1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

więcej

więcej

więcej

więcej

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brusach zaprasza do włączenia się w ogólnopolską inicjatywę wspólnej modlitwy pod nazwą „Różaniec do Granic”. Wydarzenie (...) więcej

25 września br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach, odbyło się spotkanie dotyczące technologii budownictwa domów w systemie szkieletowym drewnianym. Temat ten, (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    W dniu 3 października 2017 r. w godzinach od 9:00 do 14:30 – Lendy od numeru 9 do 12, i (...) więcej

20 września br. na stadionie miejskim w Brusach, odbyła się VII Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami tego sportowego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie (...) więcej

Wszelkie uszkodzenia kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik 2012”, powstałe w wyniku sierpniowej nawałnicy, zostały usunięte. Zapraszamy zatem do korzystania z kompleksu w (...) więcej

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i (...) więcej

więcej

więcej

więcej

Informujemy, że XXII sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Stowarzyszenie Dom drewniany zapraszają wszystkich chętnych, a szczególnie osoby, które zostały poszkodowane w sierpniowej nawałnicy, do (...) więcej
2017-09-22 • Różaniec w Czernicy

Jak co roku, w pierwszą niedzielę października, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Brusach zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej. Różaniec odmawiany będzie (...) więcej

więcej

Rozpoczęły się zapisy do XVIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, największego turnieju piłkarskiego dla dzieci w Europie. Udział w rozgrywkach daje (...) więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1.    w dniu 25 września 2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 – Kosobudy od numeru 37 do 39, i przyległe, (...) więcej

więcej
2017-09-20 • XXI Bieg Gryfa

12 września br., zaledwie tydzień po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, przeprowadzono 21. edycję Biegu Gryfa. Łącznie w Biegu Gryfa wystartowało 603 zawodników, co stanowiło wysoką (...) więcej
2017-09-20 • Uwaga rolnicy!

Rolnicy, którzy zgłosili straty w gospodarstwie rolnym, proszeni są o dostarczenie oświadczenia dot. średniej rocznej sprzedaży  zwierząt w latach 2014-2016 (druk oświadczenia (...) więcej

więcej

więcej

25 września o godzinie 16.00 w szkole podstawowej w Nowej Cerkwi na zaproszenie posła Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego przyjedzie Janusz Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji (...) więcej

więcej

więcej

  więcej

więcej

więcej

Tradycyjnie w Lubaniu koło Kościerzyny, w niedzielę 17 września br.,  odbyły się  Diecezjalne Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma. Mszę św. na placu wystawowym (...) więcej

16 września br. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Brusach, spotkanie delegatów Izb Rolniczych Powiatu Chojnickiego i Kościerskiego z ministrem Ryszardem Zarudzkim z Ministerstwa (...) więcej

więcej

Sierpniowa nawałnica zniszczyła ponad 800 budynków mieszkalnych w naszej gminie. Niektóre z nich w takim stopniu, że rodziny otrzymały zakaz użytkowania swoich dotychczasowych (...) więcej

14 września br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się  spotkanie Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha z włodarzami miast i gmin oraz dyrektorami ośrodków pomocy społecznej (...) więcej

Podziękować wszystkim bezimiennym aniołom – taki jest cel koncertu Radia Gdańsk. Już 16 września w Czersku pomorscy artyści zagrają dla wszystkich poszkodowanych w sierpniowej (...) więcej

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017r. zaniechano poboru (...) więcej

więcej

Z inicjatywy burmistrza Brus Witolda Ossowskiego, 11 września w Urzędzie Miejskim w Brusach, odbyło się spotkanie z wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Kazimierzem (...) więcej

Organizatorzy konkursu fotograficznego „Kapliczki Józefa Chełmowskiego” informują, iż został przedłużony termin nadsyłania zdjęć do 26 września 2017 roku. Pozostałe warunki (...) więcej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje o zmianie godzin przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.   ŚRODA w (...) więcej

więcej

Firma Cembrit sp. z o.o. zachęca do zakupu pokryć dachowych w systemie ratalnym z oprocentowaniem 0%. Z zakupu można skorzystać w ramach akcji Dachoratka. „Mówimy o (...) więcej

więcej

12 września przy Domu Strażaka w Brusach odbyła się kolejna akcja poboru krwi w Brusach, organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz (...) więcej
2017-09-13 • Uwaga silny wiatr!

więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanym wyłączeniu prądu 18 września 2017 r. w godzinach od 12.00 do 16.30 w Męcikale, ulica Chabrowa, numery nieparzyste od 7 do 13 (...) więcej

W dniach 15 - 17 września 2017 roku Pomorska Jednostka TPG organizuje VII Olimpiadę Osób Głuchoniewidomych w Konkurencjach Przeróżnych. Patronat medialny nad wydarzeniem (...) więcej
2017-09-13 • Uwaga silny wiatr!

więcej

więcej

Sklepy Komfort, w ramach akcji „Podłoga od nowa”, wprowadziły specjalną ofertę rabatową dla osób poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy. Mieszkańcy naszej gminy mają (...) więcej

Firma CREATON Polska Sp. z o.o. wprowadziła sprzedaż materiałów dachowych po preferencyjnych cenach, skierowaną dla rodzin, gospodarstw rolnych poszkodowanych w nawałnicy. (...) więcej

W związku z nawałnicą, która przeszła przez nasz region informujemy, że Zaborskie Towarzystwo Naukowe postanowiło zwiększyć świadczoną wolontariacko pomoc w udzielaniu (...) więcej

więcej

17 października br. w Urzędzie Miejskim w Brusach będzie można skorzystać z porad pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będą to doradcy emerytalni oraz doradcy ds. ulg i (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej akcji poboru krwi, która odbędzie się 12 września br. w godz. 9.00 - 12.00. Krwiobus ustawiony będzie przy Domu Strażaka w więcej

10 września br. w godzinach wieczornych, w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, odbył się koncert charytatywny pod hasłem „Ryszard Rynkowski z pomocą (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył kolejnym trzem nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach akt nadania stopnia awansu zawodowego. Do grona nauczycieli, którzy (...) więcej

10 września br. odbyły się obchody Zaborskich Dożynek Gminnych w Brusach. Uroczystości w tym roku znacznie różniły się od dotychczas organizowanych. Ze względu na trudne (...) więcej
2017-09-11 • Sportowa sobota w Brusach

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, 9 września br. zaprosiła mieszkańców gminy Brusy do wzięcia udziału w „Dniu Sportu na Orliku”. Była to impreza (...) więcej

Serdecznie zapraszamy na obchody Zaborskich Dożynek Gminnych. Z tej okazji w kościele parafialnym w Brusach, w najbliższą niedzielę 10 września o godzinie 11.00, zostanie odprawiona uroczysta (...) więcej

Informujemy, że w odpowiedzi na apel o pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy, Okręgowa Izba Radców Prawnych będzie udzielać darmowych porad prawnych w ramach akcji „Niebieski (...) więcej

więcej

OGŁOSZENIE Uprzejmie informuję, że dzieci i uczniowie z rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy mogą uzyskać pomoc w ramach „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w (...) więcej

Uwaga! Informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym mija 12 września więcej

19 Przedsiębiorstwo Usług Leśnych Forest  Sp. z o.o. Szczecinek 531 663 399 (...) więcej

więcej

więcej

Zapraszamy! więcej

Dnia 6 września br. weszło w życie Rozporządzenie*, które zezwala na stosowanie 0 proc. stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych od 12 sierpnia do 30 listopada 2017 r. na (...) więcej

więcej
2017-09-06 • Prognoza pogody

więcej

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej zaprasza na DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU. Po raz pierwszy w historii ponad 100 000 osób na 380 orlikach w całej Polsce weźmie udział w wydarzeniu (...) więcej

50 dzieci z naszej gminy w wieku 5-13 lat ma szansę na jednodniowy wyjazd do Woziwody. Szczegóły poniżej: Chętne na wyjazd rodziny prosimy o pilny kontakt : Urząd Miejski w (...) więcej
2017-09-05 • Prognoza pogody

więcej

Gmina Brusy prowadzi inwentaryzację uszkodzonych po nawałnicy pokryć dachowych zawierających azbest w celu pozyskania dofinansowania. Wszytkie osoby zainteresowane unieszkodliwieniem w/w (...) więcej

Bonifikaty za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej: 1)      Bonifikata przysługuje wszystkim klientom ENEA Operator, (...) więcej

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje o zmianie godzin przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!