1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Gmina Brusy za pośrednictwem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej organizuje pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotnie (...) więcej

W minioną sobotę, 28 marca br. odbyły się trzecie już warsztaty gry w kaszubską baśkę. Tajniki gry zdradzał uczestnikom spotkania Mirosław Ugowski, prezes Stowarzyszenia Kaszebe Baszka. (...) więcej
2015-03-27 • I Ty możesz pomóc!

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” w Męcikale zapraszają do przyłączenia się do ogólnopolskiej zbiórki darów żywnościowych dla kombatantów II wojny (...) więcej

18 marca 2015 roku młodzi miłośnicy piłki ręcznej ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brusach oglądali na żywo mecz superligi mężczyzn. W akcji widziano zespoły Wybrzeża Gdańsk i Vive (...) więcej
2015-03-26 • „Czarno na białym”

„Czarno na białym” to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”  na terenie gminy Brusy w ramach programu (...) więcej

21 marca br. przy pomniku upamiętniającym heroiczną walkę partyzantów z Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" odbył się Apel Poległych z okazji 71. rocznicy bitwy pod Męcikałem. (...) więcej

W związku z planowaną w kwietniu br. deratyzacją sieci kanalizacyjnej na terenie Brus, Zakład Gospodarki Komunalnej prosi o informacje o ewentualnych miejscach, w których pojawiają się gryzonie (...) więcej

więcej

więcej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach cyklu „Środa z Funduszami dla…" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach po raz kolejny zorganizowało „Giełdę dla mam”. Na pomysł odpowiedziało ponad 40 pań z gminy Brusy, które wymieniały się ubrankami, (...) więcej

Promocja albumu fotograficznego i książki w jednym - „Boże Męki na Zaborach” odbyła się w sobotę, 21 marca. Na spotkanie promocyjne do Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana (...) więcej

Informujemy, że IV sesja Rady Miejskiej w Brusach odbędzie się 30 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w sali lustrzanej Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.   (...) więcej

  więcej

Z przyjemnością informujemy, iż Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w ramach partnerstwa z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej oraz Towarzystwem (...) więcej

Co roku w innej miejscowości, spotykają się z sobą Kaszubi z całej Polski i świata, by uczcić Dzień Jedności Kaszubów. Wydarzenie jest wspomnieniem pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach z (...) więcej

W minioną sobotę, 21 marca br. odbyły się drugie już warsztaty gry w kaszubską baśkę. Tajniki gry zdradzał uczestnikom spotkania Mirosław Ugowski, prezes Stowarzyszenia Kaszebe Baszka. Kolejne (...) więcej

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach przygotowali na Wielkanoc przeróżne ozdoby i zachęcają do ich zakupu. Jeden z kiermaszy odbył się już w miniony piątek, 20 marca, w Urzędzie (...) więcej
2015-03-23 • Święto rzemiosła

19 marca br., w dniu imienin św. Józefa – patrona rzemiosła, swoje święto obchodzili wszyscy rzemieślnicy gminy Brusy. Wydarzenie rozpoczęła msza św. odprawiona w Kościele pw. Wszystkich (...) więcej

29 marca w Niedzielę Palmową odbędzie się XXX Dzień Młodzieży w Kościerzynie. Parafia Wszystkich Świętych w Brusach również organizuje wyjazd na to wydarzenie. Szczegóły: wyjazd o godzinie (...) więcej

Już po raz piętnasty w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbył się Przegląd Piosenki „Na powitanie wiosny”. Konkurs przeprowadzono z okazji pierwszego dnia wiosny 20 marca br. (...) więcej

Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach przy ul. Na Zaborach 1 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację w 2015 roku  Programu zapobiegania próchnicy i chorobom (...) więcej

W dniach 11-12 kwietnia 2015 r. odbędzie się II Regionalna Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Celem zawodów jest popularyzacja współzawodnictwa parafiadowego, rozgrywanego (...) więcej

