1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Urząd Miejski w Brusach informuje o obowiązku zgłaszania do ewidencji gminnej posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy o (...) więcej

więcej
2016-04-27 • Brusy pamiętają...

więcej

więcej

Przed nami 23. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2016. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś" i „Zagroda" w trzech etapach – gminnym, (...) więcej

Czym jest muzyka? Nie wiem. Może po prostu niebem z nutami zamiast gwiazd. Tą poetycką strofą, pytaniem poety: czym jest muzyka, pytaniem chyba retorycznym, rozpoczął się koncert duetów (...) więcej

Od 1 kwietnia można składać wnioski w ramach rządowego Programu 500 +, w całej Polsce rozpoczęto także akcję informacyjno-promocyjną Bus 500+. W ramach tej akcji pracownicy urzędu wojewódzkiego (...) więcej

więcej

25 kwietnia o godz. 14.00 na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Brusach zaparkował bus 500 plus, który pełni rolę mobilnego punktu informacyjnego na temat rządowego programu Rodzina 500 (...) więcej
2016-04-26 • Krew daje życie!

 9490 ml krwi zebrano podczas kolejnej AKCJI POBORU KRWI 25 kwietnia br. przy Domu Strażaka w Brusach. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i (...) więcej
2016-04-26 • Bus 500 +

Masz pytania o program rodzina 500 +? Na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Brusach 25 kwietnia o godz. 14.00 pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielą wszelkich (...) więcej
2016-04-26 • Brusy pamiętają...

Dziś, 25 kwietnia br., mija IV rocznica śmierci Ks. Biskupa Pelplińskiego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi. Kapłan był bliski Gminie Brusy i jej mieszkańcom. Za jego przyczyną, bł. ks. (...) więcej
2016-04-25 • Tydzień bibliotek

więcej
2016-04-25 • Wiosenna giełda dla mam!

W sobotę 23 kwietnia w godzinach 9.00 - 12.00 odbyła się wiosenna giełda dla mam. Cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem zarówno sprzedających jak i kupujących. Sala widowiskowa CKiB w (...) więcej

23 kwietnia br. na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Brusach odbył się IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Ziemi Zaborskiej. W rywalizacji brali udział uczniowie z powiatu chojnickiego oraz (...) więcej
2016-04-25 • Krew daje życie

więcej
2016-04-23 • Wiosenna giełda dla mam

więcej

Koło Gospodyń Wiejskich z Lubni dostało się do finału na Najpopularniejsze KGW Kujaw i Pomorza. Zachęcamy do wsparcia mieszkanek naszej gminy wysyłając SMS pod numer 71321 o treści KGW.14. (...) więcej

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w otwartych zajęciach z tenisa ziemnego. Zajęcia odbywają się w godz. od 15.00 do 17.00 na bruskim orliku: - uczniowie szkół podstawowych - (...) więcej

Już dzisiaj pobierz darmową mobilną aplikację turystyczną --> odczytaj kod QR aby rozpocząć ściąganie aplikacji.   więcej

14 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się IV Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Brusy w Gimnastyce Dziewcząt. W zawodach brały udział 4-osobowe drużyny, które (...) więcej

W ubiegłym tygodniu 11 kwietnia przeprowadzona została akcja sadzenia drzew i krzewów w miejscowości Leśno. Do pomnażania zasobów przyrodniczych oraz rozwoju pięknej wsi przyczynili się (...) więcej

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub (...) więcej
2016-04-21 • Znaleziono psa!

20 kwietnia br. w Leśnie znaleziono psa. Właściciela prosimy o kontakt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach. więcej

Majówka tuż, tuż!Jak co roku, 3 maja zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Zaborskim Rajdzie Rowerowym Tegoroczna trasa zaczyna się i kończy przy świetlicy wiejskiej w Leśnie.Licząca około 35 (...) więcej

Miłośnicy kaszubszczyzny spotkali się na X edycji konkursu „Czytanie Remusa”.  Fragmenty powieści Aleksandra Majkowskiego czytano w sobotę, 23 maja, w Centrum Kultury i (...) więcej

więcej

więcej

UWAGA KOLARZE MAMY BEZPŁATNE KARNETY NA MARATON KASZEBERUNDA! Chcesz się sprawdzić? Weź udział w Maratonie Rowerowym KaszebeRunda, który odbędzie się 29 maja 2016 roku. Dla kolarzy (...) więcej

1. Organizator:Stowarzyszenie „KOSOBUDY” 2. Współorganizator:Urząd Gminy w Brusach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach 3. Patronat honorowy: Burmistrz BRUS. 4. Cel (...) więcej
2016-04-18 • Od Tatr po Bałtyk

