1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2017-03-31 • Rekrutacja do przedszkoli

więcej

30 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Przed otwarciem obrad uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przekazali (...) więcej

W Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Bytowie 28 marca br. podsumowano konkurs "Tworzimë w rodny mòwie". Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjum, szkół (...) więcej

„Informujemy, że w celu usprawnienia składania zeznań rocznych za 2016 rok, na wniosek Burmistrza Brus, Urząd Skarbowy w Chojnicach, uruchamia dodatkowy punkt obsługi zeznań podatkowych. (...) więcej

Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza do wzięcia udziału w Jarmarku Wielkanocnym 2017, który odbędzie się 08.04.2017r. na Rynku w Chojnicach, w godzinach od 9:00 do 17:00. W ramach Jarmarku (...) więcej
2017-03-30 • Kiermasz wielkanocny

więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu:1. W dniu 3 kwietnia 2017 r. w godzinach od 8:45 do 14:30 – Brusy, Kościerzyna - Zamość Popia Góra, Zamość Buchta, (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem (...) więcej

28 marca br. przy Domu Strażaka w Brusach odbyła się AKCJA POBORU KRWI. Jak zwykle nie zabrakło chętnych mieszkańców miasta i gminy Brusy do podzielenia się tym życiodajnym lekiem. Zgłosiły się (...) więcej

więcej

więcej
2017-03-28 • Wiosenna giełda dla mam

Po raz kolejny Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zorganizowało wiosenną giełdę dla mam. Giełda jest dobrym miejscem, aby sprzedać za małe ubranka, ale też kupić po okazyjnej cenie ciuchy i (...) więcej
2017-03-27 • Warsztaty teatralne

więcej
2017-03-27 • Wiosenny koncert

więcej

Informujemy, iż 30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w CKiB w Brusach odbędzie się XVIII sesję Rady Miejskiej w Brusach Proponowany porządek obrad: 1.      (...) więcej

20 marca br. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem na dofinansowanie dróg z Programu rozwoju gminnej i (...) więcej

W wtorek 21 marca 2017 roku już po raz siedemnasty odbył się przegląd piosenki „Na powitanie wiosny”. Na deskach bruskiej sceny wystąpiło około 200 uzdolnionych muzycznie uczestników (...) więcej

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach 21 marca br. odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. 22 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów wzięło udział w dwóch (...) więcej

21 marca br. przy pomniku upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" odbył się Apel Poległych z okazji 73. rocznicy bitwy pod (...) więcej

W sobotę 18 marca w Gdańsku odbyły się obchody Dnia Jedności Kaszubów. Pod pomnikiem Świętopełka Wielkiego u zbiegu ulic Świętojańskiej i Szklary. Złożono kwiaty, a następnie w Ratuszu Głównego (...) więcej

więcej

W minioną niedzielę, 19 marca br., świętowano w Chmielnie Dzień Jedności Kaszubów – uroczystość obchodzoną na pamiątkę pierwszej wzmianki o Kaszubach, która pojawiła się w bulli papieskiej (...) więcej

Z okazji Dnia Kobiet odbył się turniej strzelecki o Puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brusach. Panie zebrały się 19 marca br. w strzelnicy gminnej przy Gimnazjum w Brusach. Najlepsza (...) więcej

18 marca br. w Chojnicach odbyły się Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w piłkę halową. Gminę Brusy reprezentowała drużyna ministrantów z Orlika. Mistrzostwa rozpoczęły się w Chojnickiej (...) więcej
2017-03-21 • Wiosenna Giełda dla mam!

więcej

16 marca br. w baszcie Kurza Stopa otwarto wystawę dzieł Józefa Chełmowskiego  „Widzenie świata po kaszubsku. Twórczość Józefa Chełmowskiego w zbiorach Muzeum (...) więcej

więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zachęca do uczestnictwa w XVII Przeglądzie Piosenki „NA POWITANIE WIOSNY” o zasięgu powiatowym. Konkurs odbędzie się we (...) więcej

PROGRAM DNIA JEDNOŚCI KASZUBÓW 2017 Kościół Św. Piotra i Pawła w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego• 10.00 – formowanie procesji eucharystycznej przy Kościele, (służba (...) więcej

15 marca br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się wieczór autorski pn. Blisko człowieka z Janiną Głomską. Wieczór poświęcony był twórczości autorki. Na  (...) więcej

