1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W dniach 22 i 23 października br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się II turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2016/2017.Rywalizacja robi się coraz (...) więcej

UWAGA! Informujemy, iż w dniu 30 października br. nastąpi zmiana czasu z "letniego" na "zimowy" (w nocy z soboty na niedzielę cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3:00 (...) więcej

25 października br. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie odbyła się XV Konferencja Pomorzoznawcza poświęcona Józefowi Chełmowskiemu pt. „ Józef Chełmowski i autentyzm na (...) więcej

więcej

Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Brusach zorganizował zawody strzeleckie o puchar prezesa ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zawody odbyły się 26 października br.  na (...) więcej

„Odpowiedzialny Kierowca” to kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej celem jest propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego (...) więcej

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki na IX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się w sobotę, 29 października br. w sali gimnastycznej Szkoły (...) więcej

17 października br. uczniowie z Gimnazjum w Brusach uczestniczyli w warsztatach regionalnych pn. „Szklane hafty”. Podczas warsztatów zapoznali się z techniką malowania na szkle, (...) więcej

Gmina Brusy w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 otrzymała dofinansowanie na „Budowę węzła transportowego na terenie ul. Armii (...) więcej

Jednostka OSP w Czarniżu 22 października br. obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków odprawioną w kościele pw. Wszystkich Świętych w (...) więcej

W niedzielę, 23 października br. zmarł Kazimierz Szyszka - odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Urodzony 22 maja 1937 r. w Chojnicach, pozostawił żonę Ritę, syna oraz pięć córek. Łączymy się w (...) więcej

W Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, 19 października odbyło się forum subregionalne  „Poprzez regionalność do obywatelskości”. Forum przeznaczone dla (...) więcej

więcej

więcej
2016-10-20 • Jesienna giełda dla mam

więcej

Zapraszamy Państwa do wypełniania ankiety na temat działalności Centrum Kultury i Bibliotek im. Jana Karnowskiego w Brusach. Celem naszego badania jest poznanie opinii na temat uczestnictwa (...) więcej

Trwa budowa ulicy Kwiatowej w Brusach. Przypominamy, że w ramach prac wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o długości ok 170 m. Szerokość nawierzchni jezdni wynosić będzie 6 m, (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w II turnieju w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. Termin II turnieju: - 22.10.2016r. (sobota)Godz. 10.00; kategoria „Szkoły (...) więcej
2016-10-18 • Barwy jesieni

W dniu 13 października podczas cyklicznych zajęć dla dzieci na dobre zagościła jesień. W bibliotece powstały kolorowe prace w barwach jesieni. Dzieci wykonały je metodą wyklejania różnego (...) więcej

Na obchody XII rocznicy nadania patronatu miastu i gminie Brusy, Burmistrz Brus Witold Ossowski i Proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach ks. Jan Flaczyński, zaprosili mieszkańców 16 (...) więcej

W dniu dzisiejszym, 16 października br., obchodzimy 38. rocznicę wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Papieża. 16 października 1978 roku arcybiskup krakowski został wybrany Papieżem i przybrał (...) więcej

więcej

W Szkole Podstawowej w Lubni odbyła się rocznica nadania imienia placówce Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. 7 października br. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lubni (...) więcej

Ogłoszenie Burmistrza Brus w sprawie możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu. W (...) więcej

12 października br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyły się uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W czasie uroczystości wręczone (...) więcej

W Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach została otwarta wystawa poplenerowa XII Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego, który odbył się w Męcikale w okresie letnim u Państwa Joanny i (...) więcej

Gmina Brusy otrzyma dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Kosobudach oraz na budowę drogi gminnej w Leśnie. Fundusze pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (...) więcej

11 października br. dokonano otwarcia długo oczekiwanej przez mieszkańców wsi Czyczkowy budowy dróg: Czernickiej i Leśnej. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Brus Witold Ossowski, (...) więcej

W okresie od czerwca do października br. panie z  Koła Gospodyń Wiejskich z Lubni i Zalesia prowadziły projekt „Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie”. Projekt realizowano w (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Radna Rady Miejskiej w Brusach Bernadeta Niebrzydowska serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie ulicy Czernickiej w Czyczkowach. Spotkanie odbędzie się 11 (...) więcej

Informujemy, że 12 października br. (środa) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędą się uroczystości związane z gminnymi obchodami Dnia Edukacji (...) więcej

VIII  REGIONALNY   KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH” CELE KONKURSU: Celem konkursu jest poznawanie i (...) więcej

więcej

więcej

4 października br.  odbyło się wręczenie stypendiów Burmistrza Brus. Wyróżnienie otrzymali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Brusy, którzy uzyskali w ubiegłym roku (...) więcej

Od 29 września do 1 października br. odbywały się VII Międzynarodowe Targi Rowerowe KIELCE BIKE-EXPO, na których wręczono nagrody laureatom 5 edycji Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom. Wśród (...) więcej

Dnia 29 września br. w Zespole Szkół w Lubni odbyła się Gminna Gimnazjada w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców.      W zawodach wzięły udział (...) więcej
2016-10-03 • XX Bieg "Gryfa"

Na stadionie miejskim w Brusach, 15 września br. odbył się XX Bieg „Gryfa” . Łącznie w Biegu Gryfa wystartowało 587 zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia a (...) więcej

Październik jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Brusy co roku organizuje spotkanie różańcowe przy figurze Matki Bożej w (...) więcej

28 września 2016 r. w Lubni odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. Do rywalizacji wśród dziewcząt zgłosiły się reprezentacje pięciu szkół podstawowych (...) więcej

24 i 25 września br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się I turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2016/2017, w którym uczestniczyło 50 zawodników. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!