1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W sobotę, 1 lipca br. wystartuje plener rzeźbiarsko-malarski odbywający pod hasłem „Oczami Józefa Chełmowskiego”. Plener realizowany jest w ramach obchodów Józefa Chełmowskiego - (...) więcej

więcej

Z okazji zakończenia projektu „Niepełnosprawni i Seniorzy, Uczestniczymy, Przekazujemy i Integrujemy’ odbył się wspólny wyjazd do Kościerzyny uczestników WZT z Brus i seniorek. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 6 lipca 2017 r. w godzinach od 8:00 do 14:30 – Czapiewice, Czapiewice Wybudowanie numery od 1 do 13, 21 (...) więcej

Z inicjatywy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w dniu 25 czerwca br. odbyły się, jak co roku, obchody Nocy Świętojańskiej oraz Dnia Dziecka w Orliku. Dla najmłodszych zorganizowano mnóstwo (...) więcej

Ruszyły prace budowlane na ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach. Przetarg na ich budowę wygrała firma AD-BET Adrian Paszko z Chojniczek. Koszt realizacji zadania wyniesie 535.007,02 zł. (...) więcej

OBWIESZCZENIEpodanie do publicznej wiadomości informacji Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i (...) więcej

    Rozpoczęto rozgrywki  IV Turnieju Tenisa Ziemnego w Brusach. Pierwsze mecze rozegrano 16 czerwca. Do tegorocznych rozgrywek zgłosiła się rekordowa liczba zawodników . (...) więcej

25 czerwca br.  z okazji odbył się już II Turniej o Puchar Burmistrza Brus w piłce nożnej. O pierwsze miejsce rywalizowało 6 drużyn z pobliskich miejscowości. Turniej rozegrano w dwóch (...) więcej

 Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Prezes MLKS Tęcza Brusy Rafał Gawin zapraszają na turniej drużyn z terenu naszej gminy. Do udziału zaproszono 6 drużyn z pobliskich (...) więcej

21 czerwca 2017r. na boisku sportowym w Czyczkowach spotkali się wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach piłkarskich Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy. (...) więcej

więcej

OGŁOSZENIE KONKURSU PLASTYCZNEGO Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku ODDZIAŁ LEŚNO zaprasza dzieci, młodzież, szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne z miasta i Gminy (...) więcej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  514/17 Burmistrza Brus z dnia 20 czerwca 2017 r.w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji (...) więcej

więcej

W Główczewicach i Kosobudach świętowano dzień dziecka. Przejazd bryczką, malowanie twarzy, zamki oraz pyszne przekąski to tylko nieliczne atrakcje jakie czekały na dzieci. W Główczewicach (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 27 czerwca 2017 r. w godzinach od 5:30 do 13:00 – Brusy ulica Gdańska numery: 3, 3A, 3B, 5, 7, 26, 28, (...) więcej

16 czerwca wspólnie z Burmistrzem Brus panem Witoldem Ossowskim wyruszyliśmy na uroczysty II Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Trzy kolory” do Czerska. Pierwszy taki (...) więcej

Z inicjatywy Prezesa Oddziału ZNP w Brusach kol. Mieczysława Spierewki oraz Zarządu Oddziału a w szczególności kol. Haliny Zygmańskiej i kol. Ireny Myszka odbył się kolejny już trzeci zlot (...) więcej

14 czerwca br.  w Urzędzie Miejskim w Brusach wraz z przedstawicielami samorządu Gminy Brusy na czele z Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim, Radnymi Rady Miejskiej w Brusach oraz sołtysami (...) więcej

17 czerwca br. w chojnickim Lasku Miejskim odbyła się w IV Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna dla Honorowych Dawców Krwi, ich rodzin i przyjaciół. W rywalizacji wzięło udział 6 klubów (...) więcej

więcej

Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Trzy kolory" już w ten piątek 16 czerwca 2017 roku w Czersku.Serdecznie zapraszamy! więcej

więcej
2017-06-16 • Odjazdowy bibliotekarz

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach oraz Ośrodek Kultury w Rytlu zapraszają na rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji pod tą samą nazwą. W tym roku (...) więcej

Z okazji dnia dziecka co roku sołtysi oraz rady sołeckie przygotowują dzieciom mnóstwo atrakcji. Tak było także w tym roku m.in. w Czyczkowach oraz Czapiewicach. W Czapiewicach zorganizowano (...) więcej

Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Chojnicach serdecznie zaprasza do udziału w IV Spartakiadzie Sportowo – Rekreacyjnej dla Honorowych Dawców Krwi, ich rodzin i (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 21 czerwca 2017 r. w godzinach od 8:45 do 14:30 – Męcikał ul. Dworcowa 2, i przyległe.Aktualne informacje (...) więcej

W niedzielę 11 czerwca, odbył się Gminny Dzień Dziecka, którego organizatorami była Gmina Brusy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Brusach oraz (...) więcej

więcej

Zarząd Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Brusach zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na zebranie sprawozdawcze za rok 2016r. , które odbędzie się we wtorek 27 (...) więcej

W minionym tygodniu mundurowi zorganizowali dzień otwarty Posterunku Policji w Brusach. W swoim miejscu pracy gościli dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z miasta i gminy, a także starszych (...) więcej

W sobotę 9 czerwca w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się XVI Otwarty Zaborski Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Brus. Zawody, które zgromadziły na starcie 50 uczestników, (...) więcej

W terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych (...) więcej

więcej

więcej

W Urzędzie Miejskim w Brusach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy Bł. Ks. Józefa Jankowskiego Patrona Miasta i Gminy Brusy. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Brus Witold Ossowski, (...) więcej

więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCIprzeznaczonych w najem  Na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2016r. (...) więcej

7 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Brusach.Sesję przeprowadzono w nowo wyremontowanej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach. Przed rozpoczęciem obrad (...) więcej

Informujemy, iż w maju rozpoczęła się realizacja inwestycji dofinansowanej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. „Budowa ulic w miejscowości (...) więcej

Informujemy, że 19 maja br. Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 206006G w (...) więcej

8 czerwca br. Posterunek Policji w Brusach otwiera swoje drzwi dla wszystkich osób, zainteresowanych poznaniem tajników służby policyjnej. Tego dnia w godz. od 10.00 do 14.00 będzie można (...) więcej

więcej

Przemówienia, życzenia, niezwykły, pełen wspomnień program artystyczny i wzruszające spotkania po latach… Tak Szkoła Podstawowa w Zalesiu 31 maja 2017r świętowała swoje 100-lecie. Dzień (...) więcej

więcej

W związku z masowym pojawieniem się owadów leśnych brudnicy mniszki i strzygoni choinówki, zagrażającym trwałości drzewostanów w Lasach Państwowych: Nadleśnictwa Przymuszewo, Czersk i Rytel, jak (...) więcej
2017-06-07 • III Zlot ZNP

więcej
2017-06-06 • Nieodpłatna pomoc prawna

więcej

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 13 czerwca 2017 r. w godzinach od 8:45 do 14:30 – Olszyny i przyległe.Aktualne informacje dotyczące (...) więcej

więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach IV Turnieju Tenisa Ziemnego dla dorosłych. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 12 czerwca br. u lokalnego animatora sportu Tomasza Ostrowskiego (...) więcej

Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w obchodach Dnia Dziecka. Poniżej przedstawiamy program imprez przygotowanych z tej okazji w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Sołectwo (...) więcej

więcej

Zapraszamy do zabawy – taki wesoły komunikat popłynął w sobotę 3 czerwca 2017r. z boiska przy Szkole Podstawowej w Męcikale w stronę wszystkich mieszkańców wsi, a zwłaszcza tych (...) więcej
2017-06-05 • Powitanie lata w Brusach

Sezon wakacyjny w Brusach rozpoczęliśmy 3 czerwca br. Na mieszkańców gminy Brusy czekało wiele atrakcji, które pozwoliły miło spędzić sobotni czas. Powitanie lata rozpoczęło się występami dzieci (...) więcej

Uwaga! Z powodu niesprzyjającej pogody dzisiejszy Dzień Dziecka na stadionie miejskim w Brusach odwołany! Impreza odbędzie się 11 czerwca więcej

więcej
2017-06-03 • Powitanie lata w Brusach

więcej

więcej

29 maja br. Burmistrz Brus Witold Ossowski, na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, uczestniczył w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego. Uroczystości miały miejsce w Pałacu Prezydenckim w (...) więcej

Informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego terminy dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcia (...) więcej

Informujemy, że 7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XIX sesję Rady Miejskiej w Brusach.Proponowany porządek (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!