Co roku poszczególne sołectwa gminy Brusy świętują Dzień Kobiet. Również w tym roku nie zapomniano o pięknych paniach i zorganizowano wyjątkowe spotkania na ich cześć. Oto krótkie fotorelacje z (...) więcej

więcej

Z przyjemnością informujemy, że „Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach” zakwalifikowała się do II etapu Ogólnopolskiego  Konkursu (...) więcej

15 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja ruszył projekt pod tytułem „Niepełnosprawni i seniorzy –tworzymy, uczestniczymy, przekazujemy i (...) więcej

13 marca br. na Ergo Arenie w Gdańsku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów uczących się języka kaszubskiego pt. "Tajemnice świata światów  – (...) więcej

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanych wyłączeniach prądu: 1. W dniu 20 marca 2017 r. w godzinach od 8:45 do 14:30 w Brusach – ulice Zielona nr 1, 2, Kalwaryjna od ulicy (...) więcej

więcej
2017-03-14 • Prośba do mieszkańców

Centrum Kultury w Brusach zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy w domach, w prywatnych zbiorach posiadają jakiekolwiek dzieła Józefa Chełmowskiego z Brus-Jaglie. Prośbę naszą kierujemy w (...) więcej

10 marca br. w Centrum Kultury i Biblioteki odbyła się narada sołtysów i przewodniczących zarządów bruskich osiedli z Burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim. Podczas zebrania dyskutowano m.in. na (...) więcej

Miasto Brusy w 2015 roku przystąpiło do opracowania programu rewitalizacji, który przywróci atrakcyjność rewitalizowanego obszaru dla mieszkańców, przedsiębiorców i wszystkich innych odbiorców (...) więcej

W niedzielę 12 marca 2017 o godzinie 16.00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się koncert duetu z włoskimi coverami piosenek Al Bano & Rominy Power. An Dreo & Karina, bo to (...) więcej

więcej

więcej

więcej

Warsztaty regionalne poświęcone pamięci Józefa ChełmowskiegoWarsztaty regionalne poświęcone twórczości i życiu Józefa Chełmowskiego będą organizowane w Chacie Kaszubskiej w Brusach – (...) więcej

8 marca 2017r.  15 osobowa delegacja z Miasta i Gminy Brusy udała się do Ołtarzewa, by tam w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Apostołów uczestniczyć w pogrzebie ks. Henryka Kietlińskiego, (...) więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie „Niepełnosprawni i seniorzy- tworzymy, uczestniczymy, przekazujemy i integrujemy” Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ty i Ja” (...) więcej

więcej

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, które spełniają co najmniej jeden z warunków:- są kobietami,- są osobami o niskich kwalifikacjach,- są osobami w (...) więcej
2017-03-09 • Koncert po włosku!

więcej

Dzień kobiet, święto które panie obchodzą 8 marca, jest wspaniałą okazją na oderwanie się od codziennych zajęć i spędzenia miłego wieczoru. Mieszkanki gminy Brusy Dzień Kobiet świętować będą w (...) więcej
2017-03-08 • Z okazji Dnia Kobiet

więcej

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk sportowych powstałego w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Obiekt czynny jest :• w dni nauki szkolnej w (...) więcej

więcej
2017-03-07 • KONCERT BIG BANDU

W niedzielę 5 marca br. w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się koncert, na którym wystąpił BIG BAND z Chojnic. Przed nim zaprezentowały się dzieci i młodzież z (...) więcej

W dniu 5 marca br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach odbył się turniej tenisa stołowego o Indywidualne Mistrzostwo Gminy Brusy. Zawody (...) więcej

Jaskra to choroba, która dotyczy ok. 750 tys. osób w całej Polsce. Jest jedną z najgroźniejszych chorób oczu, gdyż nieleczona prowadzi do nieodwracalnej utraty wzroku. Niestety większość z (...) więcej

Zapraszamy na spotkanie w ramach Kongresu Kultury Pomorskiej. Spotkanie w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych kulturą w powiatach: bytowskim, (...) więcej
2017-03-01 • Bal na 100 par!

W ostatnią sobotę karnawału, 25 lutego br. odbył się IX Charytatywny Bal Burmistrza Brus. Do współorganizacji tegorocznej imprezy Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprosił Stowarzyszenie (...) więcej

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalony przez Sejm RP 3 lutego 2011 roku. Instytut Pamięci Narodowej od chwili powstania za jedno z  (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!