1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia wraz z nauczycielkami: Mirosławą Wielinską i Ireną Piekarską, zwiedzili Urząd Miejski w Brusach. Zobaczyli m.in. na czym polega praca (...) więcej

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców siatkówki na VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się w sobotę, 30 maja br. w sali (...) więcej

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej w Gdańsku oraz Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie (...) więcej

Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia patronuje Szkole Podstawowej w Leśnie już od 10 lat. Uroczystości związane z obchodami jubileuszu nadania imienia szkole odbyły się w (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza na obchody Gminne Obchody Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat z Profesorem Ciekawskim”, które odbędą się w niedzielę, 7 czerwca br. w godzinach 15:00 (...) więcej

Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w obchodach Dnia Dziecka. Poniżej przedstawiamy program imprez przygotowanych z tej okazji w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. (...) więcej

Burmistrz Brus zaprasza rolników do wzięcia udziału w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Głosowanie odbywa się w niedzielę, 31 maja br., w godzinach 8.00-18.00 w Urzędzie Miejskim w (...) więcej

więcej

Szkoła Podstawowa w Leśnie świętowała dziś 10. rocznicę nadania jej imienia Kard. Stefana Wyszyńskiego. Szczegółowe informacje na ten temat już wkrótce, a tymczasem zapraszamy do zapoznania (...) więcej

59,74% - tyle wyniosła frekwencja wyborcza podczas II tury Wyborów Prezydenckich w gminie Brusy. Jest to najwyższy wynik w powiecie chojnickim. Burmistrz Brus Witold Ossowski dziękuje (...) więcej

więcej

więcej

więcej

więcej

więcej

więcej

więcej

22 maja br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się spotkanie dot. możliwości pozyskania dofinansowania instalacji pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody (...) więcej

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Brusach z 29 sierpnia 2014 roku Szkole Podstawowej w Kosobudach nadano imię Księdza Kanonika Bolesława Śledzia. Uchwała weszła w życie z dniem 1 maja (...) więcej

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych informacji o funduszach europejskich podczas dyżuru Lokalnego Punktu Informacyjnego w ramach tzw. Mobilnych Punktów Informacyjnych. Dyżur odbędzie się w (...) więcej

234 osoby, w minioną sobotę 16 maja, wyruszyły do Wiela na odpust kalwaryjny Wniebowstąpienia Pańskiego. Pieszą pielgrzymkę poprzedziła msza św. pod przewodnictwem ks. Prałata Zdzisława (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach tenisa ziemnego dla dorosłych. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 24 maja br. u trenera środowiskowego Tomasza Ostrowskiego (tel. (...) więcej
2015-05-18 • Turniej na bruskim Orliku

7 czerwca br. na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012”,  podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka pn. „Nasz kolorowy trzeźwy świat z Profesorem Ciekawskim”, (...) więcej

W piątek 8 maja 2015 r. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się już 44. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”  (...) więcej

Informujemy, że Gmina Brusy zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego instalacji pomp ciepła na potrzeby wytworzenia ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach indywidualnych w (...) więcej
2015-05-15 • Brusy pamiętają…

16 maja br. mija 129. rocznica urodzin poety i działacza kaszubskiego Jana Karnowskiego. Jan Karnowski  (csb: Jan Karnowsczi, pseudonim "Wôś Budzysz", ur. 16 (...) więcej

10 maja swój głos w pierwszej turze Wyborów Prezydenta RP oddała ponad połowa uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy Brusy. Frekwencja wyborcza wyniosła 52,79%.   Oto ilość głosów (...) więcej

19 maja br. odbędzie się uroczystość nadania imienia Księdza Kanonika Bolesława Śledzia Szkole Podstawowej w Kosobudach. Ceremonię rozpocznie msza św. o godzinie 10.00 w kościele (...) więcej

Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Brusach Mirosław Klawikowski zaprasza do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce do Wiela i do przeżywania uroczystości odpustowej. W sobotę, 16 (...) więcej

Burmistrz i Rada Miasta Kościerzyna oraz Biblioteka Miejska w Kościerzynie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szesnastej edycji Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej (...) więcej

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” ,,CIS" z Męcikała 8 maja uczcili 70. rocznicę bezwarunkowej kapitulacji (...) więcej

