1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

W hołdzie niedawno zmarłemu, artyście ludowemu, Józefowi Chełmowskiemu w środę 26 lutego o godz. 17.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach Jagliach odbyło się niecodzienne (...) więcej

Od 8 marca 1910 roku wszystkie panie corocznie obchodzą swoje święto zwane „Dniem Kobiet”. Mieszkanki gminy Brusy z tej wyjątkowej okazji świętować będą w następujących terminach: (...) więcej

Rada Gminy Dziemiany uchwałą nr XLIX/255/14 z dnia 25 lutego 2014 r. nadała Przełożonej Prowincjalnej Siostrze Mironie Barbarze Turzyńskiej z Orlika tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dziemiany. (...) więcej

23 lutego br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Kosobudach odbył się VIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brus. Wzięli w nim udział zawodnicy i zawodniczki, po ośmiu (...) więcej

Burmistrz Brus po raz kolejny zaprosił panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne. Specjalistyczny mammobus stacjonował przy Urzędzie Miejskim w Brusach w dniu wczorajszym, (...) więcej

Od 14 lutego br. każda z miejscowości w gminie Dziemiany oficjalnie wita przyjezdnych tablicami z nazwami w językach: polskim i kaszubskim. Uroczystość symbolicznego odsłonięcia odbyła się przy (...) więcej
2014-02-26 • Brusy pamiętają…

Dziś mija 80. rocznica urodzin Artysty Józefa Chełmowskiego. Z tej okazji Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach organizuje spotkanie pt. „Wspomnienie (...) więcej

Burmistrz Brus Witold Ossowski zaprasza do wzięcia udziału w VI Balu Charytatywnym Burmistrza Brus. Dochód z tegorocznego balu będzie przeznaczony na rzecz upamiętnienia Osoby i twórczości (...) więcej

więcej

Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna złożył wizytę w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brusach. W programie spotkań nie zabrakło odwiedzin w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr (...) więcej

Jak co roku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach organizuje XIV Pomorski Konkurs Plastyczny "Ziemia Kaszubska Słoneczna i Czysta". Prace należy nadsyłać na (...) więcej

To już 50 lat odkąd Bernard Pick został prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Czapiewicach. O jego święcie nie zapomnieli przyjaciele strażacy, którzy zacnego jubileuszu gratulowali mu w (...) więcej
2014-02-24 • Solo i w duecie

Uczniowie Szkoły Muzycznej w Chojnicach Anna Rodzeń i Mateusz Flohr zaprosili amatorów muzyki klasycznej na koncert fortepianowy "Solo i w duecie". Występ odbył się w Centrum (...) więcej

Informujemy, że dnia 27 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Zalesiu odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Brusach.   Proponowany porządek obrad: (...) więcej

18 lutego 2014 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyło się rozdanie corocznych nagród miesięcznika „Pomerania” – Skier Ormuzdowych. Skra Ormuzdowa to nagroda przyznawana (...) więcej

W związku z  kanonizacją  Jana Pawła II, Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach organizuje wystawę fotografii. Wszystkich mieszkańców naszego regionu, którzy posiadają zdjęcia wykonane (...) więcej

więcej

Informujemy, że w trosce o zdrowie swoich mieszkanek, Gmina Brusy w dniu  25  lutego br. zaplanowała kolejne stacjonowanie MAMMOBUSU w Brusach – plac przy Urzędzie Miejskim w (...) więcej

Zapraszamy na VIII Gminny Turniej Tenisa  Stołowego o Puchar Burmistrza Brus, który odbędzie się 23 lutego br. na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach. Rozpoczęcie rozgrywek (...) więcej

BURMISTRZ           BRUS ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy ogłasza PRZETARG     USTNY     (...) więcej

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA BRUS   o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   Na (...) więcej
2014-02-14 • Brusy pamiętają...

więcej

Wraz z zakończeniem IV turnieju Gminnej Ligi Tenisa Stołowego ogłoszono ogólne wyniki rozgrywek. Podsumowanie odbyło się 2 lutego br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach. (...) więcej

Do końca marca br. w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach można oglądać wystawę prac autorstwa pani Agnieszki Gołuńskiej z Polnicy. Tematyka prac jest różnorodna: (...) więcej

W weekend 1-2 lutego 2014 roku w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się IV i zarazem ostatni turniej Gminnej Ligi Tenisa Stołowego Brusy edycja 2013/2014. W (...) więcej

„Młodzi i aktywni” to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”  na terenie gminy Brusy w ramach programu (...) więcej

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy został rozstrzygnięty. Dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyznano (...) więcej

Jak co roku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach organizuje szereg konkursów  skierowanych do osób z różnych grup wiekowych, dlatego już dziś zachęcamy do (...) więcej
2014-02-06 • Komputerowe ABC

Odwagi! "Komputerowe ABC" w Chacie Kaszubskiej dozwolone od lat 50... To dla Ciebie drogi Seniorze Centrum Kultury i Biblioteki – Chata Kaszubska w Jagliach przygotowały (...) więcej

Hurtownia Pokryć Dachowych Dobry Dach O/ Brusy zorganizowała turniej gry w piłkę nożną o puchar firmy. Zawody miały miejsce w miniony weekend 1 lutego br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. (...) więcej

więcej

więcej

Punkt konsultacyjny Miejsce: Urząd Miejski w Brusach – biuro nr 14 W lutym 2014 roku czynny jest w następujące dni: Poniedziałki- dyżur PSYCHOLOGA:  p. Monika Stobiecka  - 03 (...) więcej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjno-animacyjne pt.: „Diagnoza potrzeb (...) więcej

Ruszyły projekty Programu Równać Szanse realizowane na terenie gminy Brusy. Między innymi w ramach programu działa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy", które realizuje (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zafundowało amatorom bluesa niezłą dawkę świetnej zabawy podczas koncertu Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa. Wydarzenie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!