1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości informacji   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2014r. o udostępnianiu informacji o (...) więcej

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości informacji   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2014r. o udostępnianiu informacji o (...) więcej

Informujemy, iż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2014” zostało zakończone. Realizacja zadania była możliwa dzięki (...) więcej

więcej

OBWIESZCZENIE podanie do publicznej wiadomości informacji   Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2014r. o udostępnianiu informacji o (...) więcej

Jeśli jesteś miłośnikiem poezji, sam komponujesz muzykę, a twórczość Jana Karnowskiego nie jest ci obca, zgłoś się do konkursu pt. „Mój Jan Karnowski z Czarnowa”.   Konkurs (...) więcej

Już jutro, 28 listopada, o godzinie 10.00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się I sesja Rady Miejskiej VII kadencji. Sesję poprzedzi msza św. w intencji (...) więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Departament Programów Regionalnych) we współpracy z (...) więcej

Zamieszczony poniżej fragment utworu jest zapowiedzią kolęd znajdujących się na płycie "Śpiewajmy Jezusowi", wykonanych przez Chór Lutnia z Brus.   Pomysł na nagranie płyty (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na wystawę poplenerową X Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego Męcikał 2014. Ekspozycja dostępna jest w centrum kultury od (...) więcej

Wiele rodzin wciąż czeka na Twoją mądrą pomoc. Wybierz rodzinę i spełnij jej oraz swoje marzenia o pomaganiu. Dołącz do grona Darczyńców Szlachetnej Paczki!Zapraszamy! Oficjalny portal (...) więcej

W dniu 21 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Brusach Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał umowę z Dyrektorem Zarządzającym Pomorskiej Grupy Konsultingowej z Bydgoszczy umowę na (...) więcej

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Ziemia Zaborska – miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś”. Była to już II edycja. Przedsięwzięcie to pozwala (...) więcej

W dniach 22 i 23 listopada br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się III turniej w ramach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy 2014/2015. W rozgrywkach (...) więcej

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka dzieci – pluszowy miś. Z tej okazji maskotka Miasta i Gminy Brusy – grzybek Brusek odwiedził dziś uczniów klas I-III Szkoły (...) więcej

 „Swiat kaszëbsczi żëje dzãka taczim szkòłóm, lëdzóm, dzôtkom.” Taki wpis w kronice zostawił jeden z jurorów tegorocznego konkursu. Zaś inny z (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza do uczestnictwa w corocznym konkursie plastycznym „Projekt pocztówki wigilijnej”. Konkurs rozstrzygany jest (...) więcej

BURMISTRZ   BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632  Brusy ogłasza        USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY   (...) więcej

W sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach zagrano w piłkę nożną halową. 9 listopada br. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej roczników 2004 i 2005. Wyróżniono nie tylko najlepsze (...) więcej
2014-11-21 • Konkurs tańca w Malborku

Pary tańca polskiego z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „O Muszlę Bałtyku” Malbork 2014. W (...) więcej
2014-11-21 •

więcej

więcej

16 rodzin zgłosiło się do udziału w Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2014r. Rozgrywki, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, (...) więcej

W dniach 8-10 listopada br. w Witowie odbyły się Mistrzostwa Polski  Psich Zaprzęgów. KSPZ „Szara Wilczyca” również wziął udział w zmaganiach. Paulina (...) więcej

Szanowni Państwo, Drodzy uczestnicy. Zapraszam do uczestnictwa w naszym konkursie. Odkrywamy Talenty na Pomorzu to projekt, dzięki któremu można rozwijać swoje pasje i udowodnić, że (...) więcej
2014-11-21 •

więcej
2014-11-21 • DJ DISCO W BRUSACH!

16 listopada br. 59,24% mieszkańców miasta i gminy Brusy wzięło udział w Wyborach Samorządowych. Po podliczeniu głosów przez poszczególne komisje uzyskaliśmy następujący skład samorządu (...) więcej

11 listopada br. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Gimnazjalnej o Puchar Burmistrza Brus. W rozgrywkach udział wzięło 9 drużyn z terenu gminy Brusy: Devils, OMKS Junior, OMKS (...) więcej

W rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” Gmina Brusy znalazła się na wysokim, 20. miejscu w kraju i 3. miejscu w województwie pomorskim, wśród 2.489 gmin w Polsce, w tym 885 (...) więcej

Łącznie 10 drużyn wzięło udział w XI Miejsko-Gminnych Mistrzostwach Drużynowych i Indywidualnych z karabinka pneumatycznego z okazji Święta Niepodległości. W strzelaniu udział wzięli (...) więcej

Zapraszamy do kibicowania małym piłkarzom podczas Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla roczników 2006, 2007 i 2008. Rozgrywki odbędą się w sobotę, 15 listopada br. o godzinie 15:00 w sali (...) więcej

Gminne Obchody 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Uroczystej Liturgii w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. (...) więcej

O G Ł O S Z E N I E   Burmistrza Brus z dnia 13 listopada 2014r.                 Na podstawie  art. 35 ust. 1 (...) więcej

Informujemy, że 13 listopada br. (czwartek) o godzinie 10.00 w dużej sali Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej.   Proponowany porządek obrad: (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprasza na Gminne Obchody Święta Niepodległości! O godzinie 11.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach zostanie odprawiona msza św. w intencji (...) więcej

„Mòja  pierszô  Bibliô” to kaszubska wersja Biblii dla dzieci napisana przez Dariusza Majkowskiego i jego żonę Aleksandrę. Znane historie biblijne (...) więcej

Minęło już pięć lat odkąd w Brusach działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Kierowany przez Natalię Landowską WTZ, od czerwca br., działa pod skrzydłami Stowarzyszenia Na Rzecz Osób (...) więcej

31 października br., w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach została odprawiona Msza św. odpustowa z okazji uroczystości Wszystkich Świętych. W Eucharystii uczestniczyli księża z całego (...) więcej

30 października br. w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbyły się  Gminne Igrzyska w Halowej Piłce Nożnej Szkół Wiejskich . W rozgrywkach uczestniczyło siedem drużyn. Mecze rozgrywano w (...) więcej

Cztery miejscowości w gminie Brusy zostały skanalizowane. Kolektory powstały w Małych Chełmach i Antoniewie oraz Małym Gliśnie i Dąbrówce i na trasach między miejscowościami (...) więcej

Zakończyła się rekrutacja wolontariuszy. Cel został osiągnięty, a nawet znacznie zwiększony. Na początku planowaliśmy w rejonie Brusy : 10 wolontariuszy i 30 rodzin tzw. paczkowych. Rekrutację (...) więcej

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Brusy i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I – III szkół podstawowych gminy (...) więcej

Termin:11 listopada, godz. 14.00 Miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Brusach  Cel: - zacieśnianie i utrwalanie więzi rodzinnych,  - popularyzacja zdrowego trybu (...) więcej

Szachiści Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach wywalczyli V miejsce w finałach wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Kwidzyniu. Drużyna w składzie Dawid Warsiński, Patryk Tetzlaff, (...) więcej

Projekt: CKiB Brusy. więcej

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach już po raz XIV świętowano rocznicę nadania szkole imienia i poświęcenia sztandaru. Tegoroczne obchody Święta Szkoły tradycyjnie związane były z (...) więcej

więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!