Rozpoczyna się już 22. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska 2015. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – (...) więcej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzenia Burmistrza Brus z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie (...) więcej

Podsumowano marcowe warszaty gry w kaszubską baśkę. Spotkanie odbyło się pod koniec kwietnia w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Każdy z uczestników, z rąk zastępcy burmistrza Brus (...) więcej

II Turniej Piłki Nożnej Ministrantów o Puchar Ojca Prowincjała we Wronkach odbył się w dniach 8-10 maja br. W szranki stanęły z sobą drużyny piłkarskie z Orlika, Brodnicy, Torunia, Jarocina (...) więcej

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej obchodziły 180. Rocznicę powstania Zgromadzenia. Uroczystości w Domu Prowincjalnym w Orliku odbyły się w miniony weekend, 9 i 10 (...) więcej
2015-05-11 • Uwaga!

W związku z krajowymi ćwiczeniami Obrony Cywilnej, informujemy, że w dniu 12 maja br. będzie uruchamiana syrena alarmowa w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w więcej

30 kwietnia Lasy Państwowe obchodziły swoje ogólnopolskie święto. Z tej okazji w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach została odprawiona msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza (...) więcej

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulic Głównej i Leśnej w Zalesiu. Umowę z wyłonionym wykonawcą, firmą Usługi Transportowe, Ziemne, Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk (...) więcej

Informujemy, że obwody głosowania nie zmieniły się i pozostały takie same jak w listopadowych wyborach samorządowych. więcej

Gmina Brusy otrzymała tytuł Metropolii Produkcji Dobra. Fabryka Aktywności Młodych nadaje samorządom, których mieszkańcy wykazali się dużą aktywnością w produkcji Dobrych Uczynków podczas akcji (...) więcej

Siostry Franciszkanki z Orlika zapraszają do wspólnego przeżywania uroczystości 180-lecia ich Zgromadzenia. więcej

Dokładnie 10 lat temu, 6 maja 2005 roku, otwarto Chatę Kaszubską w Brusach-Jagliach. Urodziny, sąsiadującego ze skansenem Artysty Józefa Chełmowskiego, muzeum regionalnego świętowano (...) więcej

Zakończono realizację zadania pn. ”Konserwacja i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Brusy”, obejmującego pielęgnację drzew – pomników przyrody wraz z montażem (...) więcej

więcej

Informujmy, że Gmina Brusy, wspólnie z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach, ogłosiła konkurs (...) więcej

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.    Konkurs ma na celu (...) więcej

Fundacja mBanku i Fundacja Dobra Sieć zapraszają do konkursu grantowego „mPotęga” wszystkich, którzy chcą pokazać młodym ludziom piękno matematyki, mają pomysły na innowacyjne (...) więcej

W tym roku mija 224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w minioną niedzielę, w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach, została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. (...) więcej

Aż 272 uczestników wzięło udział w tegorocznym XIII Zaborskim Rajdzie Rowerowym. Tym samym pobito zeszłoroczny wynik 210 osób. Licząca ok. 25 km trasa wiodła przez Żabno, Giełdon, Czarniż, (...) więcej

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk zaprasza na seminarium dotyczące zakładania i pielęgnacji tradycyjnych sadów przydomowych. Organizowane jest (...) więcej

Aż 30 psów ras Alaskan Malamute, Syberian Husky i pies grenlandzki można było zobaczyć, dotknąć i pogłaskać podczas IV Primaaprilisowych Mini Zawodów Psich Zaprzegów. Psy były atrakcją nie tylko (...) więcej

BURMISTRZ   BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusy ogłasza  II    USTNY    PRZETARG     OGRANICZONY na sprzedaż  (...) więcej

Gmina Brusy, już po raz trzynasty, zaprasza do uczestnictwa w Zaborskim Rajdzie Rowerowym! Trasa przejazdu liczy ok. 25 km i przebiega szlakami Kaszubskiej Marszruty: Brusy (plac przy OSP), (...) więcej

BURMISTRZ   BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusy ogłaszaII  USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących  działek (...) więcej
2015-05-02 • Święto flagi

Dzisiaj, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione w 2004 roku przez Sejm RP. Dzień biało – czerwonej flagi przypada pomiędzy Świętem Pracy (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!