1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Trwają prace związane z odbudową nagrobka Jana Karnowskiego, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Brusach. Pomnik kaszubskiego poety uległ zniszczeniu podczas nawałnicy w nocy z (...) więcej

16 października br., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, świętowano XVII rocznicę nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru. Uroczystość zgromadziła całą społeczność (...) więcej
2017-10-31 • Walne zebranie PZERII

W środę, 18 października br. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Polskiego (...) więcej

W niedzielę, 29 października br. odbył się wernisaż Powiatowego Konkursu Plastycznego Barwy Jesieni zorganizowanego w ramach Dni Kultury Kaszubsko – Pomorskiej w Centrum Sztuki (...) więcej

więcej

W weekend, 21-22 października br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia odbył się II turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy (...) więcej
2017-10-30 • Jesienna giełda dla mam

W sobotę, 28 października br. kolejny raz w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyła się Giełda dla Mam. To okazja, by zmienić wyposażenie szaf swoich pociech i tanio zaopatrzyć się w (...) więcej
2017-10-30 • Pomóż i oddaj krew!

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaprasza do udziału w kolejnej akcji poboru krwi, która odbędzie się we wtorek, 7 listopada br. w godz. 9.00 - (...) więcej
2017-10-30 • Jubileusz KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Brusach obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia organizacji. Z tej okazji ks. proboszcz Jan Flaczyński, ks. Tomasz Szmaglik - obecny opiekun (...) więcej

więcej

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach - w celu aktualizacji bazy krwiodawców z terenu miasta i gminy Brusy - prosi o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego (...) więcej

We wtorek, 31 października br. o godz. 20.00 w kościele parafialnym w Brusach odbędzie się Wieczór Świętych. Wydarzenie zostanie połączone z promocją pierwszej płyty młodzieżowego (...) więcej

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. POMORSKIEGO ważność od godz. 19:30 dnia 29.10.2017 do godz. 19:30 dnia 30.10.2017 W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady (...) więcej

WCZK GDAŃSK informuje:  OSTRZEŻENIE SILNY WIATR/2 dla obszaru województwo pomorskie - subregion nadmorski Ważność: od godz. 11:00 dnia 28.10.2017 do godz. 20:00 dnia (...) więcej

Zakończyła się budowa ulic Harcerskiej i Wybickiego w Brusach. Dzięki zrealizowanej inwestycji, mieszkańcy korzystający z tych dróg, poruszają się po nowych nawierzchniach (...) więcej

Na podstawie uchwały Nr XXIV/209/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku (...) więcej
2017-10-27 • WSPÓLNIE O KONSTYTUCJI

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu pt. „Ochrona zdrowia w Konstytucji – prawo czy fikcja?”. Spotkanie odbędzie (...) więcej

Informacja brzmi niebezpiecznie, jednak chodzi o przeprowadzane przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach tzw. ćwiczenia zgrywające, w których brały udział jednostki OSP (...) więcej

23 października 2017r. już po raz XIV szkoła w Czyczkowach obchodziła święto nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego. Uroczystości rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ks. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: - w dniu 2 listopada 2017 r. w godzinach od 8:00 do 16:30 – Młyńska numery nieparzyste od 1 do 13, parzyste od 2 (...) więcej

1 listopada br. będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu w części ulic, przylegających do cmentarza parafialnego w Brusach. Ulica ks. Czarnowskiego zostanie objęta ruchem (...) więcej

Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w  Lubni reprezentowały Gminę Brusy na Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Unihokeju Dziewcząt, które odbyły się (...) więcej
2017-10-23 • Zmiana czasu

Przypominamy, że w najbliższy weekend nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. W nocy z 28 na 29 października br. cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3.00 na 2.00. więcej
2017-10-23 • Brusy pamiętają…

Dziś, 23 października, mija pierwsza rocznica śmierci Kazimierza Szyszki, odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi mieszkańca Brus.  Krótki życiorys pana Kazimierza: (...) więcej

W piątek, 20 października br., burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył pani Reginie Rudnik, nauczycielce Szkoły Podstawowej im.  Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach, nagrodę z (...) więcej

Jeśli jesteś miłośnikiem poezji, sam komponujesz muzykę, masz zdolności plastyczne, a twórczość Jana Karnowskiego nie jest ci obca, zgłoś się do konkursu pt. „Mój Jan (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 24 października 2017 r. w godzinach od 9:00 do 15:30 – Czyczkowy ulice: (...) więcej

W dniach 30 września i 1 października br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odbył się I turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego (...) więcej

więcej

16 października br. minęła trzynasta rocznica nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy. Uroczystości związane z jej obchodami odbyły się w niedzielę, 15 (...) więcej

W piątek, 13 października br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyła się uroczystość związana z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 19 października 2017 r. w godzinach od 9:00 do 16:30 – Leśno Wybudowanie od numeru (...) więcej
2017-10-13 • „Cis” znowu w akcji

Trwa realizacja filmu opowiadającego o cierpieniach ludności pomorskiej w okresie okupacji i tuż po jej zakończeniu. Produkcja jest realizowana przez TV Trwam, a reżyseruje ją (...) więcej