13 marca br. druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach wzięli udział w turnieju strzeleckim o puchar prezesa OSP Brusy. W zawodach zmierzyło się 26 osób: 5 juniorów, (...) więcej

więcej

Związek Nauczycielstwa Polskiego także obchodził Dzień Kobiet. Spotkanie odbyło w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach i wzięło w nim udział wielu emerytowanych związkowców. Organizacji (...) więcej

Masz 40 – 75 lat? Wyjątkowa możliwość dla pań nie kwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ. W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się (...) więcej

Paulina Wantoch - Rekowska uczennica Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego zajęła trzecie miejsce w etapie diecezjalnym XXV Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbył się 5 marca br. (...) więcej

19 marca 1238 roku papież Grzegorz IX, w bulli papieskiej, zatytułował szczecińskiego księcia „księciem Kaszub”. Potwierdził tym samym dobra podarowane przez  Bogusława (...) więcej

więcej

Stowarzyszenia z gminy Brusy znów podjęły inicjatywę i złożyły dwa wnioski w ramach programu „Równać Szanse – Regionalny Konkurs Grantowy”  Polsko – (...) więcej

Szkoła podstawowa w Kosobudach ogłasza IX Konkurs Poetycki o nagrodę dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosobudach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Brusy. ZASADY KONKURSU: (...) więcej
2015-03-17 • Jarmark Wielkanocny 2015

Promocja Regionu Chojnickiego,  LGD „Sandry Brdy”, LGR „Morenka” oraz partnerzy imprezy  zapraszają do wzięcia udziału w Jarmarku Wielkanocnym 2015. Wydarzenie (...) więcej
2015-03-17 • Czerwone róże dla pań

Obchody Dnia Kobiet w gminie Brusy zamknęło spotkanie w Małych Chełmach. Mieszkanki tego sołectwa świętowały w minioną sobotę, 14 marca br. w świetlicy wiejskiej. O organizację spotkania zadbały (...) więcej

15 marca br. w strzelnicy gminnej przy Gimnazjum w Brusach odbył się turniej strzelecki dla pań z okazji Dnia Kobiet. Organizacji strzeleckich zmagań podjęło się Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju (...) więcej

Sobotnie popołudnie, 14 marca, w Centrum Kultury i Biblioteki stało się dla miłośników kaszubskich tradycji nie lada gratką. W Brusach goszczono Annę Balcerzak autorkę książki kulinarnej (...) więcej
2015-03-17 • Czytanie Remusa 2015

Informujemy, że tegoroczne Czytanie Remusa odbędzie się 25 kwietnia br. (sobota) w Szkole Podstawowej w Czapiewicach. Rozpoczęcie konkursu – godzina 10.00. (...) więcej

Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach spotkali się z sobą z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Była to okazja do rozmowy i wspomnień. (...) więcej

W związku z odbywającym się w najbliższą niedzielę, tj. 22 marca br., Dniem Jedności Kaszubów informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego przejazdu, przygotowanym na tę okazję autokarem. (...) więcej

Promocja albumu fotograficznego i książki w jednym - „Boże Męki na Zaborach” odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 marca br. o godzinie 16.00. Na spotkanie promocyjne do Centrum (...) więcej

więcej

Wszystkie miłośniczki i miłośników gotowania zapraszamy na promocję książki "Potrawy stare i współczesne na każdą okazję" autorstwa Anny Balcerzak. Autorka opowie o sposobie (...) więcej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zapraszają do wzięcia udziału w (...) więcej

Jesteś mieszkańcem gminy Brusy lub miłośnikiem jej pięknych, zaborskich zakątków? A może chętnie spędzasz tutaj wakacje? Polub nas na Facebooku, a będziesz mieć dostęp do najświeższych (...) więcej

Już po raz XII będziemy świętować Dzień Jedności Kaszubów. Uroczystość upamiętnia pierwszą wzmiankę o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX z dnia 19 marca 1238 r., w której książę szczeciński (...) więcej

Aż w dziewiętnastu sołectwach w gminie Brusy panie świętowały Dzień Kobiet.  Była to okazja do wspólnego spotkania, rozmowy i dobrej zabawy. Nie zabrakło poczęstunku, konkursów z nagrodami (...) więcej

