1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

więcej

Przypominamy, że tegoroczne Czytanie Remusa odbędzie się 10 maja, tj. w sobotę, w Gimnazjum w Brusach. Rozpoczęcie konkursu o godzinie 10:00.  Organizatorem zmagań (...) więcej

więcej

Nie tylko Gmina Brusy dzieli się z wami najaktualniejszymi informacjami z gminy, zdjęciami z wydarzeń i nie tylko, poprzez własne konto na Facebooku. Swój profil na portalu społecznościowym (...) więcej

Uroczysta Msza św. z okazji kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII została odprawiona w niedzielę, 27 kwietnia, w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brusach. Eucharystii przewodniczył ks. (...) więcej

Obchody kanonizacji Jana Pawła II w Brusach rozpoczęto już w sobotę, 26 kwietnia. Przy pomniku Papieża Polaka, znajdującym się przy bruskiej świątyni, na wspólnej modlitwie zgromadzili się (...) więcej

Kwietniowe Spotkania z Poezją to coroczny przegląd poezji organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach. Swoich sił także młodzież z Centrum Kultury i (...) więcej
2014-04-28 • REMONT ULICY KONARSKIEGO

Niebawem rozpocznie się budowa ulicy Konarskiego w Brusach. Nowa droga będzie miała 6 metrów szerokości. Po obu jej stronach powstaną też 2 metrowe chodniki. Ulica Konarskiego to łącznik (...) więcej

więcej

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie O/Brusy i Centrum Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach informują, że w czwartek 15 maja br. o godzinie 9:30, odbędą się eliminacje powiatowe 43. (...) więcej
2014-04-25 • Brusy pamiętają...

Dziś, 25 kwietnia br., mija II rocznica śmierci Ks. Biskupa Pelplińskiego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi. Kapłan był bliski Gminie Brusy i jej mieszkańcom. Za jego przyczyną, Bł. Ks. (...) więcej
2014-04-25 • Brusy pamietają...

więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego   Stosownie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z (...) więcej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o (...) więcej

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza do udziału w IX Pomorskim Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się 29 maja 2014 roku w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni.   (...) więcej

Jeżeli ulubioną bajką twojego dziecka są Gumisie, to z pewnością zainteresuje cię „Bajkowy wieczór w Gumisiowej Dolinie”. Organizatorem akcji jest Centrum Kultury (...) więcej
2014-04-22 • Noc w bibliotece

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na NOC W BIBLIOTECE. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele atrakcji. Dzieci złożą wizytę w posterunku (...) więcej

Tancerze z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach wzięli udział w Otwartym Pucharze Polski w Tańcu Nowoczesnym. Taneczne zmagania odbywały się 13 kwietnia w Inowrocławiu. Na zawody zjechali (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza na spektakl „Separacja?”, który odbędzie się w piątek, 25 kwietnia o godzinie 18:00. Aktorzy z Krakowa (...) więcej

              Na podstawie  art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. (...) więcej
2014-04-20 • Z okazji Wielkanocy…

więcej

Uczniowie  Gimnazjum  w  Brusach  wraz  z koordynatorkami imprezy sportowo-rekreacyjnej, paniami Izabelą Dudek-Rogalla oraz Jolantą Peplińską serdecznie (...) więcej

Nowe sanitariaty, przebieralnie, zaplecze socjalne a nawet scena. Tak wygląda nowo otwarty budynek socjalno – sportowy w Czyczkowach. Wykupiony przez Gminę Brusy, w 2005 roku obiekt nie (...) więcej

WIELKI CZWARTEK Msza  św.  Wieczerzy  Pańskiej  o  godzinie 18:00   WIELKI PIĄTEK Liturgia  Męki  Pańskiej  o  godzinie  18:00   (...) więcej

Wielki  Czwartek  Msza  św.  Wieczerzy  Pańskiej  o  godzinie 18:00   Wielki  Piątek  Liturgia  Męki  Pańskiej  o  (...) więcej

