1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

29 stycznia br. na sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików. Organizatorami turnieju było Stowarzyszenie SL Salos (...) więcej

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji   Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu (...) więcej

Ferie w gminie Brusy dobiegły końca. Ich przebieg był bardzo intensywny i kreatywny. Zarówno w Leśnie, Małych Chełmach, Męcikale jak i Brusach dzieci licznie odwiedzały wszystkie biblioteki, aby (...) więcej

Najbliższa akcja poboru krwi  odbędzie się 31 stycznia br. Rejestracja w godz. 9.00-12.00 Krwiobus ustawiony będzie przy Domu Strażaka w Brusach. więcej

więcej
2017-01-25 • Sportowe ferie w Lubni

Dzieci z sołectwa Lubnia podczas ferii nie narzekały na nudę. Radny, Sołtys, Rada Sołecka Sołectwa Lubnia, Koło Gospodyń Wiejskich oraz KS”Bala” zaplanowali szereg alternatyw wolnego (...) więcej

ZUS w Chojnicach zaprasza płatników składek na bezpłatne szkolenie. W dniu 26.01.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Chojnicach przy ul. Łużyckiej 20 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników (...) więcej

Małgorzata Ostrowska z Brus i Kazimierz Rink z Tucholi serdecznie zapraszają na promocję swoich książek oraz na wieczór poetycki „Na dwa głosy”. Wieczór autorski odbędzie się 1 (...) więcej

Nie masz pomysłu na ferie? Sprawdz co czeka Cię w Brusach i okolicznych miejscowościach. Przedstawiamy propozycję aktywnego spędzania wolnego czasu. (...) więcej

W czasie ferii zimowych członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Centrum Kultury i Biblioteki przygotowali dla dzieci mnóstwo atrakcji, alternatyw (...) więcej

więcej
2017-01-18 • Znaleziono psa!

18 stycznia br. w Brusach przy ulicy Kościelnej znaleziono psa. Właściciela prosimy o kontakt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach. więcej

więcej

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brusach dobiegł końca. W tym roku organizacja tego wydarzenia była inna niż zwykle i przepełniona była licznymi niespodziankami. Więcej (...) więcej

Śpiewanie kolęd jest dziś niestety tradycją zanikającą. Częściej kolęd i pastorałek słuchamy z płyt CD i w telewizji przy okazji różnych koncertów bożonarodzeniowych, niż śpiewamy samodzielnie (...) więcej

15 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Hucie pojawił się specjalny gość, który bardzo ucieszył małych mieszkańców sołectwa. Organizatorem niespodzianki, spotkania z Mikołajem byli: (...) więcej

15 stycznia 2017 roku odbędzie się 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas tegorocznego finału zbieramy pieniążki dla dzieci i seniorów, dla ratowania życia i zdrowia dzieci na (...) więcej

W czwartek 12 stycznia br. o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się XIII Konkurs Jasełek w Języku Kaszubskim, na który zgłosiło się 10 grup jasełkowych z gminy (...) więcej

W dniu 10 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się VI Gminny Konkurs Muzyczny „Hej kolęda... – jak to leciało?”, kierowany do uczniów szkół (...) więcej

W najbliższy piątek - 13 stycznia br., o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chojnicach (ul. 31 stycznia 56) odbędzie się Spotkanie Informacyjne dla Rolników.   (...) więcej

OGŁOSZENIE  w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań w zakresie wspierania i (...) więcej

7 stycznia br. na sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Brusach odbył się turniej piłki nożnej  „O puchar prezesa MLKS TĘCZA Brusy". Do udziału (...) więcej

W niedzielę 8 stycznia w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się Koncert Noworoczny Pianistów uczących się gry na pianinie pod kierunkiem Katarzyny Schefler w (...) więcej

Jednostka OSP w Kinicach 6 stycznia br.  obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Uroczystość odbyła się w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Prezes OSP w Kinicach Jan Pestka przywitał (...) więcej

Sołtys Stanisław Miszewski, Rada Sołecka Leśna oraz Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” zaprosili wszystkich emerytów, rencistów oraz osoby samotne na wspólne spotkanie opłatkowe. (...) więcej

Wyłączenie prądu zaplanowano na 10.01.2017 r. od godz. 08:45 do godz. 12:30,  na ulicach: Karnowskiego od numeru 3 do 11 oraz Derdowskiego nr 26 i przyległe. więcej

więcej

W minionym roku wykonano remonty w kilku świetlicach wiejskich na terenie gminy Brusy, których łączny koszt opiewa na kwotę 47 094,50 zł. Wydatki sfinansowane zostały w całości z budżetu gminy. (...) więcej
2017-01-04 • Wieczór z kolędą

więcej

Lp. Jednostki OSP Data (...) więcej

Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys z radą sołecką oraz Radny Sołectwa Lubnia serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców sołectwa na wspólne kolędowanie. Spotkanie odbędzie się 9 stycznia br. o (...) więcej

więcej

więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach organizuje wyjazd do Kina Remus w Kościerzynie na najnowszą wersję filmu animowanego dla dzieci w wersji 3D „Królowa Śniegu (...) więcej

W czwartek 22.12.2016r. w Gimnazjum w Brusach został zorganizowany charytatywny mecz piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie. Celem akcji była zbiórka słodyczy na Dom Dziecka w Człuchowie (...) więcej

więcej

Szanowni Mieszkańcy!   Rada Miejska w Brusach, w dniu 30 listopada 2016 r., podjęła Uchwałę Nr XV/148/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!