Strażacy z naszej gminy włączyli się w wspaniałą inicjatywę zapalenia Ognia Ducha Świętego w dniu Jubileuszu Chrztu Polski.  Akcja miała na celu ukazanie społecznej solidarności Polaków, (...) więcej

15 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej w Lubni odbyła się XI sesja Rady Miejskiej. Radni podjęli uchwały w sprawach:• zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości sołectw: Kosobudy i (...) więcej

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach 11 kwietnia br. odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. 19 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół (...) więcej

więcej

OGŁOSZENIE         Na podstawie § 3, w związku z § 4 ust. 1 Uchwały Nr V/39/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie (...) więcej

Burmistrz Brusogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku.   Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (...) więcej

W 966 roku władca Mieszko I przyjął chrzest Polski i tym samym rozpoczął chrystianizację całego państwa. 14 kwietnia br.  obchodzimy jego 1050-lecie. Aby upamiętnić ten dzień na terenie (...) więcej

Zarządzenie nr 282/16Burmistrza Brusz dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku z zakresu (...) więcej

10 kwietnia br. w Brusach w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego odbył się turniej sportowy o Puchar Polski. Patronat honorowy objął Burmistrz Brus Witold Ossowski, Poseł na Sejm (...) więcej

 „O tym jak Chełmowski chciał przechytrzyć Kanta” takim tytułem otwarto wystawę twórczości filozoficznej naszego artysty ludowego Józefa Chełmowskiego w Zamku w Krokowej 9 (...) więcej

Zapoznaj się z regulaminem - kliknij na więcej

Od 6 kwietnia br. trwa remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Brusach.  Sala przeznaczona będzie na różnego rodzaju spotkania m.in konferencje, szkolenia a w tym (...) więcej

Informujemy, iż 15 kwietnia 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Lubni, odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Brusach.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie sesji i (...) więcej

więcej

10 kwietnia br. minęła 6. rocznica katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji przy pomniku upamiętniającym Ofiary katastrofy pod Smoleńskiem w sąsiedztwie ronda im. Marszałka Sejmu RP Macieja (...) więcej

Informujemy, że zgodnie z prośbą Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, 10 kwietnia o godz 8.41 OSP w Brusach uruchomi syrenę. Trwający 1 minutę sygnał ciągły będzie miał na celu upamiętnienie (...) więcej

10 kwietnia 2016 roku w Brusach w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego - ul. Dworcowa 18, odbędzie się turniej sportowy o Puchar Polski. Turniej będzie rozgrywany wg obowiązujących (...) więcej

Jakie drogi prowadzą do lepszego życia na Pomorzu? Na to pytanie postaramy się wspólnie odnaleźć odpowiedź na IX Pomorskim Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 23 kwietnia 2016 r. w Gmachu (...) więcej

Warsztaty „Kreatywni w bibliotece” organizowane przez bibliotekęcieszą się coraz większą popularnością. Na pierwszym poświątecznym spotkaniu w dniu 5 kwietnia, uczestniczki (...) więcej

więcej

Paszteciki z serem feta i porem oraz słodką czekoladę mogli spróbować mieszkańcy sołectwa Czyczkowy na kolejnym spotkaniu kulinarnym, które odbyło się 5 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej. (...) więcej

więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCIprzeznaczonych do dzierżawy Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U.z 2015r. poz. 1774 z (...) więcej

5 kwietnia w czytelni Centrum Kultury i Biblioteki miało miejsce ciekawe wydarzenie. Uczestnicy spotkania, młodzież Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego z Agnieszką Łącką i  Małgorzatą (...) więcej

OBWIESZCZENIE          Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 23) podaje się do wiadomości (...) więcej

Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego Stosownie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. (...) więcej

23 marca br. w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Chopina w Gdańsku Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem dotyczącą (...) więcej

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie grantowym Fundusz Akumulator Społeczny współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu FIO. (...) więcej

W niedzielę 4 kwietnia br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach wystąpił Amatorski Zespół Teatralny działający przy Domu Kultury we Wielu z spektaklem (...) więcej

W piątek 1 kwietnia młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Gimnazjum w Brusach pod opieką Jędrzeja Czarnowskiego wzięła udział w nocnym spotkaniu, projekcie z grami edukacyjnymi w (...) więcej

Sołtys Sołectwa Czyczkowy Bernadeta Niebrzydowska, zaprasza chętnych na kolejne spotkanie kulinarne, które odbędzie się 5 kwietnia o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach. Tym razem (...) więcej

więcej

więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje, że od 1 kwietnia br. rodzice mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze – osobiście, pocztą tradycyjną bądź (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!