1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

  16 czerwca w SP w Kosobudach miało miejsce ogłoszenie wyników Gminnego Konkursu Poetyckiego „MOJA RODZINA” - KOSOBUDY, 2014 rok. Była to już ósma edycja tego konkursu, a (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego "Powiew Weny".  więcej
2014-06-29 • Do boju strażacy!

Już w najbliższą niedzielę, 29 czerwca br., strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Brusach zmierzą się ze sobą w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn (...) więcej

więcej

więcej

Zdjęcia: UM Brusy. Więcej: kliknij więcej

W Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach podsumowano konkurs "Tworzimë w rodny mòwie". Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: (...) więcej

Zdjęcia: Sołectwo Leśno. Więcej na Facebooku Miasta i Gminy Brusy - kliknij tutaj. więcej

Zdjęcia: Sołectwo Orlik.  więcej

  Już po raz dziewiąty w Kręgach Kamiennych w Leśnie odbył się Gminny Bieg na Orientację. Organizatorem zawodów była Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie. W (...) więcej

Zespół Staccato z Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zajął 1 miejsce w kategorii zespołów młodzieży ponadgimnazjalnej w XVII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Religijnej (...) więcej

CZAS NA DZIAŁANIE - Od pomysłu do realizacji 2014 Konkurs dla grup młodzieżowych   ·         Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku (...) więcej

Puszczanie wianków, ścinanie kani, liczne konkursy dla dzieci i dorosłych to największe atrakcje towarzyszące Piknikowi Świętojańskiemu w Czyczkowach. Noc Świętojańską obchodzono tam 23 (...) więcej

Jeżeli chcesz zmniejszyć koszty zużycia energii w Twojej firmie oraz ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko to skorzystaj ze szkolenia, a podpowiemy czym jest EKO PRZEDSIĘBIORSTWO i czy (...) więcej

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji   Na podstawie art.  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o (...) więcej

19 czerwca br. rozegrano kolejne dwa mecze I Turnieju Tenisa Ziemnego w Brusach. Tym razem zmierzyli się ze sobą Albin Kiedrowski i Adam Cuppa oraz Janusz Topka i Marcin Rodzeń. Pierwszy z (...) więcej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" jest realizatorem przedsięwzięcia pt.: „Kaszubskie zabawki i zabawy dziecięce”. Projekt ten trwał od stycznia do czerwca br. (...) więcej

Informujemy, że 24 czerwca br. (wtorek) o godzinie 15:30 w biurze nr 44 Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach.   Proponowany porządek obrad: (...) więcej

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów święta Bożego Ciała w parafii pw. Krzyża Świętego w Leśnie. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z procesji eucharystycznej. Pełny fotoreportaż dostępny (...) więcej

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów święta Bożego Ciała w parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z dzisiejszej procesji eucharystycznej. Pełny (...) więcej

Czarnowo (w połączeniu z Dniem Dziecka) Data: 21 czerwca 2014 roku Godzina: 17:00 Miejsce: boisko w Czarnowie   Leśno Data: 21 czerwca 2014 roku Godzina: 18:00 Miejsce: plac zabaw (...) więcej

W bruskim gimnazjum zorganizowano Dzień Języków Obcych, który odbył się 18 czerwca w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. Szczegóły dotyczące wydarzenia już (...) więcej

Rozpoczęto rozgrywki I Turnieju Tenisa Ziemnego w Brusach. Dwa pierwsze mecze zostały rozegrane wczoraj, 17 czerwca br. na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012”.   W (...) więcej

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich (...) więcej

Mając na uwadze zdrowie mieszkanek miasta i gminy Brusy, informujemy, że 25, 26 i 27 czerwca br., dzięki współpracy Centrum Nowoczesnej Diagnostyki "Medica" z Łodzi (...) więcej

