmianie terminu III turnieju Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. Rozgrywki odbędą się w weekend, 25-26 listopada br. Serdecznie zapraszamy do udziału!     (...) więcej

Co roku, 11 listopada, Polacy oddają hołd poległym i pomordowanym w walce o Odzyskanie Niepodległości naszego kraju. Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Brusach rozpoczęła (...) więcej

Przypominamy o możliwości zgłaszania się do konkursu "Mój Jan Karnowski z Czarnowa", organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddział w Brusach. Jest to konkurs, (...) więcej

§  Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w (...) więcej

więcej

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  (...) więcej

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje ostrzeżenie meteorologiczne nr 89 wydane  przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdynia Zjawisko/stopień (...) więcej

W środę, 15 listopada br. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: (...) więcej
2017-11-10 • SPOTKANIE INFORMACYJNE

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na (...) więcej

W minioną środę – 8 listopada 2017r.  reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach wywalczyła w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w (...) więcej

We wtorek, 7 listopada br., przy Domu Strażaka w Brusach po raz kolejny został ustawiony krwiobus, w którym można było wziąć udział w akcji poboru krwi. Z tej możliwości skorzystało (...) więcej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach informuje, że począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2018r. (odpowiednio I kwartał 2018 r.) wszyscy czynni podatnicy od towarów i usług (...) więcej

Rozstrzygnięto etap wojewódzki konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017, w którym wybierano najpiękniejsze wsie i zagrody rolnicze z całego województwa pomorskiego. (...) więcej

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Brusach po raz kolejny wzięli udział w Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezesa ZNP. Wydarzenie odbyło się 8 listopada br. w bruskiej (...) więcej

Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” wzięły udział w półfinałach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w unihokeju dziewcząt. Dziewczęta wcześniej wygrały (...) więcej

Trwają prace modernizacyjne stadionu miejskiego w Brusach. Obiekt docelowo zostanie poddany całkowitej przebudowie. W ramach projektu zostaną wykonane: - bieżnia prosta 6 torowa o (...) więcej
2017-11-08 • Pomoc finansowa od Enei

Reprezentanci firmy Enea:  Zbigniew Piętka - wiceprezes Enei, Sławomir Krenczyk - prezes Fundacji Enea oraz Andrzej Kojro - prezes Enei Operator spotkali się z przedstawicielami gmin (...) więcej
2017-11-07 • Na wystawie w Toruniu!

Praca Alicji Czapiewskiej została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej XXXIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Moja przygoda w muzeum". Etap (...) więcej

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach zaprasza na Jesienny Wieczorek Seniora, który odbędzie się 15 listopada br. o godzinie 17.00. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 14 listopada 2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:30 – Małe Gliśno od numeru (...) więcej

12 listopada o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbędzie się Turniej Piłki Nożnej chłopców  o Puchar Burmistrza Brus . Zapraszamy (...) więcej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Brusach istnieje już 25 lat. Obchody jubileuszu stowarzyszenia odbyły się w minioną sobotę 4 listopada br. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w kościele (...) więcej

więcej
2017-11-06 • Pomoc finansowa dla Brus

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisali, 2 listopada br., umowę, na mocy której Województwo Pomorskie przekaże (...) więcej

We wtorek, 31 października br., w kościele parafialnym w Brusach odbył się Wieczór ze Świętymi. Podczas wydarzenia, zorganizowanego przez Parafię Wszystkich Świętych oraz przynależącą (...) więcej

Projekt pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego i na mocy uchwały nr (...) więcej
2017-11-02 • Mistrzowie w mundurach

W dniach 27-29 października 2017 r. zorganizowane zostały II Mistrzostwa Polski Uczelni Mundurowych – VI Puchar Rektorów oraz Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, (...) więcej
2017-11-02 • Pamiętamy o zmarłych

1 i 2 listopada, każdego roku, to szczególne dni pamięci o zmarłych. 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych, 2 listopada Dzień Zaduszny. W te dni udajemy się do (...) więcej
2017-11-02 • Biblioteka Dzieciom

więcej

W sobotę 28 października br. na Politechnice Warszawskiej odbyło się XII Kongres Obywatelski pod hasłem "Partnerska i wspólna Polska. Szacunek - uczciwość - (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!