1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2016-02-29 • Wesołe ferie w Męcikale

W filii bibliotecznej w Męcikale jak co roku odbyły się ferie zimowe. Różnorodne zajęcia, warsztaty i doskonała zabawa dała mnóstwo uciechy najmłodszym. 136 dzieci brało udział w zajęciach (...) więcej

więcej

Dzień kobiet, święto które panie obchodzą 8 marca, jest wspaniałą okazją na oderwanie się od codziennych zajęć i spędzenia miłego wieczoru. Mieszkanki gminy Brusy z tej wyjątkowej okazji (...) więcej

więcej

W Kosobudach 28 lutego br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Gminy Brusy w Tenisa Stołowego.Wyniki turnieju (...) więcej

26 lutego po całej świetlicy wiejskiej w Czyczkowach roznosił się zapach świeżego pieczywa. Tego dnia odbyło się tam spotkanie połączone z pokazem pieczenia chleba na zakwasie. Pan Ryszard (...) więcej
2016-02-26 • Brusy pamiętają…

Dziś mija 82. rocznica urodzin Artysty Józefa Chełmowskiego. więcej
2016-02-26 • Zimowe wakacje w Lubni

Na nudę podczas ferii nie narzekały dzieci z sołectwa Lubnia. Sołtys, rada sołecka, szkoła oraz stowarzyszenie „Bala” przygotowali mnóstwo gier i zabaw, które pozwoliły najmłodszym (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do uczestnictwa w  XVI Przeglądzie Piosenki „NA POWITANIE WIOSNY” o zasięgu powiatowym.  Celem (...) więcej

Sołtys, Rada Sołecka Sołectwa Czyczkowy oraz Stowarzyszenie Wsi Zaboracy w czasie ferii zaplanowali dla dzieci swojego sołectwa szereg alternatyw spędzania czasu wolnego. W dniach od 15 do 24 (...) więcej

Organizatorzy proszą Panie, które wezmą udział w obchodach Dnia Kobiet o potwierdzenie swego przybycia do 2 marca 2016 r. Kontakt 698 291 530, 886 035 907. więcej

więcej

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach spotkali się 18 lutego br. by podsumować swoją działalność. Najważniejszym punktem spotkania był wybór nowego zarządu. (...) więcej
2016-02-23 • Zimowisko trwa!

Kolejne dni zimowiska w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach za nami. Na dzieci codziennie czeka mnóstwo pomysłów na ciekawe i kreatywne spędzanie czasu wolnego. W ostatnich dniach odbyły (...) więcej
2016-02-22 • Zebranie OSP Leśno

Kolejne spotkanie jednostek OSP za nami. 20 lutego br. zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Leśnie. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Brus Witold Ossowski, Przewodnicząca Rady (...) więcej

W świetlicy wiejskiej w Leśnie, 19 lutego br. odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci. Na zajęcia przybyło ok. 40 przyszłych mistrzów kuchni. Wszyscy uczestnicy byli bardzo aktywni, w trakcie (...) więcej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku - pobierz załącznik! więcej

W Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, 17 lutego br. nastąpiło uroczyste otwarcie biura poselskiego Posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego. W otwarciu uczestniczyli: władze (...) więcej
2016-02-17 • Zimowisko rozpoczęte!

W czasie ferii zimowych Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży we współpracy z Centrum Kultury i Biblioteki oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej przygotowali dla dzieci mnóstwo atrakcji, alternatyw (...) więcej

Zapraszamy na Indywidualne Mistrzostwa Gminy Brusy w tenisa stołowego Mężczyzn, które odbędą się w niedzielę, 28 lutego br. o godz.13.00 na sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Ks. (...) więcej

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Departament Rolnictwa i Środowiska, Pełnomocnikiem Marszałka ds. współpracy z (...) więcej

W Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, 13 lutego br. odbył się niezwykły koncert dla babć i dziadków. Koncert połączony z zbliżającym się świętem – Walentynkami, w którym każdy (...) więcej

Członkowie OSP w Główczewicach spotkali się 15 lutego br. by podsumować miniony rok. W czasie zebrania wybrano nowe władze: Prezes – Kazimierz Warnke Naczelnik – Jan Warnke (...) więcej
2016-02-16 • Walentynki w CKiB

Tematem przewodnim Czwartkowych spotkań dla dzieci, w bibliotece były Walentynki. Dwanaście małych uczestników spotkania dowiedziało się czym jest święto zakochanych oraz wykonało, na tę okazję (...) więcej

Młodzi bruszanie zyskali uznanie w oczach Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Izabela Pałubicka, Agata Pestka, Dominika Sikorska, Julia Rolbiecka, Karolina Czapiewska, Oliwia (...) więcej
2016-02-12 • Ferie w Gminie Brusy