Zaborskie Towarzystwo Naukowe, wspólnie z partnerami: Gminą Brusy, Gminą Dziemiany,  Gminą Chojnice, Gminą Konarzyny, Gminą Lipnica, Lucyną Borzyszkowską Psychologiczne Studium Pomocy i (...) więcej

8 marca br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach rozegrano Turniej Piłki Halowej z okazji Dnia Kobiet. Zagrało łącznie sześć drużyn, podzielonych na dwie kategorie: (...) więcej

Przypominamy o  możliwości skorzystania z usług Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Brusach. Porad można (...) więcej

więcej

3 marca br, zakończono zebrania sołeckie w gminie Brusy. Ostatnim, kończącym serię 25 sołeckich spotkań  sprawozdawczo – wyborczych, było zebranie  Sołectwa Męcikał.  Oto (...) więcej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca br. nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, przedstawiamy ulotkę informacyjną dotyczącą (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zachęca do uczestnictwa w XV Przeglądzie Piosenki „NA POWITANIE WIOSNY” o zasięgu powiatowym. Konkurs odbędzie (...) więcej

Jak co roku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach organizuje Pomorski Konkurs Plastyczny "Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta". Będzie to już piętnasta edycja (...) więcej

Zapraszamy na najbliższe spotkania informacyjne pt. „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 - Już dziś dowiedz się jak ty możesz skorzystać”, które odbędą się: (...) więcej

Z okazji tegorocznego Dnia Kobiet, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprosiło panie na koncert Eleni. Występ odbył się 1 marca br.   Eleni z zespołem Hellenic zaśpiewała wiele (...) więcej

więcej

więcej

Punkt konsultacyjny         Miejsce: Urząd Miejski w Brusach – biuro nr 14 W miesiącu marcu 2015 roku czynny jest w następujące dni: Poniedziałki- (...) więcej

Wniosek nr WND-RPPM.05.01.00-00-005/09Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00 To partnerski projekt złożony przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami do (...) więcej

Jako pierwsze Dzień Kobiet w tym roku świętowały mieszkanki Kosobud. Panie spotkały się ze sobą 5 marca w świetlicy wiejskiej w Kosobudach Sołtys Elżbieta Narloch i Rada Sołecka zadbali o (...) więcej

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. oraz Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. zapraszają pomorskie firmy z sektora MŚP do uczestnictwa w Misji Gospodarczej Województwa (...) więcej

więcej

Od 8 marca 1910 roku wszystkie panie corocznie obchodzą swoje święto zwane „Dniem Kobiet”. Mieszkanki gminy Brusy z tej wyjątkowej okazji świętować będą w następujących terminach: (...) więcej

więcej

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokrycia dachowe typu eternit) w ramach programu (...) więcej

Aż 130 pań w wieku 50-69 lat skorzystało z bezpłatnych badań mammograficznych. Specjalistyczny mammobus stacjonował przy ośrodku zdrowia w Brusach 26 lutego br. Przebadano panie, które (...) więcej
2015-03-03 • Dokonania Roku 2014

Kapituła plebiscytu „Dokonania Roku” w ośmiu kategoriach wybrała aż 50 nominacji. Nie we wszystkich była w stanie wskazać jednego laureata. Równorzędne laury trafiły do wszystkich (...) więcej

W niedzielę, 22 lutego br., w sali sportowej w Kosobudach odbyły się  Indywidualne Mistrzostwa Gminy Brusy w Tenisa Stołowego.  Wyniki turnieju przedstawiają się w następujący sposób: (...) więcej

Z przyjemnością informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (...) więcej
2015-03-02 • UWAGA KONKURS!

UWAGA KONKURS! Miłośników kolarstwa z terenu Gminy Brusy zapraszamy do wzięcia udziału w Maratonie Rowerowym KaszebeRunda, który odbędzie się 31 maja 2015 roku. Dla kolarzy przygotowane są trzy (...) więcej

Zapraszamy do korzystania z kompleksu boisk sportowych powstałego w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Obiekt czynny jest :• w dni nauki szkolnej w (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!