1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Szanowni Państwo, Ambasada Kanady oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego serdecznie zapraszają pomorskich przedsiębiorców na seminarium pn. Pomorskie Doing Business with Canada. (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 5 czerwca 2017 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 – Brusy ul. Wojska Polskiego 31, i przyległe.2. W (...) więcej

28 maja 2017 roku zmarł wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach Jarosław Nakielski.  Jarosław Nakielski urodził się w Brusach w 1958 r. Był (...) więcej

więcej

więcej

więcej

Przez pięć dni od 24 do 28 maja w Sanktuarium Kalwaryjskim w Wielu odbywały się uroczystości odpustowe przed Uroczystością Koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia. W tym roku uroczystej Mszy (...) więcej
2017-05-29 • KaszebeRunda 2017

KaszebeRunda to maraton rowerowy skierowany do wszystkich kolarzy zawodowców i amatorów, chcących zmierzyć się z głównym dystansem 208 km lub krótszymi: 105 km i 65 km. Pokonanie tych odległości (...) więcej
2017-05-29 • NOC BIBLIOTEK.

więcej

BALBINA Z IVB – spotkanie autorskie z Danutą Stanulewicz2 czerwca 2017 r., godz. 11:00Brusy, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, ul. Dworcowa 18Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach (...) więcej

24 kwietnia 2017 roku ogłoszony został konkurs na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu wokół budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach”. Termin (...) więcej

W środę 17 maja 2017 roku na Stadionie Lekkoatletycznym w Chojnicach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Naszą gminę (...) więcej

W dniu 11 maja 2017 roku na Stadionie Miejskim w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt Uczennice z ośmiu szkół podstawowych rywalizowały w (...) więcej

Dnia 18 maja br. uczennice Gimnazjum w Brusach brały udział w Finale Wojewódzkim XVIII Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Dziewcząt w Rumii. Drużyna, aby zagrać w finale wojewódzkim (...) więcej

Najbliższa akcja poboru krwi odbędzie się 23 maja br. Rejestracja w godz. 9.00-12.00 Krwiobus ustawiony będzie przy Domu Strażaka w Brusach. więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o odwołaniu planowanych wyłączeń prądu: 1.      W dniu 20 maja 2017 r. w godzinach od 9:00 do 16:30 – Lubnia ulice: Dworzec (...) więcej

Projekt skierowany jest do: 48 kobiet, Niepracujących, W wieku od 30 roku życia, Zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego, gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, (...) więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 24 maja 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie (...) więcej

8 maja 2017 r. na boisku „Orlik”, przy Szkole Podstawowej nr 1 W Chojnicach, odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Nożnej Dziewcząt.Gminę Brusy, po uzyskaniu (...) więcej

PODSUMOWANIE XI GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO NA NAPISANIE WIERSZAW SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA KANONIKA BOLESŁAWA ŚLEDZIA W (...) więcej

więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brus, Chojnic oraz Czerska z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych  wspólnie organizują konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z powiatu chojnickiego (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 20 maja 2017 r. w godzinach od 9:00 do 16:30 – Lubnia ulice: Dworzec numery parzyste 6, 8, numery (...) więcej

Kulminacją tegorocznych rozgrywek w piłce nożnej dziewcząt był półfinał wojewódzki, który odbył się 10.05.2017 r. w miejscowości Kaliska (powiat starogardzki). Drużyna z Gimnazjum w Brusach (...) więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI          przeznaczonych do sprzedaży         (...) więcej

4 czerwca br. na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012”,  podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka pn. „Nasz kolorowy trzeźwy świat”, odbędzie się Turniej Piłki (...) więcej

To, co nas – Polaków – łączy, jest większe od tego, co nas dzieli – z takiego założenia wychodzą organizatorzy debat lokalnych, które w tygodniu 15-21 maja odbędą się w ponad (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 15 maja 2017 r. w godzinach od 8:45 do 14:30 – Peplin nr 8, i przyległe.2. W dniu 16 maja 2017 r. w (...) więcej

więcej

Aż 25 osób wzięło udział w Indywidualnych Zawodach Strzeleckich z broni pneumatycznej. Strzelano z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i walczono o Puchar Burmistrza Brus. (...) więcej

OGŁOSZENIEw sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i (...) więcej

W dniach od 1 do 2 maja w Częstochowie odbyły się XII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej halowej. Łącznie w Mistrzostwach udział wzięło 155 drużyn w tym 1870 (...) więcej

 Chcesz się sprawdzić? Weź udział w Maratonie Rowerowym KaszebeRunda, który odbędzie się 28 maja 2017 roku. Dla kolarzy przygotowane są trzy trasy o długości: 208 km, 105 km, 65 (...) więcej

Przed nami 24. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś" i „Zagroda" w trzech etapach – gminnym, powiatowym (...) więcej

Jednostka OSP w Męcikale 6 maja br.  obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji w kościele w Męcikale odprawiona została Msza Święta, którą sprawował proboszcz parafii pw. (...) więcej

4 maja w Karolinie, siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” odbyła się Finałowa Gala Floriany podczas której uhonorowano 57 nominowanych OSP i wyróżniono (...) więcej

więcej

28 kwietnia 2017r. na „Orliku” w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w minipiłce nożnej dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięło udział 6 drużyn chłopców i trzy (...) więcej

więcej

więcej

W tym roku obchodziliśmy 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach, została odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i (...) więcej

180 rowerzystów wzięło udział w jubileuszowym XV Zaborskim Rajdzie Rowerowym, organizowanym przez Gminę Brusy. W tym roku uczestnicy rajdu przejechali trasą Brusy- Kosobudy- Małe Gliśno- Lubnia- (...) więcej

więcej

W dniu 28.04.2017 roku uczestnicy WTZ w Brusach wzięli udział w I Integracyjnym Turnieju Osób Niepełnosprawnych w Warcabach Stupolowych w Chmielnie, powiat Kartuski. W Turnieju brało udział (...) więcej

3 maja br. na kompleksie boisk w Brusach, na dzieci z SL Salos i ich rodziców czekało mnóstwo niespodzianek. 3 maja br. odbył się tam Piknik Rodzinny.Impreza rozpoczęła się meczem małych (...) więcej

Dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz.12.00 w Gimnazjum nr 3 w Chojnicach odbył się finałowy turniej Powiatowej Gimnazjady w Piłce Nożnej Chłopców.  Gminę Brusy reprezentowało Gimnazjum w Lubni, (...) więcej

więcej

więcej
2017-05-02 • Święto flagi

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP. Dzień biało – czerwonej flagi przypada pomiędzy Świętem Pracy oraz Świętem (...) więcej

Dnia 28.04.2017 r. o godz. 11.00 w Brusach odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Piłce Nożnej Dziewcząt. O tytuł najlepszej żeńskiej drużyny piłkarskiej walczyły reprezentacje czterech szkół: (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!