1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2016-03-30 • Ogłoszenie

OGŁOSZENIEw sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań  w zakresie przeciwdziałania (...) więcej

Już od 4 maja rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu (...) więcej

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach, ogłasza X Konkurs Poetycki o nagrodę dyrektora Szkoły, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Brusy. ZASADY (...) więcej
2016-03-25 • Radosnego Alleluja!

W poniedziałek 21 marca br.  już po raz szesnasty odbył się przegląd piosenki „Na powitanie wiosny”. Na deskach bruskiej sceny wystąpiło 118 uzdolnionych muzycznie uczestników (...) więcej
2016-03-24 • "Jesienią" w Brusach

więcej

Jak co roku  21 marca przy pomniku upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" odbył się Apel Poległych z okazji 72. rocznicy bitwy (...) więcej

19 marca br. był to wyjątkowy dzień dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach. Tego dnia  poświęcony został nowoczesny wóz bojowy oraz nowy sztandar bruskiej jednostki. Uroczystość (...) więcej

W Grudziądzu 19 i 20 marca br. odbyły się oficjalne zawody w układaniu kostki Rubika.  Po raz 13 do rywalizacji speedcubingowej podszedł mieszkaniec Brus, uczeń tutejszego Gimnazjum Maciej (...) więcej

20 marca br. jak co roku Kaszubi spotkali się na Dniu Jedności Kaszubów. Tym razem uroczystość odbyła się w Bojanie, gmina Szemud.  Gminę Brusy oprócz akordeonistów reprezentowało (...) więcej

Mieszkańcy sołectwa Czaczykowy po raz kolejny spotkali się na warsztatach kulinarnych. Tym razem tematem przewodnim były pizzerki. Spotkanie poprowadziła pani Bożena Jaworońska, która podała (...) więcej

Z przyjemnością informujemy, że przebudowa terenu przy przedszkolu i szkole podstawowej w Brusach oraz przebudowa ulicy: Głównej i Leśnej w Zalesiu zakwalifikowały się do II etapu (...) więcej

3 marca 2016 Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach ogłosiło konkurs na logo i hasło promujące Eksperymentarium Przedmiotem konkursu jest przedstawienie: (...) więcej

Informujemy, iż 29 marca br. rozpoczyna się budowa ulicy Karpackiej. Przetarg na jej budowę wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno –Usługowo - Handlowe Roman Jereczek z (...) więcej

17 marca br. na Zamku Książąt Pomorskich, w siedzibie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,  uroczyście otwarto wystawę „Tajemnica świata światów” twórczości Józefa Chełmowskiego (...) więcej

19 marca 1238 roku papież Grzegorz IX, w bulli papieskiej, zatytułował szczecińskiego księcia „księciem Kaszub”. Potwierdził tym samym dobra podarowane przez  Bogusława (...) więcej

Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” zaprasza dnia 21 marca 2016 roku do Męcikała na obchody 72 rocznicy „Bitwy pod Męcikałem”  W programie (...) więcej

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach zaprasza wszystkich Gimnazjalistów wraz z rodzicami na Dzień Otwarty. (...) więcej

Droga Krzyżowa ulicami Brus jak co roku odbywa się w Wielki Piątek. Rozpocznie się przy pomniku Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Jana Pawła II o godzinie 12:00. Następnie wierni (...) więcej

RobotChellenge to największe zawody własnoręcznie zbudowanych, autonomicznych i mobilnych robotów w Europie. Ostatnie odbyły się 12 i 13 marca br. w Wiedniu. Zawodnicy przyjechali m.in.  z (...) więcej

Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku.   Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (...) więcej

Wielkanocne śniadanie kojarzone jest z jajkami i z domową białą kiełbasą. W związku że święta zbliżają się wielkimi krokami mieszkańcy sołectwa Czyczkowy postanowili poznać sposób jej (...) więcej

Z okazji dnia kobiet 13 marca br. w strzelnicy gminnej przy Gimnazjum w Brusach odbyły się zawody strzeleckie o puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej. Najlepsza zawodniczką okazała się Anna (...) więcej
2016-03-14 • Rodzina 500 plus

Na podstawie ustawy  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie program „Rodzina 500 plus”. Program (...) więcej

Obchody Dnia Kobiet za nami. Ostatnie spotkania odbyły się 12 marca br. w Małych Chełmach i Kinicach.  Nie zabrakło licznych atrakcji, organizatorzy przygotowali m.in. konkursy kulinarne, (...) więcej

więcej

Dzień kobiet dla uczestniczek warsztatów kreatywnych odbył się pod znakiem świąt wielkanocnych. Uczestniczki za pomocą dwóch technik: Kanzashi i Quilling, dekorowały jajka wielkanocne. Motywem (...) więcej

Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny obchodzili Dzień Kobiet. Spotkanie odbyło w 8 marca w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Spotkanie zorganizował jak co roku (...) więcej

więcej

Przypadający w marcu Dzień Kobiet stanowi świetną okazję do zadbania o swoje zdrowie i wykonania profilaktycznej mammografii! Nie czekaj, zarejestruj się już teraz! LUX MED Diagnostyka zaprasza (...) więcej

Europejskie Forum Młodzieży poszukuje młodzieży w wieku 18-30 lat chcącej wziąć udział w projektach Wolontariatu Europejskiego.Chciałbyś/ chciałabyś wyjechać na wolontariat? Poznać inny kraj, (...) więcej

Rekrutacja do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych na rok 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami, które dostępne są także w szkołach i przedszkolach. więcej

OGŁOSZENIE Informuje się, że Wojewoda Pomorski decyzją znak BZK-IX.7160.17.2016 z dnia 8 marca 2016r. w związku z wnioskiem Burmistrza Brus, powołał Komisję ds. szacowania strat w uprawach (...) więcej

Aż 22 sołectwa gminy Brusy zdecydowały się zorganizować dzień kobiet dla swoich mieszkanek. Część z nich odbyła się w miniony weekend. Dla wszystkich pań był to wyjątkowy dzień, spędzony w miłym (...) więcej

W ramach budowy do systemu wodociągu gminy Brusy podłączone zostaną miejscowości Przymuszewo oraz Lendy. Łącznie powstanie ok 3996 m sieci a jego koszt wyniesie ok. 210 tys. zł. Wykonawcą tego (...) więcej

więcej

Informuje się, że w dniu 4 marca 2016r. Burmistrz Brus wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o powołanie Komisji gminnej ds. szacowania strat w uprawach będących wynikiem ujemnych skutków (...) więcej

więcej

więcej

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości informacji   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2014r. o udostępnianiu informacji o (...) więcej

 „Akordeon przede wszystkim” to hasło warsztatów akordeonowych, które odbyły się 27 lutego br. w Centrum Kultury i Biblioteki. Pan Paweł Nowak, akordeonista, organizator m.in (...) więcej
2016-03-02 • Ferie w Kosobudach!

Warsztaty artystyczne, konkursy, zajęcia plastyczne oraz różne gry i zabawy to wszystko co czekało na dzieci sołectwa Kosobudy podczas ferii.  Pomysł na ciekawe spędzania czasu wolnego (...) więcej
2016-03-01 • Dzień Kobiet w Lubni


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!