To już rok odkąd grzybek Brusek bawi, uczy i promuje Gminę Brusy. 15 czerwca 2013 roku, podczas obchodów 25-lecia nadania praw miejskich Brusom, oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu na maskotkę (...) więcej

Podczas tegorocznych obchodów „Dnia Dziecka” w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego nie odbywały się lekcje, a w zamian za to dzieci uczyły się poprzez zabawę, gry i (...) więcej

Główną atrakcją tegorocznego Dnia Dziecka i Dnia Sportu w Gimnazjum w Lubni była zabawa w „Podchody”, w której brały udział poszczególne klasy wraz ze swoimi wychowawcami. Zabawa (...) więcej

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy wniosków o przyznanie (...) więcej

W ramach obchodów "Dnia Dziecka" dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pojechały do Brus do Centrum Kultury (...) więcej

Dzień Dziecka w Szkole Filialnej w Przymuszewie w tym roku obchodzono pod hasłem ,,Nie dam się nabić w butelkę’’. Uczniowie odgrywali scenki tematyczne, nie zabrakło także (...) więcej

Informujemy, ze w przypadku niepogody urodziny BRUSKA odbędą się w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach. W programie również przejazd Bruska ulicami Brus w (...) więcej

Na boisku sportowym w Czyczkowach spotkali się wszyscy zawodnicy biorący udział w meczach piłkarskich X, jubileuszowej Gminnej Ligi Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, by podsumować rozgrywki. (...) więcej

Z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Brus Witold Ossowski, Centrum Kultury i Biblioteki oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach zaprosili dzieci i młodzież z miasta i gminy (...) więcej

2 czerwca br. w ogrodzie przedszkolnym oraz na placu przy punkcie przedszkolnym  Brusach odbył się Dzień Dziecka przedszkolaków. Atrakcji nie zabrakło. Były: zjeżdżalnie - mini ślizg, (...) więcej

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego przebiegały pod hasłem „Nie dam się nabić w butelkę”.   Zajęcia w tym wyjątkowym dniu (...) więcej

2 czerwca br. uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach obchodzili Dzień Dziecka. Spędzili go w sposób atrakcyjny. Aktywnie  brali udział w, (...) więcej
2014-06-11 • Knégòbùs w Brusach

Już dziś, 11 czerwca, do Brus zawita Knegobus Radia Kaszëbë. Knégòbùs uruchomiło Stowarzyszenie Ziemia Pucka, przy współpracy ze stowarzyszeniem (...) więcej
2014-06-10 • Walki na Lisiej Górze

Już po raz ósmy w gminie Kęsowo odbył się „Piknik Historyczny”. Wydarzenie miało miejsce 7 czerwca br. w okolicach schronu bojowego „Lisia Góra” oraz w parku w Kęsowie. (...) więcej

10 drużyn spotkało się na gniewińskiej Arenie Mistrzów, aby rywalizować o puchar Prezesa ZKP. Najlepsi okazali się młodzi zrzeszeńcy z Gniewina, którzy w finale pokonali bardziej doświadczonych (...) więcej

więcej
2014-06-10 • Brusy pamiętają…

8 czerwca br. zmarł Stefan Rekowski - wieloletni działacz Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” Brusy. Jako członek klubu pełnił rolę jego skarbnika, a także kierownika drużyn (...) więcej

21 maja wieczorem w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbył się koncert Teresy Werner – gwiazdy muzyki rozrywkowej, byłej członkini Zespołu Pieśni i Tańca (...) więcej

Co roku Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Leśno zapraszają wszystkich miłośników kolarstwa do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym szlakiem Anny Łajming. W tym roku impreza odbyła się w sobotę, 24 (...) więcej
2014-06-08 • Dzień Dziecka w Brusach

Burmistrz Brus zaprasza na obchody Gminne Obchody Dnia Dziecka „Nasz kolorowy trzeźwy świat”, które odbędą się w niedzielę, 8 czerwca br. w godzinach 14:00 – 20:30 na stadionie (...) więcej

