1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

więcej

Zakończył się Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Podczas pięciu dni na siedmiu festiwalowych scenach zaprezentowało się szesnaście zespołów z (...) więcej

30 lipca br. odbył się Jarmark Zaborski, który w tym roku związany był z postacią Józefa Chełmowskiego.  Dla wszystkich miłośników rękodzieła ludowego i kultury kaszubskiej na ulicy Józefa (...) więcej

Niewątpliwą atrakcją obchodów Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach był koncert, znanych w całej Polsce i nie tylko zespołów Papa D oraz Video. Występy zebrały ogromną publiczność. (...) więcej
2017-07-30 • Jarmark Zaborski

Regulamin na najsmaczniejszą potrawę regionalną w więcej

więcej

Informujemy, że 4 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Brusach. Proponowany porządek obrad: (...) więcej

więcej

Audycja „Do zobaczenia w weekend” dzisiaj prosto z Brus. Będzie można usłyszeć o koncertach z okazji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i nie tylko. Zachęcamy do słuchania!   (...) więcej

więcej

Informujemy, iż w związku z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru, nastąpi zmiana godzin otwarcia kompleksu boisk w Brusach. • piątek -  czynne do godz. 13.00• sobota – (...) więcej

Rusza jedno z zadań realizowanych przez Gminę Brusy dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.  „Poprawa efektywności (...) więcej

W środę 26 lipca br.  odbyła się Inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Jak co roku miała ona miejsce we Wielu i rozpoczęła (...) więcej

więcej
2017-07-26 • Szlakiem Anny Łajming

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Leśno, Stowarzyszenie Ziemia Zaborska oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Leśna zaprosili swoich mieszkańców i nie tylko do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym szlakiem (...) więcej

We wtorek, 25 lipca, w Brusach na wieczorku integracyjnym spotkały się zespoły biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” 2017. (...) więcej

Rzut pękiem siana to główna konkurencja przeprowadzana podczas corocznych „Dziadów” w Gacniku. W tym roku impreza odbyła się 22 lipca, a otwierał ją tradycyjnie Sołtys Gacnika Henryk (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 25 lipca 2017 r. w godzinach od 7:45 do 11:30 – Brusy ulice: Kościuszki - od Bema do końca, (...) więcej

Grupa młodzieży z Brus i okolic realizuje projekt pt. Średniowieczny teatr ognia” z programu „Równać szanse”. Jest on finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności i (...) więcej

   30 czerwca 2017 roku 49- osobowa grupa Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Leśna zwiedzała Zakopane. Program wycieczki obejmował: przejażdżki kolejkami górskimi na Gubałówkę, (...) więcej

  Na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074) od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące wycinki drzew i (...) więcej

więcej

18 lipca br. przy Domu Strażaka w Brusach odbyła się AKCJA POBORU KRWI. Pomimo okresu wakacyjnego nie zabrakło chętnych mieszkańców miasta i gminy Brusy do podzielenia się tym życiodajnym (...) więcej

16 lipca br. wszyscy, którzy odwiedzili czernicką plażę poczuli się jak na Olimpii. Odbyły się tam XV Igrzyska Plażowe. Pogoda dopisała a greckie atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem. (...) więcej

więcej

więcej

Pod koniec czerwca br. rozstrzygnięte zostały konkursy na dyrektorów pięciu szkół podstawowych w naszej gminie, a 11 lipca br. Burmistrz Brus Witold Ossowski wręczył dyrektorskie nominacje. Po (...) więcej

W dniach od 25 czerwca do 2 lipca 2017 roku Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej Oddział Brusy już po raz 21 było organizatorem kolonii letnich pt: „Wyjazd po (...) więcej
2017-07-13 • Brusy pamiętają...

więcej

                  Na kompleksie boisk „Moje Boisko- Orlik 2012” w Brusach rozegrano kolejne (...) więcej

12 lipca br. o godz. 14.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach  odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Brusach.Radni podjęli uchwałę w sprawie:• zmiany Uchwały Nr (...) więcej

więcej

więcej

W sobotę, 8 lipca br., odbyła się jedna z wielu uroczystości związana z obchodami Roku Józefa Chełmowskiego (26 II 1934 – 6 VII 2013) na Kaszubach. Imprezę pn.:„W rodzinnym domu (...) więcej

więcej
2017-07-10 • Pomorskie dla Zdrowia!

Pomorskie dla Zdrowia to 4 wydarzenia, które będą realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz szpitale marszałkowskie w lipcu i sierpniu we: Wdzydzach Kiszewskich (15.07), (...) więcej

9 lipca 2017 roku w Brusach, w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego, odbył się rekordowy turniej o Tarczę Polski. Do Brus przyjechało 289 zawodników z całej Polski. Turniej był (...) więcej

więcej

9 lipca 2017 roku miłośnicy Józefa Chełmowskiego wzięli udział w rajdzie rowerowym „Z Chełmowskim po Zaborach” organizowanym w ramach obchodu roku Józefa Chełmowskiego w Gminie (...) więcej

      7 lipca br., w siedzibie Posterunku Policji w Brusach, otwarty został punkt samodzielnego pomiaru trzeźwości, tj. profesjonalne urządzenie do pomiaru poziomu alkoholu w (...) więcej

Informujemy, iż 12 lipca 2017 r. (środa) o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XX sesję Rady Miejskiej w Brusach.Proponowany porządek (...) więcej
2017-07-06 • Brusy pamiętają...

Dziś mija czwarta rocznica śmierci artysty ludowego Józefa Chełmowskiego. Brusy Jaglie. Tam, 26 lutego 1934 roku urodził się Józef Chełmowski. Tam, w malowniczym obejściu, pełnym rzeźb, (...) więcej

więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:W dniu 12 lipca 2017 r. w godzinach od 10:30 do 14:00 – Czyczkowy ulice: Chełmowska, Lipowa numery 48, 50; Czernicka (...) więcej

9 lipca 2017 roku w Brusach w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego, odbędzie się turniej sportowy o Tarczę Polski.Turniej będzie rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry - (...) więcej

W dniach 1-2 lipca br.  po raz drugi odbył się Festiwal Archeologiczny w Czernicy Podczas Festiwalu zwiedzający mogli zapoznać się z rzemiosłami dawnymi. Na festiwalu zaprezentowali się (...) więcej

Już po raz 19. Kaszubi z całego świata zebrali się, by wspólnie świętować Zjazd Kaszubów, który w tym roku odbył się w Rumii. To tu, w minioną sobotę 1 lipca, mimo deszczu przybyło setki (...) więcej

Konkurs fotograficzny „Kapliczki Józefa Chełmowskiego” zorganizowany jest w ramach obchodów roku Józefa Chełmowskiego przez Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, Zaborskie (...) więcej

więcej

więcej

 To największa plenerowa impreza na Kaszubach – święto muzyki kaszubskiej, promocja kultury naszego regionu, a przede wszystkim spotkanie Kaszubów z całego świata. W tym roku (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!