1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Miłośników rękodzieła ludowego i kultury kaszubskiej zaproszono do uczestnictwa w Jarmarku Zaborskim w Brusach. Wydarzenie odbyło się 27 lipca przy Centrum Handlowy Skiba. Nie zabrakło (...) więcej

24 lipca br. obchodziliśmy 110. rocznicę urodzin jednej z najbardziej znanych pisarek kaszubskich Anny Łajming. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Przymuszewie odbyło się spotkanie poświęcone (...) więcej

Zakończono XX Międzynarodowy Festiwal Folkloru „II Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”. Podczas pięciu dni na siedmiu festiwalowych scenach zaprezentowało się piętnaście (...) więcej

Kolejny koncert Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata w Brusach odbył się w sobotę, 26 lipca. Na bruskiej scenie zaprezentowały się zespoły: z (...) więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku w partnerstwie z Gminą Brusy i Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego zaprasza do uczestnictwa w projekcie pt.: „Czas na działanie (...) więcej

Kilka tysięcy osób obejrzało 25 lipca br. na stadionie miejskim w Brusach koncert zespołu Golec uOrkiestra. Grupa zagrała swoje największe hity takie jak "Crazy is my (...) więcej

W dniach 24-27 lipca Brusy znów staną się stolicą światowego folkloru. Gośćmi tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” będą zespoły z (...) więcej

Wszystkich miłośników rękodzieła ludowego i kultury kaszubskiej zapraszamy do uczestnictwa w Jarmarku Zaborskim w Brusach. Wydarzenie odbędzie się 27 lipca o godzinie 10:00 przy (...) więcej

Za nami pierwszy koncert Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach. W czwartek, 24 lipca, na bruskiej scenie, zaprezentowały się zespoły: Krebane z Brus, Równica z Ustronia, Ludowa Nuta z (...) więcej

Zgodnie z tradycją, inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” odbyła się na deskach sceny we Wielu. Rozpoczęto przemarszem, wiodącym z (...) więcej

Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” rozpoczęty!  We wtorek, 22 lipca, odbyło się spotkanie integracyjne zespołów biorących udział (...) więcej

Zgodnie z założoną metodyką opracowania, projekt Strategii rozwoju Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do 2020 r. zostaje poddany procedurze konsultacji społecznych. (...) więcej
2014-07-24 • Brusy pamiętają...

Dziś mija 110. rocznica urodzin jednej z najbardziej znanych pisarek kaszubskich Anny Łajming. więcej

29 lipca o godzinie 19:00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach (ul. Dworcowa 18) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, których tematem będzie przedstawienie (...) więcej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o (...) więcej

U W A G A !W związku z trwającym Międzynarodowym Festiwalem Folkloru "Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata" informujemy, że godziny otwarcia kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik (...) więcej
2014-07-23 • O sianokosach w Gacniku

Rzut pękiem siana i quiz o staropolskich sianokosach to główne z konkurencji przeprowadzanych podczas corocznych „Dziadów” w Gacniku. W tym roku impreza odbyła się 19 lipca, a (...) więcej

XII Igrzyska Plażowe odbyły się pod hasłem „Ahoj piracie!”, a zatem w prawdziwie pirackiej atmosferze Półwysep w Czernicy opanowała grupka piratów, która przygotowała dla uczestników (...) więcej

więcej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej Oddział w Brusach już po raz 19. zorganizowało kolonie letnie pt: „Wyjazd po radość”. 100 uczestników wyjazdu gościło (...) więcej

Kolejne mecze turnieju tenisa ziemnego w Brusach za nami. Już wiadomo, że na trzecim miejscu finałowego podium stanie Marcin Rodzeń, który w ostatnim meczu pokonał Janusza Topkę 6:3, 3:6, 6:1. (...) więcej

więcej

16 lipca o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Kosobudach i o godzinie 20:00 w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach odbędą się spotkania z mieszkańcami, których tematem będzie (...) więcej

więcej

Szanowni Państwo Powiat Chojnicki wraz z Partnerami, tj. Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Chojnice, Gminą Człuchów, Gminą Czersk, Gminą Brusy i Gminą Konarzyny oraz Firma (...) więcej