20 osób wzięło udział w Forum Przewodniczących Rad zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku oraz członków forum. Spotkanie odbyło się w dniach 30-31 maja br., a (...) więcej

Radni Rady Miejskiej w Brusach udzielili absolutorium Burmistrzowi Brus Witoldowi Ossowskiemu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas XXVII sesji Rady Miejskiej, 29 maja br., 12 radnych, z (...) więcej

Kustosz Muzeum Regionalnego w Krokowej Grażyna Patryn zaprasza na otwarcie wystawy pt. „Kaszubskich Aniołów Oblicze”. Wśród dzieł będzie można podziwiać także fotografie aniołów (...) więcej

Dzień Dziecka w Brusach-Jagliach - 1 czerwca 2014 roku Zdjęcia: UM Brusy. Więcej: kliknij tutaj. Dzień Dziecka w Żabnie - 1 czerwca 2014 roku Zdjęcia: UM Brusy. (...) więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w rozgrywkach tenisa ziemnego dla dorosłych. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 12 czerwca br. do trenera środowiskowego Tomasza Ostrowskiego do 12 (...) więcej

Co roku tysiące wiernych gromadzi się we Wielu na dorocznym odpuście Wniebowstąpienia Pańskiego. Z licznych parafii diecezji pelplińskiej miejscowość w tym roku odwiedziło około trzech (...) więcej

22 maja br., w strzelaniu z karabinka pneumatycznego, swoich sił próbowali gimnazjaliści z Brus. Łącznie w zawodach udział wzięło 30 osób. Uczniowie rywalizowali ze sobą indywidualnie i (...) więcej

We wtorkowe, 27 maja, popołudnie, na kompleksie sportowym w Brusach odbyły się "Integracyjne rozgrywki w boule". Była to kolejna impreza realizowana w ramach projektu "Młodzi (...) więcej

Członkowie Stowarzyszenia Kosobudy, z prezesem Sławomirem Fifielskim na czele, uczyli grać w tenisa stołowego uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach. Uczniowie nie tylko poznali (...) więcej

18 maja br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Brusach odbył się II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Ziemi Zaborskiej. Rozgrywki zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla (...) więcej

Z końcem maja do Brus zawitała grupa uczniów z Burgum w Holandii. Młodzież odwiedziła naszą gminę na zaproszenie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach, w ramach wymiany uczniowskiej. (...) więcej

Dzień Dziecka to święto i tych najmłodszych dzieci i tych trochę starszych, dlatego każdy, kto 31 maja 2014r.  przyszedł na boisko przy Szkole Podstawowej w Męcikale na Rodzinny Piknik z (...) więcej

8 czerwca br. na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012”,  podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka pn. „Nasz kolorowy trzeźwy świat”, odbędzie się Turniej Piłki (...) więcej

Informujemy, że od 3 czerwca do 29 sierpnia targowisko w Brusach zostaje przeniesione na plac przy Centrum Handlowym Skiba. Jednocześnie informujemy kierowców o zmianie ruchu drogowego w tym (...) więcej

W ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na stadionie miejskim w Brusach odbył się test Coppera dla uczniów szkół podstawowych. Łącznie z zadaniem zmierzyło się prawie 60 (...) więcej

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o (...) więcej
2014-06-02 • Brusy pamiętają…

Anna Maria Radtka urodziła się 25 września 1933r. w Dunajkach. W latach 1950-1955 pracowała w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśnie w charakterze referenta podatkowego i Sekretarza (...) więcej

W związku z trwającym w dniach 17-23 maja br. Europejskim Tygodniem Sportu dla Wszystkich, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Brusach wzięli udział w zorganizowanym z tego powodu Marszu (...) więcej

Ruszyły prace związane z realizacją drugiego etapu „Rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brusy”. Inwestycja zakończy się jeszcze w 2014 roku.   Nowa sieć (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!