1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Dobiega końca realizacja zadania pn. "Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób (...) więcej

więcej

więcej

Absolwentka Gimnazjum w Brusach Weronika Jaroszewska została laureatką nagrody głównej  w konkursie plastyczno-literackim „Razem lepiej” zorganizowanym w ramach tegorocznej (...) więcej

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego można zasięgnąć informacji np. związanych z rozpoczęciem (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki zaprasza  do wzięcia udziału w  kolejnej, już czwartej edycji nauki języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dostęp do profesjonalnych kursów (...) więcej

więcej

W minioną środę, 23 września, Burmistrz Brus Witold Ossowski otrzymał wyjątkowe wyróżnienie – medal za wzorową współpracę ze strażą pożarną z okazji 20-lecia Związku Emerytów i Rencistów (...) więcej

Przypominamy, że dzięki realizowanej inwestycji miejscowość zyska dwa trakty o (...) więcej

20 września w Brusach, w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego odbył się turniej sportowy o Super Puchar Pomorza. W turnieju „Baśki”, zawodnicy rozegrali 4 rundy po 40 (...) więcej

więcej

Podczas planowania zadań inwestycyjnych na 2015 rok bruski samorząd nie zapomniał o najmłodszych mieszkańcach miasta i gminy Brusy. To właśnie z myślą o nich doposażono trzy place zabaw w (...) więcej
2015-09-18 • Kolarstwo ich pasją

Z roku na rok rośnie grupa zapalonych kolarzy. Nasi mieszkańcy co roku biorą udział w maratonach rowerowych. Zdjęcie przedstawia pochodzących z gminy Brusy uczestników Maratonu Kociewie - (...) więcej
2015-09-18 • Rowerem do Koronowa

W sobotę, 12 września 2015 r. odbył się Charytatywny rajd Banku Spółdzielczego w Koronowie pod hasłem „Jedziemy po zdrowie naszych dzieci!”. Wzięło w nim udział ponad 150 kolarzy z (...) więcej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” rozpoczęło działania zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata (...) więcej

Trwa realizacja zadania  pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem pomp ciepła na terenie gminy Brusy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na (...) więcej

Poniedziałkowe popołudnie, 14 września, na bruskim orliku, minęło pod hasłem turniejowej rywalizacji., wszystko to za sprawą gminnych eliminacji w Turnieju Orlika o Puchar Premiera. Uczestnicy (...) więcej

W minioną sobotę, 12 września, 42 kolarzy wystartowało z Brus aby wziąć udział w II Rajdzie Kaszubskiej Marszruty. Trasa przebiegała przez Żabno, Męcikał – Strugę, Czernicę do Wielkich (...) więcej

więcej

Zaborskie Dożynki Gminne, które odbyły się w miniona niedzielę 13 września, od lat są formą dziękczynienia za plony oraz czasem wspólnej zabawy mieszkańców Gminy Brusy. Tegorocznymi Starostami (...) więcej

Już w najbliższą niedzielę, 20 września, w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach rozegrany zostanie Turniej sportowy o Super Puchar Pomorza. W turnieju (...) więcej
2015-09-13 • Serdecznie zapraszamy!

więcej

Członkowie Miejskiego Koła LOK w Brusach wzięli udział w Otwartych Wojewódzkich zawodach Strzeleckich Klubów  Rezerwy LOK w Bietowie. Zawody odbywały się w dwóch turach, w maju i (...) więcej

Do 20 września można oddawać głosy na Chatę Kaszubską oraz Oczyszczalnię ścieków w Brusach zgłoszone do konkursu Eko Inwestycje Pomorza.Budowa Chaty kaszubskiej w Brusach - Jagliach bierze (...) więcej

Zapraszamy do udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Zwierzak – mój przyjaciel”Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI  Szkół (...) więcej

3 września 2015 roku na stadionie miejskim w Brusach odbyła się "V Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych w Brusach". Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało aż 15 placówek z (...) więcej

więcej

Już w poniedziałek, 14 września, o godz. 15:00, na kompleksie boisk "Moje Boisko Orlik 2012" rozegrany zostanie kolejny Turniej Orlika o Puchar Premiera. Do udziału w rozgrywkach (...) więcej

OGŁOSZENIE Informuje się, że Wojewoda Pomorski decyzją znak BZK-IX.7160.23.2015.AK z dnia 4 września 2015r., w związku z wnioskiem Burmistrza Brus, powołał Komisję do szacowania szkód z (...) więcej

Atrakcją dodatkową tegorocznych Zaborskich Dożynek Gminnych, 13 września, będzie prezentacja działalności Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego "CIS" w Męcikale. Na (...) więcej

Fotogaleria: (...) więcej

W sobotę 29 sierpnia w Antoniewie, spotkali się mieszkańcy sołectwa Małe Chełmy, aby wspólnie świętować zakończenie zbiorów. Przedstawiamy fotorelację z wydarzenia. Fot. KGW Małe Chełmy więcej

Zapraszamy do udziału w II Rajdzie Kaszubskiej Marszruty, w sobotę 12 września!Tym razem mieszkańcy powiatu chojnickiego spotkają się w Wielkich Chełmach.Zapisy dla mieszkańców gminy Brusy (...) więcej

W minioną sobotę, 5 września, do Brus specjalnym pociągiem przybyli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk oraz przedstawiciele spółek PKP: (...) więcej

Informujemy, że Gmina Brusy w ramach realizacji tegorocznej edycji Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu” zaprasza swoich mieszkańców do udziału w:Projekcie (...) więcej

         Burmistrz Brus informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (...) więcej

Dożynki parafialne w Kosobudach to prawdziwe święto mieszkańców wsi skupionych w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co roku inny dyżur dożynkowy zajmuje się przygotowaniem (...) więcej

więcej

OGŁOSZENIE   Informuje się, ze w dniu 26 sierpnia 2015r. Burmistrz Brus wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o powołanie Komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez suszę. (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!