Nie masz pomysłu na ferie? Sprawdz co czeka Cię w Brusach i okolicznych miejscowościach. Przedstawiamy propozycję aktywnego spędzania wolnego czasu. (...) więcej

  Szanowni Krwiodawcy z terenu miasta i gminy Brusy! W związku z trwającą kampanią sprawozdawczo-wyborczą w PCK  zapraszam na spotkanie organizacyjne Klubu HDK przy Urzędzie Miejskim (...) więcej

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Brus informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r.  o gospodarce (...) więcej
2016-02-12 • VIII Bal Burmistrza Brus

VIII Bal Charytatywny Burmistrza Brus za nami. 6 lutego br. na sali przy Centrum Kultury i Biblioteki  w Brusach zebrało się 226 osób by dobrą zabawą zakończyć karnawał oraz wspomóc (...) więcej

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.7 Nowe Mikroprzedsiębiorstwa   W konkursie mogą być realizowane wyłącznie (...) więcej

Na zakończenie karnawału w świetlicach w Zalesiu i Lubni odbyły się „Kaszubskie zapusty” przygotowane przez panią Danutę Miszczyk z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Uczestnicy (...) więcej

Tradycję odwiedzin Mikołaja oraz zabawy karnawałowej podtrzymali Koło Gospodyń Wiejskich, sołtys oraz rada sołecka w Małych Chełmach. 28 stycznia br. na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: (...) więcej
2016-02-09 • Zimowy rajd pieszy!

Zaborski Park Krajobrazowy oraz Nadleśnictwo Przymuszewo zaprasza całe rodziny do wzięcia udziału w zimowym rajdzie pieszym, który odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 roku. Trasa rajdu wynosi (...) więcej
2016-02-08 • Nowy zarząd OSP Lubnia

Druhowie OSP w Lubni podczas zebrania sprawozdawczo- wyborczego, 5 lutego br. podsumowali pięcioletnią kadencję. W trakcie spotkania dokonano wyboru nowego zarządu. W jego skład weszli: (...) więcej

więcej

4 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” dziewcząt. W turnieju wzięły udział (...) więcej

   OBWIESZCZENIE Burmistrz Brus, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 i 85 (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Brusy oraz gości do wzięcia udziału w VIII Charytatywnym Bal Burmistrza Brus. Dochód z tegorocznego balu będzie przeznaczony na leczenie (...) więcej

więcej

Informujemy, że zakończyła się realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – (...) więcej

Miejsce: Urząd Miejski w Brusach – biuro nr 14 W lutym 2016 roku czynny jest w następujące dni:   Poniedziałki- dyżur PSYCHOLOGA:p. Aldona Jurkowska-Groth - 01 i 08 (...) więcej

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Brusy rozpoczynają zebrania sprawozdawcze. Pierwsze odbyło się już w Czyczkowach. Wybrano tam następujący Zarząd: Prezes: Henryk Januszewski (...) więcej

03 lutego br. w świetlicy wiejskiej sołectwa Lubnia odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Organizatorzy sołtys, rada sołecka oraz nauczyciele SP przygotowali milusińskim mnóstwo atrakcji, gier i (...) więcej

Rada Miejska w Brusach podczas X sesji uchwaliła budżet gminy na rok 2016. Ustalono dochody budżetu na kwotę 47.877.936 zł oraz wydatki w wysokości 46.283.514 zł w tym wydatki inwestycyjne (...) więcej

więcej
2016-02-03 • Ferie zimowe Męcikał

więcej
2016-02-03 • Ferie zimowe Leśno

więcej

więcej
2016-02-03 • Ferie Zimowe CKiB Brusy

więcej

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokrycia dachowe typu eternit) w ramach programu (...) więcej

więcej

31 stycznia br. na sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się X Gminny Turniej Stołowego o Puchar Burmistrza Brus. Zawodnicy rywalizowali w 5 kategoriach wiekowych. (...) więcej

więcej

Urodziła się Pani  w roku 1966? Od tego roku przysługuje Pani bezpłatne badanie mammograficzne, refundowane przez NFZ, realizowane w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka (...) więcej

30 stycznia br. dzieci z sołectwa Główczewice jak co roku spotkały się na Balu Przebierańców. Organizatorzy imprezy: Sołtys wraz z Radą Sołecką przygotowali mnóstwo niespodzianek, (...) więcej

30 stycznia br. Dom Strażaka w Czarniżu wypełniony był śmiechem oraz okrzykami dziecięcej radości. Wszystko to za sprawą zabawy karnawałowej, którą zorganizowali: Sołtys, Rada Sołecka oraz Koło (...) więcej
2016-02-01 • Bal seniora

27 stycznia br. w Centrum Kultury i Biblioteki seniorzy oraz sympatycy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach spotkali się na balu seniora, by w gronie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!