Wielki Czwartek  to dzień Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia przez Pana Jezusa sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Ten dzień jest świętem kapłanów. Przed południem Ks. Biskup w Katedrze (...) więcej

5 i 6 kwietnia odbyły się dwa mecze hokejowe, w których udział wzięła drużyna Kashubian Griffins z Kanady. Rozgrywki odbywały się w Hali Oliwia w Gdańsku. W pierwszym dniu zawodnicy (...) więcej

W związku z koniecznymi robotami modernizacyjnymi sieci wodociągowej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach informuje, że 17 kwietnia br., w godzinach 9:00-11:00, wystąpi przerwa w dostawie (...) więcej

Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej oraz O. Łukasz Rosiak zapraszają do wspólnego przeżycia Świąt Wielkanocnych.   Podobnie jak w ubiegłym roku Siostry proszą (...) więcej
2014-04-16 • REMONT DRÓG W MĘCIKALE

Prawie 2 kilometry dróg będzie zbudowanych w miejscowości Męcikał w gminie Brusy. Samorząd pozyskał na ten cel środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace ruszą w maju i (...) więcej

13 kwietnia w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach rywalizowano o Puchar Polski - Baszka Méster Sport. Turniej był rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry, z (...) więcej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i (...) więcej

Dziś mija 4. rocznica katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji przy rondzie im. Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego oddano hołd ofiarom tragicznego wydarzenia, które miało miejsce 4 lata temu w (...) więcej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” budzi co roku spore emocje wśród młodych strażaków, którzy chcą pochwalić się swoją wiedzą w zakresie (...) więcej

więcej

Jeszcze w tym roku oddane do użytku zostaną dwie nowe świetlice w gminie Brusy. Obiekty powstają w miejscowościach: Lubnia i Leśno. Samorząd rozpoczął ich budowę w ubiegłym roku. Pierwszy z (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki zaprasza seniorów z gminy Brusy na wirtualne spotkanie z Emilianem Kamińskim, które odbędzie się w czytelni Centrum Kultury i Biblioteki 10 kwietnia o (...) więcej

10 kwietnia br. mija IV rocznica katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji o godz. 11:00 przy rondzie im. Marszalka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego zostanie oddany hołd ofiarom tragicznego (...) więcej

więcej

Baśkarze z całej Polski zjadą się w weekend 12-13 kwietnia do Brus, by rywalizować ze sobą o Puchar Polski w Baszka Méster Sport. Rozgrywki odbędą się w Centrum Kultury i Biblioteki (...) więcej

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Szara Wilczyca” już po raz trzeci zorganizował Mini Zawody Psich Zaprzęgów w dyscyplinie Canicross. W tym roku impreza odbyła się 5 kwietnia br. o (...) więcej
2014-04-04 • Dzień z Andersenem

2 kwietnia, w rocznicę urodzin wielkiego bajkopisarza – Hansa Christiana Andersena, cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza mieszkańców gminy Brusy na „Wielkanoc wielu kultur”. Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia 2014 r. o godzinie (...) więcej

więcej

Jeszcze przed wakacjami w gminie Brusy powstaną nowe ścieżki rowerowe. Wraz z istniejącymi będą one stanowiły sieć 21 kilometrów takich tras. Obecnie trwają prace na odcinkach Męcikał-Turowiec i (...) więcej

Młodzież parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie jest już po bierzmowaniu. Tego szczególnego sakramentu udzielił jej Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna, który wizytował parafię w (...) więcej

więcej

Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Szara Wilczyca” już po raz trzeci organizuje i zaprasza na Mini Zawody Psich Zaprzęgów w dyscyplinie Canicross. W  tym roku impreza odbędzie (...) więcej

więcej

więcej

więcej

Trwa realizacja projektu „Młodzi i aktywni” prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach. Uczestnicy przedsięwzięcia podejmują (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!