1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chojnicach informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów (...) więcej

30 sierpnia br.  to wyjątkowy dzień dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Brus i Leśna. Tego dnia strażacy otrzymali dwa wozy strażackie, które w imieniu Ministra Obrony Narodowej (...) więcej

więcej

Szanowny Rolniku! 1. Sprawdź czy w magazynie/pomieszczeniu znajdują się uszkodzone opakowania środków ochrony roślin.2. Czy treść etykiety na opakowaniu nie została (...) więcej

więcej

Harmonogram szacowania strat:Data: 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)1. Męcikał – od godz. 10:00     Miejsce spotkania: przy świetlicy w Męcikale2. Czarniż – (...) więcej

Uwaga! Informujemy, że przedłużono termin składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym. Poszkodowani rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze takiego wniosku, proszeni są o (...) więcej

Spotkanie informacyjne w Brusach nt. „Możliwości wsparcia  w ramach Funduszy Europejskich dla osób bezrobotnych i pozostających bez pracy” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy (...) więcej

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH wrzesień 2017   LP. Sołectwo (...) więcej

Zarząd Główny ZKP obradował w Brusach. Wiecej informacji więcej

więcej

Mieszkańcy Starych Bogaczowic organizują zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych przez nawałnice mieszkańców gminy więcej
2017-08-28 • Uwaga!

Zachęcamy wszystkich poszkodowanych w nawałnicy mieszkańców Gminy Brusy do odbierania darów! Najpotrzebniejsze artykuły, rzeczy można odbierać w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach (...) więcej

 Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów (...) więcej

więcej

Najbardziej potrzebne rzeczy: składać można w OSP Brusy- łańcuchy oraz paliwo do pił, - olej do smarowania łańcuchów, - mieszanka do rozcieńczania paliwa, - rękawiczki robocze,- plandeki, (...) więcej
2017-08-24 • Prognoza pogody

więcej

Mieszkańcy przechowujący na swoich posesjach papę, mogą składać ją bezpłatnie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia punktu (...) więcej

Prawnicy z kancelarii Refundo z Gdańska będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Brusy. W środę 30 sierpnia w Urzędzie Miejskim od godz. 11.00 udzielać będą porad dotyczących ubezpieczeń więcej
2017-08-23 • Prognoza pogody

więcej
2017-08-23 • Burmistrz Brus informuje!

Uwaga!Prąd częściowo mają już mieszkańcy Huty, Rudzin oraz Brody. Dzisiaj tj. 23 sierpnia br. prąd na 80% będą mieli mieszkańcy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Leśnie. Prosimy o cierpliwość i (...) więcej

ARiMR przypomina rolnikom ubiegającym się o dopłaty oraz beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych nawałnicą jaka (...) więcej
2017-08-23 • Ostrzeżenie o burzach!

więcej

Więcej informacji: Enea Operator (...) więcej

Poszukujemy chętne osoby (studentów budownictwa), które pomogą wykonać szkice do zgłoszeń budowlanych poszkodowanym w nawałnicy mieszkańcom Gminy Brusy. Zgłoszenia prosimy kierować w Urzędzie (...) więcej

więcej

więcej

więcej

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brusach uruchomił punkt zbiórki wyprawki szkolnej dla dzieci z rodzin poszkodowanych klęską żywiołową.Dary szkolne (zeszyty, przybory do (...) więcej

Dzisiaj tj. 22 sierpnia br. 48 dzieci z rodzin poszkodowanych nawałnicą wyjechało nad morze do miejscowości Łazy. Wypoczynek trwać będzie do 27 sierpnia br. więcej
2017-08-22 • Burmistrz Brus informuje!

Od jutra tj. 23 sierpnia br. na terenie Gminy Brusy będzie pracowało dodatkowo 8 firm energetycznych.  By szybciej dostarczyć mieszkańcom prąd, ekipy energetyczne pracować będą nad (...) więcej

W czwartek 24 sierpnia br. w godz. od 12.00 do 15.00 uruchomiony zostanie mobilny punkt pomocy psychologicznej przygotowany przez Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy (...) więcej

W dniu 22 sierpnia br. przy Urzędzie Miejskim w Brusach w godz. od 9:00 do 16:00 będzie czynny DUŻY MOBILNY PUNKT OBSŁUGI KLIENTA PZU - przyjmowanie wniosków o więcej
2017-08-21 • Ostrzeżenie o burzy!

więcej
2017-08-21 • Prognoza pogody

więcej
2017-08-21 • Burmistrz Brus informuje

Uwaga!Prąd częściowo mają już mieszkańcy Lubni Dworzec, Gacnika oraz Brus Wybudowanie. Część mieszkańców miejscowości Czyczkowy, która jeszcze nie miała prądu, od wczoraj tj. 20 sierpnia br. (...) więcej

INFORMACJA UPOWSZECHNIONA W KOŚCIOŁACH NA TERENIE GMINY BRUSY W NIEDZIELĘ 20 SIERPNIA 2017 ROKU   Ks. Jan Flaczyński Proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brusach   Ks. (...) więcej

W sobotę 19 sierpnia br. poszkodowanych mieszkańców Gminy Brusy, wolontariuszy oraz strażaków odwiedziła Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wojewoda (...) więcej

Uwaga! Prąd częściowo mają już mieszkańcy ulic: Polnej, Chełmowskiej, Tysiąclecia, Wicka Rogali w Brusach oraz mieszkańcy Sołectwa Męcikał. W Leśnie po kolejnej awarii udało się wznowić (...) więcej

Uwaga! W związku z awarią poprzez wczorajszą burzę, w Leśnie ponownie została uszkodzona linia. Pracownicy firm energetycznych pracują by ponownie wznowić w tej miejscowości prąd.W Męcikale nie (...) więcej
2017-08-18 • Wesprzyj rolników

