1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 27 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:
2014-01-31 • Szukasz pracy?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku prowadzony przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjno-animacyjne pt.: „Diagnoza potrzeb (...) więcej

więcej

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Brusy przyczyniła się do podniesienia jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich. Przykładem tego jest modernizacja (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych turniejach Gminnej Ligii Tenisa Stołowego w Brusach.   Turnieje zostaną rozegrane w kategoriach: - Szkoły (...) więcej

W sobotę, 25 stycznia br. mieszkańcy Sołectwa Główczewice wzięli udział w niecodziennym wydarzeniu, a mianowicie w Wigilijnym Balu Przebierańców. Inicjatorzy imprezy, Sołtys wraz z Radą Sołecką (...) więcej

W sobotę, 25 stycznia rozegrano drugi, a zarazem ostatni turniej Halowej Ligii Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Wzięły w nim udział 4 drużyny, rozegrano 12 meczy i strzelono 102 bramki. (...) więcej

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!  Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014” na projekty dla (...) więcej

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokrycia dachowe typu eternit) w ramach programu (...) więcej

Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka Mòrénka rozpoczyna kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów polegających na: Wzmocnieniu konkurencyjności (...) więcej

Informujemy o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej, która nastąpi 30 stycznia br. w godzinach 7:30 – 11:00. Wyłączenie energii obejmie ulicę Na Zaborach 1, a zatem (...) więcej

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zorganizowało bal przebierańców. Bal odbył się pierwszego dnia ferii zimowych, w (...) więcej

19 stycznia br. w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach już po raz dziesiąty mieszkańcy miasta i gminy mogli obejrzeć zmagania aktorów podczas Konkursu Jasełek w Języku Kaszubskim. Łącznie (...) więcej

W czternastej edycji konkursu plastycznego „Projekt pocztówki wigilijnej” jury w składzie: Małgorzata Sznajdrowska, Marek Blech i Renata Goebel, nagrodziło 36 prac plastycznych (...) więcej

W minioną sobotę, 18 stycznia, pianiści z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach podsumowali mijający semestr. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać etiud, utworów w stylu (...) więcej

W miniony weekend, 18 stycznia, rozpoczęła się XV Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brus. Rozgrywki miały miejsce w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. (...) więcej
2014-01-23 • ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Od 100 do nawet 200 tysięcy złotych może kosztować zimowe utrzymanie dróg gminnych w Brusach. Wszystko jest uzależnione od długości zimy i intensywności opadów. Na niekorzystne warunki (...) więcej

W styczniu bieżącego roku tenisiści, biorący udział w rozgrywkach Gminnej Ligi Tenisa Stołowego, spotkali się po raz trzeci. Turniej odbył się w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w (...) więcej

Wychowankowie Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach pochwalili się swoimi umiejętnościami gry na gitarze. Pod wodzą instruktorki Agnieszki Mrozek Gliszczyńskiej, w piątek (...) więcej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca z ramienia Gminy Brusy, co roku włącza się w organizację kampanii profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i (...) więcej

BURMISTRZ   BRUS   ogłasza          USTNY    PRZETARG     NIEOGRANICZONY   na sprzedaż (...) więcej

W środowe przedpołudnie, 15 stycznia br., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbył się III Gminny Konkurs Muzyczny „Hej kolęda... – jak to leciało?”. W konkursie (...) więcej

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach zaprasza dzieci na miłe spędzenie czasu wolnego podczas ferii więcej
2014-01-18 • UWAGA! POMYSŁ NA FERIE!

Chojnicki Klub Karate Kyokushin sekcja Brusy zaprasza na otwarte treningi karate, które odbędą się na sali sportowej w Szkole Podstawowej w Brusach w dniach:20 stycznia br. (poniedziałek) i 23 (...) więcej

Ruszyła strona internetowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach! Na serwisie można znaleźć m.in. podstawowe informacje wraz z historią jednostki, aktualności dotyczące działalności straży, (...) więcej

XIV sesja Rady Miejskiej w Brusach była ostatnią z sesji przeprowadzonych w roku 2013. Radni obradowali 30 grudnia w Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.   Rada Miejska na mocy (...) więcej

W najbliższą sobotę tj. 18 stycznia br. o godz. 15.30 rozpoczynają się rozgrywki XV Halowej Ligii Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Brus. W tym roku wezmą w nim udział zaledwie 4 drużyny. (...) więcej
2014-01-15 • Angielski 123

