1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

więcej

więcej

więcej

Grupa KREBANE wraz z kapelą z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 24 lipca br. uczestniczyła w X Witosławskich Impresjach Ludowych. Impreza odbyła się pod hasłem (...) więcej

 Już 15 czerwca rozpoczęła się wielka przygoda z historią Polski! Trwa konkurs dla młodzieży i seniorów na fotografie przydrożnych kapliczek oraz krzyży pod nazwą „W różańcu róża (...) więcej

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” – do wygrania jest aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 (...) więcej

Zakończono rozgrywki turnieju tenisa ziemnego, który odbywał się na przełomie czerwca i lipca na bruskim orliku.  W rywalizacji udział wzięło 18 osób. Oficjalne podsumowanie turnieju oraz (...) więcej

Informujemy, iż w związku z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru, nastąpi zmiana godzin otwarcia kompleksu boisk w Brusach. • piątek -  czynne do godz. 17.00• sobota (...) więcej

Jak co roku inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” odbyła się we Wielu, w  tym roku 27 lipca.  Imprezę tradycyjnie (...) więcej

Gmina Brusy, po raz kolejny uczestniczyła w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2016, organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich.  Ogólnopolska rywalizacja samorządów (...) więcej

W tym roku MLKS Tęcza Brusy obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia swojego klubu, w związku z tym zorganizowali cykl imprez. 26 czerwca br. odbył się mecz pokoleń, zmierzyły się dwie drużyny (...) więcej

więcej

więcej

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków (...) więcej

Zakończono budowę ulicy Karpackiej w Brusach. Jej odbiór odbył się 15 lipca br. W ramach, długo oczekiwanej przez mieszkańców osiedla inwestycji, wykonany został ciąg pieszo-jezdny z kostki (...) więcej

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi bliskimi, katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by (...) więcej

Na cały dzień czernicka plaża zamieniła się w piracką wyspę. 17 lipca br. odbyły się tam XIV Igrzyska Plażowe. Pogoda dopisała, pirackie atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem.  (...) więcej

Jagody-owoce lata co roku są główną tematyką festynu w Wielkich Chełmach. 16 lipca br. mieszkańcy tego sołectwa obchodzili jubileuszowy, V Festyn Jagodowy. Sołtys i Rada Sołecka przygotowali (...) więcej

Już po raz drugi w Brusach odbył się turniej Zabory CUP. 17 lipca  br. do Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach przybyło aż 139 graczy w Kaszubską Baśkę. Zawodnicy (...) więcej

więcej

więcej

Zapraszamy na „Spotkanie Młodych w Brusach”, które odbędzie się 16 lipca br. na stadionie miejskim w Brusach. Rozpoczęcie o godz. 15.30. W programie: - powitanie uczestników,- (...) więcej

17 lipca w Centrum Kultury i Bibliotek w Brusach, odbędzie się turniej sportowy Zabory CUP. Turniej będzie rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry - Baszka Méster Sport, z asem serce (...) więcej

16 lipca o godz. 16:00 na boisku sportowym w Wielkich Chełmach odbędzie się 5 FESTYN JAGODOWY. Na uczestników czeka wiele atrakcji: * konkurs na potrawę z jagód, * jubileuszowa niespodzianka * (...) więcej

Trwa rekrutacja „Liderów” do SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI – znanych, ogólnopolskich projektów pomocowych organizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA. Swoją szansę (...) więcej

XII edycja festiwalu archeologicznego odbyła się 09-10 lipca br. Po raz pierwszy Festiwal został zorganizowany w Czernicy i od razu przypadł do gustu publiczności oraz samym uczestnikom.Razem (...) więcej

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS więcej

więcej

więcej

6 lipca br. uruchomiona została strona internetowa Skansenu Józefa Chełmowskiego. Strona dostępna jest pod adresem: www.jozefchelmowski.pl. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z twórczością (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach Turnieju Tenisa Ziemnego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 13 lipca br. u lokalnego animatora (...) więcej

więcej

 Informujemy, że 7 lipca br.  rusza budowa odcinka ulicy Czernickiej w Czyczkowach. Przetarg na jej budowę wygrała firma Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i (...) więcej

 Z uwagi na fakt, że mieszkańcy naszej gminy korzystają z mostu na rzece Niechwaszcz w okolicach miejscowości Bielawy w celu dojazdów do łąk i pól uprawnych Urząd Miejski w Czersku (...) więcej

28 czerwca br. Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- (...) więcej

Przypominamy, że dzięki realizowanej inwestycji mieszkańcy ulicy Karpackiej w Brusach zyskają ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej oraz chodnik po obu stronach jezdni. Dodatkowo wykonana (...) więcej

więcej
2016-07-06 • Brusy pamiętają...

Dziś mija trzecia rocznica śmierci artysty ludowego Józefa Chełmowskiego. Brusy Jaglie. Tam, 26 lutego 1934 roku urodził się Józef Chełmowski. Tam, w malowniczym obejściu, pełnym rzeźb, (...) więcej

Piłkarze trenujący na bruskim orliku wzięli udział w III edycji Międzynarodowego Turnieju Prime Food Cup 2016. Zawody podzielone były na dwa kolejne weekendy i rozgrywano je w Ośrodku (...) więcej

Miłośnicy kaszubszczyzny jak co roku spotkali się by wspólnie świętować XVIII Zjazd Kaszubów. Tegoroczny zjazd odbył się we Wdzydzach 2 lipca br. Kaszubi z Gminy Brusy ruszyli w podróż (...) więcej

3 lipca br.  z okazji jubileuszu 70-lecia działalności Klubu MLKS Tęcza Brusy odbył się turniej drużyn z terenu naszej gminy. O pierwsze miejsce rywalizowało 6 drużyn z pobliskich (...) więcej

Ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pomóż nam zadbać o bezpieczeństwo. Sprawdź czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie! Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na (...) więcej

W ramach obchodów 70 lecia działalności Klubu MLKS Tęcza Brusy, Prezes MLKS Tęcza Brusy Rafał Gawin oraz Burmistrz Brus Witold Ossowski zapraszają na turniej drużyn z terenu naszej gminy. Do (...) więcej

Sołtysi i Rady Sołeckie oraz lokalne stowarzyszenia i organizacje zapraszają mieszkańców poszczególnych sołectw do uczestnictwa w obchodach Nocy Świętojańskiej. (...) więcej

„Zrzeszonëch naju nicht nie złómie” to tegoroczne hasło Światowego Zjazdu Kaszubów. Gmina Kościerzyna, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny, Zrzeszenie (...) więcej

Na kompleksie boisk " Moje Boisko- Orlik 2012" w Brusach rozegrano kolejne spotkania w ramach III Turnieju Tenisa Ziemnego. Wyniki rozegranych spotkań przedstawiają się następująco : (...) więcej

Około 100 młodych piłkarzy wzięło udział w Turnieju Piłki Nożnej o Medal Prezesa SGR Brusy. Turniej odbył się 29 czerwca br. Najmłodsi otrzymali pamiątkowe medale oraz z rąk Pana Józefa (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!