1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Brusy Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w uroczystym przekazaniu na rzecz Samorządu Miasta i Gminy Brusy dworca kolejowego z (...) więcej

27 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Brusach czworo nauczycieli odebrało z rąk Burmistrza Brus Witolda Ossowskiego akt nadania stopnia awansu zawodowego, tym samym uzyskując tytuł nauczyciela (...) więcej

W piątek, 28 sierpnia w Centrum Kulury w Brusach miała miejsce VI sesja Rady Miejskiej w Breusach. Podczas jej trwania radni podjęli uchawały w sprawach: powołania zespołu opiniującego (...) więcej
2015-08-31 •

więcej

OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 (...) więcej

Burmistrz Brus informuje rolników, że w związku z długotrwałym brakiem obfitych opadów deszczu, wysokimi temperaturami powietrza i licznymi informacjami otrzymywanymi od rolników z terenu (...) więcej

więcej

Informujemy, że 28 sierpnia (piątek) o godz. 12:00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej.Proponowany porządek obrad:1.    Otwarcie sesji i (...) więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, że w dniach od 7 września 2015 r. do 11 września 2015 r. trwać będzie nabór wniosków od osób bezrobotnych ubiegających się o jednorazowe środki (...) więcej
2015-08-24 • Krebane promują Brusy

Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane” dość aktywnie spędzał tegoroczne wakacje. Tuż przed Międzynarodowym Festiwalem Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem (...) więcej

Sobota, 15 sierpnia minęła w Leśnie pod hasłem dobrej zabawy i śliwek. To one królowały podczas kolejnego już festynu śliwkowego. Program imprezy stanowiły różnego rodzaju konkursy i (...) więcej

Zachęcamy do korzystania z nowego obiektu turystycznego, który powstał w Brusach. Poniżej przedstawiam krótki opis obiektu, przygotowany przez właściciela p. Remigiusza Ossowskiego - Narlocha (...) więcej
2015-08-20 • WYPRAWKA SZKOLNA 2015

W 2015 r. zgodnie z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla (...) więcej

Po 6 miesiącach pracy przeszedł czas na podsumowanie projektu „Czarno na białym”. We wtorek 11 sierpnia w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbyła się premiera przedstawienia (...) więcej

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów (...) więcej
2015-08-19 • Postępy w Zalesiu

Prace w Zalesiu postępują zgodnie z założonym planem. Jak dotąd wykonano kanalizację deszczową oraz korytowanie dróg. Kolejny etap to prace przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni. (...) więcej

W niedzielę, 9 sierpnia, na kompleksie boisk, dzieci i ich rodzice rywalizowali w ramach  Wakacyjnej Ligii Piłki Nożnej. Oprócz meczy małych piłkarzy, podczas imprezy swoje umiejętności (...) więcej

więcej

Informujemy, że rozstrzygnięte zostało postępowanie o zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój (...) więcej

  więcej

Loklany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem działalności gospodarczej. W programie spotkań (...) więcej

8 sierpnia br. już po raz 18. strzelano o tytuł Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Brusach. Gromkie „Wiwat Król!” popłynęło w kierunku Mariusza Stanke – dotychczasowego (...) więcej
2015-08-11 • Ostrzeżenie pogodowe

więcej

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach i Fundacja Teatrów Snów zaprasza na plenerowy spektakl pt. "Remus" realizowany w ramach projektu "Wędrówki Remusa". Spektakl odbędzie (...) więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z (...) więcej

Dnia 30 lipca br. o godz. 18:00 na Kompleksie Boisk "Moje Boisko Orlik 2012" odbyło się oficjalne podsumowanie turnieju oraz wręczenie pucharów oraz nagród. Zwycięzcą tegorocznego turnieju (...) więcej

więcej

więcej

więcej
2015-08-06 • Ostrzeżenie pogodowe

więcej

więcej

więcej

więcej

Bilety do nabycia w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w więcej
2015-08-05 • Festyn letni w Lubni

Sobotnie popołudnie, 1 sierpnia dla mieszkańców Lubni było okazją do integracji. Wszystko to za sprawą organizowanej w ramach funduszu sołeckiego imprezy, a mianowicie Festynu Letniego. (...) więcej

więcej

  Już po raz 18 niewielka wieś Widno zamieniła się w stolicę chleba. Wszystko to za sprawą mającego miejsce w minioną sobotę tj. 1 sierpnia „Pieczenia Chleba”, imprezy (...) więcej

więcej

Dziś, 1 sierpnia, mija 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu łączymy się z żołnierzami - bohaterami tego wydarzenia oraz mieszkańcami stolicy, poległymi i zamordowanymi w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!