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza na bezpłatny e-learningowy (komputerowy) kurs języka angielskiego dla dorosłych angielski123.pl. Kurs jest przeznaczony dla osób, które (...) więcej

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych w najem               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o (...) więcej

więcej

Sołtys Stanisław Miszewski i Rada Sołecka Sołectwa Leśno oraz Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” zaprosili wszystkich emerytów, rencistów oraz osoby samotne na wspólne spotkanie (...) więcej

Organizatorzy XIV Konkursu Plastycznego „Projekt pocztówki wigilijnej” informują, że wernisaż konkursu odbędzie się 17 stycznia 2014 roku o godz. 12.00  w Centrum Kultury (...) więcej

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy dobiega końca. Trwają ostatnie podliczenia zebranych na szczytny cel funduszy. W dniu wczorajszym, 12 stycznia, cała Polska koncertowo (...) więcej

Gmina Brusy nie zamierza podnosić tegorocznych podatków i opłat lokalnych. Wszystkie one pozostaną na niezmienionym poziomie, takim samym jak w roku 2013. "Jest to spowodowane rosnącymi (...) więcej

Burmistrz  Brus zaprasza pary, zainteresowane uczestnictwem w 2014 roku w uroczystościach wręczenia  MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE, organizowanych przez tut. Urząd (...) więcej

więcej

Punkt konsultacyjny Miejsce: Urząd Miejski w Brusach – biuro nr 14 W styczniu 2014  roku czynny jest w następujące dni: Poniedziałki- dyżur PSYCHOLOGA:  p. Monika (...) więcej

Informujemy rolników z terenu gminy Brusy, że biuro Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mieści się na I piętrze Urzędu Miejskiego w Brusach (biuro nr 36). Biuro działa od poniedziałku do (...) więcej

W czwartek 19 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach odbyły się Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce siatkowej „czwórek” dziewcząt. W turnieju (...) więcej

W środę, 11 grudnia 2013 r., wicemarszałek województwa pomorskiego Czesław Elzanowski wręczył najzdolniejszym pomorskim uczniom stypendia  przyznane w ramach samorządowego projektu (...) więcej
2014-01-08 • Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2014 roku Orszak Trzech Króli wyruszył już po raz szósty. Barwny, kolędujący Orszak przeszedł w 187 miejscowościach, i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą – (...) więcej

więcej

Rekordowa liczba rodzin zgłosiła się do udziału w Rodzinnym Turnieju Piłki Nożnej, w sobotę, 28 grudnia 2013r. Rozgrywki zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy (...) więcej

więcej

Jak co roku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego zaoferowało mieszkańcom oraz gościom gminy Brusy szampańską zabawę sylwestrową do białego rana. Tańce przeplatano mnóstwem (...) więcej

Od dnia 1 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia – DODATKU ENERGETYCZNEGO. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie (...) więcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach wraz z rokiem 2013 skończył kolejną odsłonę projektu systemowego „Aktywność drogą do sukcesu” w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i (...) więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnych turniejach Gminnej Ligii Tenisa Stołowego w Brusach.   Turnieje zostaną rozegrane w kategoriach: - Szkoły (...) więcej

więcej

Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby w gminie Brusy aż tyle wniosków uzyskało akceptację i dofinansowanie w ramach programu „Równać Szanse – Regionalny Konkurs (...) więcej

więcej

Członkowie Miejskiego Koła Ligi Obrony Kraju rywalizowali ze sobą w zawodach strzeleckich o mistrzostwo Koła. Zawodnicy zmierzyli się w trzech kategoriach: kategorii kobiet, seniorów i juniorów. (...) więcej

  Burmistrz Brus Witold Ossowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska składają najserdeczniejsze życzenia świąteczne. więcej

W niedzielę, 22 grudnia 2013 roku, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się II Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Brus. W rozgrywkach (...) więcej

”Grudniowa noc, cudna noc, z kolędą przyszła do nas, Grudniowa noc, piękna noc, przez ludzi wymarzona, I wokół cały świat zmieniła w bajkę, i gwiazdy zapaliła.”- tymi słowami kolędy (...) więcej
2014-01-02 • PRZEBUDOWA URZĘDU MIASTA

Urząd Miejski w Brusach wrócił do swojej starej siedziby. Przez pół roku stacjonował on tymczasowo w budynku Domu Kultury. W tym czasie w urzędzie prowadzony był gruntowny remont, podczas (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!