1 ) ? " and z.nazwa".lg." like '%".addslashes( $_GET['q'] )."%'" : false )." order by z.nazwa".lg." ASC") or die( mysql_error()); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_assoc($r_zadania)) { if(isset( $_GET['q'] ) and strlen( $_GET['q'] ) ) { $t_zad['nazwa'] = str_replace( $_GET['q'], ''.$_GET['q'].'', $t_zad['nazwa'] ); } $zad[] = $t_zad; } return $zad; } function rady() { if($_GET['id'])list($typ_get) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_typ where id='".(int)$_GET['id']."'")); if($_GET['id_osoba']) list($id_osoba) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id from rada_osoby where id='".intval($_GET['id_osoba'])."'")); if(!$typ_get && !$id_osoba) { $r_lista = mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa,id,opis from rada_typ"); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_lista)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "nazwa" => $t['nazwa'], "komisja" => (ereg("omisja ",$t['nazwa']) ? 1 : 0 ) ); } return $tmp; } elseif (!$id_osoba) { $name = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select nazwa".lg." as nazwa from rada_typ where id='$typ_get'")); $r_osoby = mysql_query("select rada_osoby.imie,rada_osoby.id, rada_osoby.nazwisko, rada_osoby.telefon, rada_osoby.email, rada_osoby.okreg, rada_sl.nazwa".lg." as nazwa from rada_osoby, rada_sl, rada where rada_sl.id=rada.id_funkcja and rada_osoby.id=rada.id_osoba and rada.id_typ='".$typ_get."' order by rada_sl.kolej,rada_osoby.nazwisko ASC "); $tmp = array(); while ($t = mysql_fetch_assoc($r_osoby)) { $tmp[] = array( "id" => $t['id'], "imie" => $t['imie'] ." ".$t['nazwisko'], "telefon" => $t['telefon'], "email" => $t['email'], "stanowisko" => $t['nazwa'], "wiecej" => ($t['okreg'] ? 1 : 0) ); } return array("nazwa" => $name['nazwa'],"lista" => $tmp); } else { $tmp = mysql_fetch_assoc(mysql_query("select * from rada_osoby where id='".$id_osoba."'")); $tmp['okregi'] = "okregi/".$tmp['okreg'].".tpl"; if (file_exists("osoby/".$id_osoba.".jpg")) $tmp['foto']=1; else unset($tmp['foto']); return $tmp; } } function wydzialy($rodzaj) { $tmp = array(); if ($_GET['id'] == "") { if ($rodzaj == "3") { //stowarzyszenia $r_st = mysql_query("SELECT id, nazwa".lg." as nazwa FROM `wydzialy_stowarzyszenia_typy` order by ID ASC"); while(list($id,$nazwa) = mysql_fetch_row($r_st)) { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' AND id_sto_typ='".$id."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp2=array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp2,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'] ) ); } array_push($tmp,array("nazwa" => $nazwa,"lista" => $tmp2)); } } else { $r_wyd = mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,http, telefon,kierownik,adres,email, opis".lg." as opis from wydzialy where id_rodzaj='".$rodzaj."' order by nazwapl") or die(mysql_error()); $tmp = array(); while ($t_wyd = mysql_fetch_array($r_wyd)) { array_push($tmp,array ( "id" => $t_wyd['id'], "nazwa"=>$t_wyd['nazwa'], "telefon" => $t_wyd['telefon'], "kierownik" => $t_wyd['kierownik'], "adres" => $t_wyd['adres'], "email" => $t_wyd['email'], "url" => $t_wyd['http'], "opis" => $t_wyd['opis'] ) ); } } return ($tmp); } else { $t = mysql_fetch_array(mysql_query("select id,nazwa".lg." as nazwa,opis".lg." as opis,email,telefon,adres,kierownik from wydzialy where id='".$_GET['id']."'")); $r = mysql_query("select id,nazwa from wydzialy_zadania_rodzaje"); $rodzaje = array(); while (list($id_rodzaj,$rodzaj) = mysql_fetch_row($r)) { array_push($rodzaje,array( "id" => $id_rodzaj, "nazwa" => $rodzaj ) ); } $r_zadania = mysql_query("select id,id_rodzaj,nazwa".lg." as nazwa from wydzialy_zadania where id_wydzial='".