W piątek, 13 października br. burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył Stypendia Burmistrza czterem uczennicom, które z powodu innych ważnych obowiązków nie mogły uczestniczyć w (...) więcej

We wrześniu br. ruszyły turnieje Gminnej Ligi Tenisa Stołowego edycji 2017/2018. Zapraszamy do udziału w drugim z nich. Rozgrywki odbędą się w weekend 21 i 22 października br. w sali (...) więcej
2017-10-13 • Gmina Brusy nagrodzona

19 września 2017 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej już po raz trzeci wręczono certyfikaty i statuetki „Przyjazny Urząd”, przyznawane (...) więcej

Od 10 do 16 października br. w Sejmie RP w Nowym Domu Poselskim w Warszawie można podziwiać wystawę pt. „Człowiek Renesansu”, poświęconą twórczości Mistrza Józefa Chełmowskiego z (...) więcej

więcej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uzyskało następującą informację z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: Huragan aktualnie znajduje się nad Atlantykiem, w niedzielę dotrze do (...) więcej

więcej

„Jako najbliższa rodzina Józefa Chełmowskiego czujemy się zobowiązani, aby zadbać o przyszłość dzieła jego życia. W pojedynkę zrealizowanie tak wielkiej inwestycji, jaką (...) więcej

27 września br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Wejherowie odbyła się promocja 2 książek z cyklu „Pro memoria”, poświęconych życiu i twórczości (...) więcej

więcej

Na boisku sportowym w Czyczkowach odbył się Jesienny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych w ramach Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Organizatorem rozgrywek było Stowarzyszenie (...) więcej

Informujemy, że 13 października br. (piątek) o godz. 12.30 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się uroczystość związana z gminnymi obchodami Dnia Edukacji (...) więcej

Kim i jaki był św. Jan Paweł II zanim został papieżem? Jakie były najważniejsze wydarzenia i założenia jego pontyfikatu? Na te i inne pytania odpowiadali członkowie Katolickiego (...) więcej
2017-10-10 • Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie dla starostw powiatowych/miast WCZKG.119 województwo pomorskie | WCZK GDAŃSK informuje: INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:39 Zjawisko: wezbranie z (...) więcej
2017-10-10 • Rodzinnie w Lubni

Jak co roku, mieszkańcy sołectwa Lubnia spotkali się na boisku sportowym, by wspólnie, rodzinnie i miło spędzić z sobą czas. Wśród atrakcji przygotowanych przez panią sołtys Annę Pestkę i jej (...) więcej

więcej

Józef Chełmowski Józef Chełmowski urodził się 26 lutego 1934 roku w Brusach- Jagliach. Miał dwóch braci i dwie siostry. Był najmłodszym dzieckiem spośród (...) więcej

Prawie 200 mieszkańców miasta i gminy Brusy wzięło udział w ogólnopolskiej modlitwie pod nazwą „Różaniec do granic”. Inicjatywa polegała na wspólnej (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, zgłosiło się do akcji Przerwa na wspólne czytanie, organizowanej przez Kinder Mleczną Kanapkę. Dzięki głosom oddanym przez (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Microsoft Office Specialist (...) więcej

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Brusach zawiadamia, iż 18 października 2017r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Centrum (...) więcej

więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami uzyskania wsparcia w ramach Funduszy (...) więcej

więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, (...) więcej

4 październik 2017r. był dla uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje również o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 9 października 2017 r. w godzinach od 8:45 do 10:30 – Brusy – (...) więcej

więcej

więcej

W środę, 4 października br., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Brus. W tym roku (...) więcej

więcej

17 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach (biuro nr 14), w godzinach 9.00 – 12.00 będzie można skorzystać z porad pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział (...) więcej

Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach przy ul. Na Zaborach 1 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację w 2017 i 2018 roku  Programu zapobiegania (...) więcej

Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach przy ul. Na Zaborach 1 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację w 2017 roku  Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia (...) więcej

We wtorek, 3 października br., w Urzędzie Miejskim w Brusach, odbyło się podsumowanie gminnego etapu konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017. Konkurs ma na celu docenienie właścicieli tych (...) więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku Oddział Leśno zaprasza wszystkich uczestników warsztatów plastycznych wraz z rodzicami, opiekunami z gm. Brusy i Konarzyny na (...) więcej

ORGANIZATORZY KONKURSU Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu. Organizator realizując konkurs współpracuje z partnerami lokalnymi. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 5 października 2017 r. w godzinach od 8:30 do 10:30 – Brusy - Jaglie; Czarnowo 42, Czyczkowy Wybudowanie numery: (...) więcej

więcej

W środę, 4 października br. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II  w Brusach po raz czternasty zostaną wręczone stypendia Burmistrza Brus uczniom (...) więcej

W piątek, 29 września br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej.   Radni podjęli uchwały w następujących sprawach: (...) więcej

Co roku, w pierwszą niedzielę października, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Brusach zaprasza do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej przy kapliczce w Czernicy. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!