Chęć przekazania płodów rolnych (zboża, pasze, słoma itp.) dla rolników poszkodowanych w wyniku nawałnicy zgłaszać można w Urzędzie Miejskim w Brusach ul. Na Zaborach 1 bądź pod numerem tel. (...) więcej

więcej

60 dzieci z naszej gminy ma szansę na tygodniowy wyjazd nad morze do miejscowości Łazy. Prosimy chętne na wyjazd rodziny zgłaszać od poniedziałku 21 sierpnia br. do Urzędu Miejskiego do pani (...) więcej
2017-08-18 • Prognoza pogody

więcej

Wypłaty dla osób poszkodowanych nawałnicą do 6 tys. złotych już od 15 sierpnia br. sukcesywnie są wypłacane. Każdą rodzinę odwiedza pracownik socjalny, który przeprowadza krótki wywiad. Jest to (...) więcej

30 żołnierzy od dzisiaj tj. 18 sierpnia do 30 sierpnia br. będą udrożniać koryta na rzekach Młosina i Zbrzyca. Posiadają taki sprzęt jak: fadrom, uniwersalną maszynę inżynieryjną z (...) więcej

Pilnie potrzebujemy każdą ilość agregatów prądotwórczych. Prosimy o dostarczanie agregatów do OSP w Brusach. więcej

POMÓŻ STRAŻAKOM Dzielnym strażakom zmagającym się ze skutkami żywiołu możemy pomóc, przynosząc do remizy OSP w Brusach: napoje energetyczne oraz mięso. NAJWIĘKSZE ZAPOTRZEBOWANIE (...) więcej

60 dzieci z naszej gminy ma szansę na tygodniowy wyjazd nad morze do miejscowości Łazy. Pilnie prosimy chętne na wyjazd rodziny do Urzędu Miejskiego do pani Agnieszki Drzewickiej pod nr. tel. (...) więcej

Prąd częściowo jest już w następujących miejscowościach: w Żabnie, Czarniżu, Kinicach, Brusach, Czyczkowach, Wielkich Chełmach, Krówni, Małych Chełmach, Asmusie, Antoniewie, Lasce, Widnie, (...) więcej

Niektórzy rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we  wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego. Jeżeli jest to spowodowane (...) więcej

Trwa akcja ratownicza i porządkowanie na terenie miasta i gminy Brusy. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego. Burmistrz Brus Witold Ossowski wraz z Komendantem Gminnym (...) więcej

Przedstawiciele miasta partnerskiego Ożarów Mazowiecki na czele z Burmistrzem Pawłem Kanclerzem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Cichalem oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Lechem (...) więcej

Materiały po zniszczonych dachach w postaci papy i eternitu należy składować na terenie własnych posesji. Natomiast materiały wielkogabarytowe, gruz, AGD, gałęzie, wykładziny, meble, (...) więcej

Prąd częściowo jest już w następujących miejscowościach: w Żabnie, Czarniżu, Kinicach, Brusach, Czyczkowach, Wielkich Chełmach, Krówni, Małych Chełmach, Asmusie, Antoniewie, Lasce, Widnie, (...) więcej

15 sierpnia br. w związku z tragicznymi skutkami nawałnicy z 11 sierpnia br.  Gminę Brusy i jej mieszkańców  odwiedzili Premier Beata Szydło oraz Minister Obrony Narodowej Antoni (...) więcej

Dla poszkodowanych w nawałnicy najbardziej potrzebne teraz są:  • składać można w OSP Brusy- łańcuchy oraz paliwo do pił, - olej do smarowania łańcuchów, - mieszanka do (...) więcej

więcej
2017-08-16 • UWAGA! SPISYWANIE STRAT

SPISYWANIE STRAT POWSTAŁYCH W WYNIKU więcej

W dniach 17-18 sierpnia br. przy Urzędzie Miejskim w Brusach w godz. od 9:00 do końca dnia będzie czynny MOBILNY PUNKT OBSŁUGI KLIENTA PZU - przyjmowanie wniosków o odszkodowania. więcej

Informuje się, że w dniu 15 sierpnia 2017r. Burmistrz Brus wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o powołanie Komisji gminnej ds. szacowania strat w uprawach będących wynikiem (...) więcej

W związku z uszkodzeniami, jakie powstały w wyniku nawałnicy informujemy, ze Kompleks Boisk "Moje Boisko Orlik 2012" zostaje zamknięty do odwołania. więcej

IMPREZA więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Kapelan Klubu XVIII Pułku Ułanów Pomorskich ks. Jarosław Król zapraszają na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 17 sierpnia 2017 r. w godzinach od 9:00 do 14:30 – Męcikał ul. Grabosza, i przyległe,Aktualne informacje (...) więcej

5 sierpnia w Galerii Oczko w Męcikale odbył się wernisaż XIII Ogólnopolskiego Pleneru malarsko – rzeźbiarsko - fotograficznego. Organizatorami pleneru byli  Joanna i Sławomir (...) więcej

4 sierpnia br. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach  odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Radni podjęli uchwałę w sprawach:•  nadania imienia (...) więcej
2017-08-08 • Ogłoszenie ZGK

więcej

więcej

więcej

W sobotę, 5 sierpnia br. w Widnie odbył się festyn, na którym motywem przewodnim było pieczenie chleba jak dawniej, czyli w piecu chlebowym. Organizatorem spotkania było Centrum Kultury i (...) więcej

więcej

więcej
2017-08-02 • Ogłoszenie!

więcej

Dziś, 1 sierpnia, mija 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu łączymy się z żołnierzami - bohaterami tego wydarzenia oraz mieszkańcami stolicy, poległymi i zamordowanymi w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!