Uwaga! Dzieje się więcej! 19 lipca 2014 r. - DZIADY W GACNIKU - polana u Sołtysa w Gacniku - organizatorzy: Sołectwo Gacnik, Gmina Brusy 9 sierpnia 2014 r. - FESTYN LETNI, OTWARCIE (...) więcej

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Wnioski o nią można (...) więcej

więcej
2014-07-09 • Wyjazd po radość 2014

100 dzieci w wieku 9-13 lat z terenu miasta i gminy Brusy w dniu 28 czerwca br. udało się na wyjazd  kolonijny do Borzechowa. Biwak zorganizowano w ramach projektu, realizowanego przez (...) więcej

W czerwcu, na stadionie miejskim w Brusach, odbyła się IV Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych, zorganizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i (...) więcej
2014-07-09 • „Dziady” w Gacniku

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Gacnik zapraszają już po raz kolejny do uczestnictwa „Dziadach” – imprezie integracyjnej promującej rodzime tradycje. Jak co roku nie zabraknie (...) więcej

W ostatni weekend czerwca w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się przegląd satyrycznych etiud filmowych. Wydarzenie podsumowywało pracę uczestników (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego zaprasza na otwarcie wystawy „Gryfs at Play – Gryfy się bawią” – obrazującej 38 ręcznie wycinanych kaszubskich gryfów (...) więcej

Portal Piękne Kaszuby, Puls Kaszub oraz Pomorska TV postanowili zorganizować cykliczny plebiscyt o nazwie “4 Stolice Kaszub”, związany z czterema porami roku, gdzie internauci (...) więcej

więcej

W piątek, 4 lipca br., na dwa dni przed rocznicą śmierci Józefa Chełmowskiego, w Muzeum Zchodniokaszubskim w Bytowie otwarto wystawę poświęconą Artyście. Organizatorzy w niecodzienny sposób (...) więcej
2014-07-08 • Dźwięki historii

Grupa Młodych Archeologów z Brus po raz kolejny podjęła się udziału w projekcie „Równać Szanse” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz realizowanego przez (...) więcej

W dniach 28-29 czerwca 2014 roku odbyła się X edycja festiwalu archeologicznego w Leśnie. W tegorocznej imprezie wzięło udział prawie ćwierć tysiąca uczestników w tym drużyna  Kaup z (...) więcej

5 lipca Kaszubi spotkali się ze sobą podczas XVI Zjazdu Kaszubów w Pruszczu Gdańskim! Jak co roku podczas Zjazdu Kaszubów  nie zabrakło kaszubskiej   muzyki, znakomitej (...) więcej

Burmistrz Brus po raz kolejny zaprosił panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne. Specjalistyczny mammobus stacjonował przy Urzędzie Miejskim w Brusach oraz przy świetlicy (...) więcej
2014-07-04 • Brusy pamiętają...

W niedzielę, 6 lipca br., mija 1. rocznica śmierci Artysty Józefa Chełmowskiego. Brusy Jaglie. Tam, 26 lutego 1934 roku urodził się Józef Chełmowski. Tam, w malowniczym obejściu, (...) więcej

W niecodzienną wyprawę łodzią po Wiśle wybrała się czwórka śmiałków, a wśród nich przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego "Cis" w Męcikale Wojciech (...) więcej
2014-07-04 • Kolejne mecze za nami!

Trwają rozgrywki tenisa ziemnego w Brusach. W kolejnych meczach zmierzyli się ze sobą:   Albin Kiedrowski i Marek Kupczyk Wynik: 6:4, 6:0 na korzyść Albina Kiedrowskiego. (...) więcej
2014-07-04 • XVI Zjazd Kaszubów

Już jutro, 5 lipca, Kaszubi spotkają się ze sobą podczas XVI Zjazdu Kaszubów w Pruszczu Gdańskim! Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Brusy Andrzej (...) więcej

Dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie zaprasza na otwarcie wystawy „Józef Chełmowski IN MEMORIAM”. Uroczystość otwarcia odbędzie się 4 lipca br. o godzinie 13:00 (...) więcej