$_GET['id']."'"); $zad = array(); while ($t_zad = mysql_fetch_array($r_zadania)) { $rPliki = mysql_query( "SELECT id, nazwapl as nazwa FROM pliki WHERE id_zadanie = '".$t_zad['id']."'" ); $pliki = array(); while( $tPliki = mysql_fetch_assoc( $rPliki ) ) { $tPliki['plik'] = array_pop( glob( "dokumenty/".(int)$tPliki['id'].".*" ) ); $pliki[] = $tPliki; } $zad[] = array( "rodzaj" =>$t_zad['id_rodzaj'], "nazwa" => $t_zad['nazwa'], "pliki" => $pliki ); } return array("wydzial" => $t,"zadania" => $zad,"rodzaje" => $rodzaje); } } function posiedzenia() { /* $r_kad = mysql_query("select id, nazwa".lg." as nazwa from posiedzenia_kadencje order by id DESC"); $tmp = array(); while ($t_kad = mysql_fetch_array($r_kad)) { array_push($tmp, array( "id" => $t_kad['id'], "nazwa" => $t_kad['nazwa'] ) ); } $centro -> assign('kad',$tmp); */ $r_pos = mysql_query("select posiedzenia.id,posiedzenia.numer,posiedzenia.data,rada_typ.id as id_typ,rada_typ.nazwa".lg." as nazwa, posiedzenia.id_kadencja as kad, posiedzenia.mp3 from posiedzenia, rada_typ where rada_typ.id=posiedzenia.id_typ order by posiedzenia.data DESC"); $tmp = array(); while ($t_pos = mysql_fetch_array($r_pos)) { list($prot,$prot_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from protokoly where id_posiedzenie = '$t_pos[id]'")); list($biul,$biul_f) = mysql_fetch_row(mysql_query("select id,format from biuletyny where id_posiedzenie='$t_pos[id]'")); array_push($tmp,array( "id"=> $t_pos['id'], "id_typ"=>$t_pos['id_typ'], "numer"=>$t_pos['numer'], "data"=> $t_pos['data'], "nazwa" => $t_pos['nazwa'], "kad"=> $t_pos['kad'], "prot_f" =>$prot_f, "prot" => $prot, "biul"=>$biul, "biul_f" =>$biul_f, "mp3" => $t_pos['mp3'] ) ); unset($prot,$biul,$prot_f,$biul_f); } // $centro -> assign('pos',$tmp); return $tmp; } function lata() { $r = mysql_query("select DISTINCT YEAR(data) as rok from posiedzenia"); for(;$t = mysql_fetch_row($r); $tmp[] = $t[0]); return $tmp; } function prawo_lokalne() { if ($_GET['fraza']) { $where .= " uchwaly.skrot like '%".trim($_GET['fraza'])."%' and "; } if ($_GET['mies']) { $where .= " MONTH(posiedzenia.data) = '".$_GET['mies']."' and "; } if ($_GET['rok']) { $where .= " YEAR(posiedzenia.data) = '".$_GET['rok']."' and "; } if ($_GET['id']) { $where .= "posiedzenia.id = '".$_GET['id']."' and "; } $where .= " 1 order by posiedzenia.data DESC, uchwaly.numer "; if (!$_GET['szuk'] && !$_GET['miesiac'] && !$_GET['rok'] && !$_GET['id']) $where .= " DESC LIMIT 20"; else $where .= " DESC "; // print $where; $zapytanie = "select uchwaly.id, posiedzenia.numer,posiedzenia.data,SUBSTRING(YEAR(posiedzenia.data),3,2) as rok, uchwaly.numer as uch_nr,uchwaly.skrot from uchwaly ,posiedzenia where uchwaly.id_posiedzenie=posiedzenia.id and ". $where; $r_uch = mysql_query($zapytanie); // print $zapytanie; if ($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "80.53.70.90") { # die($zapytanie); } $tmp = array(); while ($t_u = mysql_fetch_array($r_uch)) { $r_plik = mysql_query("select id,opis,format from uchwaly_pliki where id_uchwala='".$t_u['id']."'"); $tmp2= array(); while ($t_p = mysql_fetch_array($r_plik)) { $path = "./prawo/". $t_p['id'].".".$t_p['format']; if (file_exists($path)) { array_push($tmp2,array( "id" => $t_p['id'], "id_uch" => $t_u['id'], "opis" => $t_p['opis'], "format" => $t_p['format'], "size" => number_format(filesize($path)/1024,0) ) ); } } array_push($tmp,array( "id" => $t_u['id'], "numer" => $t_u['numer'], "data" => $t_u['data'], "rok" => $t_u['rok'], "nr_uch" => $t_u['uch_nr'], "skrot" => $t_u['skrot'], "pliki" => $tmp2 ) ); } # $centro -> assign('uch',$tmp); # $centro -> assign('uch_p',$tmp2); return $tmp; } ?> Brusy Miasto i Gmina Mapy regionu Fotogaleria Deutsch English Wersja polska
Fotogaleria Brusy Brusy
< Powrót do strony głównej • 26 maja 2024r.
Aktualności Napisz do nas!
 Archiwum Szukaj w archiwum:

Powitanie nowego proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach ks. Mirosława Klawikowskiego odbyło się 31 sierpnia br. Z tej okazji o godzinie 18:00, w bruskim kościele parafialnym, (...) więcej

W najbliższą sobotę, tj. 31 sierpnia br. odbędzie się XI Festyn Grzybowy w Męcikale. Imprezę poprzedza wspólne grzybobranie, rozpoczynające się w piątek, 30 sierpnia około godz. 15.00 – (...) więcej

Zapraszamy na Dni Otwarte Projektów Unijnych  W dniach 7-15 września 2013 r. na terenie całego województwa pomorskiego odbędą się „Dni Otwarte Projektów Unijnych” – (...) więcej

Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej zaprasza na II Mistrzostwa Europy - Baszka Méster 2013   1 września w Szemudzie w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i (...) więcej

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców BRUS i okolic.  Urząd Miejski oraz Przychodnia Rodzinna w Brusach zapraszają mieszkańców Brus i okolic na bezpłatne badania (...) więcej

Uwaga! Na terenie Brus znaleziono kluczyki do samochodu marki OPEL. Właściciela zapraszamy do odbioru w sekretariacie Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach (I (...) więcej

W sobotę (17.08) mieszkańcy sołectwa Leśno i pobliskich wiosek bawili się na festynie śliwkowym zorganizowanym jak co roku przez radę sołecką, Stowarzyszenie ,,Ziemia Zaborska”, oraz Gminę (...) więcej

więcej

W piątek 23 sierpnia osoby niepełnosprawne z WTZ Brusy i Stowarzyszenia „Ty i Ja” wraz z rodzinami miały okazję bliżej poznać tajemnice lasu. Dzięki uprzejmości pana Tomira (...) więcej

W niedzielę, 26 sierpnia br. w Kosobudach odbyły się Dożynki Parafialne oraz Gminne Zawody Seniorów OSP. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. (...) więcej

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na (...) więcej

Fotorelacja z wręczenia nagród w Gminnym Konkursie Poetyckim, które odbyło się 5 czerwca br.   Fundatorem nagród w konkursie była Gmina Brusy. Więcej informacji (...) więcej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i nie wykorzystał pełnego limitu zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym (...) więcej

Zapraszamy do uczestnictwa w Dożynkach Parafialnych w Kosobudach, które rozpoczną się mszą św. o godzinie 11:00 w kościele parafialnym w Kosobudach. Dożynki odbędą się 25 sierpnia br. W tym (...) więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: kucharz-dietetyk 1.      Wymagania niezbędne: (...) więcej

 BURMISTRZ BRUS ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż następujących nieruchomości komunalnych: 1/ LEŚNO : działka nr 462 o pow. 0,06 ha, KW SL1C/00022728/3 (...) więcej

Uroczysta msza św. dziękczynna ks. Prałata Zdzisława Wirwickiego za 34-letnie sprawowanie urzędu proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Brusach odbyła się w niedzielę 18 sierpnia br. o (...) więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne  w ramach naboru wniosków za pośrednictwem LGR "MÒRÉNKA", które odbędzie się w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach w dniu (...) więcej

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwych form wsparcia dla organizacji pozarządowych przez instrumenty (...) więcej

P O W I A D O M I E N I E (...) więcej

Burmistrz Brus z siedzibą w Brusach przy ul. Na Zaborach 1 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT i zaprasza do składania ofert na realizację w 2013 roku  Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia (...) więcej

Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U.z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.) i w związku z zarządzeniem (...) więcej

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późń. więcej

więcej

Tegoroczne Igrzyska Plażowe w Czernicy odbyły się w niedzielę 11 sierpnia br. Zarówno dzieci jak i dorośli mogli wykazać się siłą fizyczną, zwinnością i sprytem podczas różnorodnych (...) więcej

więcej
2013-08-08 • Z żałobnej karty…

W dniu wczorajszym, tj. 7 sierpnia br., zmarła artystka ludowa pani Wanda Chełmowska. Urodziła się 17 marca 1952 roku. Mieszkała w Lubni. Była hafciarką znaną nie tylko w gminie Brusy, ale (...) więcej

więcej

Czterokrotnie Gmina Brusy została doceniona w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”. Po raz pierwszy w 2009 r. Gmina Brusy uplasowała się na 32. miejscu w kategorii (...) więcej

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. (...) więcej

Doradcy Regionalnego Punktu Konsultacyjnego KSU w Agencji Rozwoju Pomorza SA pomogą w pozyskaniu pożyczki z Inicjatywy Jeremie dla zakładających działalność gospodarczą. To oferta pożyczki w (...) więcej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że wysokość dofinansowania przedsięwzięcia związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (w szczególności pokrycia dachowe typu (...) więcej

Foto: CKiB w Brusach. więcej
2013-08-02 • Wybudowali już I piętro

Trwa modernizacja ośrodka zdrowia w Brusach. Prace wykonawcze obejmują rozbiórkę parterowego budynku przychodni oraz parterowej przybudówki, czyli dawnej przychodni dziecięcej. W (...) więcej

Przypominamy o trwającym remoncie Urzędu Miejskiego w Brusach. Przedsięwzięcie w swym zakresie obejmuje: przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Brusach, w tym m.in. wykonanie (...) więcej


cms Brusy - Strona Główna Napisz do nas!