Dnia 27 czerwca w Szkole Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Uroczystość rozpoczęła się miłym (...) więcej

Dnia 27 czerwca w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyło się zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość przybyli rodzice oraz dyrektor szkoły (...) więcej

W ramach projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej, a dofinansowanego m.in. przez Gminę Brusy  (w ramach środków pochodzących z opłat za wydawane (...) więcej

Punkt konsultacyjny Miejsce: Urząd Miejski w Brusach – biuro nr 14 Poniedziałki- dyżur PSYCHOLOGA: p. Daria Cupa – 14 lipca br. w godz. 15.00 – 18.00p. Monika (...) więcej

 ''Czas dzieciństwa to dobry początek mądrej dorosłości…''- takimi słowami żegnali się tegoroczni  absolwenci Szkoły Podstawowej w Kosobudach podczas uroczystości wieńczącej (...) więcej

Zdjęcia: SP Lubnia. Więcej na Facebooku Miasta i Gminy Brusy - kliknij tutaj. więcej

27 czerwca 2014 roku nastąpił dzień ważny w życiu wielu uczniów, a mianowicie zakończenie roku szkolnego. W Szkole Podstawowej w Męcikale tego dnia Dyrektor Szkoły Grzegorz Leszczyński rozpoczął (...) więcej

27 czerwca br. uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Zalesiu uroczyście zakończyli rok szkolny 2013/2014. Dyrektor Bożena Rolbiecka wręczyła najlepszym uczniom Medale Wzorowego (...) więcej

Zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu nr 1 i Punkcie Przedszkolnym w Brusach podzielono na dwa dni. 25 czerwca pożegnano 43 dzieci z rocznika 2008, natomiast 26 czerwca wakacje (...) więcej

27 czerwca 2014r. w polskich szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek Również w Czyczkowach odbyło się uroczyste zakończenie. Pani dyrektor Ewa Rokita pogratulowała uczniom sukcesów w nauce i wręczyła (...) więcej

W przeddzień zakończenia roku szkolnego, 26 czerwca 2014r. w WDK w Czyczkowach zebrali się uczniowie klasy VI wraz ze swymi rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, by złożyć im wyrazy (...) więcej

Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie ukończyło w roku szkolnym 2013/2014 16 szóstoklasistów. Uroczystość odbyła się 27 czerwca. Po Mszy świętej, na szkolnej sali (...) więcej

Burmistrz Czerska serdecznie zaprasza na XIV Święto Pstrąga w Wojtalu.  Impreza odbędzie się 12 lipca (sobota) – od godz.15.00! Jak co roku nie zabraknie wspaniałej kuchni (...) więcej

Koniec roku szkolnego jest przez wszystkich najbardziej oczekiwanym momentem. 27 czerwca br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie po uroczystej (...) więcej

więcej

27 czerwca 2014 r. w sali gimnastycznej w Lubni odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Gimnazjum w Lubni. Dyrektor Wioletta Ryduchowska powitała zaproszonych gości: Zastępcę (...) więcej

Śpiewa Dominika Gliszczyńska z klasy I Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość prowadzili Karol Rafiński - przewodniczący samorządu uczniowskiego oraz Sandra Kolińska - (...) więcej

23 czerwca br. w chojnickiej kręgielni odbyło się spotkanie pn..:"Aktywny bowling". Zostało ono zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" (...) więcej

 W niedzielę, 29 czerwca br. na stadionie miejskim w Brusach,  odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Seniorów. Wzięły w nich udział (...) więcej

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas III Gimnazjum w Brusach odbyła się w miniony piątek, 27 czerwca br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Wydarzenie (...) więcej

Zdjęcia: UM Brusy. Więcej: na Facebooku Miasta i Gminy Brusy - kliknij tutaj. więcej

24 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Brusach odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach. Radni podjęli uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o zmianie uchwały Sejmiku (...) więcej
2014-07-01 • XVI Zjazd Kaszubów

Już 5 lipca Kaszubi spotkają się ze sobą podczas XVI Zjazdu Kaszubów w Pruszczu Gdańskim! Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Brusy Andrzej Kulesza (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!